Neviditelný Pes

GLOSA: Poznáte, kdy začíná jaro?

13.4.2017

Někdo to pozná podle toho, že na něho „lezou jarní touhy“, a někdo podle toho, že má nutkavou potřebu začít s jarním úklidem. Meteorologům přichází jaro 1. března, astronomům od roku 2012 do roku 2048 až 20. března (předtím to bylo vždycky 21. března). Číňané vyhlašují začátek jara již v únoru. Něco na tom bude, protože to tvrdošíjně dodržují již několik tisíciletí. I když nám to může přijít trochu předčasné, nejspíš jaro opravdu začíná již v únoru, protože i ptáci začínají zpívat.

Ani to však není tak jednoznačné. Podle mysliveckého kalendáře pro rok 2013 jsme měli slyšet první zpěv sýkorky koňadry již 14. ledna a výra začít houkat 29. ledna. Havrani odlétali 24. února, aby v severněji položených krajích ohlásili příchod jara (jako u nás vlaštovky), zatímco začátek zimy tam zvěstují krkavci (jako u nás právě havrani). Přílet kukačky měl být 13. dubna a křepelka se měla objevit až na prvního máje.

To, co jsme si právě ujasnili (?), není zas až tak důležité, jako je důležitý náš vlastní pocit. A jak jsme se zmínili na začátku, někomu se začínají „zapalovat lýtka“, jiní tvrdí, že už „skrze okno není ani vidět“, a někteří z nás začínají být přecitlivělí na světlo, na náhlé změny počasí, trpí závratěmi, jsou ospalí, uzavření, podráždění ... O co jde? O jarní deprese. Ty jsou překvapivě ještě častější, než deprese podzimní. I podle toho někteří lidé poznají příchod jara. A k tomu lze jen dodat, že zavedení letního času je ještě dorazí.zpět na článek