Neviditelný Pes

Malá domů

10.7.2018

Případ Taťány Malé je natolik bizarní, že glosátor má problém se jím vážně zabývat. To, že rezignovala, je potěšující potvrzení takových zásad, jako že teče voda s kopce a že po noci přijde den. S takovou kaňkou na kabátě nelze dělat ministra spravedlnosti. Nicméně celá věc vyvolala tolik rozruchu, že nad ní nelze jen tak mávnou rukou.

Základní otázka zní, jak mohlo k takové situaci dojít. Pokud jde o problematickou nominaci pana Pocheho ministrem zahraničí, tam se orientujeme snáze. Pan Poche je významný člen sociálnědemokratického souručenství v Praze a hodně se zasloužil o to, že se jakýsi pan Hamáček stal předsedou strany. Nyní opravdu je předsedou strany, navíc dokonce i ministrem vnitra a přeneseně ministrem zahraničí, čili má nést břemeno odpovědnosti České republiky v turbulentní historické situaci, kdy skřípou vazby nejen v Evropské unii, ale i uvnitř Spolkové republiky Německo. Tohle tedy chápeme, i když se značným sebezapřením.

Proč ale bylo třeba nominovat do pozice ministryně spravedlnosti osobu s aprobací chovu králíků navýšenou studiem na soukromé univerzitě neregistrované v profesní právnické unii, to je zhola nepochopitelné. Alternativní varianta, že to po jejím čekaném pádu za ni vezme Babiš, se vymyká i návodům, jak psát grotesku pro dětské vysílání.

Toto vše je zřejmé, glosátorovi je až trapné se v tom patlat, natolik je to prvoplánově zřejmé.

Jenže co bude dál? Tohle není cirkus a musíme fungovat jako stát.

Ono se hned nestane nic a bezprostřední vyhlídka je zřejmá. Zájmy jsou zájmy, komunisté podrží, už spustili pokřik o mediokracii. Hamáčkovi sociální demokraté se ještě víc nahrbí a týmu ANO je to jedno. Teď  jim všem jde jen o jediné, vydržet do středy, až dojde k hlasování o důvěře vládě. Jestli se podaří hlasy dobře spočítat, vyjde jim to a vláda projde. Pak nastane zásadně nová situace, protože na sestřelení Babišovy vlády bude méně snadné sehnat hlasy, než je teď zapotřebí na to ji sestavit. Potěšující přípodotek: nad tím není třeba lamentovat, naopak. To jsou pravidla. Dokud pravidla platí, je to s demokracií dobré.

Ve středu se bude hlasovat o vládě. Už teď se organizuje demonstrace, která má hulákat pod okny. Je to sice malebné a heroické, ale zásadně proti duchu parlamentní demokracie.

Jděte a vyhrajte ve volbách. Což se zatím nepodařilo a hulákání pod okny je náhradní program.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek