26.5.2018 | Svátek má Filip


SVĚT: Vítaní či nevítaní zájemci

2.10.2014

Záleží na tradici, zkušenosti země, zda se z ní víc odchází či do ní naopak přichází. A jaké jsou motivy k takovému pohybu: zda odchod z vlastního popudu ( motiv pobělohorský) nebo velmi nedobrovolný ( třímilionové sudetské vyhnání po druhé světové válce). Pohyby individuální nebo početné, velmi i značné. Například z chudičkého Irska se v devatenáctém století houfně odcházelo, aniž by se tam jiní dychtivci příliš hrnuli.

Evropa bývala kontinent, z něhož se tradičně odcházelo. Tím novým světem bývala západní hemisféra, zejména její severní část: USA a Kanada - onen druhý nejrozsáhlejší stát, klimaticky nepříliš pohostinný, z podstatné části k uzoufání prázdný a mrazivý. Jeho jižní část, víc slunná, místy až ďábelsky žhavá, přitahovala zejména zájemce ze středomořské oblasti - tak se vytvářela Argentina, Uruguay, na opačné straně horského hřebenu And vznikla Chile a všemi směry rozprostřená, zdaleka největší Brazílie s poněkud odlišným jazykovým uspořádáním. Argentiňany doprovázela nezcela přesná pověst, že to jsou v podstatě Italové, přesvědčení, že jsou spíš angličtí gentlemani - druh sebeiluze, jíž před dvaceti lety pořádnou ránu zasadil potupný debakl ve válce o vlastnictví 500 mil vzdálených, vesměs prázdných, pramálo půvabných Falklandských ostrovů. Zato části Buenos Aires, tamější architektura, připomínají Evropu před první světovou válkou a tuze padnou do oka staromilcům oněch již dávných dob. Občas se lze setkat se zásadní otázkou, jak hodně jinak by vypadala tato západní hemisféra, kdyby si to byli původní evropští vetřelci prohodili: anglo protestanti by byli zamířili k jihu, zatímco latinsky orientovaní katolíci dali přednost severu.

Emigračním cílem ještě vzdálenějším se stal kontinent Austrálie, Klokánie v nynějším českém přejmenování, a též dosud i ten nejprázdnější: 7,7 milionů čtverečních kilometrů vesměs pouštního terénu s všeho všudy 21 miliony obyvatel (E 2007), v porovnání s přecpaným sousedstvím Indonésie (obyvatel 234 milionů - E 2007) roztroušených na obrovitém množství 13 500 ostrovů, nikdo neví a vědět nemůže jejich přesný počet, neboť neutuchající sopečnou pílí nové ostrovy se rodí, zatímco jiné permanentně mizí.

Svůj nový domov se tam snaží najít zájemci i z větších vzdáleností. Na nebezpečně vratkých bárkách se tak snažil proniknout snad milion tzv. boat people - uprchlíků z Vietnamu. Mnozí zahynuli zásluhou nepřízně meteorologické, jiní nepřízní lidskou či spíš nelidskou - piráti, vrazi nemilosrdní. S výsledky jejich krutého počínání jsem se setkal na víc než jednom místě v Malajsku a Thajsku.

K australským břehům se v této době snaží doplout zájemci ze Srí Lanky, z ještě vzdálenějšího Bangladeše, od všech moří odříznutého Afghánistánu, tam v důkladně disharmonickém islámském okolí.

- - -

Hodně se liší představy o nalezení nového domova, jakož i ochota toho kterého cíle takovou příležitost poskytnout. O svou unikátní pověst se zasloužilo Japonsko: cizinci, vetřelci, se dlouhodobého vřelého přijetí nedočkali. I zachránivší se trosečník si dlouho nelebedil. Dočítáme se, že o něj se domorodci napřed postarali, nakrmili a poté ho pro jistotu zardousili - a takovým opatrným opatřením se ušetřili starostí postihujících přemnohé jiné končiny. Tento problém, patálie s všemožnými menšinami onen prozíravý Nippon nemá, na své ostrovy si údajně dodnes ani jednoho mohamedána k permanentnímu pobytu nepustí.

V letech padesátých, době studené, téměř třeskutě si počínající války, osobě s ambicí usídlit se v Americe, avšak i s pověstí bolševického politického temperamentu, sice nehrozil osud v japonské tradici, nikdo ho nepřišel rdousit, ale byl postižen zádrhelem trvajícím i řadu měsíců. K tomu postačilo pouhé udání, tak jak se stalo Jiřímu Voskovcovi, s výsledkem mnoha měsíců nepříjemného vyčkávání, zda bude do země vůbec vpuštěn. . Zákon, platný v té době, povoloval výjimky přednostního zacházení v případě dvou kvalifikací : buď kněží nebo vědci v oboru nukleární fyziky, na což se ani v jednom případě náš velký český kumštýř nekvalifikoval.

I státy se solidní demokratickou tradicí dovedou klást zájemcům nepříjemné, nezřídka zcela zbytečné překážky. Například předlouhá čekací doba na oprávnění zažádat si o naturalizaci. Ve Švýcarsku se mohou podmínky lišit od kantonu ke kantonu. Můj vyženěný, ve Švýcarsku narozený švagr, syn stoprocentní helvétské matky, musel mnohá léta usilovat, než mu bylo přiznáno totéž helvétské občanství. (I Česká republika si dovede počínat nepříjemně podivně: osobně jsem obeznámen s byrokratickým trápením rozkošné sedmileté dívenky, v Praze narozené, tamější českou školu navštěvující, je to stvoření bilingvální a unikátní, s perfektní znalostí jazyka jak českého, tak čínského. Českým oficiálům musí rok co rok předkládat 64 - šedesát čtyři - dokladů, aby úřední bohorovnost se uráčila dát na ten který formulář potřebný schvalovací štempl.)

Leckde se měří všelijakým metrem. Mexická vláda neutuchá se stížnostmi na údajně málo vstřícné počínání amerických úřadů, vzdor k nebetyčnému rozdílu v zacházení s nedomorodci na tom či onom břehu Rio Grande. Například mexické ústavní překážky vůči naturalizovaným žadatelům o zaměstnání a jiná oprávnění. Mexičan má automatickou přednost před cizincem v jakékoliv záležitosti. Též má právo ho zatknout.

Značně odlišná je na americké straně teorie a praxe s přívalem nevítaných a nelegálních vetřelců. Politicky korektní novoty přikazují povinné používání ohleduplných eufemismů. Ilegálně do USA proniknuvší a tam permanentně setrvávající cizinec přestal být ilegálním vetřelcem, ale je z něj pouze undocumented alien. Již definitivně padly, smeteny byly překážky zdravotní, finanční, jakékoliv jiné. (Osobní vzpomínka: v dávnověku svého úprku od budovatelů vědeckého komunismu jsem tak učinil s přítelem lékařem, židovským absolventem Osvětimi. Tu přežil, nikoliv ale bez následků - vrátil se s epilepsií, jež ho diskvalifikovala od emigrace do Ameriky, stejně tak jako jím mohlo být jiné postižení všelijakými neduhy, například TBC. Já tedy jel studovat do New Yorku, on jel léčit do Habeše.)

KONEC

Neoficiální stránky Oty UlčeAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


počet příspěvků: 5, poslední 2.10.2014 10:35

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.