17.7.2018 | Svátek má Martina


SVĚT: Pošetilé omluvy za výkon vlastní civilizace (2)

8.6.2017

Dosud se Alláhovi celý svět nepodřídil, ale už víc než poprchává, zejména nad ustrašenými evropskými hlavami se otvírá prostorný chamberlainovský deštník. A měřit se bude důsledně nestejným metrem. Mnozí z nás již měli příležitost vychutnat dokumentární videa z Londýna s davy rozkacené mohamedánské mládeže, třímající plakáty s krvelačnými postuláty SMRT DEMOKRACII či ZABÍT KAŽDÉHO, KDO URAZÍ ISLÁM. Policie proti prosazovatelům takových požadavků nezakročila.

O vzpomínkovém dni Holocaust Memorial Day se v Londýně sešla hrstka, necelých sto účastníků. Propalestinský dav na ně házel kamení a častoval slovní pohrůžkou smrti. Pochodoval s nasazenými maskami Židů s velkými ohnutými nosy, jakoby chlemtající krev arabských dětiček. Policie demonstraci povolila, ale zakázala protidemonstraci, poněvadž se tam objevila izraelská vlajka.

Nedávné statistické průzkumy potvrzují pokračující důkladnou demografickou změnu ve Velké Británii, kde počet muslimské populace roste desetkrát rychleji, než zbytek společnosti. Stejně tak se odhaduje, že Amsterdam, Rotterdam, Antverpy a mnohá další evropská města se již brzo dočkají stavu, kdy islámská menšina se stane většinou.

- -.

Na chamberlainovské postoje nemá Anglie ovšem monopol. Sice byl zakázán vstup na britskou půdu holandskému zákonodárci Geertu Wildersovi, ale v onom Nizozemí katolický biskup Martinus Muskens se v televizním projevu svěřil se snahou naléhat na své ovečky, aby se též modlily k Alláhovi a tak se přispělo ke zdárné koexistenci s muslimy.

Leckdo se zmiňuje a statistikami potvrzuje, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní muslimové jsou již nejen před dveřmi,ale značně i ve dveřích, s posláním křesťanské dědictví rozmetat, pořádně rozdupat. Muslimská rodina má v průměru osm dětí, kdežto evropský průměr dosahuje jen 1,4 dítěte. Islámští vetřelci si do Evropy přivezou víc než jednu plodnou rodičku, ty všechny jsou pak živeny státem, nadále se rozmnožují a vzdálenost mezi výkonností původního obyvatelstva a oněch vetřelců se pak ještě víc násobí. ̈

Islám především není náboženstvím, ale totalitní, bezohlednou ideologií, vždy připravenou krutě trestat. Tímto směrem se do Evropy hrnou statisícové hordy, bruselští byrokraté určují kvoty, kolik který členský stát jich bude povinen přijmout.. O Němcích se již psalo, že jsou ochotni absorbovat uprchlíků milion. Belgie, Holandsko, Švédsko, Francie, Británie, i státy další jsou již ochotny či aspoň se nevzpírají takovému břemenu. Pořádná to sebedestruktivní cena, připište ji na konto multikulturalismu, politicky tolik korektního.

- - -

Nikdo se ale neodváží v tuto tuze pozdní hodinu napodobit japonský model.

Vypadá takto: Japonsko je jediný národ, který neposkytuje své občanství cizineckým muslimům. Jim se nerozdává povolení k trvalému pobytu. Šíření islámu je zakázáno, v Japonsku se na univerzitách arabština, jakož i další islámské jazyky nevyučují, nelze importovat korán psaný v arabštině. Povolení k přechodnému pobytu obdrželo jen 2000 muslimů, kteří musí ovládat japonštinu a své náboženské zvyklosti vykonávat pouze ve svých domovech. Muslimové žijící v Japonsku jsou zaměstnáni pouze zahraničními společnostmi. Nejsou poskytována pobytová viza muslimským lékařům, inženýrům. Ve většině společností je v jejich pravidlech, že žádný muslim u nich nesmí být zaměstnán. Muslimové nemohou ani pomyslet na pronajmutí domu v Japonsku. Pokud si Japonka vezme muslima, pak je považována za vyvrhele, a to navždy. V Japonsku panuje oprávněné přesvědčení, že islám je netolerantní náboženství, od něhož je radno se držet co nejdál.

To byla zpráva dobrá, velmi dobrá. Nyní tedy ta zcela opačná. Toto japonské stanovisko, jehož obsahu jsem přikývl, tuze s ním souhlasil, jsem se s velmi pozdním překvapením dozvěděl, že to je falsifikát, zdroj dosud nezjištěný nás takto zmátl.

Pouhý to jen sen.

Posléze jsem se dočetl o stanovisku australském. Tam u protinožců vrcholní vládní činitelé v Cannbeře se neméně sympaticky vyjádřili, z dálav jsem jim salutoval.

Poté se zpožděním ale se dozvídám, že tato australská verze je prý rovněž nevěrohodná, Zřejmě vymyšlená nějakým dobrákem, jemuž na srdci leží osud země.

- - -

Konečně mohu přijít s autentickou pozitivní zprávou z nizozemských vládních kruhů. Nyní od začátku ledna 2017 onen nefunkční model „multikulturalismu“ se oficielně opouští. „V novém systému integrace budou hrát holandské hodnoty hlavní roli, a proto vláda nebude dále trvat na modelu multikulturní společností.“

Vláda se chystá zakázat používání všech druhů oblečení, které zakrývají tvář. Vláda rovněž zastaví poskytování zvláštních dotací pro integraci muslimů (která se beztoho nedaří).

Není možné, aby se vláda nebo lid přizpůsobovali imigrantům.

Teď v Americe jsme měli volby, jejichž výsledek důkladně překvapil, až šokoval většinu jakkoliv zasvěcených pozorovatelů. Vítězný Donald Trump, jemuž se přisuzuje veletucet všemožných nectností včetně tajných šachrů s ruským kágébáckým prezidentem Putinem. Ten 4. února 2013 v ruském parlamentu (Duma) přednesl projev o napětí s menšinami v Rusku:

V Rusku žijí Rusové. Kdokoliv menšinový, odkudkoliv, chce-li žít v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, by měl mluvit rusky, a měl by respektovat ruské zákony. Pokud upřednostňuje šaría zákon, pak doporučujeme, aby šel tam, kde to je právo země. Rusko nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výsady nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě se křičí „diskriminace.“ Měli bychom se poučit od sebevražd Ameriky, Anglie, Holandska a Francie, pokud máme přežít jako národ. Ruské tradice a zvyky nejsou kompatibilní s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby většiny menšin. Když tento čestný zákonodárný orgán myslí na tvorbu nových zákonů, měl by mít na paměti národní zájmy jako první, se zřetelem na to, že menšiny nejsou Rusové.“

Nedovedu si představit, že Barack Hussein Obama, nyní Bílý dům nedobrovolně opustivší, by během svých osmi roků vládnutí se byl takto putinovsky vyjádřil.

Na svých zahraničních cestách, s projevy plných omluv za spáchané hříchy své údajné vlasti USA, vždy velice velebil obrovské zásluhy islámu, jeho obohacování světa uměním, vědou, velkolepým civilizačním přínosem. V proslovu k zákonodárcům v Turecku ujišťoval takto: „Vyjadřujeme své hluboké ocenění pro islámskou víru, která po dobu mnohých století přispěla k utváření světa – včetně mé vlastní země.“ Ano, islamisté zejména 11. září 2001 poznamenali Ameriku značně.

Méně oslavná je podrobná zpráva OSN (UNDP – United Nations Development Program) o stavu a výkonu arabských států. Závěr to je nelichotivý, depresivní až devastující: „consistent record of failure“ - opakované neúspěchy, totální selhání, neochota či neschopnost obyvatelstvu dát svobodu, umožnit prosperitu, zaručit bezpečnost. Vesměs nevalné až ubohé výsledky v hospodářství, jeho produktivitě, v sociálním rozvoji, vzdělání, kultuře. (V období 1980 až 2000 Saúdská Arábie, Egypt, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Jordánsko svým jménem zaregistrovaly všeho všudy 367 patentů. Maličký Izrael jich docílil dvacetkrát tolik – 7652.)

Trump rozhodně nemíní napodobovat svého poločernošského předchůdce.Nakolik se pokusí putinovsky prosazovat zájmy svého národa, to se teprve časem dozvíme nebo nedozvíme.

KONEC

Neoficiální stránky Oty UlčeRODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!
RODIČE ZNAJÍ: Takhle reálně vypadá rodinná dovolená!

Z reklamního letáku cestovní společnosti se směje manželský pár sedící na úhledném plážovém lehátku. Před ním si společně hrají děti. A teď zpátky do reality, takhle rodinná dovolená většinou nevypadá.

Diskuse


J. Kostelanský
20:00
8.6.2017

D. Bystriansky
17:11
8.6.2017

L. Severa
16:29
8.6.2017

J. Šrámek
16:22
8.6.2017

S. Landa
15:01
8.6.2017

R. Tesařík
15:02
8.6.2017

S. Landa
15:05
8.6.2017

P. Aron
14:50
8.6.2017

P. Rajman
13:00
8.6.2017

JarkaF
12:40
8.6.2017

R. Neveselý
12:51
8.6.2017

V. Student
12:18
8.6.2017

S. Netzer
12:20
8.6.2017

R. Neveselý
12:33
8.6.2017

V. Student
12:34
8.6.2017

S. Netzer
11:54
8.6.2017

R. Neveselý
12:19
8.6.2017

H. Lukešová
13:58
8.6.2017

P. Aron
15:02
8.6.2017

S. Netzer
15:14
8.6.2017

A. Nový 840
23:13
8.6.2017

D. Bystriansky
10:50
8.6.2017

A. Alda
15:51
8.6.2017

J. Klepal
10:48
8.6.2017

A. Reček
11:48
8.6.2017

J. Pospíšil 402
13:53
8.6.2017

P. Aron
14:45
8.6.2017

Z. Lapil
18:37
8.6.2017

J. Růžička 714
9:32
8.6.2017

P. Lenc
10:40
8.6.2017

J. Berger
7:52
8.6.2017

A. Alda
7:46
8.6.2017

P. Lenc
10:42
8.6.2017

A. Reček
11:45
8.6.2017

J. Pospíšil 402
14:00
8.6.2017

J. Kanioková
15:47
8.6.2017

počet příspěvků: 45, poslední 8.6.2017 11:13

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.