19.6.2019 | Svátek má Leoš


SVĚT: Bývalé výkony, budoucí eventuality

10.1.2017

Thomas Sowell, černošský vědec, pracovník na Hoover Institutu v Kalifornii, výtečný autor, myslitel, stejně dávný ročník jako já, právě světu oznámil své rozhodnutí se již nevnucovat se svými názory. Čili krok, který jsem na vstupu do roku 2017 dosud neučinil.

Doma jsem otevřel Sowellovo znamenité dílo Wealth, Poverty and Politics o bohatství, chudobě a politice. Začíná citátem Alexandra Hamiltona,,nemanželského dítěte narozeného na karibském ostrově Nevis. Jeden z předních tvůrců americké republiky, zcela první ministr financí, zastánce silného federálního systému. Zahynul kulkou v souboji s tehdejším viceprezidentem Burrem.. Dřív než tak učinil, zdůrazňoval své přesvědčení, že příčinou bohatství národů je nekonečné množství důvodů...

Podívejme se na některé. Začít třeba těmi nejsamozřejšími, trvalými, jimiž ovšem je zeměpisná poloha - okolnosti existence, jimiž nemůže pohnout sebevětší genius nebo břídil. Území státu s úrodnou půdou, příznivým klimatem, nerostným bohatstvím, zvládnutelným terénem,.lépe nemít v cestě příliš vysoké Himálaje, naopak si libovat z příležitosti využití říční a a mořské dopravy.

Ovšem tuze záleží na obyvatelstvu, jemuž se vládne a jak se vládne. Například v této nynější době nejúspěšněji si počínajícím státem v Africe je Botswana. Což potvrzuji, několikrát jsem tam byl, Botswana je rozumně řízená, s obyvatelstvem vzájemně se nepožírajícím a s přemnohým diamantovým bohatstvím pod svým značně vyprahlým povrchem. Porovnejme s ubohým úpadkem sousední Zimbabwe, někdejší kvetoucí britské kolonie s jménem Jižní Rhodesie. Takto ji zruinoval lačný tatíček osvoboditel Roberte Mugabe. Nejinak v Jižní Americe dopadla kdysi výtečně prosperující, ropou nasáklá Venezuela a nyní již řadu let zruinovaná socialisticky si počínajícími primitivními oficíry.

Historie a různosti výkonů civilizací: Začněme třeba Čínou, jejím počínáním za poslednich již několik tisíc let. Jak znamenitě si počínala! Vytvářela milionová města v době, kdy Londýn či Paríž byly jen ubohoučké vesnice, čínský byl porcelán, hedvábí, též ale střelný prach, plno myslitelů, všemožných mudrců. Přemnohé se pak měnilo ve prospěch západního světa, až v devatenáctém století Evropa se stala globální dominantou.

Porovnejme s jinou paralelou obrovité změny: antické Řecko, páté století před Kristem, Perikles, Sofokles, Platon, Aristoteles, filozofové, spisovatelé, vědci, architekti, toť v době, kdy britský ostrov a okolní sousedství obývaly vzájemně se pobíjející kmeny negramotných primitivů. Načež pak časem, již zmíněným devatenáctým stoletím, tato Británie svým vývojem předběhla nejen Řesko, ale stala se vládkyní aspoň čtvrtiny celé této naší planey.

Ne každému evropskému obyvateli se tak znamenitě dařilo. Nejhůř vlastně dopadlo několik století zlatem se blyštící Španělsko. Tuny zlata v v Latinské Americe uloupených, přes Atlantik do domoviny dopravených, a veškerá ta mohutná nádhera se časem smrštila do nynějšího stavu, kdy z kdysi obávané kruté mocnosti se stala nejméně úspěšným západoevropským státem, který ekonomicky důkladně předběhlo i svým rozsahem relativně nepatrné Švýcarsko.

Kolonie byly problematickým obohacením té které někdejší mocnosti. Německo, pozdě se dostavivší k rozdělování koloniálního koláče, pořádně zbohatlo až po ztrátě svých kolonií. Již zmíněné Švýcarsko kolonie nikdy nevlastnilo, ale přesto značně zbohatlo..Porážka za druhé světové války důkladně zničila Německo, které se ale za několik málo roků znamenitě vzpamatovalo a právem se stalo jednou z předních mocností kontinentu. Porovnejme s miliardami dolarů darovaných státům Třetího světa bez viditelnosti předpokládaného úspěšného dopadu. (V posledním týdnu roku 2016 BBC vysílalo dokumentární záznam z Nigérie, jeho severovýchodní oblasti, kde obyvatelstvo hyne hladem.)

Vůbec nedošlo na pracovní morálku různých končin, která se na této planetě značně liší od místa k místu. Například ministát Nauru na rovníku, právoplatný člen OSN, s pověstí národa na výminku, o jehož blaho se starají gastarbeiteři z okolního zámoří.

Rovněž se již netají kontrasty mezi přístupem k práci domorodců v Zambii a jejich nynějšími nájemci či dokonce i čínskými vlastníky tamějších provozů. ̈

- - -

Kandidátka Hillary, ještě před uštědřenou jí porážkou, kterou devadesát procent národa včetně nejznamenitějších expertů pokládalo za samozřejmou vítězku, se k pro-Trumpově části americké veřejnosti vyjádřila adjektivem DEPLORABLE - do češtiny přeloženo jako něco“politováníhodného, žalostného“. Ti potom volili kandidáta s desetiprocentní pravděpodobností. Těm se automaticky přisuzují zatracující vlastnosti jako být racist, sexist, homophobic, xenophobic, islamomophobic.

Co nám tady znamenitě rozkvetlo, bylo nesmírně zatracující slovo RACISM - ano, to je ono. Známý publicista Chris Matthews tím slovem zatratil ty, kteří se zmínili o Chicagu. I to v jeho uvažování byl důkaz rasistický, poněvadž tato mnohamilionová metropole trpí každodenním, zejména víkendovým vražděním ve vlastních řadách. V naprosté většině případů je to vyřizování malicherných účtů v černošských řadách. Rovněž bývalý prezident Carter oním rasismem zatratil kohokoliv, kdo by ošidné slovo byl zejména v souvislosti s Obamou použil.

Tvůrčí metody se představivosti nekladou. Například: „Spotlighting his elite education is tantamount to racial bigotry because it insinuates that he took the place of someone else being someone white.“ (Jonathan Capehart)

Došlo též ke zveřejnění cestovních výloh hlavy státu a jeho rodiny, vše ovšem na účet státu. Roční Obamovy výlohy dosáhly výše $96,938,882.51, zájemce nechť si sumu v porovnání k českým korunám vynásobí pětadvaceti. V únoru 2016 manželka Michelle s dvěma dceruškami poručily odlet na Havajské ostrovy, což stát stálo $165,806.78, a Obamův výlet v březnu 2016 na Kubu a do Argentiny si vyžádal výlohy $7,145.601.

Výlohy na celoživotní bezpečnostní ochranu jeho, jakož i rodiny nelze ovšem odhadnout. Obama si zřejmě neporučí okamžitý odlet na havajské ostrovy strefovat se do golfového míčku, ale spíš ze začátku setrvá v blízkosti Washingtonu, odkud bude dbát a kultivovat svoji „imidž“ (image) - svou legacy. Sice je značný a nyní spíš rostoucí počet hodnotitelů jeho osmi prezidentských roků jako pramálo úspěšných - ať výkon hospodářský s rekordním růstem národního dluhu, rostoucím pronikáním ilegálních vetřelců do USA, úpadkem vlivu jeho Demokratické strany, ztrátou počtu kongresmanů, senátorů, guvernérů, a se zřetelným úpadkem mezirasových vztahů v národě..

Obama se zdá být přesvědčen o naprosto jiné realitě. Tak aspoň tvrdí národu, jakož i sám sobě, že na svůj výkon v počínání politiky domácí i zahraniční je pyšný. I když teď došlo k dohodě mezi Putinovým Ruskem a islámským Tureckem, členem koalice NATO, o ukončení krveprolití na syrských bojištích - výsledek dosažený bez již zřetelně umenšených USA, bývalé NATO velmoci.

Rád bych se dozvěděl o budoucích existenčních počinech přemnohých Obamových kádrů - oněch islámských specialistů v dosavadních významných rolích, o jejichž speciální znalosti a priority se příliš zájmu v Bílém domě s nynějším nájemníkem vyskytovat nebude. Důkladná kádrová proměna, jíž se Hollywood velkou většinou vysmívá, většina akademického establishmentu, jakož i mediáních zdrojů pohrdá.

Nynější nový president se teď stal šampionem Silent Majority - dosavadní mlčící většiny, která nejspíš mlčet přestane.

V této souvislosti nevylučuji eventualitu, třeba i rostoucí pravděpodobnost, že si teď někdo troufne pustit do autentické minulosti Baracka Husseina Obamy, největšího, dosud tajeného skandálu v americké historii.

KONEC

Neoficiální stránky Oty UlčeDiskuse


C. Hulka
14:29
10.1.2017

L. Severa
13:31
10.1.2017

M. Vondráček
12:13
10.1.2017

S. Netzer
11:03
10.1.2017

M. Valenta
9:12
10.1.2017

V. Javora
11:59
10.1.2017

V. Dosoudil
8:54
10.1.2017

Z. Rychlý
8:32
10.1.2017

R. Tichý
8:01
10.1.2017

počet příspěvků: 18, poslední 10.1.2017 07:31

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.