26.5.2019 | Svátek má Filip


SVĚT: Brunejský sultán, europarlament a tolerování trestu smrti

26.4.2019

V pondělí měli liberálové všech zemí černý den. Zrovna „The Guardian“, který je spolehlivě informuje o tom, jak svět politicky korektně posuzovat, je vystavil mimořádnému stresu.

Jak správně tolerovat

„The Guardian“ informoval o tom, že vládce sultanátu Brunej poslal Evropskému parlamentu dopis, ve kterém odmítá kritiku za to, že zavedl trest smrti pro homosexuály, a požaduje od poslanců „toleranci a pochopení“ pro zvyky a tradice jeho země.

A kde je problém? No přece v tom, že když příslušník salonní levice slyší slovo „tolerance“, tak reaguje jako Pavlovův psík a instinktivně souhlasí. Ve jménu multikulturního světa se totiž naučil tolerovat všechno, co právě toleruje liberální mainstream.

Takto intelektuálně vyztužen, nasadí náš milý liberál povýšený výraz pokrokovosti a morální nadřazenosti nad plebejskou většinou společnosti. Z této komfortní pozice ji pak všemi prostředky nutí k tomu, aby strpěla, převzala anebo dokonce uzákonila rovnocennost i toho nejabsurdnějšího a jejím vlastním psaným a nepsaným zvyklostem totálně protiřečivého chování.

Správný liberál používá dva způsoby tolerování. Jednak co nejhlasitěji a aktivisticky, třeba když jde o gendrově korektní oslovování, kvóty na všechno, demontáž výsadní pozice normální rodiny anebo o rovná práva všech myslitelných pohlaví.

Ale liberál umí tolerovat také šeptem a nečinností. To se týká třeba zahalování, mnohoženství anebo provdávání nezletilých dívek. A právě tuto tichoučkou toleranci má zřejmě na mysli brunejský sultán, když ve svém dopise Evropskému parlamentu vysvětluje, že popravy homosexuálů ukamenováním se konají jen velmi zřídka, za přísně vymezených a těžko splnitelných podmínek.

Nově definovat toleranci

Samozřejmě, že ani ten nejmultikulturnější liberál nemůže s novými brunejskými zákony souhlasit. A já jako nepoučitelný optimista doufám, že se stane i něco dalšího. Na pozadí drastického příkladu z Bruneje bude možná aspoň část salonní levice schopná náročnější myšlenkové operace a přehodnotí - kvůli prokázané nepoužitelnosti - svou dosavadní všeobjímající definici tolerance.

Pro začátek by stačilo, kdyby aspoň někteří z nich pochopili, že tolerance musí mít jasné hranice. Odtud by byl již jen prvňáčkovský krůček k poznatku, že věrni pudu sebezáchovy musíme dodržování těchto hranic vynucovat a nikdy nesmíme tolerovat netoleranci.

Další možné úvahy o podstatě a sociálních konotacích pojmu tolerance jsou již složitější. A to také proto, že od salonní levice vyžadují velkou porci sebekritičnosti a skromnosti. Jen ti zvláště nadaní z nich mají předpoklady pochopit, že odchylky od většinově uznávané normy lze tolerovat jen v jasně vymezených mantinelech. A teď příjde to hlavní: Tyto hranice tolerovatelnosti neurčuje jen sociálněvědní inteligence, nýbrž společnost jako celek.

Společnost totiž nelze změnit tak, že se nekriticky převezme a bleskově uzákoní každá pošetilost, kterou vyplodí alliens žijící v dusné atmosféře intelektuálních polepšoven na sociálněvědních katedrách kdysi elitních amerických univerzit.

Mlčení neznamená souhlas

Věci se mají právě naopak. Názory na to, co je přijatelná, a tedy i tolerovatelná změna normy myšlení a chování se mění jen zvolna a v přímé závislosti na tom, jak se nějaká sociální inovace osvědčí v každodenním životě milionů obyčejných lidí.

Česky řečeno: Lidé posuzují přijatelnost určitého nového postoje nebo způsobu chování podle toho, jaké jsou jejich důsledky a výsledky v jejich vlastním každodenním životě. Vnutit lidem trvalou změnu názorů a chování násilím nedokázali ani komunisté a ti postupovali tvrději než dnešní přivrženci diktatury ctnosti.

Převzato z blogu se svolením autora

Autor je nezávislý analytik, poradce a koučZE ŽIVOTA: Jak fungujete po rozvodu?
ZE ŽIVOTA: Jak fungujete po rozvodu?

Ahoj maminky, co jste rozvedené, napsaly byste mi prosím, jak fungujete po rozvodu? Myslím, co se týče třeba rozvržení času dětí mezi Vámi a ex, oslav narozenin, svátků, vánoc. A jak to snáší děti? A vy? Já mám děti ve věku 2 a 4. Tohle je jediný důvod, proč jsem od manžela ještě neodesla, bojím se, že budu mít výčitky, že jsem dětem něco vzala. Nebýt dětí jsem od něj dávno pryč.

Diskuse


J. Kanioková
16:16
26.4.2019

K. Janyška
18:19
26.4.2019

J. Kanioková
15:45
26.4.2019

D. Stirský
15:33
26.4.2019

J. Kanioková
15:46
26.4.2019

D. Bystriansky
18:02
26.4.2019

J. Kanioková
20:01
26.4.2019

D. Stirský
15:32
26.4.2019

A. Nový 840
16:02
26.4.2019

M. Moravcová
13:49
26.4.2019

P. Sinclair
11:00
26.4.2019

F. De Winter
11:03
26.4.2019

P. Sinclair
11:19
26.4.2019

P. Zinga
13:08
26.4.2019

P. Sinclair
14:12
26.4.2019

S. Rehulka
14:20
26.4.2019

P. Sinclair
14:39
26.4.2019

J. Kanioková
15:00
26.4.2019

V. Církva
14:20
26.4.2019

P. Sinclair
14:26
26.4.2019

S. Netzer
14:49
26.4.2019

V. Církva
17:25
26.4.2019

S. Netzer
17:36
26.4.2019

D. Bystriansky
18:39
26.4.2019

V. Církva
22:20
26.4.2019

P. Sinclair
17:46
26.4.2019

V. Církva
22:26
26.4.2019

J. Kanioková
15:02
26.4.2019

S. Netzer
15:14
26.4.2019

V. Církva
22:33
26.4.2019

P. Sinclair
15:21
26.4.2019

J. Kombercová
17:05
26.4.2019

P. Sinclair
17:16
26.4.2019

D. Bystriansky
18:24
26.4.2019

M. Prokop
12:16
26.4.2019

P. Sinclair
12:47
26.4.2019

J. Jurax
14:14
26.4.2019

J. Kanioková
15:15
26.4.2019

A. Nový 840
15:51
26.4.2019

J. Kanioková
16:15
26.4.2019

V. Lunák
10:41
26.4.2019

B. Rameš
10:17
26.4.2019

J. Ptáček
10:15
26.4.2019

M. Moravcová
13:55
26.4.2019

J. Jurax
14:45
26.4.2019

J. Jurax
14:42
26.4.2019

J. Kanioková
16:23
26.4.2019

M. Prokop
21:13
26.4.2019

J. Jurax
13:26
27.4.2019

S. Netzer
10:03
26.4.2019

V. Povolný
10:59
26.4.2019

S. Netzer
11:13
26.4.2019

J. Jurax
14:47
26.4.2019

S. Netzer
14:51
26.4.2019

M. Prokop
12:18
26.4.2019

K. Kouk@Seznam.Cz
9:13
26.4.2019

M. Valenta
9:12
26.4.2019

J. Schwarz
9:24
26.4.2019

R. Brzák
9:49
26.4.2019

M. Valenta
10:43
26.4.2019

M. Prokop
12:20
26.4.2019

P. Sinclair
12:49
26.4.2019

K. Janyška
8:40
26.4.2019

J. Berger
***
7:16
26.4.2019

D. Šimáček
0:44
26.4.2019

V. Církva
8:08
26.4.2019

J. Schwarz
9:28
26.4.2019

M. Moravcová
13:48
26.4.2019

V. Novák
9:57
26.4.2019

V. Církva
22:39
26.4.2019

počet příspěvků: 94, poslední 27.4.2019 01:26

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.