26.4.2018 | Svátek má Oto


ŠUMAVA: Už je to tady…

19.12.2011

Kultovní slogan pozdních listopadových dní 1989 je zpět. Ne však jako výraz radostné euforie, ale jako signál krajního ohrožení. Mayday, mayday, mayday zvoňte klíči. Tentokrát ale jen zelenými. Neuvažujte nad podstatou sporu či střetu, jiní chytřejší to přece už udělali za vás. Zastavte parlament, zachraňte Šumavu!! Kdože to volá? A proč?

"...Dobry den, tak uz je to tady. Poslanci hlasují o praktickem zruseni narodniho parku na Sumavě. Potrebujeme Vasi pomoc....." Také jste před pár dny do svých mailových schránek dostali tohle sdělení od vedení Duhy a jeho sympatizantů? Už kontaktujete své poslance? Už se zase bijete za zachování té pravé Šumavy? Inu jak by ne, kdo z přírodymilovných lidí by si přál změnu Národního parku v Disneyland, v jeho rozparcelování všemožnými kmotry či chamtivými obcemi?

Takže rychle podepište Antichartu. Ovšem pozor - četli jste samotnou Chartu? Chápete, proti čemu protestujete?

Před několika týdny jsem se zúčastnil veřejné besedy o zmiňovaném návrhu zákona. V panelu sedělo několik významných politiků i odborníků,poslanci i senátoři. Bývalý premier a eurokomisař pan Špidla, pan profesor Moldán.. V publiku mj. členové dřívější vědecké rady NPŠ (jako doc. Hruška), vedení Duhy (MVDr.Bláha), ekolesní hvězdy (prof. Fanta). Poznámky k zákonu byly téměř vesměs kritické. Hlavní zásahy dostal již sám jeho úvod . Znáte?

· K zachování mimořádných přírodních hodnot Šumavy a ochrany její přírody se vyhlašuje Národní park Šumava (dále jen "národní park"). Posláním národního parku je vedle naplnění cílů ochrany a zachování typického vzhledu krajiny rovněž umožnit jeho využívání k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice, jakož i k podpoře udržitelného rozvoje územně samosprávných celků, na jejichž správním území se národní park rozkládá.

· · Předmětem ochrany národního parku jsou dochované horské ekosystémy ve všech fázích vývoje, zejména přirozená lesní společenstva 5. až 8. lesního vegetačního stupně, ledovcová jezera, vodní toky, rašeliniště a druhotná bezlesí, a dochované krajinné typy spoluutvářené kulturně-historickým vývojem území národního parku. Předmětem ochrany jsou též populace druhů živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich společenstva, které se na území národního parku přirozeně vyskytují.

· · Cíle ochrany v národním parku jsou různými způsoby péče zachovat a podporovat příznivý stav všech předmětů ochrany národního parku a to s ohledem na naplňování dalšího poslání národního parku.

Tučně jsem vám zvýraznil hlavní střetové body. Přeloženo do lidštiny – dle názoru oponentů ono "rovněž atd" nemá v příslušném zákonu co dělat. Budoucí NPŠ by měl podle nich pouze a jedině ochraňovat a zachovávat krajinu… Proč? A pro koho? A jak? A jakou? Tu současnou, děsivě zdevastovanou ochraňovaným kůrovcem? Nebo tu budoucí, vysněnou zelenou i nezelenou divočinu, co se tam při strategii "nechte přírodu přírodě" možná objeví za pár set let?

Komentáře dalšího průběhu semináře by vydaly na několik textových stran. Je to vlastně stále dokola, ač fakta jsou zřejmá. Tedy fakta sdělovaná i někým jiným, než onou bývalou parkovou Radou. Existují i jiná? Znáte je, čtete je, věříte jim? Koncem října jsem se zúčastnil odborně vědecké konference na Modravě. Její název byl Šumava 2011 – bod zlomu: záchrana krajiny a zelených lesů Šumavy. Organizátory bylo několik občanských společností, zejména však Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav – Strnady a Správa NP a CHKO Šumava. Zhruba stovka účastníků. Lesní odborníci, zvláště pak místní "fořti". Lidé z vedení Parku – včetně dr. Stráského . Ale také zástupci různých správ ochrany přírody, vědci – mj. z Mendelovy university Brno, Jihočeské university v Českých Budějovicích, University Karlovy v Praze. Žádní čarodějové druhé kategorie,snad jen vyjma mne, jenž se za lesního odborníka věru nepokládá. Leč nejel jsem tam rozdávat rozumy, ale pokud možno na vlastní oči a uši vnímat fakta. Součástí akce byla totiž i půldenní exkurse na různá místa NPŠ – ale také části Bavorského lesa . Dojmy mírně řečeno děsivé. Z předneseného (snad už brzy budou materiály konference k mání také v internetové podobě) i z viděného. Můj osobní závěr: Kůrovcová kalamita v režimu bezzásahovosti dosáhla děsivých rozměrů. Odvolávat se neustále na sousední skansen Bavorského lesa je srovnávání jablek s hruškami. Fabulovat o zachování původního smrkového genofondu v čase, kdy právě ony horské smrčiny byly sežrány nejdříve, je, mírně řečeno, mystifikace. Stigmatizovat účinnou "chemii" je nikoliv vědecky podložený přístup, ale ideologický koktejl….atd. atd. atd.

Jistě, kauza NPŠ zřetelně polarizovala i vědeckou obec. Alternativní pohledy, názorové střety, konfrontace faktů – to je prostě trvalá podstata racionální vědy. Astrologové či numerologové, případně homeopatici mohou mít postoj odlišný. Jak říká jistý Terry Pratchett v jedné ze svých knih (v českém kantorkovském překladu) : "…Všechny kmenové pověsti jsou pravdivé, záleží na tom, jak vysokou hodnotu přiznáte slovu pravda"

Opakuji: kauza NPŠ vědeckou obec zpolarizovala, nikoliv srovnala do jednotné "národní fronty", jak tvrdí odpůrci současného návrhu zákona. Cituji z jedné recentní internetové informace "…..Pan ministr by si měl uvědomit, že toto stanovisko není jen názorem vědců sdružených ve Stínové vědecké radě, ale že reprezentuje názor podpořený třemi ústavy Akademie věd ČR, přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci. Dále jej podpořilo 8 odborných společností a více než 3000 jednotlivců," dodal pak Hruška…. "

Věř, ale komu věřit, měř. Ano, již z jara vydalo vedení Jihočeské univerzity (a tamního Biologického centra) své odmítavé Stanovisko ke změnám ve vedení a strategii NPŠ. A požádalo další vědecké instituce o podporu. Dílčí body Stanoviska i jeho možné, nejen odborné, motivace jsem komentoval již ve svém dubnovém článku.

Jak na Stanovisko zareagovaly " MU Brno" či "TU Liberec", netuším. Ale vedení naší Přírodovědecké fakulty UK se zcela určitě pod tento protest nepodepsalo. Řada mých kolegů (nejen z Prahy, ale také z Brna a Českých Budějovic) má naopak k "hruškovským závěrům" dlouhodobé, zásadní odborné námitky. Jejich obecný a soudím vědecky dostatečně doložený souhrn, zpracovaný předním odborníkem profesorem Vladimírem Krečmerem najdete na http://sumava-lesy.webnode.cz/ V blízké budoucnosti chceme tento web používat jako "svůj portál".

Čtěte dle libosti. Nepovažujeme za nutné vytvářet další platformu typu "ŠumavaPro" , ani nahánět sympatizující duše levnými slogany. Ponecháme na čtenářích, "…..jak vysokou hodnotu přiznají slovu pravda…. "

Převzato z blogu Opatrny.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autoraAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


J. Schwarz
10:41
19.12.2011

M. Prokop
18:52
19.12.2011

B. Rybák
11:04
20.12.2011

P. Rada
10:23
19.12.2011

M. Prokop
18:53
19.12.2011

B. Rybák
11:14
20.12.2011

V. Václav
9:40
19.12.2011

J. Schwarz
10:52
19.12.2011

počet příspěvků: 8, poslední 20.12.2011 11:14

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.