22.5.2019 | Svátek má Emil


SPOLEČNOST: Zavádějící propagace EU na univerzitách je nepřípustná

9.4.2019

Hospodářské noviny přinesly 1. dubna informaci o tom, že se představitelé českých univerzit bojí odchodu Česka z EU, a plánují proto kampaň, která bude zdůrazňovat výhody členství. A bohužel se nejedná o aprílový žert.

Zastánci svobodné společnosti by měli dát jasně najevo, že snaha propagovat partikulární politické názory jménem veřejné instituce a za použití veřejných prostředků není v demokratickém právním státě přijatelná.

S iniciativou přišel rektor Univerzity Palackého v Olomouci, profesor historie Jaroslav Miller. Tomu údajně vadí především mýty o EU, jinými slovy takzvané „fake news“ nebo také lži. K Millerově iniciativě se připojilo dvacet dalších vysokých škol včetně těch státních.

Pokud má pan profesor zájem veřejně se angažovat, třeba ve prospěch členství ČR v EU, jistě mu v tom nikdo nemůže (a nemá) bránit. Stejně jako kdokoliv jiný může i profesor Miller využít své vědomosti, dosažené postavení a vážnost, ale také svůj volný čas a své prostředky k přesvědčování veřejnosti o čemkoliv, o čem bude chtít.

V žádném případě ovšem není možné, aby se při své občanské a politické angažovanosti zaštiťoval jménem respektované instituce, kterou vede a která je většinově financována z veřejných prostředků. A to samé platí samozřejmě i pro další akademiky. Zrovna v souvislosti s členstvím v EU, akademickou půdou a fake news je navíc nutné uvědomit si dvě zásadní věci.

Zaprvé – členy akademické obce jsou vedle pedagogů také studenti. Ti dnešní (pokud nastoupili na vysokou školu typicky po maturitě a nikoliv v pozdějším věku) mimochodem o vstupu do EU v roce 2004 z důvodu věku vůbec nemohli hlasovat. Ale co je důležitější, z mé (nutně dílčí a omezené) empirické zkušenosti (ex)studenta dvou fakult Univerzity Karlovy jasně plyne, že se většina studentů vyslovuje proti současné podobě členství v EU. Obecně řečeno, žádný akademik (ani rektor) nemůže v partikulárních politických tématech mluvit za všechny členy akademické obce.

A zadruhé – lidé, kteří používají lži, se najdou v diskuzi o EU v obou táborech. Zprávy příznivců vystoupení o tom, že chce Evropská komise zakázat písmeno „Ř“, jsou nepochybně nepravdivé. Stejně nepravdivá jsou ovšem ničím nepodložená tvrzení, že czexit by pro Českou republiku znamenal ekonomický armagedon nebo extrémní příklon k východu. Tato tvrzení mimochodem v určité podobě vypouští i sám profesor Miller. I on tedy šíří mýty, které podle svých slov hodlá vyvracet, jen jde o mýty ve prospěch opačného postoje.

Podle mého názoru bylo jednoznačně a opakovaně prokázáno, že členství v EU České republice neprospívá. Její nesmyslné regulace připraví Čechy o přibližně 200 miliard Kč ročně, což je kupříkladu přibližně celkový roční výnos daně z příjmu fyzických osob a dokonce dvakrát více než celkové roční výdaje státu na stavbu a opravy dopravní infrastruktury.

Možné řešení tohoto stavu se jeví být pouze jedno – vzhledem k pravděpodobné nemožnosti EU reformovat zbývá pouze z ní vystoupit, „odejít bez placení“ a usadit se v Evropském společenství volného obchodu (EFTA). Tento názor ovšem hodlám prosazovat sám, případně s pomocí dalších stejně smýšlejících lidí, rozhodně však ne jménem instituce placené daňovými poplatníky…

Autor je člen Svobodných

Převzato ze Svobodni.cz se souhlasem autora

Dominik Hrubý


Diskuse


M. Pivoda
20:52
9.4.2019

J. Kanioková
19:38
9.4.2019

M. Mikulec
18:08
9.4.2019

V. Církva
17:38
9.4.2019

P. Selinger
16:59
9.4.2019

J. Jurax
17:07
9.4.2019

R. Langer
17:07
9.4.2019

V. Kain
17:40
9.4.2019

M. Mikulec
18:05
9.4.2019

V. Liptovský
15:40
9.4.2019

J. Hanzal
13:35
9.4.2019

J. Sušeň
11:09
9.4.2019

M. Prokop
15:02
9.4.2019

J. Jurax
17:12
9.4.2019

V. Církva
18:01
9.4.2019

J. Kratochvíl
10:26
9.4.2019

A. Alda
13:05
9.4.2019

P. Burda
14:22
9.4.2019

M. Prokop
15:07
9.4.2019

P. Aron
15:57
9.4.2019

M. Prokop
15:03
9.4.2019

J. Svoboda
17:09
9.4.2019

J. Jurax
17:16
9.4.2019

J. Kanioková
19:37
9.4.2019

Ś. Svobodová
10:17
9.4.2019

M. Pivoda
10:08
9.4.2019

J. Hejna
10:22
9.4.2019

P. Burda
11:15
9.4.2019

J. Sušeň
11:49
9.4.2019

P. Burda
14:26
9.4.2019

R. Langer
17:14
9.4.2019

J. Kratochvíl
22:15
9.4.2019

J. Jurax
17:23
9.4.2019

M. Valenta
8:58
9.4.2019

J. Hejna
10:25
9.4.2019

M. Valenta
13:18
9.4.2019

P. Burda
11:23
9.4.2019

M. Prokop
15:10
9.4.2019

M. Valenta
15:42
9.4.2019

P. Burda
6:58
9.4.2019

Ś. Svobodová
10:21
9.4.2019

J. Poživil
6:05
9.4.2019

V. Vlk
0:20
9.4.2019

F. Václavík
7:04
9.4.2019

Š. Hašek
8:07
9.4.2019

počet příspěvků: 63, poslední 9.4.2019 10:15

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.