22.9.2018 | Svátek má Darina


SPOLEČNOST: Ústavní soud a náhradní děloha

2.8.2017

Otec nejistý, matka také. Je taková cesta v zájmu dítěte a jde vůbec o lidská práva?

Nedávný nález Ústavního soudu, kterým tento zrušil zamítavá rozhodnutí nižších soudů ohledně rodičovských práv potřebných k zapsání homosexuálních párů do matriky dítěte, vzbudil pozornost možná z jiných důvodů, než jaké byly v tisku a zejména na sociálních sítích publikovány. Ústavní soud u nás rozhodně nezrušil tradiční rodinu, dokonce se ani nezměnil ve „spolek satanistů“, jak mnozí na sociálních sítí usoudili. A nedotkl se ani českých právních poměrů, neboť pouze a vcelku logicky určil, že to, co rozhodl jiný soud v jiném státě (zde soud v USA), musí být respektováno také u nás. I když by rozhodnutí našeho soudu asi bylo jiné.

Nicméně odůvodnění tohoto nálezu stojí za pozornost jako zajímavý příspěvek do aktuálního diskurzu kolem „těhotného člověka“, změn hlášení v londýnském metru, kde „ladies and gentlemen“ již prý nepostačuje k oslovení všech osob v metru se nacházejících, a vůbec kolem úsilí celé LGBT komunity, jíž nemalá část společenských elit oslavuje jako „živou vodu“ současné euroamerické civilizace a v jistých politických kruzích ji pak považují přímo za základ „nové levice“; když po zániku dělnictva a „pracujících mas“ se některým zdá, jako by levice již žádný předmět usilování ani neměla.

Od kuriozit k rizikům

Nadšení ústavní soudkyně Šimáčkové, která z televizní obrazovky vysvětlovala národu, že oba muži odevzdají své sperma pro náhradní matku, „takže nikdo neví, který z nich je otcem“, jsem konfrontoval s článkem (jinak ovšem naprosto šíleným!) nazvaným Zničme patriarchát, ne planetu! v patnáctém čísle kulturního čtrnáctideníku A2, kde „feministický kolektiv Ženy 365“ píše: „... ženy dokážou myslet na budoucnost mnohem více než muži. Je to dáno především jejich mateřskou a pečovatelskou rolí, která je nutí vnímat čas v dlouhodobějších horizontech.“

Takové přihlášení se feministických aktivistek k mateřství si vynucuje otázku: jakpak asi ona „náhradní matka“, kterou oba muži z onoho česko-dánského homosexuálního páru použili, chápala svoji roli matky v „dlouhodobějším horizontu“? Není zde úloha ženy degradována jen na „náhradní dělohu“, nástroj, kterým si muži vyrobí „své“ dítě, aniž by i jim bylo zřejmé, kdo z nich je otcem? Čemu to někteří z nás vlastně tleskají? Je to, že dítě nemá jistého otce ani matku (jen náhradní dělohu), opravdu v jeho zájmu, jímž i náš Ústavní soud odůvodnil svůj nález? Jestliže soudkyně Šimáčková sděluje, že jeden z mužů je „možná z poloviny biologickým otcem dítěte“? Není ten krok v hrubém rozporu s voláním po rovnoprávnosti a nediskriminaci žen, o něž LGBT komunity usilují? S plnými ústy lidských práv a práv dítěte na „oba rodiče“ a za hlasitého odmítání genderové nerovnosti tleskáme výrobě dětí polovičních otců v dělohách náhradních objektů bez genetického určení člověka!

Jde o víc: činit z těchto představ otázku lidských práv znamená odsunovat tato práva – z pohledu obyčejných lidí – do kategorie kuriozit, se kterými netřeba mít něco společného. Zaměňovat odlišnost a rovnost práv lidských bytostí se příčí zdravému rozumu. A to se nám nemusí vyplatit.

Autor je zástupce ombudsmanky

LN, 31.7.2017Diskuse


I. Polák
14:05
2.8.2017

Ś. Svobodová
18:06
2.8.2017

P. Zinga
11:46
2.8.2017

J. Novák
11:21
2.8.2017

M. Krátký
11:20
2.8.2017

A. Alda
11:54
2.8.2017

J. Jurax
1:20
3.8.2017

J. Zaoralek
10:39
2.8.2017

Ś. Svobodová
18:24
2.8.2017

p. smatlak
9:50
2.8.2017

P. Götze
RE
9:47
2.8.2017

M. Krátký
9:05
2.8.2017

M. Krátký
9:06
2.8.2017

J. Jurax
1:22
3.8.2017

A. Alda
8:49
2.8.2017

Č. Berka
10:14
2.8.2017

J. Karlík 653
8:18
2.8.2017

M. Klas
7:41
2.8.2017

J. Hajský
9:48
2.8.2017

A. Alda
Ne.
11:59
2.8.2017

J. Jurax
1:26
3.8.2017

J. Hruška
6:19
2.8.2017

J. Hruška
6:29
2.8.2017

J. Brunner
1:34
2.8.2017

J. Kanioková
21:24
2.8.2017

S. Ševeček
1:30
2.8.2017

J. Skála
6:19
2.8.2017

J. Hruška
6:38
2.8.2017

Č. Berka
10:12
2.8.2017

S. Ševeček
10:34
2.8.2017

J. Kanioková
21:26
2.8.2017

Č. Berka
9:20
2.8.2017

počet příspěvků: 41, poslední 3.8.2017 01:26

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.