23.5.2019 | Svátek má Vladimír


SPOLEČNOST: Svůdci k vůdci a my

7.4.2012

Několik slov k situaci Západu a České republiky

Současná ekonomická krize zviditelnila skryté problémy západního světa a probudila v širokých vrstvách jeho obyvatel pocit existenční nejistoty. Kroky odpovědných autorit působí rozpačitě a nevěrohodně. Většina médií prohlubuje atmosféru strachu a sociální nevraživosti. V řadě zemí dochází k masovým projevům nespokojenosti. Mobilizují se blouzniví vizionáři prorokující konec světa, přílet UFO nebo alespoň totální přírodní katastrofu. Neklidné časy vábí mrchožrouty hledající příležitost k revoluční kariéře a přinášejí bizarní podívanou, jejímiž vlajkonoši jsou anonymní aktivisté v maskách komiksového Guy Fowkese. Je to docela cvrkot: Na WallStreetu rostou stanová městečka ve stylu retrohippies placená multimiliardářem Sorosem, v kterých se prý pobýváním a řečněním hájí zájmy chudých. Prostřednictvím elektronických sociálních sítí (s jejich iluzorní, dobře sledovanou svobodou) vstupují do diskuse také političtí ignoranti předvaření etikou a estetikou PC her a dožadují se řešení krize opatřeními co nejcyničtějšími. Jiné přivedla hmotná nouze, či obava z ní, do ulic a den za dnem v nich ničí zbytky zděděné dobré výchovy. Z kdejaké strany zaznívá volání po "nových formách demokracie", jež může snadno být jen eufemistickým označením cesty k tuhé globální diktatuře.

Komentáře médií i politiků se vědomě vyhýbají rozkrytí příčin této krize (ekonomických, ale zejména politických a morálních) i roli, kterou v jejím průběhu hrají neveřejné kluby světové elity. Orientace v popsaném dobovém povyku se proto jeví jako mimořádně obtížná a vystrašenému zmatenému obyvatelstvu se může snadno přihodit nejen to, že samo odstřelí svá práva a své svobody, ale že jim ještě takříkajíc vykope hrobeček, když dá svou důvěru tomu či onomu svůdci.

Ve skutečnosti však není příliš těžké současnou situaci pochopit a poznat hlas pravdy. Stačí se zamyslet nad tím, co potenciálním světovládcům nejvíce vadí: je to návrat k tradičním morálním a kulturním hodnotám, přiměřené a neagresivní národní cítění pomáhající překonat

sociální diference, klasické vzdělání (zejména logika), rodina, manželství, pracovitost, šetrnost, spolehlivost. A co naopak propagují: je to permanentní revolta proti vlastní kultuře a historii, hodnotový chaos, vykořeněnost, egocentrismus, diskontinuita, záliba v nově konstruovaných humanitních oborech s nejasným obsahem (a v jejich slovníku), mělké vztahy, neustálá migrace, legitimizace drog a jiných závislostí, zdůrazňování morálního práva na sebevraždu. Z uvedených nabídek lze dovodit, jak to kdo s lidmi, státy a národy myslí.

Tváří v tvář bouřlivé budoucnosti, v niž současná krize vyvrcholí, je na místě, aby si obyvatelé Západu, včetně občanů České republiky, jasně řekli, co chtějí a co ne, aby naslouchali slovům, kterými je budou zahrnovat síly ucházející se o jejich mandát k moci, aby navzdory inflaci slov a informací způsobené moderními médii dokázali hodnotit obsah řečeného a diferencovat mezi osobnostmi, stranami a skupinami, jež se k nim obrací. Aby aktivně hledali ty hodnoty a síly, které jsou z veřejné diskuse vytlačovány. Aby se chopili práv a svobod, jež dosud mají, a nenechali se o ně připravit.

Autor je místopředseda Akce D.O.S.T.Diskuse


B. Rybák
13:26
9.4.2012

M. Novák
8:47
8.4.2012

B. Rybák
10:25
8.4.2012

M. Novák
12:45
8.4.2012

M. Kosejk
11:39
8.4.2012

J. Kanioková
19:57
7.4.2012

B. Rybák
10:48
8.4.2012

J. Vlk
11:30
8.4.2012

J. Boleslav
13:09
7.4.2012

J. Kanioková
19:58
7.4.2012

B. Hamal
11:14
7.4.2012

S. Netzer
10:40
7.4.2012

J. Boleslav
11:21
7.4.2012

J. Kanioková
19:16
7.4.2012

M. Pernický
12:32
7.4.2012

P. Jášek
9:58
7.4.2012

P. Lenc
9:18
7.4.2012

J. Boleslav
11:25
7.4.2012

počet příspěvků: 21, poslední 9.4.2012 01:26

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.