21.11.2018 | Svátek má Albert


SPOLEČNOST: Svépomocný informační systém se osvědčil

4.8.2017

O jakém systému hovořím? Většina z vás ho používá. Jde o sdílení informací přátelům, spolužákům, příbuzným atd., zkrátka všem, které nějak známe a u kterých předpokládáme, že mají podobný zájem o budoucnost našeho národa, jako máme my sami. Jednoduše komunikujeme s těmi, kterým věříme. Pošlete e-mail svým několika příbuzným, známým, spolužákům atd. Ti jej přepošlou zase svým spřízněným duším a tak to jde dál. Vznikne lavinový efekt. Jde o systém sdílení mimo zavedené sociální sítě, které je dnes možné velmi snadno kontrolovat. Na takových sítích to mají nejrůznější cenzoři a neziskovky, které jim v tom účinně pomáhají, poměrně snadné. Pozor, v mnoha unijních zemích, především v těch na západ od nás, se už posuzování „vhodnosti“ obsahu děje naplno. A vsadil bych se, že to právě v těchto chvílích proniká i k nám.

Ukazuje se, že „soukromě“ sdělená informace prolétne velmi rychle celou republiku a často i sousední Slovensko. A nejenom tohle. Mnohé se také z první ruky a nezkresleně můžeme dozvědět od našich přátel žijících v cizině. Také se ukazuje, že informačních pavouků je tolik a mění se tak často, že uhlídat jejich obsah je téměř nemožné. Že se tento způsob komunikace osvědčil, dokazuje určitým způsobem i většina nedávných průzkumů veřejného mínění, ať už byly průzkumy dělány na zakázku kohokoli a ovlivněné kýmkoli. Můžete namítnout, jak nám mohou prospět i „upravené“ průzkumy? Jednoduše. Už jenom tím, že musejí být upravovány. Zadavatel se totiž právě dozvěděl, jaký názor ve veřejném mínění skutečně převládá.

Podařilo se nastartovat vpravdě národní a těžko ovlivnitelný informační okruh. Zasloužili jsme se o to my všichni, kteří spolu komunikujeme. Nemohou nás přece pečlivě kontrolovat jednoho po druhém. Tak daleko ještě nejsme. Zatím máme ještě ústavně zajištěnu svobodu projevu a svobodu slova, a pokud se nestaneme nějakým rozhodnutím elit vládnoucích unii i po právní stránce faktickým protektorátem, mají to s námi těžké.

Vůdci EU se často ohánějí tím, že jsou tzv. liberální demokraté, jenže definice pojmu demokracie jim v jejich plánech začíná vadit. Proto zvolna a nenápadně mění význam tohoto pojmu. Proto tak často používají nálepku „populismus“. Mám zde čirou náhodou po ruce jednu krátkou a pádnou definici demokracie. Je z australského programu pro vzdělávání přistěhovalců a zní takto: Demokracie je způsob vládnutí, v němž většinový názor lidu formuje politická rozhodnutí a zákony. A tak by to také mělo být. Nikoli diktát nevolených elit, ale převládající názor občanů by měl rozhodovat o přítomnosti i budoucnosti každé země, která si říká demokratická. Ono zneužívání a cílevědomé překrucování pojmu demokracie naštěstí většině našich obyvatel neuniklo. A stalo se tak právě díky shora popsanému „občanskému informačnímu systému“.

Média tzv. hlavního proudu, zejména ta veřejnoprávní, jsou už několik let proslulá svou nedůvěryhodností. Mohou si za to sama. Snaží se prosazovat pouze jeden politický názor, o nějaké pluralitě ani vidu, ani slechu. Dokonce se snaží politikům předepisovat, jakou mají dělat politiku. Začínají požadavkem na falešnou „politickou korektnost“ a končí výběrem hostů v politických debatách. Pokud se odvolávají na zahraniční média, citují výhradně taková, která jsou ostře „levicově liberální“. Např. The New York Times, The Washington Post, CNN, britský The Guardian, také BBC atd. Tam se to jen hemží agitátory, kteří se zpronevěřují skutečnému poslání žurnalistiky – objektivně informovat. Jejich média jsou plná jednostranné propagandy a zkreslování skutečnosti. A naši novináři podobného zaměření je přeochotně kopírují.

Jak jsem zmiňoval již vícekrát, náš soukromo-občanský informační systém má také svá rizika. Tohle všechno, co jsem zde popsal, vědí také nepřátelští propagandisté, agitátoři, demagogové a kdoví kdo ještě z těch, kteří to s námi rozhodně nemyslí dobře. Pašují mezi nás svou desinformaci, chtějí nás rozeštvat jednoho proti druhému, zkrátka rozdělit, aby se jim lépe panovalo. Objeví-li se politické hnutí, které by jim nemuselo jít na ruku a jehož preference stoupají, zakládají a financují pidistrany se zdánlivě podobným programem jen proto, aby rozředili nebezpečnou masu naštvaných voličů. Jiné upadající strany, které v minulosti selhaly, se rychle převlékají do jakéhosi „středového“ kabátu a dostávají od veřejnoprávníků nebývale velký prostor ke žvanění o svých žabomyších sporech. Cíl je podobný. Odvrátit nerozhodnutého či o politiku se nezajímajícího voliče od „nebezpečného“ protivníka. Tato taktika jim naposledy vyšla při prezidentských volbách jak v Rakousku, tak ve Francii.

Opravdové zděšení v jakékoli diktatuře nastává, když vládci zjistí, že ztrácí monopol na šíření informací. Zažili jsme to již několikrát a je dobré si to každý den připomínat. A naopak, utužující se diktaturu poznáme podle toho, že se snaží svobodný tok informací pod různými záminkami omezovat a stále více kontrolovat jeho obsah. Nedejme si internet vzít, může nám pomoci zachovat demokracii.

Denně slyšíme, že volby jsou za dveřmi. Zde se nedá dělat nic jiného, než důvěřovat zdravému rozumu národa. Namítnete, že nic takového neexistuje, a poukážete na roky 1938, 1948, 1968... Jenže, víte, já jsem optimista a jsem si jistý, že náš lid není hloupý, dokáže oddělit zrno od plev, a že jednou to musí přijít. Vzpomínáte na slavnou píseň s textem Petra Rady, inspirovanou výrokem Jana Amose Komenského? Vláda věcí tvých k tobě se, ó lide, navrátí. A dodávám: Budeš-li ovšem chtít.Diskuse


M. Bouček
17:27
4.8.2017

M. Moravcová
14:43
4.8.2017

J. Šimek 066
15:25
4.8.2017

J. Jelínek
15:31
4.8.2017

H. Lukešová
15:41
4.8.2017

J. Šimek 066
15:46
4.8.2017

M. Vondráček
17:56
4.8.2017

H. Lukešová
18:04
4.8.2017

J. Šimek 066
20:05
4.8.2017

J. Kanioková
22:33
4.8.2017

H. Lukešová
23:21
4.8.2017

J. Jelínek
15:47
4.8.2017

H. Lukešová
17:05
4.8.2017

J. Václavíková
18:12
4.8.2017

H. Lukešová
18:20
4.8.2017

J. Václavíková
18:30
4.8.2017

J. Kanioková
22:19
4.8.2017

M. Moravcová
17:14
4.8.2017

J. Kombercová
15:53
4.8.2017

P. Rudolf
16:17
4.8.2017

J. Kombercová
16:23
4.8.2017

P. Rudolf
16:37
4.8.2017

M. Vondráček
18:00
4.8.2017

H. Lukešová
18:02
4.8.2017

J. Kanioková
22:32
4.8.2017

H. Lukešová
16:27
4.8.2017

J. Kombercová
16:32
4.8.2017

H. Lukešová
16:37
4.8.2017

M. Moravcová
17:17
4.8.2017

J. Kanioková
22:29
4.8.2017

Z. Lapil
12:37
4.8.2017

M. Krátký
12:50
4.8.2017

J. Jelínek
15:43
4.8.2017

M. Krátký
12:17
4.8.2017

M. Vondráček
11:39
4.8.2017

J. Jelínek
12:20
4.8.2017

J. Jelínek
12:22
4.8.2017

R. Tesařík
12:24
4.8.2017

J. Šimek 066
12:53
4.8.2017

J. Kombercová
13:08
4.8.2017

J. Šimek 066
13:09
4.8.2017

R. Tesařík
13:54
4.8.2017

M. Vondráček
13:09
4.8.2017

J. Šimek 066
13:10
4.8.2017

A. Nový 840
13:18
4.8.2017

J. Šimek 066
13:28
4.8.2017

R. Tesařík
13:56
4.8.2017

J. Šimek 066
14:14
4.8.2017

M. Moravcová
14:46
4.8.2017

M. Vondráček
17:54
4.8.2017

J. Šimek 066
20:03
4.8.2017

A. Nový 840
14:16
4.8.2017

J. Šimek 066
15:16
4.8.2017

A. Nový 840
15:24
4.8.2017

J. Šimek 066
15:34
4.8.2017

A. Nový 840
16:08
4.8.2017

A. Nový 840
15:43
4.8.2017

A. Nový 840
15:27
4.8.2017

J. Šimek 066
15:40
4.8.2017

A. Nový 840
15:55
4.8.2017

A. Nový 840
19:53
4.8.2017

J. Šimek 066
20:02
4.8.2017

A. Nový 840
20:34
4.8.2017

J. Šimek 066
21:01
4.8.2017

A. Nový 840
21:26
4.8.2017

R. Tesařík
11:30
4.8.2017

M. Prokop
11:32
4.8.2017

M. Vondráček
11:58
4.8.2017

M. Vondráček
11:58
4.8.2017

F. Navr8til
11:27
4.8.2017

J. Šimek 066
11:34
4.8.2017

R. Tesařík
11:44
4.8.2017

J. Šimek 066
11:55
4.8.2017

R. Tesařík
12:25
4.8.2017

J. Šimek 066
12:55
4.8.2017

J. Šimek 066
13:29
4.8.2017

P. Vaňura
11:13
4.8.2017

A. Alda
10:46
4.8.2017

S. Netzer
9:10
4.8.2017

M. Prokop
9:40
4.8.2017

S. Netzer
9:44
4.8.2017

J. Fridrich
10:36
4.8.2017

S. Netzer
10:42
4.8.2017

H. Lukešová
10:45
4.8.2017

J. Šimek 066
10:48
4.8.2017

H. Lukešová
10:54
4.8.2017

J. Šimek 066
11:10
4.8.2017

H. Lukešová
11:38
4.8.2017

J. Šimek 066
11:42
4.8.2017

J. Kombercová
12:04
4.8.2017

J. Šimek 066
12:55
4.8.2017

počet příspěvků: 151, poslední 4.8.2017 11:21

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.