19.11.2018 | Svátek má Alžběta


SPOLEČNOST: Střecha nad hlavou nesmí být luxusem

20.1.2018

K hlasům, které nyní stále častěji upozorňují na dávno známou skutečnost, totiž to, že bydlení se stává v důsledku vysokých cen nájmů pro občany stále méně dotupné, se připojil i místopředseda KDSU-ČSL Jan Bartošek (Střecha nad hlavou začíná být luxusem, Právo 11. 1.).

Lze jistě uvítat, že konečně „prohlédli“ i ti, kteří v minulých letech „přísahali“ na tržní síly, které i v bydlení vyřeší vše. Na rozdíl v názorech na překotnou deregulaci nájmů mezi pražskou organizací KDU-ČSL (jejíž členové pociťovali problém na vlastní kůži) a jejím celostátním vedením si dobře pamatuji…

Nicméně vidět problém a znát cestu k jeho odstranění jsou dvě různé věci. Jan Bartošek vidí cestu k dostupnějšímu bydlení v tom, že „je v silách měst a obcí s podporou levných státních peněz postavit či rekonstruovat objekty, ve kterých dosáhnou ceny pronájmů ani ne poloviny“ částek, které nyní za bydlení musí lidé (i v obecních bytech) zaplatit.

Autor uvádí, že nájemné se u padesátimetrového bytu v Brně a v Praze pohybuje mezi 13 tisíci až 16 tisíci měsíčně, což se ovšem týká i obecních bytů.

Odhlédneme-li od termínu „levné státní peníze“, ze kterého musí mít „radost“ asi každý ministr financí, nabízí se jistě otázka, proč by vlastně obce měly čekat na „postavení či rekonstrukci“ a proč ve svých - tedy obecních bytech - již dnes nepožadují „ani ne polovinu“ ceny nájmů, které zde lidé musí nyní platit?

Proč by „ani ne polovinu“ tržních nájmů měli platit nájemci až v bytech nově postavených, a ne už v bytech současných?

Odpověď je jednoduchá: protože i na bydlení platí u nás (jako v celé EU) pravidla tržního hospodářství, podle kterého ani stát, ani obec nemohou poskytovat veřejnou podporu nájemcům svých bytů. A veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité skupiny podnikatelů.

A neozvali by se soukromí majitelé nájemních domů, že je jejich podnikání touto veřejnou podporou narušeno? A představitelé obcí, kteří by požadovali od nájemců obecních bytů jiné než „tržní“ nájemné, by se velmi rychle ocitli v hledáčku policie a státních zástupů, neboť by nepostupovali v souladu s jejich představami i o tom, jak má být obecní majetek spravován.

Neslyšíme snad o trestním postihu zastupitelů, kteří prodali nebo pronajali nemovitost za jinou než tržní cenu? A to se bude týkat i nově postavených bytů.

Obce jistě mohou v odůvodněných případech poskytnout pomoc ze sociálních důvodů, ale to tento obecný problém neřeší. Ostatně i Jan Bartošek píše, že je „nepředstavitelné, aby při průměrném důchodu 11 500 korun“ lidé platili tržní nájem. A lze 80 procent důchodců označit za sociálně potřebné?

Je to všechno mnohem složitější a k vyřešení problému se budeme muset - chceme-li jej opravdu řešit - s některými představami rozloučit. Trh se může týkat jen úzkého segmentu luxusnějšího bydlení, ale nevyřeší - a nikde v Evropě nevyřešil - obecnou potřebu bydlení.

Řešení je známo, ale k politické vůli se musíme (v celé EU) teprve „dopracovat“. Snad už se blýská na lepší časy…

Autor je zástupce veřejné ochránkyně práv

Právo, 15.1.2018Diskuse


J. Jurax
19:43
21.1.2018

D. Polanský
16:41
21.1.2018

L. Novák 475
23:55
21.1.2018

Z. Frys
12:51
21.1.2018

J. Kratochvíl
18:37
21.1.2018

L. Novák 475
23:56
21.1.2018

D. Spal
21:13
21.1.2018

D. Polanský
16:43
21.1.2018

L. Novák 475
23:52
21.1.2018

P. Götze
RE
0:21
21.1.2018

Z. Lapil
13:48
20.1.2018

J. Pražák
9:49
20.1.2018

P. Zinga
10:09
20.1.2018

J. Pražák
15:16
20.1.2018

O. Zuckerová
0:11
21.1.2018

J. Pražák
8:14
21.1.2018

K. Pavlik
18:28
20.1.2018

J. Kanioková
23:01
20.1.2018

J. Schwarz
19:24
20.1.2018

J. Kanioková
23:02
20.1.2018

J. Schwarz
8:56
20.1.2018

P. Sulc
0:27
20.1.2018

L. Novák 475
12:27
21.1.2018

počet příspěvků: 26, poslední 22.1.2018 06:32

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.