21.3.2018 | Svátek má Radek


SPOLEČNOST: Skutečná tvář islámu

3.7.2014

Prezident Zeman sklidil kritiku z mnoha stran za to, že se vyslovil o islámu jako o ideologii nesnášenlivé a rasistické (protižidovské). Popudil tím zcela nediplomaticky představitele islámských států, se kterými máme dobré obchodní vztahy, a ohrozil tak prý hloupě i naši ekonomiku.

Příznačné je, že nikdo z těch Zemanových kritiků, kteří se děsili nad státníkovými „islamofobními“ výroky a jejich možnými dopady, se neobtěžoval jeho„nediplomatická“ tvrzení vyvrátit věcně. Ani nemohl – fakta jsou fakta a nesporným faktem je, že korán vybízí k vraždění protivníků, zejména židů. „Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete, zajímejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! (Súra Pokání). To je příkaz zcela jednoznačný, nepřipouštějící diskusi. A co třeba taková lahůdka: „Strom bude volat: Skrývá se za mnou žid, zabij ho!“ Nejen stromy, i kamení bude ve svaté válce proti nevěřícím křičet: "Zabij žida!" Ani Hitlerův Mein Kampf nemohl být ve své protižidovské nenávisti výmluvnější.

Řekněme si jednou konečně bez obalu, že stejně jako nacismus je islám hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, hlásá rasovou, národnostní a náboženskou zášť a jako takové nemá místo v civilizované evropské společnosti. Není to totiž jenom náboženství, je to zároveň a neodlučitelně i politický program se světovládnými ambicemi, demokracii bytostně cizí. Pokud je v menšině, využívá demokratické zřízení k upevňování a rozšiřování vlastních pozic, jakmile se zmocní vlády, demokracii nemilosrdně zlikviduje. Znáte snad nějaký stát, který je islámský a zároveň demokratický?

Demokracie je diskuse, volné soupeření rozdílných názorů. Islám ovšem žádnou diskusi nepřipouští, protivník se buďto podřídí, nebo je nemilosrdně likvidován. Rovnoprávnost mužů a žen? Ani náhodou. Svoboda vyznání? Pouze islám je náboženstvím pravdivým, poslaným zvítězit nad všemi náboženstvími jinými (súra Pokání). Těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou vodou vroucí polévány, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně připraveny jsou důtky železné… (súra Pouti). Odpadlíci od islámu podle islámského práva propadají trestu smrti - viz nedávný případ Meriam Ishagové v Súdánu.

Zajisté jsou i muslimové, kteří korán tak doslova neberou, ale to jsou právě špatní muslimové, které každý pravověrný vyznavač Prorokův musí zavrhnout. Anebo se mírumilovně tváří jen z taktických důvodů, jsou-li v menšině, protože „Neochabujte a nevybízejte k míru, když máte převahu!“ nabádá súra Pokání.

Nepochybuji, že mě pár křiklounů osočí z islamofobie a přilepí mi i další roztomilé nadávky, případně se pokusí odvést pozornost na krvavou historii židovskou nebo křesťanskou. Ano, je výsadou demokracie, že své názory smíte říkat nahlas. V islámokracii byste museli držet hubu a krok jako za bolševika, jinak „ti, kdož prohlašovali za lež, s čím posly Své jsme vyslali, ti záhy poznají, až s okovy na šíjích a v řetězech budou vláčeni do vody vroucí a pak v pekle budou páleni“ (súra Odpouštějícího), případně vám bez dlouhých cavyků uříznou hlavu. Extrémismus? Nikoli, islám přímo učebnicový, samým Prorokem traktovaný a také praktikovaný.

Nejčerstvější ukázka islámské mírumilovnosti: Naftali, Ejal a Gilad, tři židovští studenti, unesení a chladnokrevně zavraždění pro větší slávu Alláhovu... Muslimové jásají a tančí na ulicích... Takové kultuře má být dovoleno svobodné šíření v České republice? Trestní zákoník, § 403, hovoří jasnou řečí: (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.Diskuse


J. Jurax
23:58
3.7.2014

J. Babicka
20:20
3.7.2014

M. Stuchlik
23:18
3.7.2014

Z. Baldova
16:18
3.7.2014

B. Hamal
14:43
3.7.2014

M. Stuchlik
23:24
3.7.2014

J. Jurax
0:16
4.7.2014

J. Plzák
12:51
3.7.2014

R. Langer
13:20
3.7.2014

J. Plzák
14:01
3.7.2014

R. Langer
14:08
3.7.2014

J. Babicka
20:31
3.7.2014

I. Schlägel
13:25
3.7.2014

J. Plzák
13:55
3.7.2014

J. Boleslav
19:40
3.7.2014

J. Babicka
20:34
3.7.2014

Vojtieh
13:44
3.7.2014

J. Plzák
14:03
3.7.2014

J. Babicka
20:08
3.7.2014

J. Babicka
20:48
3.7.2014

J. Plzák
9:51
4.7.2014

R. Langer
14:08
3.7.2014

Vojtieh
14:16
3.7.2014

R. Langer
14:44
3.7.2014

E. Sevrát
15:43
3.7.2014

Vojtieh
14:27
3.7.2014

Z. Baldova
16:20
3.7.2014

J. Plzák
9:58
4.7.2014

A. Sekanina
18:26
3.7.2014

J. Plzák
9:56
4.7.2014

P. Brodský
12:11
3.7.2014

S. Netzer
12:16
3.7.2014

R. Langer
13:34
3.7.2014

J. Kraus
11:58
3.7.2014

Z. Baldova
11:05
3.7.2014

Z. Baldova
11:02
3.7.2014

M. Pechr
10:49
3.7.2014

Z. Bureš
10:24
3.7.2014

L. Křivan
10:32
3.7.2014

D. Kazil
10:37
3.7.2014

L. Křivan
10:54
3.7.2014

D. Kazil
11:00
3.7.2014

L. Křivan
11:10
3.7.2014

D. Kazil
11:38
3.7.2014

L. Křivan
11:19
3.7.2014

S. Netzer
12:14
3.7.2014

R. Langer
13:41
3.7.2014

S. Netzer
13:48
3.7.2014

R. Langer
14:10
3.7.2014

M. Stuchlik
23:17
3.7.2014

J. Schwarz
10:32
7.7.2014

E. Sevrát
10:47
3.7.2014

D. Kazil
10:56
3.7.2014

E. Sevrát
11:09
3.7.2014

D. Kazil
11:21
3.7.2014

L. Křivan
11:25
3.7.2014

E. Sevrát
11:30
3.7.2014

S. Netzer
12:35
3.7.2014

R. Langer
14:16
3.7.2014

E. Sevrát
10:52
3.7.2014

Z. Bureš
11:11
3.7.2014

E. Sevrát
11:34
3.7.2014

Z. Bureš
11:44
3.7.2014

E. Sevrát
11:53
3.7.2014

Z. Bureš
12:01
3.7.2014

E. Sevrát
12:24
3.7.2014

K. Krbálek
10:08
3.7.2014

D. Kazil
10:14
3.7.2014

počet příspěvků: 170, poslední 7.7.2014 10:39

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.