18.7.2018 | Svátek má Drahomíra


SPOLEČNOST: Proč nejsem Charlie

14.1.2015

Vraždy ve Francii mne hluboko zasáhly a nutí k promýšlení mnoha věcí, o nichž by – až pomine vlna emocí – měla být vedena vážná debata.

Hluboce se solidarizuji se všemi, kdo odsuzují jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti, vraždy jsou neospravedlnitelné. Před chobotnicí „Islámského státu“ a jejími chapadly v podobě teroristických bojůvek nelze ustupovat. Vážím si však těch, kdo i v nynější emocionálně vypjaté situaci dokáží s chladnou hlavou rozlišovat mezi islámem a mezi extrémisty zneužívajícími symboly a rétoriku islámu, a kdo se umí jasně vymezit jak vůči terorismu, tak vůči nepřiměřeným reakcím na terorismus v podobě šíření nenávisti vůči muslimům a pogromistických nálad vůči menšinám a imigrantům, kteří s terorismem nemají nic společného. Je třeba říci „ne“ jak terorismu, tak populistům, kteří ze strachu z islámu chtějí získávat politické body.

Co mne však uvádí do rozpaků, je snaha oslavovat nešťastné oběti z řad redakce satirického časopisu jako hrdiny a symboly naší kultury. Pokud prezident Hollande nazývá redaktory Charlie Hebdo „našimi hrdiny“, ukazuje se tím mělkost a prázdnota nejen tohoto politika, ale také politické kultury, kterou reprezentuje. Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým – hodnoty, která není nižší, než svoboda tisku. Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček „Já jsem Charlie“; hlásím se totiž k jiné tváři naší kultury, k té, která jistě zná laskavý osvobozující humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá vulgární projevy neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně nenávisti mezi lidmi a kulturami. Ještě jednou: naprosto nesouhlasím s násilím a ničím nechci zlehčovat a omlouvat vinu vrahů, ta je neospravedlnitelná. Možná patří k svobodné kultuře i prostor pro dekadenci, nevkus a laciné provokace; ale hájíme-li svobodu kultury proti násilí a nenávisti, asi bychom se měli vyvarovat druhého extrému, totiž toho, abychom oslavovali dekadenci a cynismus jako symbol naší kultury a naší svobody: k svobodě patří zodpovědnost.

Je zdravé, je-li lidská stránka náboženství předmětem humoru a humor jistě může být legitimní zbraní proti nelidské podobě náboženství, která ve jménu posvátného vraždí; ale pokud by náboženstvím budoucnosti měl být všepohlcující průmysl zábavy a stav, v němž nikomu není nic svaté, pokládám za svou povinnost varovat také před tímto cynickým trendem naší západní kultury.

Ještě osobní douška: Přátelé, s nimiž o těchto věcech diskutuji, se obávali, abych tímto stanoviskem nechtě nesouzněl s hlasy fašizující pravice, která mne po léta napadá stejným slovníkem a vehemencí jako stalinisté z Haló novin. Důvěřuji v inteligenci čtenářů: příznivci Putina a Le Pena kritizují Západ a jeho kulturu svobody proto, že ji nechápou a nenávidí; já proto, že ji miluji a cítím za ni spoluodpovědnost.

LN, 12.1.2015Diskuse


J. Dvořák
22:51
14.1.2015

V. Čermák 160
23:00
14.1.2015

V. Čermák 160
22:53
14.1.2015

V. Čermák 160
23:33
14.1.2015

T. Czernin 251
20:13
14.1.2015

V. Čermák 160
22:28
14.1.2015

J. Jurax
23:01
14.1.2015

V. Čermák 160
23:38
14.1.2015

J. Jurax
23:54
14.1.2015

J. Gutvirth
18:40
14.1.2015

V. Čermák 160
19:16
14.1.2015

B. Rudolf
19:29
14.1.2015

V. Čermák 160
19:57
14.1.2015

B. Rudolf
20:05
14.1.2015

J. Václavíková
20:57
14.1.2015

V. Čermák 160
22:39
14.1.2015

J. Fleiszner
20:38
14.1.2015

V. Čermák 160
22:38
14.1.2015

J. Jurax
21:54
14.1.2015

J. Jurax
21:56
14.1.2015

V. Čermák 160
22:26
14.1.2015

J. Jurax
22:43
14.1.2015

V. Čermák 160
23:12
14.1.2015

J. Jurax
23:42
14.1.2015

J. Kanioková
23:04
14.1.2015

V. Čermák 160
23:18
14.1.2015

B. Rudolf
18:38
14.1.2015

V. Čermák 160
19:08
14.1.2015

B. Rudolf
19:14
14.1.2015

V. Čermák 160
19:26
14.1.2015

B. Rudolf
19:32
14.1.2015

J. Jurax
22:07
14.1.2015

V. Čermák 160
22:46
14.1.2015

J. Jurax
23:11
14.1.2015

V. Čermák 160
23:28
14.1.2015

J. Jurax
23:50
14.1.2015

B. Rudolf
19:22
14.1.2015

V. Čermák 160
19:47
14.1.2015

J. Fleiszner
20:42
14.1.2015

J. Aspirin
15:50
14.1.2015

J. Aspirin
15:47
14.1.2015

V. Čermák 160
18:56
14.1.2015

J. Aspirin
21:35
14.1.2015

J. Jurax
22:08
14.1.2015

J. Fleiszner
20:45
14.1.2015

J. Sova
20:53
14.1.2015

J. Urban
15:30
14.1.2015

A. Alda
13:05
14.1.2015

B. Brousková
12:40
14.1.2015

J. Urban
12:37
14.1.2015

J. Vampola
12:06
14.1.2015

P. Rada
12:22
14.1.2015

M. Kosejk
11:47
14.1.2015

P. Rada
12:17
14.1.2015

J. Jurax
22:20
14.1.2015

M. Hoblík
11:35
14.1.2015

J. Kanioková
13:49
14.1.2015

J. Tachovský
11:15
14.1.2015

P. Rada
11:39
14.1.2015

J. Jurax
22:53
14.1.2015

J. Urban
10:56
14.1.2015

J. Řezák
10:45
14.1.2015

J. Anděl
11:06
14.1.2015

P. Rada
11:28
14.1.2015

J. Vintr
12:46
14.1.2015

J. Urban
10:25
14.1.2015

S. Netzer
10:31
14.1.2015

J. Anděl
11:11
14.1.2015

D. Krajíček
10:15
14.1.2015

J. Urban
10:18
14.1.2015

J. Sova
20:33
14.1.2015

D. Krajíček
8:08
15.1.2015

T. Czernin 251
20:10
14.1.2015

P. Rada
9:54
14.1.2015

počet příspěvků: 172, poslední 15.1.2015 08:08

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.