20.5.2019 | Svátek má Zbyšek


SPOLEČNOST: Odboj nebyl žádný tragický omyl

22.8.2011

Pro Francii válka v červnu 1940 skončila. Bylo od francouzského odboje správné, že si přál válku další či pokračování té předešlé? Přece letecké bombardování, vylodění Spojenců v Normandii, fronta procházející celou zemí, všichni ti mrtví - to bylo strašné! Zasloužili si to Francouzi? Stálo to za to?

Stálo za to polské Varšavské povstání v roce 1944? Stála za to maďarská revoluce v roce 1956?

Říká-li ve své tirádě proti Mašínům a Paumerovi (Tragický omyl třetího odboje, MF Dnes 28. 7.) Tomáš Zahradníček „A“, měl by říci taky „B“: „Ne, nic z toho předešlého nestálo za to. Nejvyšší hodnotou je biologické přežití.“ To je však stanovisko otroka.

Je to odpověď, která plně uspokojí Gottwaldy a Heydrichy a Hitlery a Staliny tohoto světa: když někdo odrazuje porobené od ozbrojeného, násilného odporu. To zajistí snadný triumf a nerušenou hrůzovládu totalitářů spolehlivě.

Lze sice biologicky přežívat jako otroci, ale je to hanebné.

Tak žijí zvířata, a když tak na základě své volby žije i člověk, snižuje se na animální úroveň. Člověk na rozdíl od zvířat má rozum, kterým je s to pochopit, co je dobro, pravda, spravedlnost.

A když to chápe, je ho nehodné, aby se vědomě smířil s nespravedlností systémově páchanou na nevinných. Naopak, autenticky lidský je protest, odpor, vzdor.

Tudíž biologické přežití není nejvyšší hodnotou. Ani vlastní, ani přežití druhých. Lidský život v jeho biologickém rozměru není cílem o sobě, ale jen prostředkem k naplňování toho, co je autenticky lidské: úsilí o spravedlnost.

Vědomé smíření se záměrně páchanou nespravedlností je neslučitelné s lidskou důstojností. Důstojný život, aby byl vskutku důstojný, musí být svobodný či o svobodu usilující.

Proto zabíjení druhých či obětování vlastního života - nikoli jako cíl sám o sobě, nýbrž jako prostředek, sice vždy bolestný, ale za určitých okolností jediný s nadějí na úspěch - za účelem obhájení či dosažení svobodné společnosti jsou morálně přípustné, ba za určitých okolností i žádoucí. Rozhodně více než biologické vegetování tváří v tvář kruté nespravedlnosti. U dvou režimů - hitlerovského nacistického a stalinského komunistického - nebylo žádných pochyb o jejich radikální nespravedlnosti; o tom, že byly vědomě a systematicky založeny na vraždění nevinných. Opor vůči těmto režimům byl oprávněný, ba mravně povinný. A argument, že v případě komunismu na rozdíl od nacismu nešlo o stav války, je nepravdivý: jednalo se válku ze strany režimu vůči lidu.

Legitimních způsobů odporu bylo víc a nemusely být jen násilné (byl to i nenásilný odpor bratří Medků a Havlů), ale vzhledem k vražednému charakteru režimu byl legitimní i násilný odpor bratří Mašínů a Milana Paumera.

Jistě, při tomto typu odporu umírají lidé - ne proto, že by byli nutně zlí nebo si to jednoznačně zasloužili - ale proto, že na daném místě a v dané situaci to nejde udělat jinak, má-li mít legitimní, tj. svobodný politický řád šanci na úspěch vůči režimu jednoznačně nelegitimnímu. A právě proto, že biologické přežití není nejvyšší hodnotou, je zabití lidí, osobně sice možná hodných, ale na daném místě a v dané situaci objektivně ve službách nelegitimního režimu, ospravedlnitelné. Proto lze otázky z úvodu zodpovědět jednoznačně a jasně, bez paralyzujícího relativismu: „Ano, stálo to za to. Vylodění v Normandii a všechny boje o Francii, bombardování a mrtví, stálo to za to. Varšavské povstání, stálo za to. Maďarská revoluce, stálo to za to. A pokus Mašínů, Paumera a dalších, stálo to za to taky.“

Máme-li vůbec něčeho litovat, pak jen toho, že se k nim nepřidalo více lidí.

Vyšlo v MF Dnes 30.7.2010

Autor je ředitel Občanského institutuDiskuse


J. Štrobl
13:35
22.8.2011

O. Kadlec
17:38
22.8.2011

J. Štrobl
17:53
22.8.2011

O. Kadlec
18:10
22.8.2011

J. Štrobl
18:13
22.8.2011

O. Kadlec
18:25
22.8.2011

J. Štrobl
18:50
22.8.2011

J. Urban
22:27
22.8.2011

J. Chládek
13:23
22.8.2011

O. Kadlec
12:43
22.8.2011

J. Dobrý
12:56
22.8.2011

J. Štrobl
13:06
22.8.2011

O. Kadlec
13:15
22.8.2011

V. Dosoudil
16:13
22.8.2011

K. Kocourek
19:38
22.8.2011

V. Dosoudil
9:59
23.8.2011

B. Brousková
14:39
22.8.2011

O. Kadlec
17:43
22.8.2011

B. Brousková
18:22
22.8.2011

O. Kadlec
18:41
22.8.2011

B. Brousková
19:04
22.8.2011

K. Kocourek
19:45
22.8.2011

O. Kadlec
21:31
22.8.2011

P. Hofman
10:51
22.8.2011

V. Dosoudil
11:17
22.8.2011

J. Schwarz
11:26
22.8.2011

V. Dosoudil
12:02
22.8.2011

J. Štrobl
12:06
22.8.2011

V. Dosoudil
16:12
22.8.2011

P. Matustik
21:52
22.8.2011

J. Štrobl
11:30
22.8.2011

V. Dosoudil
12:03
22.8.2011

J. Štrobl
12:37
22.8.2011

V. Dosoudil
16:12
22.8.2011

K. Kocourek
20:31
22.8.2011

J. Urban
22:33
22.8.2011

K. Dvořák
10:16
22.8.2011

J. Dobrý
10:32
22.8.2011

J. Schwarz
11:30
22.8.2011

K. Dvořák
12:40
22.8.2011

J. Křepela
13:24
22.8.2011

K. Dvořák
13:36
22.8.2011

J. Dobrý
10:07
22.8.2011

J. Tachovský
9:53
22.8.2011

R. Tesařík
10:06
22.8.2011

M. Trhlík
10:26
22.8.2011

R. Tesařík
11:11
22.8.2011

J. Svoboda
7:14
22.8.2011

J. Pašek
5:44
22.8.2011

E. Heusinger
9:33
22.8.2011

R. Tesařík
11:12
22.8.2011

E. Heusinger
11:51
22.8.2011

J. Kanioková
1:43
22.8.2011

O. Kadlec
2:56
22.8.2011

J. Štrobl
6:49
22.8.2011

M. Trhlík
10:25
22.8.2011

O. Kadlec
1:25
22.8.2011

T. Krystlík
9:34
22.8.2011

O. Kadlec
12:00
22.8.2011

počet příspěvků: 81, poslední 23.8.2011 09:59

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.