25.4.2018 | Svátek má Marek


SPOLEČNOST: Odboj nebyl žádný tragický omyl

2.8.2010

Pro Francii válka v červnu 1940 skončila. Bylo od francouzského odboje správné, že si přál válku další či pokračování té předešlé? Přece letecké bombardování, vylodění Spojenců v Normandii, fronta procházející celou zemí, všichni ti mrtví - to bylo strašné! Zasloužili si to Francouzi? Stálo to za to?

Stálo za to polské Varšavské povstání v roce 1944? Stála za tomaďarská revoluce v roce 1956?

Říká-li ve své tirádě proti Mašínům a Paumerovi (Tragický omyl třetího odboje, MfD 28.7.2010) Tomáš Zahradníček „A“, měl by říci taky „B“: „Ne, nic z toho předešlého nestálo za to. Nejvyšší hodnotou je biologické přežití.“ To je však stanovisko otroka.

Je to odpověď, která plně uspokojí Gottwaldy a Heydrichy a Hitlery a Staliny tohoto světa: když někdo odrazuje porobené od ozbrojeného, násilného odporu. To zajistí snadný triumf a nerušenou hrůzovládu totalitářů spolehlivě.

Lze sice biologicky přežívat jako otroci, ale je to hanebné.

Tak žijí zvířata, a když tak na základě své volby žije i člověk, snižuje se na animální úroveň. Člověk na rozdíl od zvířat má rozum, kterým je s to pochopit, co je dobro, pravda, spravedlnost.

A když to chápe, je ho nehodné, aby se vědomě smířil s nespravedlností systémově páchanou na nevinných. Naopak, autenticky lidský je protest, odpor, vzdor.

Tudíž biologické přežití není nejvyšší hodnotou. Ani vlastní, ani přežití druhých. Lidský život v jeho biologickém rozměru není cílem o sobě, ale jen prostředkem k naplňování toho, co je autenticky lidské: úsilí o spravedlnost.

Vědomé smíření se záměrně páchanou nespravedlností je neslučitelné s lidskou důstojností. Důstojný život, aby byl vskutku důstojný, musí být svobodný či o svobodu usilující.

Proto zabíjení druhých či obětování vlastního života - nikoli jako cíl sám o sobě, nýbrž jako prostředek, sice vždy bolestný, ale za určitých okolností jediný s nadějí na úspěch - za účelem obhájení či dosažení svobodné společnosti jsou morálně přípustné, ba za určitých okolností i žádoucí. Rozhodně více než biologické vegetování tváří v tvář kruté nespravedlnosti. U dvou režimů - hitlerovského nacistického a stalinského komunistického -nebylo žádných pochyb o jejich radikální nespravedlnosti; o tom, že byly vědomě a systematicky založeny na vraždění nevinných. Opor vůči těmto režimům byl oprávněný, ba mravně povinný. A argument, že v případě komunismu na rozdíl od nacismu nešlo o stav války, je nepravdivý: jednalo se válku ze strany režimu vůči lidu.

Legitimních způsobů odporu bylo víc a nemusely být jen násilné (byl to i nenásilný odpor bratří Medků a Havlů), ale vzhledem k vražednému charakteru režimu byl legitimní i násilný odpor bratří Mašínů a Milana Paumera.

Jistě, při tomto typu odporu umírají lidé - ne proto, že by byli nutně zlí nebo si to jednoznačně zasloužili - ale proto, že na daném místě a v dané situaci to nejde udělat jinak, má-li mít legitimní, tj. svobodný politický řád šanci na úspěch vůči režimu jednoznačně nelegitimnímu. A právě proto, že biologické přežití není nejvyšší hodnotou, je zabití lidí, osobně sice možná hodných, ale na daném místě a v dané situaci objektivně ve službách nelegitimního režimu, ospravedlnitelné. Proto lze otázky z úvodu zodpovědět jednoznačně a jasně, bez paralyzujícího relativismu: „Ano, stálo to za to. Vylodění v Normandii a všechny boje o Francii, bombardování amrtví, stálo to za to. Varšavské povstání, stálo za to. Maďarská revoluce, stálo to za to. A pokus Mašínů, Paumera a dalších, stálo to za to taky.“

Máme-li vůbec něčeho litovat, pak jen toho, že se k nim nepřidalo více lidí.

MfD, 30.7.2010

Autor je ředitel Občanského institutuDiskuse


V. Pavel
6:56
4.8.2010

V. Pavel
8:04
4.8.2010

J. Kejkrt
8:20
4.8.2010

J. Štrobl
18:35
2.8.2010

H. Lukešová
17:36
2.8.2010

H. Lukešová
17:43
2.8.2010

H. Lukešová
17:45
2.8.2010

M. MATOUŠEK
18:45
2.8.2010

B. Brousková
18:59
2.8.2010

F. Doušek
20:26
2.8.2010

J. Franke
15:02
2.8.2010

R. John
15:25
2.8.2010

O. Kadlec
17:26
2.8.2010

R. John
17:59
2.8.2010

O. Kadlec
18:05
2.8.2010

R. John
18:22
2.8.2010

O. Kadlec
18:28
2.8.2010

R. John
18:38
2.8.2010

M. MATOUŠEK
18:50
2.8.2010

R. John
19:04
2.8.2010

S. Maršálek
21:28
2.8.2010

R. John
22:04
2.8.2010

J. Štrobl
18:19
2.8.2010

O. Kadlec
13:00
2.8.2010

O. Kadlec
12:32
2.8.2010

B. Brousková
17:27
2.8.2010

O. Kadlec
17:30
2.8.2010

B. Brousková
18:05
2.8.2010

O. Kadlec
18:29
2.8.2010

B. Brousková
19:05
2.8.2010

M. Franková
9:58
2.8.2010

M. MATOUŠEK
19:00
2.8.2010

M. Sedláček
8:38
2.8.2010

B. Hampl
8:51
2.8.2010

B. Brousková
8:55
2.8.2010

S. Maršálek
12:07
2.8.2010

R. John
13:34
2.8.2010

M. MATOUŠEK
19:07
2.8.2010

V. Pavel
9:04
2.8.2010

S. Maršálek
11:26
2.8.2010

V. Pavel
11:35
2.8.2010

S. Maršálek
11:45
2.8.2010

V. Pavel
11:57
2.8.2010

S. Maršálek
12:04
2.8.2010

J. Kejkrt
12:15
2.8.2010

S. Maršálek
12:34
2.8.2010

J. Kejkrt
12:55
2.8.2010

V. Pavel
12:40
2.8.2010

J. Kejkrt
12:56
2.8.2010

V. Pavel
13:05
2.8.2010

V. Pavel
12:20
2.8.2010

S. Maršálek
12:38
2.8.2010

V. Pavel
12:43
2.8.2010

R. John
14:32
2.8.2010

R. John
13:38
2.8.2010

F. Doušek
9:16
2.8.2010

S. Maršálek
12:09
2.8.2010

M. Franková
10:00
2.8.2010

B. Michal
11:35
2.8.2010

S. Maršálek
12:13
2.8.2010

K. Janyška
8:33
2.8.2010

V. Pavel
8:38
2.8.2010

V. Kain
8:21
2.8.2010

J. Potměšil
8:06
2.8.2010

B. Brousková
8:22
2.8.2010

J. Potměšil
9:33
2.8.2010

S. Maršálek
12:41
2.8.2010

B. Brousková
18:00
2.8.2010

P. Boublíková
7:45
2.8.2010

P. Boublíková
7:58
2.8.2010

P. Boublíková
9:24
2.8.2010

T. Kočí
7:31
2.8.2010

R. John
13:23
2.8.2010

počet příspěvků: 109, poslední 4.8.2010 08:34

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.