26.5.2018 | Svátek má Filip


SPOLEČNOST: Lidská práva na ústupu

26.4.2014

aneb Omyly Romana Jocha

Na portálu Česká pozice se nedávno zajímavě rozepsal Roman Joch o české zahraniční politice v souvislosti s neutuchajícími (a současnými událostmi znovu živenými) diskusemi o šíření lidských práv a demokracie prostřednictvím aktivní zahraniční politiky státu.

Je jistě zajímavý jeho názor na to, že žádná dichotomie mezi idealistickým pojetím lidských práv (musíme je prosazovat vždy a všude, protože svoboda a lidská práva jsou neoddělitelné) a realistickým (ničeho tím nedosáhneme jen poškozujeme vlastní zájmy) neexistuje: musíme prosazovat jak své hodnoty v něž věříme, tak i své vlastní zájmy. To je sice krásná myšlenka, ale že to je výsostně a zcela idealistická diplomatická kvadratura kruhu, se mi zdá být zřejmá.

Asi k tomu dospěl i autor, když v dalším textu nabízí řešení: odlišovat komu a co chceme sdělovat. " Lidská práva ve světě bychom neměli podporovat schematicky, abstraktně a absolutně, ale vždy v konkrétním kontextu. Měli bychom dvě země, jejichž stav lidských práv je totožně neuspokojivý, i stejně kritizovat a zaujímat k nim a jejich režimům stejný postoj? Nikoli nutně. Jak bylo naznačeno, lidská práva lze zajistit pouze v kontextu politické společnosti, která je jejím příslušníkům garantuje. Měli bychom kritizovat a nutit ke zlepšování lidských práv politickou společnost, v níž jejich stav není dokonalý? Opět nikoli nutně. Záleží na tom, je-li z hlediska lidských práv dokonalejší režim realisticky možný. Řečeno jinak, zda v něm existují nějací liberální demokrati."

S tím lze asi obecně souhlasit, i když přísné odlišení komu, kdy a co bude v konkrétní zahraniční politice asi obtížné. Ale v tom zásadnější problém nevidím. Daleko závažnější omyl Romana Jocha však spatřuji v zásadním nepochopení stavu lidských práv v dnešním světě, resp. ve zcela nerealistickém lpění na dichotomii tzv. přirozených a "nepřirozených" sociálních práv.

Roman Joch píše: "Nyní se budu věnovat otázce, která lidská práva prosazovat. Základní a skutečně podstatná lidská práva jsou osobní svobody, práva přirozená – právo na život, svoboda slova, politického projevu, tisku, náboženská svoboda, svoboda rodičů vychovávat děti podle svého přesvědčení či svoboda vlastnit legitimně získaný majetek a volně s ním disponovat. Naopak, takzvaná práva sociální jsou jen společenské konvence, politický konsensus a dohoda, co vše budou garantovat peníze získané zdaněním. Tato práva nejsou ani přirozená, ani objektivní, ale vždy daná konsensem a možnostmi – bohatstvím společnosti. Sociální práva mohou být velká jen jako produktivita společnosti. Jsou-li větší, produktivitu zadusí."

Omyl první spočívá, podle mého, v nepřihlédnutí jednak k míře respektu a pak k míře naléhavosti jaké se ona "přirozená" práva v současné společnosti těší: neznamená snad dnes svoboda slova pro mnoho lidí spíše "piště a říkejte si co chcete" bez vlivu na běh událostí? Nemá snad v Evropě, ale i jinde, stále více lidí dojem, že svoboda politického projevu je bez významu, pokud v ulicích nebudou barikády a nebudou tam hořet zapálená auta? Jak ovlivnily tisícové pokojné demonstrace běh událostí? Není snad mnoho lidí přesvědčeno o tom, že míra politických práv se posuzuje spíše podle ratingu, než podle svobodného mínění občanů ? Nemá snad většina společnosti za to, že právě svoboda některých lidí zcela volně nakládat se svým majetkem je příčinou ekonomických potíží současného světa? Není snad právo vychovávat děti podle svého přesvědčení přesně to, o čem si mnozí myslí, že musí být omezeno, mají-li se právě tyto děti dožít lepšího světa?

Kdy naposledy demonstrovali lidé za ona "přirozená práva"? Není naopak pravdou, že co týden lidé na celém světě demonstrují za onen pouhý Jochův "produkt společnosti", za ona "nepřirozená" sociální práva? Ostatně: není právě názor na druhořadost a nepřirozenost sociálních práv tím, proč se podstatná část společnosti dosud nedokázala "vyrovnat" s minulým režimem, který zcela jistě nezaručoval ona "přirozená" práva, ale zato garantoval ona "nepřirozená" práva v míře, která je dnes pro mnoho lidí nedostupná?

Realizaci lidských práv – ať již jakýchkoliv – dnes významně ovlivňuje zcela nový jev: lidé nepřipustí realizaci jakýchkoliv práv bez povinnosti a odpovědnosti! Dobře je to vidět na probíhajících diskuzích týkajících se problematiky sociálního vyloučení a sociálního bydlení. Každé absolutistické pojetí lidských práv (každý má jen právo!) determinuje společenský nesoulad, zničující nejednotu společnosti a ohrožuje i realizaci práv jinak nesporných. To si Roman Joch "povyšováním" nějakých "přirozených" lidských práv nad práva jiná neuvědomuje.

Konečně druhý omyl Romana Jocha spočívá v jeho následujícím tvrzení: "V zemích, kde nejsou garantována práva osobní, politická či občanská, se lidé nemohou na režimu domoci práv sociálních ani ekologických. Naopak tam, kde mají práva osobní, občanská a politická, se mohou dohodnout i na míře sociálních a ekologických práv. Řečeno jinak, dávat liberální práva osobní, občanská a politická na stejnou úroveň se sociálními a ekologickými je nesmysl a politická pošetilost".

Nikoliv, je tomu přesně naopak: poučení z tragických událostí 20. století přece spočívá právě v tom, že, řečeno básníkem, "vlky z lesů žene hlad". Že pokud v míře, kterou lidé budou považovat za potřebnou, nebudou uspokojena jejich sociální práva, dříve či později budou i ostatní lidská práva vyvrácena. Možná těmi, kteří realizaci těch, podle Jocha, druhořadých práv při jejich dnešním nedostatku pro budoucnost slibují…

V době volání po zásadních změnách ve společnosti, v době přehodnocování minulých jistot, bych rezignaci na toto poučení považoval za mimořádně nebezpečné….

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je zástupce ombudsmanaDiskuse


J. Švarda
23:19
27.4.2014

J. Zeman 421
16:34
27.4.2014

J. Zeman 421
12:43
27.4.2014

B. Rybák
11:54
27.4.2014

P. Dvořák
8:36
27.4.2014

J. Ráž
17:55
26.4.2014

J. Stejskal
12:17
26.4.2014

V. Venc
12:09
26.4.2014

Š. Hašek
13:24
26.4.2014

L. Novák 475
14:26
26.4.2014

E. Sevrát
16:20
26.4.2014

Š. Hašek
16:30
26.4.2014

J. Kanioková
22:25
26.4.2014

V. Kusý
13:34
27.4.2014

D. Polanský
8:58
26.4.2014

Š. Hašek
16:38
26.4.2014

M. Koutný
7:56
26.4.2014

Š. Hašek
16:42
26.4.2014

J. Jurax
22:51
27.4.2014

počet příspěvků: 38, poslední 27.4.2014 11:19

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.