23.4.2019 | Svátek má Vojtěch


SPOLEČNOST: Dva milióny našich krajanů žijí v cizině

18.9.2010

V naší zemi pobývalo v minulých dnech více než 120 našich krajanů ze 17 zemí ve světě - od Austrálie a Nového Zélandu, z Egypta i USA, Latinské Ameriky a Kanady, Velké Británie, ale zejména z Chorvatska, Rakouska, Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Rumunska, Švýcarska, nebo i Švédska. Přijeli na mezinárodní konferenci Krajané a kultura, jíž předsedala naše někdejší krasobruslařská mistryně Ája Vrzáňová ve funkci předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, a která se konala pod záštitou ministerstva zahraničních věcí za účasti jeho zástupců, ale též Parlamentu České republiky, když sám předseda Senátu Petr Sobotka všechny účastníky vřele přivítal.

Přijely však ještě stovky účastníků z českých krajanských komunit, aby jejich folklorní, taneční, pěvecké a hudební soubory předvedly své umění jako důkaz úcty k tradicím a lásky k původní vlasti svých předků. Jejich umění nebylo ovšem jedinou vizitkou. Nesmírně rozmanitá je jejich kulturní činnost při vydávání literatury a časopisů, ve filmové a dramatické tvorbě, při výuce českému jazyku, při udržování a výstavbě muzeí a památků, zvláště pak při šíření zájmu o Českou republiku v jejich zemích a udržování neustálé spolupráce. Protože téměř všude mají naši krajané také podporu u místních vlád a institucí. Svědčí o tom i menšinová legislativa v některých zemích, která je významnou oporou pro veškerou další činnost.

O tom všem snesli přítomní účastníci konference nesmírné množství důkazů a dokumentů. Avšak naši představitelé vyslechli také množství připomínek a návrhů, které se týkaly nedostatečného chápání našich krajanů přímo v České republice. „Všichni jsme přece Češi“ – zaznělo několikrát v jejich diskusích, nemělo by být tedy rozdílu mezi Čechy doma a v zahraničí.

To se týká nejen podpory, vyjádřené také v rozpočtech, ale dlouhou dobu požadovaného korespondenčního hlasování při volbách, možnosti sledování české televize v zahraničí, vzájemných pobytů například dětí a příslušníků nastupující generace, protože krajanů v cizině valem ubývá. Stávají se více příslušníky zemí, v nichž se narodili a v nichž žijí, třebaže se hlásí ke svým předkům, snaží se ovládnout i český jazyk, sledovat společenský vývoj v České republice. Vážné je varování na adresu naší vlády ve vztahu k rušení zastupitelských úřadů, konzulátů, které zapustily své kořeny v cizině a může zle poškodit naše jméno a postavení ve světě.

Mnozí z našich krajanů v cizině si zaslouží mimořádné ocenění za svoji většinou dobrovolnou činnost, jen namátkou jde o dlouhodobé působení Blanky Karlsson ve Švédsku (její rozsáhlé kulturní aktivity, její nedozírná podpora bádání o J.A. Komenském a B. Smetanovi), nebo Gail Naughton, budující po ničivé záplavě znovu české a slovenské muzeum v Cedar Rapids v USA, Antonín Stáně a jeho snaha o udržení střediska Velehrad v Londýně, Ludmila Muchina z Ukrajiny, Francisc Draxel, který podal přesvědčivou výpověď o českém Banátu v Rumunsku a Vlastenka Krišan o Češích v podobné komunitě v Srbsku.

Podporu zaslouží také některé iniciativy u nás doma. Například autor Petr Vrána představil všem účastníkům projekt Památníku čs. exilu, který má oživit centrum v pražských Modřanech a uctívat tak navždy památku kolem 1600 jmen čs. exulantů, kteří v cizině zanechali svou výraznou stopu. Podobným projektem jsou České kořeny, který představila další dlouhodobá aktivistka v krajanském hnutí Martina Fialková. Jde v něm o filmové dokumenty o našich rodinách, žijících v cizině a jejich činnost stojí nejen za zaznamenání, ale i za ocenění. První dokument z tohoto projektu byl již veřejnosti představen.

Věřme, že se dočkáme také zpracování encyklopedie čs. vystěhovalectví, které je typickým historickým fenoménem naší země. Ještě stále zůstávají v zahraničí dva miliónů našich krajanů, kteří představují neobyčejně velký rezervoár aktivních účastníků mezinárodní spolupráce ve všech odvětvích a oborech lidské činnosti. Ne vždy si je toho naše republika, její instituce a naše veřejnost dostatečně vědomy.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Diskuse


F. Doušek
10:44
18.9.2010

S. Goh
7:32
18.9.2010

J. Pašek
20:33
18.9.2010

V. Pavel
7:06
18.9.2010

F. Doušek
10:45
18.9.2010

V. Pavel
10:51
18.9.2010

F. Doušek
10:59
18.9.2010

V. Pavel
13:14
18.9.2010

počet příspěvků: 9, poslední 18.9.2010 08:33

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.