24.5.2018 | Svátek má Jana


SPOLEČNOST: Čechy Čechům, říká ministr

28.7.2010

Zásadní a rozhodující okamžiky, které zahýbou celou společností, probíhají často nenápadně, bez zájmu veřejnosti. Jak zní ona slavná historka o tom, že v jistém českém maloměstě si několik dní si skoro nevšimli, že vypukla první světová válka, neb městem běžela senzační zvěst, že 17letá žákyně gymnasia otěhotněla se sedmdesátiletým ředitelem vzdělávacího ústavu.

Použijeme-li trochu básnické licence, je to něco podobného, jako když jsou dnes noviny plné Muchovy Slovanské epopeje a někde vzadu v novinách se krčí zprávičky, které mohou na dlouhou dobu výrazně změnit - a to negativně - celou naši společnost. Tedy hlavně ekonomiku.

Fungl nový ministr MPSV pan dr. Ing. Jaromír Drábek vyhlásil dvě priority, nad kterými zůstává rozum stát. První ohlašuje článek v LN Nový plán: cizincům ztížíme podnikání a hned následuje informace z MfD Drábek zpřísní podmínky pro práci cizinců ze třetích zemí.

Pan ministr Drábek za TOP 09 není jen tak nějaký „mudl“, co se k podnikání a průmyslu přichomýtl na základě politických hrátek v sekretariátech politických stran. Je to bývalý president (2002 – 2008) Hospodářské komory ČR. Dále byl jedním z iniciátorů vzniku Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí v roce 2002 a Hospodářské rady vlády, která vznikla v roce 2005. Dnes čestný předseda Hospodářské komory ČR. Tedy „těžká váha“. A přesto v podstatě, jestli to dobře čtu, vyhlašuje pan ministr z nejasného důvodu válku „cizákům“ ze třetích zemí (rozuměj, ze zemí mimo EU a Švýcarska). Jeho prohlášení navazuje na nedávné xenofobní a ekonomicky ničivé záměry MPSV, které již za minulé vlády vydalo „doporučení úřadům práce, aby prodlužovaly povolení k zaměstnání pouze těm cizincům, jejichž pracovní místa jsou jen těžko obsaditelná občany Česka, Evropské unie či Švýcarska."

Vyjádření pana minstra je také fantastické: „Jde o to, aby v současné době, kdy nezaměstnanost je na poměrně vysoké úrovni, byl pracovní trh prioritně určen pro české občany, pro občany Evropské unie a až potom pro cizince." Což lze přeložit jako heslo "Čechy Čechům".

I velkému naivovi je jasné, že vůbec nejde o jiné „občany EU“, protože ti mají o práci v ČR minimální zájem (až na Slováky), ale o ty „jiné cizince“. Obyvatelé zemí EU nemají velký zájem v ČR pracovat - ať z důvodů místních nízkých mezd vůči „západní EU“ anebo ze sociálních důvodů. Např. Bulhaři pracují raději v Řecku, na Kypru a ve Španělsku, Rumuni si oblíbili Španělsko a Itálii, Poláci Anglii a Německo… O kom tedy MPSV vlastně mluví? Ať se na to dívám, jak se na to dívám, jde o Vietnamce, Ukrajince, Moldavany, Mongoly a další - v očích našich úředníků a policistů - „podnárody“. Takže ať pan ministr promine, ale poněkud mi to připomíná heslo „ein Volk, ein Reich, ein Führer“, kdy toho Vůdce nahrazují rozhodnutí MPSV a Evropské komise.

Jak se chovat k tzv. „gastarbeitrům“ (obvyklé označení zahraničních pracovníků převzaté z německé praxe) a co s nimi, řeší značná část moderních průmyslových států včetně USA. Podrobnější rozbor nalezneme například v knize George Friedmana „Příštích sto let“.

Friedman předpovídá, že „rozsáhlá ekonomická krize vypukne zrovna ve chvíli, kdy skončí konfrontace s Ruskem.“ O tom, že tady máme začínající dlouhodobou krizi, nepochybuje nikdo a je jen symptomatické, že právě teď ohlásilo Rusko, že navazuje znovu spolupráci s NATO a hlavně umožní zásobovat spojenecká bojiště v Iráku a Afghánistánu přes svoje území.

Friedman konstatuje: „Úvodní fáze této krize …. má podobu šedivějící populace ve vyspělých průmyslových státech … půjde ale i o krizi sociální, kdy se rodinné modely, které fungovaly po celá staletí, se budou nadále hroutit."

Což se přesně děje. Není potřeba žádných výzkumů, stačí se projít po ulicích měst a vesnic ČR, abychom konstatovali že „šedivějící populace“ je tady. Navíc natalita české populace je nižší, než aby zajišťovala prostou reprodukci. To znamená, že dnešní obyvatelstvo ČR není perspektivně schopno se při prodlužující délce života o sebe postarat a hlavně udržet v chodu svůj průmysl a ekonomiku vůbec. Což je pro ČR, ale i pro původní země "Království českého“ už po staletí typické.

Statistiky, na které se MPSV odvolává, jsou, jak každý ví, katastroficky nepřesné. Podle MPSV je 87 tisíc cizinců tzv. živnostníků, cizinců s pracovním povolením je 58 tisíc. To nevypadá hrozně. Jenže ve statistice chybí tzv. družstevníci – cizinci pracující coby „členové družstva“, dále rodinní příslušníci „legálů“,, kteří ve velké většině pracují načerno, osoby pobývají v ČR na „turistické vízum“ a pracující zde načerno a další a další ilegálové.

Velice skromný odhad říká, že v ČR pracuje okolo 400 až 500 000 legálních, pololegálních a ilegálních cizinců. To je prakticky stejné číslo jako číslo udávající počet „nezaměstnaných“. Osoby duševně poněkud jednoduché to považují za důkaz, že stačí, abychom zahraniční dělníky nahradili našimi nezaměstnanými, a bude vyhráno.

Stejně hloupě chtěli stejný problém řešit Němci se svými „gastarbeitry“ před dvaceti lety. Domnívali se, že když Italům, Kurdům, Španělům a Turkům budou na jedné straně znepříjemňovat život a na druhé straně jim budou nabízet „bonusy“ za to, že se vrátí do původní vlasti, že se problém nějak nenápadně a elegantně vyřeší. Nevyřešil.

Byly to jen vyhozené peníze. A na straně gasterbeitrů a hlavně jejich dětí rozzuření nad chováním „nové vlasti“. Doporučuji panu ministrovi a čestnému předsedovi Hospodářské komory výlet do Německa, kde by navštívil skutečného odborníka na tento problém – může s sebou vzít někoho z ministerstva průmyslu a obchodu a z vnitra, těch se to také týká, a zjistit si relevantní informace. Pak by nemohli naši úředníci dělat stejné chyby, jaké dělali naši sousedi. Doporučuji soukromou návštěvu, politici a úředníci starých států EU v těchto otázkách používají „newspeak“, tedy česky řečenou lžou, jako když tiskne.

Vyhneme se tak, pokud se poučíme, chybám a, řečeno slovy Friedmana, „intenzivnímu politickému boji mezi sociálním konservatismem a neustále se měnící sociální realitou.“

V našem případě se však jedná o problém řešení staré otázky, a tou je rozpor mezi velikostí českého (tím je míněno i moravského a kousku slezského, aby zas někdo nepindal) průmyslu a vůbec hospodářského prostoru a jeho potřebného výkonu a celkového počtu vhodných lidských zdrojů.

Bylo by složité a obtížné – vydalo by to na celou knihu - vyjmenovávat, proč se to tak děje, protože jde o jev poměrně složitý, ale berme za dané, že od počátku založení českého státu bylo nutno „dovážet“ pracovní síly.

Je otázkou, proč. Zda byla natalita kmenů usídlených na území českého knížectví a později království tak malá, anebo byla ovládnutá zem příliš velká na počet obyvatel, ale od počátku byli nuceni čeští vladaři, např. Přemysl Otakar, zvát do této země nové pracovní síly. Potřebné pracovní síly. V období 12. a 13. století tak přišla první masivní německá kolonizace prováděná se souhlasem českých vládců. Tradičně se papouškovsky v Česku opakuje, že šlo o „dovezení vyšší kvalifikované síly“, jak tvrdí němečtí nacionalisté. Ve skutečnosti šlo o dovoz pracovní síly jako takové. Slovany řídce osídlené oblasti (a někde úplně prázdné) byly s podporou vládců zaplňovány obyvateli a pracovními silami. Chebsko, Sokolov, Mostecko, Kutná Hora, Jihlava atd. Většinou šlo o kolonisty z Bavorska a Saska, ale i Polska, Itálie a dalších zemí. Důležité je, že tyto síly, původně zvané pouze na práci, již v zemi zůstaly.

Další silné vlny cizinců sem proudily po třicetileté válce, kdy byla země skoro prázdná. Například město Jičín mělo na konci třicetileté války 8, slovy osm obyvatel.

Po celý středověk, ale až hluboko do novověku potřebovaly české země pracovní síly ze zahraničí. Na Moravu přicházeli Rumuni, Slováci, na jižní Moravu pak uprchlíci ze Švýcarska, zvaní „habáni“, za Jagellonců sem přicházeli Poláci a Litevci, za Habsburků pak Italové - města Vlašim, Blatná, Praha; stěhovali se sem Španělé - hlavně v rudolfínských dobách, přistěhovali se sefardští i aškenázští židé – Bzenec, Praha, Mikulov.

O velikosti a důležitosti pracovní síly ze zahraničí svědčí také všechny Lhoty –a že jich je požehnaně - což byly vlastně vesnice, které měly „lehoty“. Tedy lhůty, po které nemuseli platit daně, pokud se kolonisté v místě trvale usídlili. Stačí se podívat do kronik, církevních zápisů a koneckonců i jen do jmenného seznamu obyvatel ČR, na všechny ty Fišery, Špinary, Formanny , Neumanny, Sokolovské, Cipriany, Mužiky atd., abychom se přesvědčili, že myšlenka Čechy Čechům, tedy v podání MPSV Pracovní místa v ČR Čechům, je až obludně pitomá.

Obzvláště od 18. století a doby průmyslové revoluce se české země neobešly bez tisíců a desetitisíců gastarbeitrů. Ti tvořili na mnoha místech doslova páteř našeho průmyslu. Za Rakouska-Uherska pracovaly tisíce dělníků z tehdy budoucí a dnes bývalé Jugoslávie třeba ve Zbrojovce a v plzeňské Škodovce (např. jistý maršál Tito), za první republiky zde pracovali Bosňáci – třeba u Bati. Ještě nedávno se dalo potkat v Sarajevu pamětníky, kteří se slzou v oku vzpomínali na dobu, kdy měli u Bati tak vysoké platy (na jejich poměry) a ceny byly tak nízké, že si ponožky ani neprali, ale rovnou kupovali nové. První republika přes velkou vnitřní nezaměstnanost zaměstnávala desetitisíce lidí u Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a Itálie.

Málo se to ví, ale i za Protektorátu zde pracovalo – nemyslím tím zajatce – mnoho gastarbeitrů. Ještě jsem se potkal třeba s Bulhary a Chorvaty, kteří zde pracovali v továrnách a ještě z té doby mluvili česky.

I po druhé světové válce až do komunistického převratu zde pracovali zahraniční dělníci. Třeba na jihu Čech Italové. Ty vyhnali soudruzi někdy kolem roku 1950 a některé z nich zavřeli za protisocialistickou propagandu, aby se ostatním chtělo jít rychleji. Budeme dnes takoví pitomci jako stalinisté, že vyženeme ty, kteří nám odevzdávají - a většinou rádi - značnou část vytvořené „nadhodnoty“?

Soudruzi brzo přišli na to, že udělali někde chybu. Takže prakticky hned po odsunu Němců začali zoufale hledat pracovní síly – viz „akce 77 tisíc do výroby“, což byla nejen čistka v buržoasní byrokracii, ale také výraz zoufalství. Značná část průmyslu stála, protože nebylo nikoho, kdo by tam dělal. Soudruzi sice potom odepsali značnou část pohraničí a jeho průmyslu, ale stejně „nebyli lidi“. Takže už od roku 1955 (někdo tvrdí že od roku 1953), hned od „měnové reformy„, což byl hospodářský krach státu, začali zase se souhlasem „strany a vlády“ přicházet zahraniční pracovníci.

Bulhaři do továren (to se moc neosvědčilo), tisíce Polek do textilního a lehkého průmyslu. V naprostém zoufalství začali dovážet Mongoly a - největší omyl zaměstnanecké politiky – Kubánce. Další byli na řadě Vietnamci, kteří sem původně jezdili jako dělníci do továren. Na někoho jsem při tom určitě zapomněl.

Nevím, mám-li to tajemství prozradit pracovníkům MPSV a panu ministrovi. Pracovní síla, aby ekonomika fungovala, musí být přiměřeně „nákladová“. Tedy v našem případě dosti levná. Musí být flexibilní a hlavně musí být motivovaná. Představa nové koalice a pana minstra MPSV, že ten půlmilion takzvaných nezaměstnaných nahradí cizince, jen dosvědčuje, že i v čele Hospodářské komory může stát osoba, která toho o skutečném stavu pracovního trhu moc neví.

Naši milí nezaměstnaní nejsou většinou ochotni za peníze, za které pracují Ukrajinci, Bělorusové či Asiaté ani slézt z kanape. Mnozí z těch, co pláčí, že jsou staří a že je nikdo nechce, jsou ve skutečnosti jen lidé, kterým je za těžko dojíždět do práce a naučit se něčemu novému. To ví každý mistr na dílně anebo pracovník osobního oddělení.

A už vůbec nejsou ochotni mnozí místní pracující dělat cokoliv „aktivně navíc“. Ani náhodou. Ale právě z té práce navíc, z toho zaujetí a úsilí vzniká bohatství. U nás už mnoho let, možná víc než dvě století vzniká bohatství mimo jiné také z práce gastarbeitrů. Takže bude asi nejlepší, když je vyženem. To je nápad!

Ostatně, nechápu, pánové, proč chcete zakázat Dělnickou stranu? A proč nadáváte Vandasovi do nácků? Vždyť vyhlašujete jinými slovy totéž, co on.Neměli byste ho tedy spíš zaměstnat na MPSV? A jeho hololebce bez krků včlenit do celnických a policejních jednotek? Já, když koukám na záběry v TV, co předvádí naše čacká policie a celníci na vietnamských tržištích, v noclehárnách vyděšených gastarbeitrů – moc pikantní je to když investikravinní novináři natáčí v noci policií probuzené polooblečené a vyděšené Asiatky. To se klukům určitě líbí - nebylo by místo pro tyhle chlapce v těchto jednotkách?

Jak to vypadá, máme k tomu našlápnuto. Popravdě jsem něco takového očekával v případě, že by se k moci dostali sociální demokraté spolu s komunisty a částí lidovců. Těm je bezbřehý, nezodpovědný a na ekonomiku nedbající populismus přímo vlastní. Ale že tohle bude vyhlašovat takzvaně pravicový ministr takzvaně nejzásadovější pravicové strany TOP 09, to mne skutečně nenapadlo.

Jen bych měl ještě dotaz na pana ministra a jeho MPSV. Až vyženete ty hnusné cizince, tak co?! Kdo tady bude prodávat od rána do noci, v pátek i svátek levná trička, tepláky a ponožky pro ty naše chudší obyvatele, co ještě nejsou „happy“? Kdo převezme levné „čínské“ bufety, v kterých se stravují lacino desetitisíce lidí? Kdo bude házet cihly a vozit kolečka na stavbách sedm dní v týdnu? Kdo bude uklízet v nemocnicích a úřadech? (A kdo vám bude uklízet načerno doma, co, hošánkové…?) A kdo bude na pásech montovat elektroniku? Našinci? Cha chá!!! Dovolte, bych se hlasitě zasmál!

Pane ministře, kdy jste viděl naposledy nějakou skutečnosti firmu bez doprovodu houfu „podržtašků„ a v předklonu brebentících úředníků? Už asi dlouho ne. Troufám si odhadnout.

No anebo jo, a je to TOP 09 jedno. Populismus nahání voliče a ty vy potřebujete. No, to si Jyrka Paroubek a Tvrdík mysleli taky.

Konec první částiDiskuse


J. Blažek
23:47
28.7.2010

V. Plocek
13:15
28.7.2010

J. Schwarz
12:00
28.7.2010

P. Čulík
8:52
28.7.2010

P. Čech
8:18
28.7.2010

M. Prokop
8:44
28.7.2010

P. Čech
8:50
28.7.2010

M. Prokop
9:59
28.7.2010

P. Čech
10:50
28.7.2010

P. Vandas
8:13
28.7.2010

V. Vlk
11:17
28.7.2010

P. Vandas
15:51
28.7.2010

H. Lukešová
16:21
28.7.2010

P. Novák
8:30
29.7.2010

P. Čulík
17:10
28.7.2010

J. Urban
22:38
28.7.2010

P. Brodský
1:32
28.7.2010

m. zavala
6:28
28.7.2010

M. Trhlík
18:37
28.7.2010

počet příspěvků: 22, poslední 29.7.2010 12:51

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.