21.5.2019 | Svátek má Monika


ŠAMANOVO DOUPĚ: Pět milionů pod stromeček od Chládka

21.1.2015

CTY-hlav

„Ministerstvo školství podpoří studium nadaných studentů v programu Centrum pro talentovanou mládež v České republice. Ministr školství Marcel Chládek se rozhodl na tento program vyčlenit částku 5.000.000 korun pro školní rok 2014/2015.

Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). „Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice,“ řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém. Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku.

Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE – Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy.“

Tolik zpráva z loňského 29. července, která dosud visí na stránkách MŠMT.

CTY-Ano

Kurzy CTY (Center for Talented Youth) jsou korespondenční kurzy, které připravují učitelé při americké Johns Hopkins University a jsou určené pro talentované studenty v USA, ale i jinde po světě (ze 60 zemí světa tisíce studentů každoročně), kteří chtějí studovat na univerzitách, nevadí jim práce navíc, rádi hledají souvislosti a vůbec se hlouběji zajímají o vybraný obor. V České republice pro tento program studenty vybíraly školy, studenti přitom mohli i bez jejich doporučení zaslat anglicky psanou esej, poslední slovo při výběru však měla americká nadace. (Kurzy i zkoušky se samozřejmě konají v angličtině.)

A české děti byly úspěšné. Během čtyř let jich program absolvovalo 600. A zatímco průměr všech absolventů se pohybuje kolem české trojky, tak průměr mladých Čechů byl na lepší dvojce (české, v originále 4,06). Řada studentů se umístila mezi prvním procentem nejlepších v celosvětovém měřítku. Deset nejúspěšnějších dostalo stipendia na třítýdenní studijní pobyt v Centrech CTY – v USA, Hong Kongu nebo třeba v Irsku. Byla to odměna za jejich pilnou práci, která zabrala 10-15 hodin v týdnu. Ale byli odměněni nejen tím, že danou látku zvládli, ale i tím, že porozuměli, „jak to funguje“. I díky tomu, že učivo částečně zahrnuje výuku v 1. a 2. ročníku na amerických prestižních univerzitách, mohli na ně po maturitě ti nejlepší nastoupit – toto studium je již dotováno ze stipendií univerzit.

Výše uvedená zpráva ministerstva školství potěšila jak rodiče talentovaných dětí (kteří se v letošním školním roce na platbě podílí 20 %, což za jeden kurz dělalo kolem 5 tisíc korun), tak příslušnou nadaci, která na rozjezd programu vydala od 1. září 2010 do 1. září 2014 už 22 milionů korun. A ty peníze, které musela věnovat rodina? Kdyby své děti „dali“ rodiče na fotbal, hokej či tenis, pak by je to stálo víc. (A ministerstvo školství, mládeže – a tělovýchovy taky.) A nakonec, pokud nadaní žáci pocházeli ze vskutku chudých poměrů, pak se vždy nějací sponzoři našli – ať už to byla jejich škola, anebo někdo v USA.

CTY-Ne1
CTY-Ne2

Na školní rok 2014/2015 už měly jít tedy na program i peníze od českého státu, a to přímo organizátorům, jak ještě 10. září 2014 potvrdil svým osobním dopisem a osobním podpisem pan ministr Marcel Chládek (registrace do kurzů se uzavíraly 15. září). Avšak místo peněz přišel na adresu občanského sdružení Nadané dítě (které v ČR administruje onen program) osobní dopis s osobním podpisem pana ministerského náměstka Petra Hulinského. (Ten podpis je až na druhé straně onoho dopisu.). Rozhodnutí, které na MŠMT padlo již 19. prosince, je datováno 23. prosince 2014, pěkně pod stromeček: Nic nedostanete!

Hezký dáreček – minus pět milionů korun! Ty si od talentovaných českých dětí a amerických sponzorů prakticky vyzvedlo ministerstvo školství. Porada vedení MŠMT totiž „revokovala“ jednu z předcházejících porad vedení MŠMT. A našla si pro to spoustu oficiálních i neoficiálních zdůvodnění.

Z těch oficiálních:

a) Peníze se vrážejí do drahých kurzů soukromé školy, což je „problematické z hlediska financování státního rozpočtu“.

Pan ministr a jeho úředníci se tváří, jako by od samého počátku nevěděli, že Johns Hopkins University je soukromá. Věděli. Takže buďto zapomněli, anebo jim to včas nedošlo. A mezi červencem a zářím si to ani neověřili, když do toho chtěli jít.

K tomu nutno dodat: Univerzita je soukromá, její Centrum pro talentovanou mládež CTY je neziskovou organizací, a nadace, která onen program sponzoruje, i občanské sdružení Nadané dítě jsou neziskové!

b) Doplatek kolem 5000 Kč je vysoký pro děti ze „sociálně slabších rodin“ a „je v rozporu se zásadami rovného přístupu ke vzdělání“.

Už jsme psali, že pro skutečně sociální případy se pomoc našla. A navíc: Podle stejné zásady by měly mít přístup na gymnázia a univerzity všechny děti. Sám pan ministr přitom říká, že „ne všichni mají na středoškolské vzdělání“, a chce o tom rozhodovat na základě jediné zkoušky. Popisovaný program je přitom otevřen jen pro 10 – 15 % populace! Jaká nerovnost! Ministerstvo teď prý bude hledat „nediskriminační řešení“. (Nejspíš na zhloupnutí zbytečně nadaných dětí.) Přitom: Těchto 10 až 15 procent lidí je schopno náš národ (a náš národní důchod) někam pozvednout!

c) Je to prostě drahé. U nás to děláme levněji.

Inu, u nás děláme levněji, ale ne tohle.

Z těch neoficiálních: Studenti se nám pak nebudou vracet z Ameriky zpátky.

K tomu: Ne všichni absolventi oněch kurzů odejdou do zahraničí. A většina těch, co tam vystudují, by se ráda vrátila. Kdyby měla kam! Kdyby u nás existovala pracoviště, kde by se mohli uplatnit. A kdyby u nás neexistovala letitá nenávist méně schopných vůči skutečné inteligenci, nota bene „emigrantské“ inteligenci! Nevím, jestli toto pan ministr školství zcela chápe.

A: Kolik našich talentovaných mladých hokejistů se vrátí z NHL? Kde mají nejen peníze, ale i tu ligu. A kolik milionů do nich MŠMT investovalo?

Ještě k tomu c): Český stát investoval (většinou evropské) miliardy korun pro „vědecká centra“, a teď ty miliardy budeme muset asi vracet, protože do těch center nemáme vědce a programy! Nejde jen o to, že se šetří na milionech a vyhazují se miliardy, jde o to, že nám ti lidi prostě budou chybět. A pokud bude ve školně ministerských úřadech v různých komisích a na různých místech sedět závistivci, dojde zase k další vlně emigrace – z řad těch nejchytřejších a nejpilnějších lidí. Až se někdy zdá, že to je záměrem…

Registrace CTYOnline na jarní semestr 2015 pro české studenty je zrušena. Celý program půjde možná do háje. Český stát si však vyrobil obrovskou ostudu, sérii ostud:

1) Další pan ministr české vlády nesplnil svůj nikoli slib, ale písemně daný závazek!

2) Důvěryhodnost českého státu tak klesá nejen u zahraničních partnerů, ale i u českých elit, které s obavami sledují snahu současné socialistické vlády o zglajchšaltování nejen školství.

3) 20 % peněz na podzimní semestr zaplatili rodiny a sponzoři za talentované děti. Ty teď nemohou pokračovat v programu, nikdo však neočekává, že by měly doplatit zbytek peněz.

4) Na 80 % kurzovného za podzimní semestr 2014 zahraniční partner CTY Johns Hopkins stále čeká! Pokud bude americká strana žádat splnění závazku od českého státu, pak nás zase čeká další mezinárodní ostuda při možné arbitráži. Anebo soudu. Anebo spíše – již nikdy nám americké nadace nedají tak výhodné podmínky!

Ale zdá se, že čeští politici si z neplnění závazků a z ostud už nic nedělají. Něco dělat bychom si z toho měli my. Pro začátek alespoň podepsat Petici na podporu CTYOnline – programu pro talentované středoškoláky.

Psáno v Praze na Lužinách dne 20. ledna 2015

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.
Diskuse


Z. Bartoňová
15:17
21.1.2015

Z. Bartoňová
15:12
21.1.2015

A. Alda
11:40
21.1.2015

R. Langer
13:40
21.1.2015

V. Němec
9:00
21.1.2015

počet příspěvků: 6, poslední 21.1.2015 03:17

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.