21.6.2018 | Svátek má Alois
RECENZE: Zrození Modrého měsíce

29.2.2008 0:05

Zrození modrého MěsíceTOPlistNa Asterionu vládne noc, Modrý měsíc vstoupil do souhvězdí Draka. Právě teď je ta chvíle, kdy se brána Stínového světa otevírá, aby sem vlétl Snový drak. Jen jednou za rok má devět dní a nocí na to, aby přinesl obyvatelům nové sny a snad i naději. Bude létat nad krajinou a stane se svědkem devíti pozoruhodných událostí. A my na křídlech fantazie můžeme vzlétnout s ním…

Jaroslav „Oggysu“ Vrba: Duchové pralesa

Lev z Krasodvorce, mladičký šlechtický synek, zatoužil na vlastní oči spatřit daleké kraje tarské. Přístavní kupecké město Erin mu učarovalo, mnohem víc ho však lákala neprostupná stěna pralesní džungle, kam nakonec směřovaly jeho kroky a hradba pralesa se za ním napevno uzavřela. Už ani nevěděl, jak dlouho žil v džungli: jen období intenzivních dešťů odpočítávalo roky strávené v bludišti stromů, lián a bažin. To, že prchal před rozlícenou tygřicí a skončil spolu s ní ve zrádné bažině, přispělo k prozření, které mu umožnilo pochopit pravou podstatu pralesa a potvrdilo jeho schopnost vnímat svět v mnohem širších rozměrech a souvislostech. Vlastní síla, vytrvalost a shoda náhod zachránila z bažiny Lva i tygřici, která splatila svůj dluh o něco později tím, že zastavila útok lidojedů na bezmocného mladíka. Vítr z moře však připomněl Lvovi jeho domov a dívku, kterou měl rád. Když odcházel, tygřice byla klidná – věděla, že se vrátí…

Jan „Čenis“ Galeta: Felčarka

Daleko od hranic pralesa ve městě Albireu ošetřuje mladá lékařka Koruše rány nešikovnému zlodějíčkovi. Neptá se, odkud pocházejí peníze, kterými jí zaplatil – je přece ve Východní čtvrti plné žebráků, zlodějů a bezdomovců. Ostatně to, že má svoji ordinaci je zásluhou jednoho z nich. Když tenkrát zachránila život vůdci nejsilnějšího gangu Křižovatkovi, slíbil, že se o ni postará a svůj slib plnil. To Zlatá čtvrť, to je jiná! Odtamtud, z rodiny vlivného barona, pochází pan Janček, který chodí na každou tancovačku kvůli ní, Koruši. A teď ji dokonce pozval na ples k sobě domů, do paláce. Kdo by odolal splnění toho nejtajnějšího snu! Až na místě dívka zjistí, že má sloužit jako symbol stavu, ke kterému chová domácí pán jen nenávist, zlobu a opovržení, a který je třeba sprovodit ze světa. Jen se štěstím se jí podaří uniknout a nezbývá, než začít s léčením ran na těle i na duši. I tentokrát však nachází zastání u svého ochránce, protože Křižovatka nemá rád, když někdo ubližuje jeho oblíbencům…

Lucie „Narmoria“ Kučerová: Vlci

Opustíme město Albireo a doprovodíme skupinku mužů na cestě k dalekému cíli. Jsou to lovci, kteří pod vedením Svatoslava míří do městečka Trniště, rozkládajícího se na úpatí Vlčí hůrky. Mají za slušnou odměnu chytit pro bohatého kupce živého vlka, který by se stal ozdobu rozsáhlého zvěřince. Už sama cesta přes Pláň vlků signalizuje, že nepůjde všechno tak hladce, jak si naplánovali. Se ztrátami odrazí první útok dravých šelem a v ponurém městečku těžko hledají odpověď na svoje otázky. Až výprava na Vlčí hůrku odhalí překvapivou pravdu, pro lovce už je však pozdě. Svatoslav zůstává sám a nezbývá mu už nic jiného, než splnit slib – seznámit rozmařilého kupce s vlkem…

Lucie Lukačevičová: Karavana snů

Z Vlčí hůrky se přeneseme na severní okraj pouště Hamády, kudy putují kupecké karavany se svým zbožím. A také se svými strážci. Mezi ně patří i Smrtihlav a Liren, kteří doprovázejí karavanu tajuplného Platina. Při nocování jsou napadeni nelítostnými útočníky, kteří se snaží zničit náklad. Jednu jeho část nachází v ohořelém vozu Liren a protože v blízkém městě už jejich služba končí, předá skříňku se záhadným práškem Smrtihlavovi. Ten se dozví vše o nebezpečné droze od svého přítele a spěchá k Liren, aby ji varoval, avšak přichází pozdě. Je přesvědčen, že Platino není jen tak obyčejný obchodník s drogami a v tomto názoru je podporován i kněžkou bohyně léčitelky Esthel, která Platina zachránila před smrtí předávkováním. Smrtihlav se jde Platinovi pomstít za Lireninu smrt, sám však končí bez pocitu uspokojení se znamením růže na své paži…

Jan Šlechta: Horší než smrt

Každý je přesvědčen, že není nehostinnějšího místa na Alderionu než je poušť. To ale může říci jen ten, kdo dosud nenavštívil Umrlčí království se sousední Říší slepých bohů. Královští nekromanti překračují často hranice, aby si z unesených vesničanů vytvořili své nástroje. Také mladičká Stínka zažila jeden z těchto nájezdů a když už nebylo úniku, objevil se zachránce v podobě statečného barbara Gaharda. Ten přemohl všechny zombie, což ostatně považoval za svoji povinnost a poslání, přesto však chvátal dál, protože jeho hlavní protivník, upír Kethrian chystá zlá kouzla, která mají ze Stínového světa vyvolat přízračného draka. Ten pak v upířích službách bude po Asterionu rozsévat zlo a zkázu. Gahard je sice udatný a silný bojovník, sám by si však s upírem a jeho zombiemi neporadil. Je zásluhou Stínky, že na pomoc přispěchal statečný válečník Cedrik a oba bojovníci skoncují s upírem, jeho poskoky i vykouzleným drakem. Nemusíme mít strach, že už teď hrdinové nebudou mít co dělat - zla a nebezpečí je v Umrlčím království víc než dost…

Zbyněk „Gilgalad“ Holub: Ko-ru-lla!

Ještě chvíli se zdržíme v sousední Říši slepých bohů. Jejich vládci, Korullové, byli dětmi bohů a s velkou krutostí vládli své říši. Tak poznal Korully malý otrok Kharym, syn správce Takalova domu. Na velké slavnosti u příležitosti Takalovy hrdinné smrti je Kharym poprvé ve službě a má možnost na vlastní oči uvidět rozmíšky Korullů, kteří se přou o nástupnictví po zemřelém otci. Nejstarší syn Kyral neponechal nic náhodě a nakonec on samojediný zůstal naživu, aby se stal obávaným císařem a shromáždil ze svých poddaných vojsko, se kterým dobude zpět celý kontinent. Ze smrti svých blízkých obviní své otroky, kteří se po oslepení stanou snadnou obětní kořistí boha Toralka, jenž pomůže Kyralovi v jeho zkázonosném tažení. Jen malému Kharymovi se daří v podzemí uniknout a na vlastní oči spatří obrovu ženu Kyllu, která malého chlapce pobízí k daleké cestě za těmi z Korallů, kteří ještě nejsou plni zloby a krvavého šílenství. Malý syn otroka je statečný a vyslyší prosbu bohyně…

Zbyněk „Gilgalad“ Holub: Otec běsů

Budeme rychlejší než malý chlapec a v nehostinné pustině Severních plání už vidíme kmen Krollů, který pronásleduje svou kořist, velkého ledního medvěda. Náčelník a šaman v jedné osobě je spokojen: jeho syn Hurr si na své první výpravě vede velmi dobře. Stopu medvěda však kříží stopa cizích lidí, kteří by mohli Krolly ohrozit. Několik bojovníků vyráží na výzvědy, mladý a nezkušený Hurr je zajat a za svůj život vděčí čaroději Revonovi, který v něm rozpozná skryté možnosti a cestou po moři ho učí číst a psát. Sotva se však v přístavu od svého žáka vzdálí, je Hurr unesen barbarským otrokářem, který jej chce výhodně prodat do otroctví. Revonovi se podaří Krolla osvobodit a čím dál tím víc je patrná nesmírná duševní síla vycházející z mladého divocha. Ten je poněkud znepokojen svými sny, ve kterých vídá malého chlapce z daleké země na jihu…

Petr „Peldric“ Urban: Krev vlka

Vrátíme se zpět na severní kontinent, Lendor. Sledujeme skupinu mužů z Dálav, kteří sešli ze své cesty a míří do blízké vesnice pro zásoby. Tam však nacházejí jen pláč, strach a zkázu, protože vlci zaútočili na osadu, mnoho obyvatel zabili a zranili. Dálavané dokáží vnést do chaosu a zmatku řád: lovec Laefer využívá svých znalostí k ošetření ran, rytíř Gorfréd udržuje klid a pořádek, jáhen Žněslav svou vírou dodává sílu raněným i pozůstalým a tajemný Hammet sleduje okolí a přemýšlí. Všem je jasné, že to, co zde vidí, není dílem obyčejných vlků a jsou v tom utvrzováni nálezem lesního oltáře boha Starra. Jenže někdo z lidí musí s prastarým bohem spolupracovat, dodávat mu lidské duše, po kterých sílí a tak se brzy může pustit do boje se Sedmnácti a tento souboj bohů by neodpadl dobře. Všichni však zapomínají na to, že i Aurion, dobrotivý a spravedlivý bůh musí mít svoji odvrácenou tvář…

David Kubánek: Duch hrdiny

Naše putování po Asterionu zakončíme návštěvou Storabska v Severním království. Zde ještě prostí lidé uctívají své staré bohy, protože východní náboženství je, stejně jako panstvo, nesmírně daleko. Letošní zima bude obzvlášť zlá: na malých políčkách se nic neurodilo a lodě se do přístavu vrátily poloprázdné. Jen panstvo má plné sýpky, protože doposud si nikdo nedovolil neodvést povinné dávky. Číše trpělivost a pokory však přetekla a starostové nejpostiženějších obcí svolávají všechny muže do zbraně, aby vytáhli na vladykovu tvrz. Nejprve to zkusí hezky, slušně; když však vidí, jaké trosky se vrací z jejich statných vyjednávačů, nezbývá, než použít hrubou sílu a tvrz dobýt. Mezi dobyvateli je i lovec Oldřich, který je zneklidněn vidinou válečníka, jenž mu prorokuje velkou slávu v nastávající bitvě. K té také brzy dochází, protože vladykové z východu si nenechají žádnou rebelii líbit. V předem ztracené bitvě se vesničané udatně brání a až na dálný východ pak putuje zvěst o lovci, kterému v boji pomáhali duchové a po smrti k němu kráčela postava válečníka…

…devátý den Snového draka na Asterionu se chýlí ke konci. Přinesl nové sny a naději a my jsme spolu s ním byli svědky devíti nevšedních příběhů. Už teď se můžeme těšit, až za rok zase přiletí.

Dostává se nám do rukou už druhá knížka o Asterionu. Přesto jsme velmi podrobně seznámeni s tím, proč a kdy tento fantasy svět vznikl. Je rozsáhlý nejen svým územím, ale i rozmanitostí kultur a charakterů postav, takže se zde čtenář velmi brzy cítí jako doma a může vychutnat různorodost jednotlivých povídek na pozadí jednotného kompaktního světa. Jsou zde povídky s hlubším filozofickým poselstvím, ale i jednoduché příběhy, které nás pobaví. Je zde povídka s jedním samotným hrdinou, ale i taková, kde nám množství postav připomene orientální tržiště. Jsou zde příběhy s klasickou a předvídatelnou dějovou linií, ale i příběhy s nevšedním zauzlením a nečekaným závěrem. Jsou tu příběhy bezstarostné, humorné, se šťastným koncem, ale také chmurné, hlubokomyslné, zdánlivě bez konce. Jsou zde příběhy s klasickým statným hrdinou, který vše zvládá bez sebemešího zaváhání, ale jsou zde i hrdinové skrytí, odhalení až tlakem okolností. Udatní muži v lesklé zbroji se střídají se statnými barbary, kurážné dívky se zakřiknutými děvčátky. Sníh a led s pískem vyprahlé pouště, vedro a tajemno pralesní džungle s výstavními paláci prosperujících měst. Cestujeme pěšky, koňmo, na voze i na lodi. Potkáváme lidi zlé a kruté, dobrosrdečné a poctivé. Tak pestrý je život v povídkách z Asterionu. Jedno však mají společné: jsou poutavě, čtivě a dobře napsány, takže lze snadno přehlédnout nějakou tu gramatickou a stylistickou chybičku, kterých je však opravdu pomálu. Ke spokojenosti čtenáře přispěje také kvalitní tisk na silnějším papíře a přehledné členění, značení i stránkování. Samostatnou zmínku si zaslouží stylové ilustrace k povídkám a obálka, které dokreslují děj a navozují atmosféru fantaskna. Velmi profesionálně, přesně a obrazně působí podrobné mapy, které uvádějí jednotlivé povídky. V závěru knihy se můžeme seznámit s autoportréty jednotlivých autorů z jejich vlastního pera a také se dozvíme, co pro nás v budoucnu chystá nejen Snový drak, ale i Straky na vrbě.

  • Zrození modrého měsíce
  • Editoři: Michael Bronec a Zbyněk „Gilgalad“ Holub
  • Korektury: Jana Kopečková
  • Obálka a ilustrace: Roman Kýbus
  • Mapy: Petr Kuběnský
  • Vydalo nakladatelství Straky na vrbě jako svou 86. publikaci
  • Vydání první, Praha 2007
  • Cena: 170 Kč
  • 290 stran
Alča


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více...

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...