22.10.2018 | Svátek má Sabina


PRÁVO: „Směrnice“ vs. realita

29.9.2018

Je úroveň ochrany vyhošťovaných cizinců v souladu se sliby o urychleném vyhošťování?

Ráno v šest hodin odjíždí z Brna, od sídla veřejného ochránce práv, auto se dvěma právníky. Míří do věznice v pražské Ruzyni, kde jsou umístěni dva občané Nigérie, kteří mají být z naší republiky vyhoštěni. Úkolem právníků z kanceláře ombudsmana je, aby podle mezinárodních dohod dohlíželi na to, zda nejsou porušována lidská práva těchto vyhošťovaných cizinců.

Od věznice odjíždí auto s našimi policisty a dvěma vyhošťovanými, následováno naším autem, ze kterého právníci bedlivě dohlížejí na zachování všech práv. Je to již druhý pokus o vyhoštění těchto občanů: při prvém pokusu se tito chovali tak, že je kapitán letadla odmítl vzít na palubu a vyhoštění muselo být přerušeno.

Na hranici s Rakouskem se připojují rakouští policisté, ale naši právníci doprovázejí auto až na vídeňské letiště, kde jsou oba vyhošťovaní umístěni do letadla. Práce našich právníků ovšem nekončí: dohlížejí na zachování lidských práv vyhošťovaných během letu až na letiště v nigerijském Lagosu. Teprve po předání nigerijským úřadům jejich práce končí, přespí ve zdejším hotelu a druhý den se vrací letadlem do Prahy a odtud autem do Brna.

To není část povídky nebo scénář k dobrodružnému filmu, nýbrž (zatím!) spíše výjimečná, ale zcela reálná akce jednoho oddělní kanceláře veřejného ochránce práv. Ten tak činí nikoliv z vlastní iniciativy. Podle tzv. návratové směrnice Evropského parlamentu a Rady provádí veřejný ochránce práv od 1. ledna 2011 sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání zajištěných cizinců nebo jejich průvozu („průvoz“ je vstup, pobyt a vycestování cizince z území ČR prováděné policií nezávisle na vůli cizince na základě mezinárodní smlouvy nebo vyžádání jiného státu) přes Českou republiku a sledování trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Sledování nuceného navracení

Jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Směrnice ukládá členským státům povinnost zavést účinný systém pro sledování nuceného navracení. V České republice se právě veřejný ochránce práv rozhodnutím zákonodárců (opravdu je to práce pro veřejného ochránce práv našich občanů?) stal oním dohledovým místem nad dodržováním práv cizinců zakotvených v této směrnici. V jiných zemích jsou k tomu zřízeny samostatné instituce. Podrobnosti o této činnosti ochránce na www.ochrance.cz (sledování vyhošťování cizinců).

Většina občanů asi vítá záměry politiků urychleně vyhošťovat všechny migranty, kteří nejen u nás, ale v celé Evropě, nezískají právo azylu. Jen si nejsem tak zcela jist, zda úroveň ochrany lidských práv koncipovaná v jiné době a v jiných podmínkách mezinárodních vztahů odpovídá dnešním poměrům v Evropě.

Jinými slovy, zda evropské „směrnice“ jsou zcela v souladu s tím, co je dnes realitou života občanů evropských států a se sliby politiků o „urychleném vyhošťování“…

LN, 25.9.2018

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je zástupce ombudsmankyStát chce finančně podporovat mikrojesle a dětské skupiny, aby maminky mohly jít do práce
Stát chce finančně podporovat mikrojesle a dětské skupiny, aby maminky mohly jít do práce

Ministerstvo práce vyslalo do připomínkového řízení návrh, aby státní rozpočet financoval dětské skupiny a nově také mikrojesle. Do nich chodí hlavně děti, které nezískaly místo ve státní školce, ale jejich rodiče nastupují do práce dřív než po třech letech mateřské dovolené.

Diskuse


J. Schwarz
15:13
30.9.2018

Jiří_K
13:41
30.9.2018

J. Jurax
11:45
30.9.2018

P. Lenc
8:49
30.9.2018

M. Prokop
21:07
29.9.2018

J. Kanioková
21:05
29.9.2018

M. Koutný
8:59
29.9.2018

S. Deringer
11:38
29.9.2018

R. Lávička
4:29
29.9.2018

počet příspěvků: 14, poslední 30.9.2018 05:19

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.