26.4.2017 | Svátek má Oto


PRÁVO: Práva nájemců bytů se nezhorší

21.3.2013

V článku Ubytovny místo práv (Právo, 16. 3.) se politolog Ondřej Slačálek velmi kriticky pozastavuje nad nezvládnutou situací bydlení sociálně slabých rodin, situací, která se blíží sociální katastrofě. Právem: v politice bydlení selhává stát, politické strany i obce.

Ale pokud autor píše, že "deregulace nájemného může vystrkat z bytů leckoho. Zvláště když se spojí se snížením ochrany nájemníků, jak má od 1. ledna 2014 přinést občanský zákoník", dopouští se zásadního omylu a zbytečně straší. Nový občanský zákoník totiž práva nájemců bytů naopak významně posiluje.

Tak zatímco dnes může pronajímatel požadovat na nájemci jakkoliv vysoké nájemné, a kolikrát do roka chce (s tím, že pokud nájemce nesouhlasí, musí o takovém zvýšení rozhodnout soud), pak po účinnosti nového občanského zákoníku může pronajímatel zvyšovat nájemné jen jedenkrát za 12 měsíců a jen o takovou částku, aby se nájemné nezvyšovalo za tři roky o více než 20 procent.

Pokud ovšem je takové zvýšení v místě obvyklé. Pokud nikoliv, soud k takovému zvýšení nepřivolí. To je významné posílení práv nájemce. Nájemce bude chráněn proti vystěhování i tehdy, pokud nemá uzavřenu nájemní smlouvu písemně (to pronajímatel nemůže proti nájemci využít) a bude chráněn i tehdy, pokud bydlí v prostoru, který není jako byt kolaudován. Tvrzení "nechám vás tu bydlet, ale nic s vámi nesepíšu" (abych vás mohl kdykoliv vyhodit), přestane platit.

Výpověď nájmu bytu musí být pouze písemná a nájemce má vždy právo požádat soud, aby důvody výpovědi přezkoumal. Výpověď bez důvodů, kterou pronajímatelé původně požadovali, nebyla v novém občanském zákoníku připuštěna.

Pro uspokojení vlastní bytové potřeby může dát pronajímatel výpověď pouze u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. U nájemních smluv uzavřených na dobu určitou již takovou výpověď dát nebude moci. A stejně tak nebude možné dát výpověď proto, že nájemce má třeba rekreační chalupu, jak to dnes některé obce dělají.

Nájemce bude moci v bytě zcela volně a bez souhlasu pronajímatele i pracovat a podnikat (pokud to nezpůsobuje zvýšené zatížení domu nebo bytu a neobtěžuje to ostatní nájemce), a pokud v bytě bydlí, může, rovněž bez souhlasu pronajímatele, volně poskytnout část bytu podnájemníkovi za podmínek, které si sám určí. Problém s osobami bydlícími ve velkých bytech by se tím mohl do jisté míry vyřešit.

Výslovně se nově stanoví, že nájemce má právo v bytě chovat zvíře (pokud to ostatním uživatelům v bytě nezpůsobuje nepřiměřené potíže) a pronajímatel mu to nemůže zakázat.

Významné je ustanovení o neplatných ujednáních. Pokud by se nájemci ukládala povinnost, která je zjevně nepřiměřená, nebo se mu ukládala povinnost platit smluvní pokuty, je takové ujednání ze zákona neplatné, i kdyby to třeba bylo v podepsané nájemní smlouvě uvedeno.

Lze tedy konstatovat, že nový občanský zákoník přináší lidem mnohem více práv, než je tomu dosud, a není v něm uvedeno nic, co by postavení nájemců bytů nějak zhoršovalo. Právě naopak.

Právo, 19.3.2013

Autor je poslanec za ČSSDAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


V. Plocek
23:08
21.3.2013

P. Zelenka
21:11
21.3.2013

J. Tachovský
11:45
21.3.2013

F. Pavlis
9:13
21.3.2013

I. Lyčka
7:58
21.3.2013

P. Boublíková
3:51
21.3.2013

M. Prokop
8:30
21.3.2013

počet příspěvků: 7, poslední 21.3.2013 11:08

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.