22.5.2019 | Svátek má Emil


PRÁVO: O čem budou rozhodovat sousedé?

5.4.2016

Nedávné sdělení ministryně Marksové, která v souvislosti s katastrofální situací, do které se dostávají některá společenství uživatelů bytů, sdělila, že hledá způsob, jak by se „sousedé“ mohli vyjadřovat k tomu, kdo se do domu nastěhuje, vyvolalo, jak se ostatně dalo očekávat, velmi rozporuplné reakce.

Na straně jedné se dozvídáme, že jde o další „bolševický“ výmysl paní ministryně a hrubý zásah do vlastnických práv, na straně druhé jsme slyšeli i přehnaná očekávání nápravy dosavadního stavu, kdy za uživatele bytu, který se na nákladech spojených s bydlením odmítá podílet, musí tyto náklady za něho platit ostatní obyvatelé domu. Obojí je realitě vzdálené a spíše vypovídá o tom, jak málo známe poměry v demokratických evropských zemích.

Byt v domě musí přece mít zcela jiné právní postavení než osaměle stojící rodinný domek. Byt je neoddělitelnou součástí celku, a je proto nezbytné respektovat a garantovat práva i těch ostatních uživatelů stejné společné věci. Náprava současných poměrů založená současnými právními předpisy, musí být ovšem zásadní, má-li být efektivní. Jakoukoliv představu o „sousedských právech“, pokud jde o výběr dalších bydlících v domě, je ovšem třeba zcela vyloučit u nájemců bytů. Nájemní smlouva je vždy dočasná, nájemce nespokojený s poměry v domě (a tedy i se skladbou „sousedů“) může uzavřít jinou nájemní smlouvu jinde.

Zcela jiná je však situace u družstevníků a především vlastníků bytů. Smysl družstevnictví přece spočívá v tom, že se lidé spolu domluví na společném díle, ať již jde o práci, podnikání nebo bydlení. Současný stav, kdy vlastník „družstevního podílu“ v bytovém domě s ním může nakládat jakkoliv a převádět jej na kohokoliv jiného bez ohledu na ostatní družstevníky, vede k tomu, že namísto družstev máme jen „bytové společnosti“ ovládané a spravované často bez ohledu na zájmy většiny družstevníků. U vlastnictví bytů je situace ještě horší. Každý, kdo si kupuje byt – tedy nemovitost, která neoddělitelně souvisí s vlastnictvím jiných bytů a tedy i jiných vlastníků, si nekupuje jen „čtyři stěny“, ale při koupi přihlíží i k širším poměrům v domě a k vzájemným poměrům vztahů mezi spoluvlastníky.

Vlastnická práva ovšem musí být respektována, což však neznamená, že nemohou být dotčena respektem k právům jiných. Pokud jde o bytové družstevnictví, je třeba novelizací ustanovení § 736 a dalších ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. a vytvořit možnost, aby bytové družstvo mohlo vložit do svých stanov předkupní právo, pokud družstevník hodlá svůj podíl převádět na někoho jiného než na svého příbuzného. Pokud jde o společenství vlastníků bytů, pak je třeba novelizovat § 1208 obč. zák. tak, aby shromáždění vlastníků bytových jednotek mohlo stanovit předkupní právo společenství, pokud vlastník bytu jej chce prodat. Vlastníci družstevních podílů i bytů nebudou těmito změnami nikterak poškozeni, musí jim být vyplacena stejná tržní cena jakoby podíl nebo byt prodávali komukoliv jinému. Ale bude zaručeno právo družstevníků zachovat družstevní společenství a právo vlastníků zachovat v domě poměry, za kterých se pro koupi bytu rozhodli.

Je ovšem zapotřebí, aby se o tyto potřebné a v demokratické Evropě zcela obvyklé změny našich neutěšených poměrů začaly skutečně zajímat relevantní politické síly a nebyly nechány jen v rukách ministerských úředníků. Rozpaky, s jakými je v současné době připravován zákon o sociálním bydlení, je totiž varující...

Právo, 1.3.2016

Autor je zástupce ombudsmankyČeské ženy jsou na rodičovské nejdéle, návrat do práce mají nejtěžší
České ženy jsou na rodičovské nejdéle, návrat do práce mají nejtěžší

V Česku máme jednu z nejdelších rodičovských vůbec. Matky dvou dětí stráví doma průměrně 6–8 let, přestože by se mnohdy chtěly vrátit do práce dříve. Jaké jsou u nás rozdíly v rodičovské oproti ostatním evropským zemím?

Diskuse


počet příspěvků: 11, poslední 5.4.2016 02:23

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.