19.7.2018 | Svátek má Čeněk


PRÁVO: Dopravní „přechodová lež“

2.9.2014

Blíží se začátek školního roku. Média stejně jako každý rok varují školáky před nebezpečími silničního provozu. V médiích jsem nesčetněkrát zachytil větu – (nejen dětští) chodci si myslí, že na přechodu mají absolutní (!) přednost. Což redaktor, policista či jiný dopravní expert začne vyvracet s takovou vehemencí, že v divácích řidičích vyvolá dojem, že chodci nemají žádnou (!) přednost na přechodu.

Nevím, kde vmédiích prapůvodní informace o absolutní přednosti (a zda-li vůbec někdy) zazněla, ale její „vyvracení“ ji mediálně přebilo alespoň tisícinásobně, až si ji po svém osvojili i někteří bezohlednější řidiči i řidičky.

Rétorický trik s vyvracením „absolutní přednosti“ jsem opakovaně viděl a zažil v našich ulicích, kde jej zneužívají mazanější řidiči. Nedávno jsem viděl (řečeno slovníkem realitních makléřů) v širším centru Brna přecházet sedmdesátníka, jdoucího krokem přiměřeným jeho věku, rozhodně senior nepřecházel nikterak obstrukčně (či že by bezhlavě skákal pod kola jihomoravských šoférů) a řidič přibližovadla vyšší střední třídy na něj sice neslušným, ale o to více sebevědomým tónem hlasu zaburácel: No jo, vy chodci si myslíte, že máte absolutní přednost, že? Přičemž zmíněný důchodce jen realizoval své zákonné právo na nerušené a bezpečné přejití vozovky.

Bezpečné přejití vozovky S nadsázkou řečeno, myslím si, že do českého správního práva trestního by měla být začleněna nová skutková podstata správního deliktu: šíření „přechodové lži“ či přesněji: šíření „absolutní přechodové lži“! Jinak toto „chytráctví“ z hlav řidičů ani redaktorů nezmizí.

Ať se to mnohým řidičům líbí, či nikoliv – zákon o silničním provozu hovoří jasně: řidič (s výjimkou řidiče tramvaje) musí ex lege umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit své vozidlo!

Slovy zákona přesně: řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Zákony jsou tu od toho, aby chránily slabší, a to jsou v tomto případě jednoznačně chodci!

Na závěr mi nezbývá než řidičům připomenout starořímské – Festina lente tedy spěchej pomalu! A to platí nejen na začátku školního roku.

LN, 28.8.2014

Autor je právník a VŠ pedagogDiskuse


V. Vérosta
22:34
2.9.2014

P. Podešva
17:38
2.9.2014

P. Podešva
17:45
2.9.2014

K. Drobková
9:47
4.9.2014

P. Podešva
10:16
4.9.2014

J. Kuka
Ja
17:32
2.9.2014

P. Svobodný
14:29
2.9.2014

Š. Hašek
12:25
2.9.2014

Z. Lapil
11:29
2.9.2014

A. Nikoloki
14:49
2.9.2014

L. Novák 475
17:22
2.9.2014

J. Tachovský
11:10
2.9.2014

M. Prokop
10:45
2.9.2014

A. Starý
9:52
2.9.2014

A. Bocek
7:30
2.9.2014

L. Písařík
6:58
2.9.2014

počet příspěvků: 31, poslední 4.9.2014 10:16

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.