18.7.2018 | Svátek má Drahomíra


PRÁVO: Cikáni do práce

7.1.2014

aneb Měl jsem se učit lépe?

Reklama je navoněná zdechlina říkával již reklamní mág Oliviero Toscani.

Možná si vzpomínáte na kontroverzní reklamu na jeden vzdělávací server, ve které se, do žlutých triček s nápisem Měl jsem se líp učit! oblékli při výkopových pracích v centru Prahy romští kopáči. Reklama vyvolala velkou mediální odezvu a protesty řady lidskoprávních organizací.

Mimo roviny politické a mediální je tu i rovina právní. Za reklamu padaly velké pokuty! Na první pohled jednoduchá věc měla , jak už tomu v českém právu bývá, dlouhý průběh. Nejprve Magistrát hlavního města Prahy uložil pokutu ve výši 100 000 Kč za spáchání správního deliktu podle zákona o regulaci reklamy. Odvolací správní úřad později pokutu snížil na 80 tisíc korun. Ani s ním nebyl zadavatel reklamy spokojen a přišla správní žaloba. Ve správním soudnictví nejprve pražský městský soud rozhodnutí o pokutě zrušil a posléze, před pár dny, Nejvyšší správní soud (NSS) verdikt soudu nižší instance opět zrušil. Tedy zrušil rozsudek o zrušení pokuty a věc vrátil zpět k pražskému městskému soudu.

Odhlédněme od procesních soudních tahanic a zamysleme se nad několika otázkami, které kausa s rádoby legračními žlutými tričky přinesla.

Položme si klíčové otázky: Spadá reklama pod ústavní ochranu svobody projevu? A kde vlastně končí svoboda projevu?

Ano, i reklama spadá pod ochranu svobody projevu. Nikoliv však neomezeně. Soudy přiznávají reklamě ochranu jako specifickému typu svobody projevu především z toho důvodu, že každý spotřebitel má mít možnost získávat a obdržet takové informace, které mu napomohou svobodně se rozhodnout.

Ochranu svobody projevu, dle majoritní judikatury a doktríny, nelze však považovat za bezbřehou. Vždy je třeba poměřovat a vyvažovat jednotlivé zájmy, kupř. zájem na zachování svobody projevu a zájem na ochraně určité skupiny či jednotlivce před tímto projevem.

Svoboda projevu je v oblasti reklamy českým právním řádem omezena na základě zákona o regulaci reklamy. Podle § 2 odst. 3 tohoto zákona nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy mj. z důvodu, že zahrnuje diskriminaci na základě rasy.

Svoboda projevu nepřeváží v případě, že by reklama obsahovala rasovou diskriminaci.

Jak naložit s faktem, že romští kopáči účinkovali v reklamě dobrovolně? Vyviňuje to tvůrce takové reklamy?

Zde musíme říct, že ani zmíněná dobrovolnost (získaná za úplatu, zde údajně za cigarety a klobásy) nezbavuje odpovědnosti realizátory takové reklamy. Převažuje tu nezadatelné a nezcizitelné právo na zachování lidské důstojnosti. Silné ústavní právo , kterého se nelze legitimně vzdát. A to ani za sebelepší klobásku. Právnické učebnice nás učí, že ochrana lidské důstojnosti znamená ochranu před uváděním do stavu nedůstojného člověka. Připomeňme případ ze sousedního Německa - Házení trpaslíků (Zwergenwerfen). Tato bizarní zábava spočívala v házení liliputů do dálky na různých diskotékách či zábavách. Ačkoli akce probíhaly na dobrovolné bázi a liliputi byli za takové vystoupení finančně odměňováni, Správní soud v Neustadtu rozhodl o neudělení živnostenského oprávnění k této činnosti a zdůraznil, že pro slučitelnost či neslučitelnost činnosti házení s trpaslíky s veřejnou morálkou přitom není rozhodné, že ji vystupující dělá dobrovolně či že ji nepokládá za ponižující.

Souhlasím tedy s názorem NSS, že dobrovolnost účasti v reklamě nemá vliv na posouzení snížení lidské důstojnosti v důsledku této účasti. A to by mělo být i poučením pro reklamní strategie do budoucnosti.

Další otázka, která mě napadá, co je na manuální práci vlastně špatného? Má to být symbol nevzdělanosti? Není to hloupé srovnání? Zejména v dnešní době, kdy šikovný řemeslník vydělá více než sociolog či politolog (o esteticích nemluvě). A zejména manuálně pracující dnes pravděpodobněji nalezne práci než sebeotitulovanější znalec dějin Harryho Pottera. Kdopak přijde opravit protékající WC těm, kteří se lépe učili? Ale to už je námět na jiný příspěvek.

Autor je právník, vysokoškolský pedagogDiskuse


Z. Kulhánková
23:11
7.1.2014

F. Eliáš
18:11
7.1.2014

P. Papež
16:39
7.1.2014

J. Aspirin
19:42
7.1.2014

M. Pechr
15:34
7.1.2014

P. Vaňura
15:03
7.1.2014

R. Langer
15:13
7.1.2014

M. Pechr
15:16
7.1.2014

P. Vaňura
14:46
7.1.2014

Š. Hašek
14:57
7.1.2014

Š. Hašek
14:42
7.1.2014

R. Langer
15:15
7.1.2014

J. Boleslav
17:10
7.1.2014

J. Tachovský
13:02
7.1.2014

M. Sedláček
9:26
7.1.2014

R. Langer
10:02
7.1.2014

Z. Kulhánková
23:14
7.1.2014

R. Langer
8:58
8.1.2014

P. Vass
9:17
7.1.2014

R. Langer
10:01
7.1.2014

J. Lepka
10:21
7.1.2014

P. Vass
10:23
7.1.2014

R. Langer
11:32
7.1.2014

J. Kavalír
13:31
7.1.2014

P. Vaňura
14:57
7.1.2014

P. Vass
15:14
7.1.2014

J. Kavalír
16:52
7.1.2014

P. Vass
16:15
8.1.2014

R. Langer
9:03
8.1.2014

P. Vass
15:01
7.1.2014

M. Pechr
15:57
7.1.2014

P. Vaňura
14:53
7.1.2014

R. Langer
15:22
7.1.2014

A. Bocek
7:13
7.1.2014

R. Langer
9:11
7.1.2014

R. Gramblička
6:38
7.1.2014

P. Rada
6:53
7.1.2014

R. Gramblička
7:11
7.1.2014

P. Rada
6:38
7.1.2014

P. Vaňura
15:11
7.1.2014

P. Boublíková
6:37
7.1.2014

M. Šejna
7:54
7.1.2014

R. Tichý
8:14
7.1.2014

P. Boublíková
8:55
7.1.2014

L. Ott
9:09
7.1.2014

P. Boublíková
9:21
7.1.2014

F. Navrátil
16:24
7.1.2014

R. Langer
9:50
7.1.2014

M. Šejna
10:46
7.1.2014

P. Boublíková
11:10
7.1.2014

P. Boublíková
11:16
7.1.2014

R. Langer
11:33
7.1.2014

R. Langer
9:06
7.1.2014

J. Slanina
9:46
7.1.2014

M. Šejna
10:18
7.1.2014

J. Slanina
10:28
7.1.2014

M. Šejna
11:01
7.1.2014

J. Slanina
11:14
7.1.2014

R. Langer
11:37
7.1.2014

V. Novák
9:18
7.1.2014

L. Ott
9:46
7.1.2014

R. Langer
9:59
7.1.2014

V. Novák
10:11
7.1.2014

M. Šejna
10:25
7.1.2014

R. Langer
11:48
7.1.2014

M. Martin
16:42
7.1.2014

počet příspěvků: 79, poslední 8.1.2014 04:15

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.