21.7.2019 | Svátek má Vítězslav


POLITIKA: Zelený spam

19.5.2009

Slovo spam patří k novotvarům počítačové doby. Říká se tak nevyžádaným e-mailům. Spamy dnes otravují život všem slušným uživatelům počítačů. Dokonce i dětem, které se s počítači seznamují dříve, než se naučí psát: na počítači se totiž písmena píší snadněji než tužkou na papíře.

Nedávno jsem se dočetl, že spamy jsou energeticky velice náročné: jejich rozesílání – jedná se o miliardy a možná i biliony spamů – spotřebuje prý globálně skoro stejně energie jako desetimilionové město.

Před několika dny jsem byl poctěn zvláštním spamem. Zeleným. Zelená barva mi není nesympatická. Více než půl století přemýšlím, píši i přednáším o energii a o zvláštní úloze, kterou energie hraje nejen ve fyzice, ale i v lidském životě a lidské společnosti. Ponuré výsledky, ke kterým docházím, mne nutí, abych myslel „zeleně“. Jenže zeleň má, v přírodě i v politice, různé odstíny.

Zelený spam byl od kandidáta č. 1 na volební listině strany zelených do Evropského parlamentu. Jmenuje se Jan Dusík a pracuje na „zeleném“ ministerstvu životního prostředí.

Pan Dusík mne požádal, abych jeho kandidaturu podpořil.

Jeho žádosti nemohu vyhovět přinejmenším ze dvou zcela pádných důvodů.

První důvod je politický. Ačkoliv naše politická scéna potřebuje novou stranu či nové strany (o nových politicích nemluvě) jako sůl, vstup zelených na naši politickou scénu byl hotovou katastrofou. Naděje, které mnozí čeští občané – a voliči – s novou politickou stranou spojovali, se ukázaly být zcela lichými. Strana zelených nejen že nepřispěla k tolik potřebné konsolidaci a zkulturnění naší politiky. Naopak: svou rozháraností, intrikami a neprůhledností za pouhých pár let nejen dostihla, ale v mnohém i předčila staré politické mazáky bahnící se v naší politice již dvě dekády.

Druhý důvod, proč nemohu kandidáta strany zelených podpořit, je však mnohem závažnější: Zelení v Evropě i v dalších vysoce rozvinutých zemích ve skutečnosti brzdí jejich stabilní vývoj a ohrožují jejich budoucnost. V řadě průmyslově vyspělých zemí miniaturní zelené strany, pohybující se obvykle těsně nad hranicí zvolitelnosti, dokážou v případě úspěchu zablokovat politický i ekonomický vývoj. Tím, že tvoří příslovečný jazýček na vahách, dosáhnou často nemožného: v českém parlamentě počet zelených poslanců jen o málo převyšoval počet zelených ministrů.

V průběhu uplynulých desítek let dokázali zelení zpochybnit jadernou energetiku a dosáhnout toho, že většina průmyslově vyspělých zemí má dnes akutní nedostatek jaderných odborníků – ačkoliv je jasné, že i kdyby se ve světě nepostavil už žádný nový reaktor, jaderní odborníci budou mít dost práce ještě nejméně na dvě generace.

Ačkoliv zelení mají ve velké oblibě Andreje Sacharova, a v Evropském parlamentě dokonce pomohli prosadit Sacharovovu cenu, trpí selektivní hluchotou: tváří se totiž, jako by třicet let staré varování Andreje Sacharova, že svoboda Západu je závislá na rozvoji jaderné energetiky, nikdy neslyšeli.

Zatímco Rusko, Čína, Indie, Japonsko a další země mají rozsáhlé a ambiciózní programy rozvoje jaderné energetiky, západní svět se zmítá v zelených křečích či veletočích a je na nejlepší cestě ztratit své vedoucí vědecko-technologické postavení.

Naštěstí si jak Evropa, tak i Spojené státy začínají uvědomovat, že třicet let staré Sacharovovo varování je nutno brát vážně a jaderná energetika se začíná vzpamatovávat od zelené chřipky či moru, které ji postihly.

Díky činnosti zelených naše země míří k velkému problému v zásobování elektřinou. Projeví se za 10-15 let. Musím však být spravedlivým: vinu na nekonečných hádkách a neschopnosti ujasnit si prostou energetickou koncepci, mají nejen zelení, ale i náš celkový politický marasmus.

Nejde však jen o jadernou energii. Očekával bych, že nová politická strana bude prosazovat nové politické myšlení, že bude přicházet neustále s novými a svěžími zelenými iniciativami, které, i když třeba nedokáže hned prosadit, publicita a diskuze kolem nich bude vychovávat veřejnost a působit na veřejné mínění. Neslyšel jsem, že by zelení přišli třeba s návrhem na progresivní zdanění motorových vozidel dle váhy či obsahu motoru. Nezaregistroval jsem, že by zelení prosazovali zákaz vjezdu do velkých měst nového civilizačního moru – městských džípů s náhonem na čtyři kola, vážících dvojnásobek a spotřebovávajících mnohem více pohonných látek než běžná auta. Neslyšel jsem nějaké rázné zelené stanovisko proti šrotovnému – tomu strašnému energetickému nesmyslu či dokonce i energetickému zločinu.

Dovolte abych citoval:

„Jedním z předních úkolů, které stojí před lidstvem v XXI. století je zajištění zásobování energií krátkodobě i dlouhodobě.“

Dosažení těchto cílů však:

„Bude vyžadovat politické vedení (leadership), aby se energie dostala do čela politického programu a udržela se tam.

Bude vyžadovat politickou odvahu k přijetí politických rozhodnutí, zvláště co se týče rozhodování (trade offs) mezi blahobytem současné versus budoucích generací.“

Tato slova nepronesl žádný evropský zelený politik, ale kanadský liberál a v letech 1996-206 generální tajemník OECD Donald J. Jonston.

Ani jednou jsem ze zelených úst neslyšel třeba úvahu o globální energetice, o nerovnoměrnosti v spotřebovávání energie, o důsledcích energetické chudoby. Lhostejnost zelených ke skutečným globálním problémům mě šokuje. Největším z nich je strašná nerovnoměrnost spotřeby energie: 20% obyvatel naší planety spotřebovává 80% veškeré energie. Od této skutečnosti se odvíjí doslova všechno: i rostoucí bída, i šokující kojenecká úmrtnost, i průměrná délka života.

Čistý denní přírůstek obyvatel naší planety je kolem 200 000 osob. Abychom zajistili tyto nové konsumenty např. pouze elektřinou (při zachování existující bídy a nerovnoměrnosti), museli bychom globálně každé dva-tři dny uvádět do provozu jeden temelínský reaktor. Bez energetiky velkých výkonů se lidstvo neobejde, nechceme-li dojít ke globálním sociálním konfliktům a ničivým společenským výbuchům.

Proč např. zelení neprozradí, že biopalivo, vypěstovaná u nás na jednom hektaru, bude stačit na roční provoz maximálně čtyř velice úsporných motorových vozidel? Registrace nových supertěžkých a superžíznivých městských džípů by měla být ztížena a omezena všemi zákonnými a ekonomickými prostředky, které má stát k dispozici. Proč zelení mlčí?

Nejde však jen o energetiku. Skoro tři roky měli zelení Ministerstvo pro lidská práva a menšiny – za tuto dobu problémy s romskou populací pouze rostly a rostly. Myslím, že by povinností člena vlády pro lidská práva a minority mělo být i předvídání budoucích možných společenských konfliktů...

Otázky, otázky, otázky, které si klade prostý občan na hony vzdálený jakémukoliv rasismu. A odkud se v naší zemi vzala ta strašná erupce rasismu a neonacismu? Proč si podobné otázky neklade zelený ministr a jeho kolegové? Jak hodnotí zelení působení svých ministrů v tomto resortu? Jako úspěch či jako naprosté fiasko, podobné fiaskům v resortu energetickém?

Většina našich politiků má značné mezery v chápání energetické politiky. Neměl by zelený ministr školství zavést do škol nový povinný předmět – Energetický slabikář, který by dětem vysvětlil důležitost energie ve všech oblastech našeho života, který by je učil energií šetřit a energie si vážit? A pro dospělé uspořádat doškolovací kursy. Pro politiky jsem ochoten přednášet zdarma!

To jsou pouze některé z věcných důvodů, proč nemohu podpořit ani kandidáty zelených do evropského parlamentu, ale ani na podzim v našich předčasných parlamentních volbách. Je na čase, aby se zamysleli nad svou politikou, přišli s novými návrhy a myšlenkami, které by alespoň trochu pomohly napravit škody, které zelení politici a jejich takzvaná zelená politika za desítky let napáchaly v politice i v národním hospodářství.

Takové sebezpytování je ovšem těžké provést ve vládě či v parlamentě. K tomu je zapotřebí politická porážka, neúspěch, vyhnání z politiky, vnitřní exil, jak to krásně napsal Stefan Zweig ve své proslulé knize Svědomí proti násilí.

A až se, po porážce ve volbách, zelení zamyslí nad svými chybami a zformulují novou, skutečně zelenou politiku, která by mohla naší planetě dát šanci přežít a zůstat planetou skutečně zelenou, možná, že takovouto přetavenou stranu podpořím.

V Praze, 5.-8.5. 2009.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


hraničář
14:22
20.5.2009

Ainsel
21:48
19.5.2009

Milda
21:06
19.5.2009

para
23:16
19.5.2009

Richard
19:58
19.5.2009

Radek
20:41
19.5.2009

Ainsel
21:50
19.5.2009

68
22:13
19.5.2009

68
22:15
19.5.2009

68
22:19
19.5.2009

čm
15:27
19.5.2009

Rivkele
15:56
19.5.2009

Stredocech
16:06
19.5.2009

Ladislav N
19:23
19.5.2009

čm
16:33
19.5.2009

Ainsel
21:51
19.5.2009

Richard III.
14:59
19.5.2009

Honza z podhůří
15:36
19.5.2009

Alex
14:16
19.5.2009

Fišta
19:41
19.5.2009

františek
13:46
19.5.2009

i.h.
14:33
19.5.2009

para
14:55
19.5.2009

Honza42
15:04
19.5.2009

para
15:13
19.5.2009

Honza42
15:20
19.5.2009

para
15:27
19.5.2009

Ladislav N :-)))
19:12
19.5.2009

para
20:11
19.5.2009

R
19:02
19.5.2009

Stredocech
15:19
19.5.2009

para
15:30
19.5.2009

Stredocech
16:05
19.5.2009

para
20:42
19.5.2009

Honza42
22:16
19.5.2009

Stredocech
14:55
19.5.2009

Stredocech
15:53
19.5.2009

portwyn
17:34
19.5.2009

para
13:42
19.5.2009

honzak
13:54
19.5.2009

para
14:36
19.5.2009

ps
14:42
19.5.2009

para
15:36
19.5.2009

ps
15:47
19.5.2009

hafusak2
16:27
19.5.2009

ps
17:29
19.5.2009

Honza z podhůří
16:47
19.5.2009

krmič
14:06
19.5.2009

para
14:22
19.5.2009

RomanL
14:11
19.5.2009

para
14:29
19.5.2009

ps
14:51
19.5.2009

para
15:07
19.5.2009

Honza42
15:24
19.5.2009

para
15:41
19.5.2009

Stredocech
15:29
19.5.2009

ps
15:38
19.5.2009

hafusak2
16:40
19.5.2009

Josef
13:26
19.5.2009

para
13:52
19.5.2009

vltava
12:31
19.5.2009

MartinP
12:59
19.5.2009

honzak
13:15
19.5.2009

para
13:16
19.5.2009

Honza42
13:34
19.5.2009

wiki
11:42
19.5.2009

Petr Nejedlý
14:47
19.5.2009

Honza z podhůří
15:05
19.5.2009

fox
11:01
19.5.2009

Honza z podhůří
11:33
19.5.2009

Honza z podhůří
10:50
19.5.2009

portwyn
10:51
19.5.2009

Honza z podhůří
10:54
19.5.2009

portwyn
10:57
19.5.2009

Honza z podhůří
11:31
19.5.2009

portwyn
11:53
19.5.2009

vltava
12:21
19.5.2009

Stredocech
13:04
19.5.2009

mira
13:12
19.5.2009

RomanL
14:07
19.5.2009

mira
14:51
19.5.2009

Honza z podhůří
14:07
19.5.2009

mira
14:53
19.5.2009

Honza z podhůří
15:32
19.5.2009

mira
16:25
19.5.2009

Honza z podhůří
16:43
19.5.2009

počet příspěvků: 229, poslední 20.5.2009 02:22

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.