19.4.2019 | Svátek má Rostislav


POLITIKA: Trampoty oficiála Klause

22.3.2019

Zasloužené odsouzení provokace poslance Václava Klause mladšího zastínilo diskvalifikující pitomost jeho výroku. Nedovzdělaná antisemitská nechutnost by však neměla zastřít, že pan Klaus jednoduše neví, o čem mluví: „Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou.“

Nechme stranou snadnost, s níž politici i média skočili na špek této podřadné provokaci. Mnohem podstatnější je, že pan poslanec vyjádřil šok a hrůzu nad tím, že naše země přejímá do svého práva normy Evropské unie. Požadavek na implementaci práva EU vyplývá přímo z článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství, který zakotvuje princip komunitární loajality. A do tohoto společenství jsme tak nějak vstoupili už před patnácti lety, není-liž pravda.

Ale ani tehdy nás požadavek převzetí unijního práva nijak nezaskočil. Tento závazek přijal československý stát již Evropskou dohodou o přidružení z prosince roku 1991, Český stát – po rozpadu federace – sjednal pak dohodu, zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, podepsanou dne 4. října 1993 v Lucemburku.

Vstoupila v platnost dne 1. února 1995 s tím, že „konečným cílem České republiky je přijetí do Společenství“. Obsahovala náš jasný závazek sbližovat právní předpisy ČR s právem ES (články 69 až 71). Student, který by na tento základ mezinárodněprávního zakotvení českého státu u zkoušky zapomněl, byl by zcela jistě zkoušku opakovat.

Kariéra a tyátr

Než se pan poslanec rozhodl bojovat za čistotu českého práva, mohl si tahle fakta ověřit před pětadvaceti lety třeba doma v kuchyni. Ta strana, co tam založili, u toho všeho byla. Mohl by si vzpomenout aspoň na to, že českým premiérem v té době byl jeho pan otec. Nebo by se mohl zastavit u Ústavy ČR, na kterou skládal poslanecký slib, u pasáže o nadřazenosti ratifikovaných mezinárodních smluv nad českým zákonem. Objevit sbližování obou systémů v roce 2019, žasnout nad ním a srovnávat s holokaustem chce opravdu pořádnou porci ignorance a drzosti.

Doktor Samuel Johnson kdysi řekl, že vlastenectví je posledním útočištěm darebáka; jiný klasik pak, že nejnebezpečnější šelma je vlastenec bez jasného politického programu. Ten nám pan poslanec dluží, především představení alternativy k evropskému ukotvení země. Je to národovecký Visegrád? Nebo rovnou Rusko? Ať je jasno, neberu panu poslanci jeho touhu po národní suverenitě. On však slíbil výměnou za mandát respekt k Ústavě a tam zakotvené mezinárodní orientaci země. Na co nemá právo, je předstírání údivu nad tím, co vlastně slíbil.

Těžko uvěřit autentičnosti překvapení pana poslance. Bude to jinak, to nebude zapomnětlivost, ale hroší kůže, co se nám předvedla; také jistá politická technika: co bylo, bylo, teď jsem u mikrofonu – a historie začíná teprve se mnou. Co jsem slíbil – výměnou za mandát – už není důležité. Důležitá je kariéra a tyátr, s nímž zaujmu nejnižší patra voličské pavlače.

Autor je právník a bývalý vicepremiér

LN, 19.3.2019Diskuse


J. Novák
23:59
22.3.2019

L. Renka
23:04
22.3.2019

J. Václavíková
0:46
23.3.2019

J. Kanioková
10:59
23.3.2019

J. Václavíková
11:07
23.3.2019

Z. Z
19:56
22.3.2019

M. Prokop
21:31
22.3.2019

J. Kanioková
11:01
23.3.2019

M. Rozbořil
23:34
22.3.2019

Z. Z
6:25
23.3.2019

E. Derat
18:33
22.3.2019

J. Kanioková
Ano
19:25
22.3.2019

M. Mikulec
20:15
22.3.2019

M. Rozbořil
23:41
22.3.2019

Ś. Svobodová
18:21
22.3.2019

J. Kanioková
19:34
22.3.2019

J. Kanioková
19:27
22.3.2019

J. Svoboda
22:06
22.3.2019

J. Kanioková
11:06
23.3.2019

J. Vrška
17:51
22.3.2019

T. Dvořák
15:32
22.3.2019

J. Václavíková
16:18
22.3.2019

J. Václavíková
14:57
22.3.2019

J. Vlček
17:11
22.3.2019

J. Kanioková
19:30
22.3.2019

J. Tachovsky
13:43
22.3.2019

J. Lehký
12:54
22.3.2019

J. Vlček
13:11
22.3.2019

J. Tachovsky
13:45
22.3.2019

J. Svoboda
13:13
24.3.2019

A. Reček
13:51
22.3.2019

E. Jank.
18:13
22.3.2019

J. Kanioková
19:36
22.3.2019

J. Kanioková
19:29
22.3.2019

P. Čech
12:40
22.3.2019

Z. Lapil
13:37
22.3.2019

J. Tachovsky
13:53
22.3.2019

J. Kombercová
15:45
22.3.2019

P. Čech
19:03
22.3.2019

E. Jank.
18:15
22.3.2019

P. Čech
19:01
22.3.2019

J. Kanioková
19:33
22.3.2019

L. Severa
15:46
22.3.2019

Z. Lapil
16:15
22.3.2019

P. Čech
19:07
22.3.2019

P. Čech
19:05
22.3.2019

P. Čech
18:59
22.3.2019

V. Církva
12:23
22.3.2019

M. Moravcová
11:56
22.3.2019

P. Čech
12:43
22.3.2019

M. Moravcová
13:17
22.3.2019

Z. Lapil
13:25
22.3.2019

A. Reček
13:35
22.3.2019

M. Moravcová
15:36
22.3.2019

J. Pražák
16:57
22.3.2019

L. Vrána
18:04
22.3.2019

J. Hejna
11:46
22.3.2019

V. Povolný
11:33
22.3.2019

E. Jank.
18:18
22.3.2019

V. Vokacek
11:28
22.3.2019

S. Kubů
11:21
22.3.2019

M. Kosejk
10:44
22.3.2019

J. Sušeň
11:08
22.3.2019

Ś. Svobodová
11:08
22.3.2019

M. Moravcová
12:24
22.3.2019

J. Vlček
12:59
22.3.2019

P. Lenc
10:34
22.3.2019

J. Lepka
12:15
22.3.2019

J. Lepka
12:16
22.3.2019

V. Církva
12:40
22.3.2019

Ś. Svobodová
10:33
22.3.2019

Z. Lapil
13:20
22.3.2019

Ś. Svobodová
17:43
22.3.2019

B. Baron
10:24
22.3.2019

J. Lepka
12:18
22.3.2019

J. Vlček
10:13
22.3.2019

M. Kosejk
10:54
22.3.2019

M. Moravcová
12:21
22.3.2019

R. Langer
9:48
22.3.2019

J. Hanzal
9:43
22.3.2019

J. Hejna
12:09
22.3.2019

M. Valenta
9:32
22.3.2019

R. Langer
9:49
22.3.2019

M. Valenta
10:07
22.3.2019

P. Lenc
10:23
22.3.2019

M. Valenta
11:02
22.3.2019

J. Vlček
12:03
22.3.2019

J. Hejna
12:11
22.3.2019

F. Navr8til
9:32
22.3.2019

V. Braun
9:35
22.3.2019

R. Langer
9:50
22.3.2019

V. Braun
9:53
22.3.2019

J. Sušeň
11:06
22.3.2019

V. Braun
11:14
22.3.2019

počet příspěvků: 222, poslední 24.3.2019 01:14

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.