20.10.2018 | Svátek má Vendelín


POLITIKA: Pařížská dohoda a stranické programy

11.9.2017

Parlament České republiky - jak se dalo očekávat - ratifikoval Pařížskou dohodu. Ti poslanci, kteří hlasovali pro, udělali

a/ hlupáky z nás, voličů
b/ hlupáky sami ze sebe.

Pokusím se vysvětlit, proč si myslím, že platí především možnost „b“, tím, že porovnám jejich volební programy s tím, k čemu se zavázali. Já vím, ministr Brabec ujišťoval, že dohoda není závazná, ale znáte to, že... Ruk-cuk, ráno se probudíte a zjistíte, že všechno je jinak - viz Dublinská úmluva. Zaobírat se budu pouze stranami, které hlasovaly převážně pro a které mají šanci dostat se po volbách do parlamentu, mimo TOP 09, jejíž program je na druhém konci telefonního drátu v Berlíně a v Bruselu.

Zůstavájí ČSSD (Dobrá země pro život), KSČM (Program pro budoucnost) a KDU-ČSL (Řešení pro tři generace a jednu budoucnost).

Jakkoli je Pařížská dohoda presentována jako ekologicko-klimatická záležitost, její skutečné cíle jsou skryty pod naléhavým heslem záchrany Zeměkoule: transformace společnosti, redistribuce bohatství a výchova „nového Člověka“. Ve skutečnosti se jedná o zvrácený sociální experiment, jehož náklady ponesou především voliči těchto tří stran.

1/ Všechny tři strany odmítají masovou migraci do Evropy, přitom jejich poslanci „uznávají nezbytnost přesunu pracovní síly“(?) i „práv“ migrantů. Samozřejmě, vše ve smyslu výkladu píMerkelové a Bruselu. Když se Jaroslav Foldyna zeptal, jakou to má souvislost, odpověděl mu ministr Brabec, že se jedná o kompromis, který se České republiky netýká. Doopravdy? A jak to souzní se slibem ČCSD, KDU-ČSL i KSČM zajistit svým voličům bezpečnost?

Lidovci mají v programu záměr „zefektivnit návratovou politiku“. Znamená to, že připouští, že tzv. uprchlíky přijímat budeme?

Jak budou tyto strany vysvětlovat svým voličům, že na učitele, důchodce, invalidy a llidi v nouzi nemáme, ale na „migranty“ ano?

2/ Všechny tři strany hodlají zvyšovat životní standard svých voličů... Jak toho chtějí dosáhnout, když proklamovaným cílem Pařížské dohody je společnost neprodukující CO2? To se netýká pouze energetického sektoru, jak se mylně mnozí domnívají, „klimaneutrální“ produkce zahrnuje i průmysl, služby, dopravu a v neposlední řadě zemědělství. Cestou k tomu je totální „dekarbonizace“, to jest absolutní vyloučení uhlíkových zdrojů energie při výrobě elelktrického proudu (na to je celosvětově spotřebována pouze 1/5 vynaložené energie), vytápění budov, technologických procesesech (výroba železa) a dopravy. Opravdu poslanci věří, že alternativní zdroje (chybně vydávané za obnovitelné) jsou schopny, obzvláště při vyloučení jaderné energie, plnohodnotně nahradit ty stávající? Nejsou toho schopny a výsledkem bude nedostatkové, plánované hospodářství s vysokými cenami. Kdo na to nebude mít, budou voliči těchto „sociálních“ stran. A málem bych zapomněl: KSČM chce „obnovitelnou energii“ bez zvyšování cen...

Úsměvný je záměr KDU-ČSL ukládat elelektrickou energii (předpoklad úspěšnosti alternativních zdrojů) v akumulátorech privátních elektrických automobilů. Proboha, co to tam mají za snílky? Vy si koupíte auto, nabijete ho a když chcete vyjet, zjistíte, že vám vycucli šťávu?! A namísto osmi let vám baterky vydrží pouhé tři, čtyři roky?

Co se zemědělství týká, hodlá ČSSD podporovat „tradiční“ zemědělství: Co si pod tradičním zemědělstvm v „klimaneutrálním hospodářství“ představuje? Koně, voli a motyka? KDU-ČSL chce provozovat zemědělství s pozitivní uhlíkovou bilancí, nepíše ovšem, jak toho chce dosáhnout. Pro nezasvěcené: pozitivní uhlíková bilance je, když na výstupu je méně uhlíkových emisí, než bylo vloženo do výroby. Nelze předpokládat, že v blízké budoucnosti budou zemědělské stroje poháněny jinou než „uhlíkovou“ energií, koně a voli produkují metan a jejich krmení roněž zatěžuje „klima“.

Vědí vůbec naši poslanci, že aby bylo klimatického cíle dosaženo, musí se rapidně změnit stravování obyvatel? Že 40 % „skleníkových plynů“ souvisí s lidským stravováním, a proto se musí omezit zemědělská - především živočišná - výroba? Že podle studie Greenpeace se musí v rozvinutých zemích snížit do roku 2050 stav vepřového o 2/3, stav hovězího o 1/2 a stav drůbeže o 1/3? Že v roce 2050 nebudou smět jimi podporovaní zemědělci používat žádné pesticidy (budou školy opět chodit “na mandelinky“?). Že v roce 2050 budou mít k dispozici poze 1/3 současného množství umělých hnojiv? A kde vemou přirozená hnojiva, když bude málo prasat a dobytka? Nevezmou... V roce 2050 by 2/3 obyvatelstva měly omezit spotřebu masa a 1/3 se stravovat vegetariánsky. Tak to bude. A pro tohle hlasovali naši poslanci.

Jestliže to nevědí, tak se ptám, proč. Nejsou schopni anebo neměli zájem si informace zjistit? Jestliže to vědí a voličům to tají, jsou lumpové a lháři, jestli to nevědí, a přesto hlasovali pro, jsou duševní chudáci a v parlamentu nemají co dělat. Ale to ani v prvním případě.

Případ sám o sobě je ministr životního prostředí Richard Brabec. Vzhledem k jeho vzdělání a praxi nepředpokládám, že je “neinformovaný“, ale jako takový se předvedl při obhajobě ratifikace Pařížské dohody. Nic z toho, co uváděl na obhajobu Pařížské dohody, není pravdou: přes mírné zvýšení koncentrace CO2 neexistuje žádné dramatické globální oteplování, žádný dramatický nárůst extrémních živelných pohrom zaviněných klimatickými změnami, Arktida je v rozporu s proroctvími alarmistů stále pod ledem a lední medvědí, silní a zdraví, se vesele rozmnožují. Ostrovy jsou stále nad mořskou hladinou, zrovna tak pevninská pobřeží. Svět je i přes kácení tropických a subtropických lesů kvůli „biologickým palivům“ zelenější. Výnosy kulturních plodin stoupají. Ledovce v Alpách sice tají, ale to dělaly už několikrát, zato v Himálaji ne a ne roztát a v Grónsku dokonce rostou.

Alarmistická klimapolitika nemá s ekologií, jak jsme ji léta vnímali, nic společného. Je to zločinná ideologie elit a jejich užitečných idiotů odtržených od skutečných problémů obyčejných lidí.

Alarmistická klimapolitika je příležitostí pro spekulanty všeho druhu: od solárních, větrníkových či řepkových baronů až po majitele elektrárenských koncernů, kteří se již klepou na „elektrifikaci“ dopravy a tepelného hospodářství. A všichni na naše peníze.

Byly doby, kdy jsem Alu Gorovi a jeho proroctvím věřil, když však začala být alarmistická klimapolitika se všemi omezeními politikou oficiální, pojal jsem podezření. Prozřel jsem po přečtení tisíců stránek pro i proti a dospěl jsem k názoru „proti“.

Stovky až tisíce kritických vědeckých prací renomovaných odborníků popírájí tvrzení o 95% konzensu klimatologů. Je zajímavě, že vědci, kteří fundovaně poukázali na nevěrohodnost „vědecké“ práce dokazující 95% shodu a kteří dokonce obvinili autory s falzifikace, nebyli žádnými právními kroky nuceni ke změně svého veřejného názoru. To potvrzuje, že onen „konsensus“ stojí na vratkých nohách. A specielně pro ministra Brabce: dokonce neexistueje ani žádný 95% konsensus Akademií .

Nejsem – zrovna tak jako poslanci parlamentu - klimatolog, ale pukavec zřejmě na rozdíl od nich poznám. Ačkoli vejce snášet neumím.

P.S. Všechna svá tvrzení mohu doložit, ale kdo má skutečně kritický zájem, najde si argumenty sám.

Autor je důchodceAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


P. Zinga
18:33
11.9.2017

P. Rada
18:47
11.9.2017

S. Kneifl
20:32
11.9.2017

P. Rada
21:30
11.9.2017

S. Kneifl
23:27
11.9.2017

S. Kneifl
23:28
11.9.2017

P. Novotný
16:30
12.9.2017

M. Prokop
21:39
11.9.2017

P. Zinga
18:18
11.9.2017

J. Orel, Mgr
15:21
11.9.2017

P. Zinga
15:43
11.9.2017

P. Rada
16:22
11.9.2017

S. Kneifl
17:35
11.9.2017

P. Rada
18:31
11.9.2017

S. Kneifl
18:34
11.9.2017

P. Rada
18:56
11.9.2017

S. Kneifl
20:39
11.9.2017

P. Rada
21:36
11.9.2017

S. Kneifl
1:10
12.9.2017

S. Kneifl
1:59
12.9.2017

P. Zinga
17:31
11.9.2017

P. Rada
18:42
11.9.2017

M. Prokop
18:33
11.9.2017

A. Alda
11:36
11.9.2017

M. Šejna
11:06
11.9.2017

A. Alda
11:37
11.9.2017

S. Kneifl
13:13
11.9.2017

M. Šejna
15:46
11.9.2017

S. Kneifl
17:10
11.9.2017

M. Šejna
17:25
11.9.2017

S. Kneifl
17:41
11.9.2017

M. Šejna
19:18
11.9.2017

P. Zinga
13:51
11.9.2017

M. Šejna
15:41
11.9.2017

P. Zinga
15:47
11.9.2017

M. Šejna
16:18
11.9.2017

M. Šejna
17:27
11.9.2017

S. Kneifl
18:31
11.9.2017

P. Rada
10:22
11.9.2017

M. Šejna
10:38
11.9.2017

P. Rada
16:53
11.9.2017

R. Morava
10:57
11.9.2017

M. Valenta
11:23
11.9.2017

P. Zinga
15:45
11.9.2017

P. Zinga
17:59
11.9.2017

A. Bocek
6:48
11.9.2017

P. Rada
7:22
11.9.2017

A. Bocek
7:39
11.9.2017

P. Rada
9:11
11.9.2017

R. Morava
11:09
11.9.2017

J. Schwarz
8:03
11.9.2017

P. Rada
9:19
11.9.2017

M. Prokop
12:47
11.9.2017

R. Langer
14:24
11.9.2017

M. Prokop
8:45
11.9.2017

P. Rada
9:23
11.9.2017

M. Prokop
12:48
11.9.2017

R. Langer
14:25
11.9.2017

J. Huml
5:19
11.9.2017

Z. Rychlý
7:23
11.9.2017

P. Dvořák
7:32
11.9.2017

počet příspěvků: 79, poslední 12.9.2017 04:30

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.