18.10.2018 | Svátek má Lukáš


POLITIKA: O peripetiích demokracie

10.3.2018

Demokracie to neměla nikdy lehké. I sám Winston Churchill o ní říká, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli. Vymysleli ji staří Řekové v antice a to byli nějací kabrňáci, protože je po nich pojmenováno kde co. Pak se ukázalo, že demokracie je výborná v klidných dobách budování, kdy se daří a je dost času na tříbení názorů a stanovisek. Ale ani v Řecku nebyla demokracie ještě pro každého. Protože ale Řeky ohrožovali Peršané, přešli na pružnější vůdcovský princip. Korouhev demokracie pak zdvihli Římané v počátcích budování republiky a své říše. Poučili se ale od Řeků a v dobách ohrožení demokracii na čas zmrazili a do čela si zvolili všemocného diktátora, který měl nebezpečí ráznými rozhodnutími odvrátit a pak se po šesti měsících znovu podřídit vůli většiny. Rozvláčnost a pomalá reakce na nebezpečí provází bohužel demokracii dějinami.

Jak Řím expandoval a více válčil, přešel na vůdcovskou vládu. Ona se taková moc také snadno zalíbí a láká. Pak přišel středověk a feudalismus, temný středověk, jak říkáme. Říše se scelovaly a vytvářely a na demokracii si nikdo nevzpomněl. Teprve s rozvojem technologie a výroby se aktivní lidé a měšťané začali více zasazovat o svá práva, což vedlo k buržoazní revoluci a znovunastolení demokracie. Země řídily parlamenty a do těch se dostávali vzdělaní a zasloužilí občané. Stále ještě nevolili všichni, jen ti, co se o stát zasloužili a budovali ho. A fungovalo to. Všeobecné volební právo se prosazovalo jen velmi pozvolna.

Volební právo nebylo na českém území až do roku 1919 rovné. V 19. století se volilo dle volebních kurií, do nichž byli občané děleni dle jejich majetku a zároveň i poměr hlasů z těchto kurií nebyl stejný, neboť váha hlasu občana z první kurie měla vyšší hodnotu než občana spadajícího do kurie páté. Do roku 1896 byli takto občané děleni do čtyř kurií, a to kurie velkostatkářské, kurie obchodních měst, kurie obchodních a živnostenských komor a kurie venkovských obcí. Z volebního práva byly v této době vyloučeny ženy (vyjma první, velkostatkářské kurie), příslušníci ozbrojených sil a dělnictvo. Roku 1896 se reformou hraběte Badeniho k současným čtyřem zavádí ještě pátá volební kurie, do které spadali všichni muži – občané starší 24 let.

Volební právo bylo překvapivě dlouho upíráno ženám. V dobách, kdy byl jasnou hlavou rodiny muž, se mělo za to, že žena by volila stejně po poradě s mužem. Ženám to více začalo vadit, až když se jim před sto lety dostalo i vyššího vzdělání. U nás mohou volit se vznikem republiky. To, že Saúdská Arábie dovolila volit ženám až v r. 2015, asi nikoho nepřekvapí, ale že ženy ve Švýcarsku volí na federální úrovni teprve od roku 1971, je zvláštní. I jinde v Evropě však uzákonění trvalo dlouho. V Jugoslávii 1941, v Maďarsku 1958 a v Lichtenštejnsku dokonce až 1984.

Teď tedy má právo každý občan a volí si svého zástupce podle svého. Aktivních samostatných a podnikavých lidí je asi v každém státě méně, než těch více spoléhajících na stát či neúspěšných. Proto to mají snazší levicové subjekty. Přesto nejsou všude levicové vlády. I řada zaměstnanců si totiž uvědomuje, že příliš kolektivistická a rozdávačná levice by stát zruinovala a že rozumný kapitalista, který mu dává práci, není jeho nepřítelem. Společnost se i tak dost často rozdělí na dvě přibližně stejné části a při volebním patu je velmi obtížné pro politické strany sestavit silnou vládu. Odpomohl by tomu u nás většinový volební systém, ale tomu se budou malé strany bránit zuby nehty. Ve Velké Británii či USA se střídají dva hlavní subjekty, které pak korigují příslušná vybočení toho druhého. No řekněte, potřebuje občan tolik nuancí politických programů, aby musel mít v parlamentu devět stran?

Tím, že politické subjekty musí přesvědčit voliče s rozpětím IQ 60 až 140, musí se nutně uchylovat k slibům a populismu. Slibem neurazíš a navíc i zrušení 30korunového poplatku dovede navýšit počet hlasů. Rozumný člověk už ani nečte volební programy. Tak si to otcové zakladatelé jistě nepředstavovali. Snaha být znovu zvolen způsobuje, že se při čtyřletém volebním období jen hasí akutní problémy a na koncepční dlouhodobá rozhodnutí se nedostane. Vzpomeňte jen, kolik let (desetiletí) už řešíme penzijní reformu či reformu zdravotnictví. Dvě znepřátelené poloviny nediskutují, ale jen omílají své pravdy, aniž by je dokázaly přetvořit v něco smysluplného. Nedostatek relevantních argumentů nahradilo nálepkování. Když někoho urazím, tak už přece nestojí za vysvětlování.

Takže ani naše demokracie není pochopitelně dokonalá. Občas se ozývají hlasy, jak ji upravit. Třeba tak, že váhu hlasu voliče by určovalo nějakým způsobem, nakolik přispívá státu v daních. Samozřejmě ne přímou úměrou. Další variantou jsou vícehlasé volby dle milionáře Janečka. Volič by měl několik hlasů plusových, koho chce, a i minusových, koho rozhodně nechce. To by obrousilo extrémy, ale značně zesložitilo volby samotné.

Volební systém, to je ale i tradice a nějak ho změnit bude asi obtížné, i když by to modifikace chtělo. Nejsnadnější změnou by byl příklon k většinovému systému nebo aspoň mandátová bonifikace vítěze voleb v závislosti na výsledku. Aby se u nás dalo rozumně vládnout. A co proti populismu? Zrušit, nebo aspoň nečíst volební programy stran a hnutí. Neposlouchat volební řeči a sliby a volit podle toho, jak se politici projevovali po celé minulé období. Tím bychom měli začít.Rakovina prsu může postihnout každou ženu. Včasné odhalení je klíčové
Rakovina prsu může postihnout každou ženu. Včasné odhalení je klíčové

Říjen je celosvětově označován jako měsíc boje proti rakovině prsu. Cílem řady kampaní a přednášek je především poukázat na to, že rakovina prsu může postihnout každou ženu bez ohledu na věk. Včasné nalezení nádoru značně zvyšuje šanci uzdravení.

Diskuse


P. Portwyn
8:12
11.3.2018

J. Kanioková
16:18
11.3.2018

F. Navr8til
13:45
10.3.2018

V. Kotas
14:13
10.3.2018

P. Lenc
10:26
10.3.2018

B. Jelínek
15:04
10.3.2018

J. Jurax
13:52
11.3.2018

B. Carina
7:10
11.3.2018

J. Pražák
8:49
10.3.2018

Z. Rychlý
7:41
10.3.2018

J. Dlouhy
1:22
10.3.2018

V. Kotas
6:41
10.3.2018

Z. Rychlý
7:32
10.3.2018

V. Kotas
8:16
10.3.2018

Z. Rychlý
7:35
10.3.2018

J. Dlouhy
11:30
10.3.2018

J. Jurax
14:00
11.3.2018

J. Dlouhy
17:09
11.3.2018

J. Jurax
18:02
11.3.2018

J. Dlouhy
18:33
11.3.2018

J. Jurax
12:57
12.3.2018

počet příspěvků: 36, poslední 14.3.2018 09:27

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.