19.10.2018 | Svátek má Michaela


POLITIKA: Matematika - slabá stránka sociální demokracie

23.6.2017

Před několika dny se v diskusi o reálné či nereálné vizi čtyřicetitisícové minimální mzdě objevovaly názory nejrůznější. Záměr hájil mimo jiné i předseda poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Bc. Roman Sklenák. Použil při tom také větu tohoto znění: Zájmy zaměstnanců hájíme 140 let... myslel tím svoji stranu. Je to smutné, když zřejmě nějaký horlivý propagandista Lidového domu dodává členům sociální demokracie takovéto nesmyslné informace. Žádných 140 let sociální demokracie v našich zemích totiž neexistuje; leč mladí lidé by to mohli brát za bernou minci. Je smutné, že tak činí i vysoký činitel sociální demokracie s dvěma vysokoškolskými tituly.

Kdybychom chtěli vzít v úvahu všechna historická fakta, tak připusťme, že 7. dubna 1878 byla v hostinci U Kaštanu založena Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Ovšem teprve v prosinci 1893 byla v Českých Budějovicích založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, která teprve a poprvé byla organizačně samostatná i z hlediska vlastní, řekli bychom české politiky. Hájila tehdy výhradně zájmy dělníků a do roku 1918 byla plně loajální k Rakousku-Uhersku a odmítala po celou dobu první světové války snahy o národnostní osamostatnění českého státu.

V roce 1918 pak byla založena (nebo spíše přejmenována) Československá sociálně demokratická strana dělnická. Ta byla rozpuštěna v roce 1938.

Kdybychom tedy počítali existenci této strany od památné schůze U Kaštanu v roce 1878, i když to nemá nejen matematickou logiku, měla v roce 1938 sociální demokracie za sebou pouze 60 let své existence. Vždycky, když jedu na oběd do Břevnovského kláštera, dívám se z okna tramvaje k hostinci U Kaštanu, zda se tam něco nového neděje. Neděje.

Po druhé válce byla sociální demokracie obnovena na tři roky, aby se pak v roce 1948 rozpustila a sloučila s Komunistickou stranou Československa. Takže to máme 63 let.

Až teprve v roce 1990 byla znovu obnovena a to je do dnešních dnů 27 let. Takže celkem 90 let. Kde vzali dnešní sociální demokraté oněch 140 let, to je záhadou. I kdyby počítali s tím, že již od schůze U Kaštanu v roce 1878 „hájili nepřetržitě zájmy zaměstnanců“, což je nesmysl, protože v letech 1948-1990 nic nehájili, tak by to do dnešního roku bylo pouze 139 let.

Dlužno poznamenat, že mnozí sociální demokraté pokračovali ve své činnosti v exilu (zejména v Londýně), avšak počítat i tato léta by bylo, s veškerou úctou k emigraci, poněkud pokrytecké a ryze propagandistické.

To není hra se slovíčky ani s čísly. To je skutečnost, ze které vyplývá nejen to, že dnešní sociální demokraté neumějí počítat, ale především to, že o historii své strany nevědí zhola nic a, jak říkám, papouškují nějaké propagandistické triky Lidového domu.

A kdybychom opustili matematiku a neznalost historie, zůstává v té páně Sklenákově větě ještě další rozpor. Nikdo totiž nedefinoval, co jsou to zájmy zaměstnanců a o které zaměstnance vůbec jde. Mám na mysli skutečné zájmy zaměstnanců v této zemi. Pokud nejsou definovány (neboť jedinými zájmy nemohou být peníze), tak je nesmysl se tím ohánět. Nesedí tedy ani roky, ani zájmy. Nejsem si totiž zcela jist tím, zda například v zájmu všech zaměstnanců je enormní růst minimální mzdy. A tak dále.Diskuse


L. Písařík
13:11
23.6.2017

O. Prokop
11:29
23.6.2017

B. Rameš
11:25
23.6.2017

P. Čech
10:53
23.6.2017

M. Frank
14:46
23.6.2017

P. Čech
20:51
23.6.2017

M. Pechr
16:12
23.6.2017

A. Alda
10:50
23.6.2017

J. Růžička 714
9:30
23.6.2017

T. Kočí
9:20
23.6.2017

T. Kočí
9:18
23.6.2017

F. Kusák
8:19
23.6.2017

J. Pýcha
8:10
23.6.2017

P. Kmoníček
7:47
23.6.2017

počet příspěvků: 17, poslední 23.6.2017 08:51

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.