7.12.2016 | Svátek má Ambrož, Benjamin


POLITIKA: Kdo a co ohrožuje koalici

29.3.2011

Nemalá část pravicové veřejnosti se znepokojením, nevolí a rostoucím znechucením sleduje ne už jen "pnutí", ale nyní otevřené nepřátelství mezi představiteli TOP 09 a ODS, kterému tu více, tu méně asistují politici Věcí veřejných. "Koalice rozpočtové odpovědnosti", od které veřejnost očekávala prosazení reforem ve zdravotnictví, důchodové a sociální oblasti a boj s korupcí, se utápí ve vzájemném obviňování a osobních útocích. Tato situace koalici neumožňuje dostatečně razantně prosazovat nutné reformy, skutečně odhalovat a potírat korupci a ve svých důsledcích ohrožuje životnost koalice a vytváří prostor pro možný návrat levice k moci. Veřejnost, zahlcovaná "zprávami" v médiích a vzájemně si odporujícími prohlášeními politiků, si není schopna udělat nezkreslený obraz o skutečnosti. Jak pochopit, že se chce koalice vypořádat s korupcí, když vysoký úředník, který se snaží prokázat vykrádání veřejných fondů a korupci na ministerstvu životního prostředí, je odvolán, a ministr, který je záporným hrdinou této kauzy, zastává vysoký post v ODS a dokonce má za úkol ji reorganizovat?

Stejně tak je veřejnost dezorientována a rozpolcena v názoru na "kauzu" ministra obrany Alexandra Vondry, spojené z firmou Promopro. Premiér je vyzýván svými koaličními partnery a - samozřejmě na svůj návrat do Strakovy akademie nedočkavou - levicovou opozicí k odvolání ministra obrany. Přitom nejsou žádné relevantní důkazy toho, že to kauza skutečně je, že zakázka na ozvučení a technické zabezpečení mnoha akcí, které se u nás konaly v rámci našeho předsednictví EU, byla skutečně předražená, že část prostředků byla zpronevěřena, a - pokud se tak stalo - že je Alexandr Vondra skutečně viníkem. Přitom "důkazy" proti ministru Vondrovi, který začal rozkrývat rozsáhlou a mnohaletou korupci a předražování armádních zakázek, neshromáždila policie, ale pracovníci ministerstva financí. Ministerstva, které řídí Miroslav Kalousek, který je s mnoha „prohřešky“ na ministerstvu obrany spolu se svými přáteli léta - byť zatím bez důkazu - spojován. Je to náhoda?

Lze doufat, že premiér nepodlehne tlakům, kterým je vystavován nejen v tomto případě, a nejen od svých koaličních partnerů a opozice. Tlaky jsou na něj vyvíjeny i zevnitř ODS od lidí, kteří se obávají, že boj s korupcí není jen reklamním tahem, ale je myšlen vážně. Za ministra obrany by se měl postavit plnou vahou své funkce. Ministr Vondra podporu potřebuje pro snahu očistit své ministerstvo a jemu podléhající útvary od zkorumpovaných úředníků a dát podněty pro jejich stíhání. Podporu zasluhuje i jeho snaha o nastavení transparentních pravidel pro výběrová řízení a vyloučení prostředníků při sjednávání armádních zakázek. V neposlední řadě je nutné ocenit i Vondrův pevný proatlantický postoj. Předsedové TOP 09 Karel Schwarzenberg a Věcí veřejných Radek John by měli nejen z pozice těchto funkcí, ale i jako členové vlády udělat vše k udržení vládní koalice a v tomto duchu působit i na své stranické kolegy.

Od proreformní a protikorupční vlády rozpočtové odpovědnosti jsme očekávali plnění jejího programu a předvolebních slibů. Bylo by laciné ji jen kritizovat, protože mnohé správné kroky připravuje. Ale jako jednu z podmínek pro zajištění finančních prostředků k nastartování důchodové reformy navrhnout sjednocení DPH na 20% je nejen věcně nesprávné, ale pro popularitu vlády i nešťastné. Navržené zvýšení DPH (byť bylo po tlaku veřejnosti i ekonomů poněkud sníženo) by vedlo k enormně zvýšeným cenám mnoha produktů i služeb. Projevilo by se nejen ve snížení poptávky, ale i ve snížení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti. Vláda nezačala razantními úsporami nákladů, tedy snižováním počtu státních zaměstnanců, nákladů na předražené státní zakázky, snížením mandatorních výdajů, spojených s přemrštěnou sociální politikou. Neprovádí účinnou protikorupční politiku, která by státu uspořila – a vrátila – desítky miliard. Nedivme se tedy, že rozpočet na letošní rok má navržený deficit „pouhých“ 100 miliard korun. Lepit díry ve státním rozpočtu zvyšováním všech možných poplatků, soudními počínaje a správními konče, což nyní někteří ministři navrhují, je od středopravicové vlády nedůstojné a opět – popularitu jí to nepřinese, jen další znechucení občanů. Naopak tam, kde by měla být vláda pevná, tedy např. v neustupování vydírání Lékařskému odborovému klubu, tam vláda ustupuje a dává tak najevo, že příště ustoupí tlaku jakékoli silné profesní skupině, organizované levicovými odbory. Také toto všechno ohrožuje vládní koalici, splnění jejího rozumného programu a nezbytnou podporu veřejnosti. Doufejme, že si to koaliční partneři uvědomují a přizpůsobí tomu své chování.

člen Generální rady Konzervativní strany.Dětská kosmetika, po které se vaše dítě neoprudí
Dětská kosmetika, po které se vaše dítě neoprudí

Recenze si přečtěte na eMimino.cz.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.