23.5.2019 | Svátek má Vladimír


POLITIKA: Evropa po konci Evropské unie

29.7.2015

Vyznavači Evropské unie se za nynější konfrontace s příznaky její agónie, kterou drasticky zviditelnilo zhroucení Řecka a jeho následná dočasná resuscitace na kapačkách měny, jež vůbec není jeho, ocitli v zoufalé situaci. Zdroj jejich domněle zajištěné kariérní, a nezřídka s ní spjaté, pseudonábožensky laděné životní jistoty jim doslova taje před očima. Důvod krachu tzv. evropského projektu, tedy monnetovské verze evropské jednoty, ztělesněné Evropskou unií, je v jeho neslučitelnosti s povahou a podstatou Evropy. Přesněji řečeno, Evropská unie je reálně existujícím výronem spojení myšlenkových tradic tří význačných úpadkových směrů evropské kontinentální politické teorie a praxe devatenáctého století, jak se ustavily po r. 1848: křesťansko demokratické, socialistické a kontinentálně (původně německo-belgicko-německé) liberální. Jejich společným, následné propojení umožňujícím jmenovatelem je víra v nadpolitické, ve skutečnosti antipolitické centrální řízení individuí a jejich celků, nejlépe jediného eurocelku, a to jedinou úřední mašinerií. Jen tak se prý přímo vzorově zabrání evropským válkám, a nikdy jinak. Povaha a podstata Evropy je ale pro různorodost politických, ekonomických a vůbec kulturních tradic a z nich vzešlých evropských demokracií s takto diletantskou představou nespojitelná. Proto došlo zcela logicky k pohybu, kdy se nadnárodní a nadstátní centrum v takto vzniklé Evropské unii fakticky přesunulo do Německa jako nejmocnějšího evropského státu, který se navíc pro slabost svých autentických demokratických tradic s principem antipolitického řízení Evropy bez potíží ztotožnil. Je jen otázkou času, kdy se neudržitelnost takto neevropsky konstruovaného pojetí evropské jednoty nakonec projeví faktickým rozpadem dnešní Evropské unie.

Nejen v České republice právem zaznívá požadavek z Evropské unie vystoupit. Vyznavači EU houževnatě tvrdí a přes snadno dostupná fakta neustále opakují, že zastánci českého odchodu z EU nemají žádnou alternativu, tedy realizovatelnou představu, co potom.

Takové tvrzení je neudržitelné ze dvou důvodů. Jednak ignoruje existenci výrazné české tradice uvažování o demokraticky ukotvené evropské jednotě. Ta se vyvinula zejména do Masarykovy koncepce. Jejím vůdčím principem je naprostá rovnoprávnost evropských demokratických států bez ohledu na jejich velikost a moc. Masarykův koncept měl zabránit tomu, aby se vlády nad Evropou chopila jedna či jen několik málo evropských velmocí. Vliv Masarykovy koncepce se v meziválečném období promítl nejen v alespoň částečné realizaci uskupení států tzv. Malé Dohody, ale zprostředkovaně i v úsilí o Spojené státy evropské, vedeném francouzským premiérem Aristidem Briandem a po druhé světové válce v podobných aktivitách Winstona Churchilla. Do souvislosti českého pojetí demokratické evropské jednoty zřetelně patří i alternativní projekt k Evropské unii, zveřejněný v r. 2005 prezidentem České republiky Václavem Klausem a nazvaný Organizace evropských států.

Kritici požadavku na vystoupení z EU dále tvrdí, že vstup do Evropského sdružení volného obchodu, jež se jako alternativa místo Evropské unie nabízí, by se našeho státu nemohl týkat, protože jeho členové jsou prý pouze hospodářskými výhodami výjimečně obdařené země jako Švýcarsko a Norsko. Takový názor ale zcela opomíjí fakt, že toto uskupení mělo původně, tedy od r. 1958, mnohem více členů, jako např. tvůrce celého projektu Velkou Británii, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Irsko a Portugalsko. Ti by se do nynějšího Sdružení volného obchodu mohli bez problémů vrátit, právě tak jako by do něj mohla vstoupit i Česká republika a další nynější členové Evropské unie. Evropské sdružení volného obchodu by takové rozhodnutí s potěšením uvítalo.

Souhrnně řečeno, obavy z vystoupení z EU jsou v zásadě obavami ze svobody na úkor domnělých životních jistot. Evropská unie se ale stále zřetelněji ukazuje jako jistota úpadku z prohlubující se nesvobody. To je bohužel i reálné jádro jejího, v dnešní zoufalé situaci znovu oprašovaného sloganu: „Více Evropy.“ Evropa by se měla naopak vrátit ke svým lepším tradicím. A ty nejsou vůbec v rozporu s tradičně českým uvažováním o demokraticky založené evropské jednotě.Jaguar XF 20d AWD 2017 · DPH
Jaguar XF 20d AWD 2017 · DPH

r.v. 2017, naj. 55 247 km, diesel
650 000 Kč (s DPH)

Diskuse


J. Matuška
22:30
29.7.2015

J. Kanioková
22:28
29.7.2015

L. David
18:25
29.7.2015

M. Prokop
:-P
21:37
29.7.2015

J. Kanioková
17:14
29.7.2015

J. Kanioková
22:25
29.7.2015

J. Ghibulo
15:39
29.7.2015

J. Kanioková
17:15
29.7.2015

M. Prokop
17:55
29.7.2015

V. Podracký
18:25
29.7.2015

M. Prokop
21:38
29.7.2015

J. Kanioková
22:27
29.7.2015

P. Gabriel st.
15:00
29.7.2015

M. Prokop
17:59
29.7.2015

J. Kočí
14:11
29.7.2015

B. Rybák
23:30
29.7.2015

P. Urban
12:37
29.7.2015

J. Urban
15:10
29.7.2015

J. Kratochvíl
11:47
29.7.2015

M. Prokop
11:57
29.7.2015

J. Tolman
12:47
29.7.2015

M. Prokop
14:10
29.7.2015

J. Tolman
12:49
29.7.2015

M. Prokop
14:08
29.7.2015

J. Kratochvíl
13:51
29.7.2015

M. Prokop
14:12
29.7.2015

J. Kratochvíl
15:01
29.7.2015

Z. Vydra
11:13
29.7.2015

J. Šimek 066
11:14
29.7.2015

M. Prokop
11:58
29.7.2015

J. Šimek 066
12:31
29.7.2015

P. Urban
12:43
29.7.2015

J. Šimek 066
12:53
29.7.2015

P. Urban
13:15
29.7.2015

J. Šimek 066
13:21
29.7.2015

P. Urban
14:00
29.7.2015

M. Prokop
14:17
29.7.2015

J. Šimek 066
15:57
29.7.2015

V. Novák
13:30
29.7.2015

P. Urban
16:46
29.7.2015

R. Langer
12:51
29.7.2015

J. Šimek 066
12:57
29.7.2015

P. Urban
14:46
29.7.2015

V. Novák
15:36
29.7.2015

P. Urban
16:49
29.7.2015

M. Prokop
18:06
29.7.2015

M. Prokop
18:09
29.7.2015

M. Prokop
18:06
29.7.2015

M. Prokop
14:15
29.7.2015

J. Kanioková
17:24
29.7.2015

J. Fridrich
11:03
29.7.2015

J. Šimek 066
11:11
29.7.2015

J. Šimek 066
12:33
29.7.2015

J. Šimek 066
16:00
29.7.2015

K. Frauknecht
10:41
29.7.2015

J. Šimek 066
10:20
29.7.2015

J. Šimek 066
10:59
29.7.2015

J. Šimek 066
12:34
29.7.2015

P. Urban
17:02
29.7.2015

A. Ruščák
8:43
29.7.2015

J. Plzák
10:00
29.7.2015

M. Prokop
10:29
29.7.2015

Vladimír P
7:51
29.7.2015

M. Prokop
10:30
29.7.2015

Vladimír P
12:35
29.7.2015

počet příspěvků: 143, poslední 30.7.2015 06:03

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.