19.6.2019 | Svátek má Leoš


POLEMIKA: Parazitování energetiky na českém národě

10.3.2006

Autor článku Zelené nebezpečí pro naši energetiku, Daneš Burket, který je členem výboru České nukleární společnosti, se rozepsal o věcech, kterým zřejmě moc nerozumí nebo úmyslně rozumět nechce. Především se ale nerozepsal o tom, kdo je schován za pojmem NAŠE energetika. Jistě nemohl mít na mysli NÁS, český národ, ale spíše úzkou skupinku lidí, která NÁS, české spotřebitele, okrádá na cenách za energii prostřednictvím polostátního monopolu ČEZ a spřízněných politických a zájmových skupin včetně atomové a uhelné lobby, a která v zájmu vlastního finančního prospěchu bojuje na úkor spotřebitele proti volnému trhu, nízkým cenám a zdravému životního prostředí. Důkazem je poslední zdražení elektřiny o údajných 9,8%, ale ve skutečnosti od 25% do 40% pro nás spotřebitele, bez jakéhokoliv opodstatněného důvodu s výjimkou ziskuchtivosti všech, kteří na ziscích participují, včetně státu v roli akcionáře.

Mezi zelenými a jejich příznivci je řada skutečných odborníků na energetiku, kteří pochopili, že státní energetická koncepce musí reagovat na potřeby moderní spotřebitelské společnosti 21. století a že si nevystačí s odbornými názory, které zakrněly v 70. letech minulého století, s klamavou reklamní kampaní nebo obchodní politikou, která se snaží bezohledně uhájit pouze své zisky na úkor spotřebitele.

Energie je jedním z hlavních pilířů moderní civilizované společnosti a je také veřejnou službou. Proto zelení prosazují postupnou transformaci energetiky, která má vést ke spolehlivému a cenově dostupnému zásobování, čistotě decentralizovaných zdrojů, ochraně zdraví obyvatel a naší české krajiny. Jenom taková energetika má šanci plnit očekávání moderní společnosti a konkurovat v globalizovaných podmínkách. Nástrojem takové transformace je ekologická daňová reforma - nikoliv další ekologická daň, jak se někteří odpůrci snaží lživě neustále hlásat. Ustrnulost některých odborníků minulého století jim nedovoluje tyto změny ani uchopit, natož pochopit. Energetika bude muset projít transformací stejně, jako jí prošel svět informačních technologií. Jeho otcové a konstruktéři sálových počítačů si také neuměli představit moderní komunikační technologie, globální zasíťování, nezávislost jednotlivých decentralizovaných zdrojů početního výkonu a úložišť dat. Neuměli si představit, kolik nových oborů jednou vznikne, kolik pracovních míst se vytvoří, jaké ukazatele ekonomického růstu to sebou přinese. Mladší generace odborníků na energetiku už tento pohled vstřebává, poučila se z chyb minulosti i škodlivých dopadů na dnešní spotřebitelskou společnost i životní prostředí.

Všechna výše uvedená tvrzení jsou doložitelná čísly a oficiálními dokumenty. Bohužel se žádný z pánů, kteří dokáží pouze jednostranně útočit v médiích, neodvažuje k odborné a ekonomické debatě ani v uzavřeném kruhu odborníků, ani před zraky veřejnosti.

Nakonec pár slov k větrným elektrárnám v Jindřichovicích pod Smrkem, které jsou často záminkou pro některé neinformované rádoby odborníky nebo profesní štváče k různým nepodloženým tvrzením a pomluvám. Po bezproblémovém zaplacení všech závazků (úvěr, pojištění, servis apod.) zůstává každoročně v obecní pokladně několik set tisíc korun čistého zisku, což je v rozpočtu malé obce významná částka. Navíc se díky větrným elektrárnám nastartoval v Jindřichovicích cestovní ruch, s průměrnou roční návštěvností v ekologickém informačním centru u paty jedné z elektráren čítající okolo 10 tisíc návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Lživé tvrzení autora článku o "pokraji bankrotu obce" asi nejlépe vyvrátí písemné potvrzení z konce roku 2005 vydané Ministerstvem financí ČR o tom, že obec je finančně zdráva.

Starosta obce Jindřichovice pod Smrkem

Petr Pávek


Naděje pro neplodné páry: Česko zavádí novou metodu mrazení vajíček
Naděje pro neplodné páry: Česko zavádí novou metodu mrazení vajíček

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil v nedávné době zcela novou metodu mrazení vajíček. Měla by eliminovat riziko poškození vajíčka při rozmrazení a dát tak ženám, které podstupují umělé oplodnění, větší šanci na úspěch.

Diskuse


Jarke
12:26
27.2.2007

Radek Mokrý
12:39
22.3.2006

Lucius Malfoy
17:33
12.3.2006

jirik
16:55
12.3.2006

pavel 99
18:03
12.3.2006

Enik
12:32
13.3.2006

člen ČNS
18:46
10.3.2006

Ladislav N.
18:55
10.3.2006

vita
18:57
10.3.2006

vita
19:03
10.3.2006

Mysch
19:13
10.3.2006

Kotec
20:30
10.3.2006

MilanS
7:57
11.3.2006

pavel 99
9:18
11.3.2006

vita
10:53
12.3.2006

pavel 99
11:40
12.3.2006

Mysch
22:16
10.3.2006

Kanuk
23:17
10.3.2006

Kanuk
23:33
10.3.2006

pařez
18:32
10.3.2006

Gregory
18:36
10.3.2006

Ladislav N.
20:24
10.3.2006

Jojin
18:05
10.3.2006

PetrM.
18:04
10.3.2006

Kotec
18:16
10.3.2006

Mysch
18:34
10.3.2006

jasan
18:51
10.3.2006

Mysch
19:06
10.3.2006

jasan
19:10
10.3.2006

Mysch
19:11
10.3.2006

vita
18:46
10.3.2006

Kotec
20:37
10.3.2006

Kotec
17:44
10.3.2006

proatom
17:59
10.3.2006

proatom
18:01
10.3.2006

JJ
18:38
10.3.2006

jirik
16:20
10.3.2006

Stein
15:55
10.3.2006

proatom
16:21
10.3.2006

zvědavec
15:46
10.3.2006

kapitán
15:53
10.3.2006

Bubik
14:49
10.3.2006

Mysch
15:04
10.3.2006

Honza
15:43
10.3.2006

proatom
16:26
10.3.2006

vita
17:09
10.3.2006

LaRosse
16:09
10.3.2006

www racek
16:29
10.3.2006

vita
18:54
10.3.2006

PetrN
14:38
10.3.2006

Stredocech
15:25
10.3.2006

Evropan (original)
14:46
10.3.2006

Mysch
15:06
10.3.2006

Mysch
14:32
10.3.2006

Mysch
13:56
10.3.2006

dvd
13:43
10.3.2006

Mysch
13:54
10.3.2006

Mysch
13:31
10.3.2006

Bedřich
13:37
10.3.2006

Mysch
13:41
10.3.2006

Stredocech
15:33
10.3.2006

počet příspěvků: 353, poslední 27.2.2007 12:26

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.