19.12.2018 | Svátek má Ester


POLEMIKA: Doležalova Pandořina skříňka

31.10.2007

Je vždy hodno jistého ocenění, pokud někdo, při všeobecném souhlasu a při všeobecné, až podezřelé jednotě názorů, vyjádří stanovisko zcela opačné, byť by se to týkalo problematiky, po jednotném a nadšeném souhlasu přímo vybízející, totiž vzpomínkových oslav výročí vzniku, resp. obnovení samostatného českého státu.

Proto by článek B. Doležala v sobotních Lidovkách Česká státní idea (LN 27.10. 2007), zpochybňující smysl existence samostatného Československa, snad spíše „nadzvedl“ strážce neposkvrněné minulosti našeho státu a povinné úcty k jeho představitelům („...z Masaryka zbude i potom velmi mnoho… z Beneše naopak skoro nic.“), než by vzbudil větší oprávněnou pozornost. Kdyby ovšem Doležalova, někdy až obsedantní a nekritická pozornost k problematice našeho poválečného vyrovnání se se sudetskými Němci, ho nevedla nejen ke zcela ahistorickému chápání okolností vzniku Československé republiky v r. 1918, ale zejména neotevírala onu příslovečnou Pandořinu skříňku, jejíhož obsahu a destruujícího vlivu na současné evropské poměry si B. Doležal zjevně vůbec není vědom.

Klade-li si totiž v souvislosti se vznikem Československé republiky B. Doležal otázku ….. „Je třeba vysvětlit, proč má vzniknout a trvat stát, v němž budou čtyři miliony lidí (Němců, Maďarů a Poláků) proti své vůli a jen do počtu jako trpěné menšiny, a další dva miliony (Slováci) voděni za nos fikcí „československého národa“, je to víc, než zřejmé.

Především: Slováci nebyli „voděni za nos“. Idea československého národa byla vlastní rozhodující části slovenské inteligence, představitelů Slováků v zahraničí i slovenského národa. Byla nezbytnou podmínkou vzniku republiky, neboť pro versailleská jednání bylo nepřijatelné rozbíjet mnohonárodnostní Rakousko a vytvářet na jeho místě další mnohonárodnostní stát. A že v té době nebyla akceptovaná Rádlova myšlenka o československém národě, jako politickém národě švýcarského typu, jistě nelze tehdejším představitelům Československa snad vůbec spravedlivě vytknout.

Ale to snad není podstatné. Podstatné však podle mého názoru je, že Doležal si neuvědomuje zásadní premisu politického uspořádání především střední, ale Evropy vůbec: v Evropě totiž platí buď historické hranice nebo sebeurčení národů! Obojí není, a zejména nebylo při vzniku Československa možné. Při respektování zásady o sebeurčení národů by nebylo možné obnovit Čechy v československém státě v hranicích, ve kterých mají Čechové již více než tisíc let na stejném místě (kolik evropských národů může o sobě říci totéž?) svůj stát. A tomuto hledisku musela být zcela samozřejmě dána přednost. Nebylo tomu jinde jinak.

Avšak co je na celé věci nejzávažnější? Tvrzení o národech, které jsou v jiném, existujícím státě „proti své vůli“, otevírá problém nejen kosovských, řeckých a makedonských Albánců, slovenských a rumunských Maďarů, Rusů v pobaltských státech, Němců v Itálii, Kurdů v Turecku, Iráku a Íránu, ale i Basků, Korsičanů, a kdoví koho ještě. A to je obsah oné Pandořiny skříňky, jejíhož dna zřejmě mnozí nedohlédnou….

Autor je poslanec za ČSSDDiskuse


AAA
21:06
2.11.2007

Pavel
13:41
2.11.2007

KD
17:01
31.10.2007

Stanislav KřečekVážený
17:39
31.10.2007

Pametnik starejch dob
21:47
31.10.2007

Vydra
16:07
31.10.2007

Stanislav KřečekVážený
17:40
31.10.2007

jony
7:52
3.11.2007

OMar
15:47
31.10.2007

portwyn
14:28
31.10.2007

Topinka
12:32
31.10.2007

Stanislav Křeček
15:17
31.10.2007

blblbl
12:09
31.10.2007

milanS
11:26
31.10.2007

vládík
11:24
31.10.2007

Jarda
10:34
31.10.2007

oakman
11:20
31.10.2007

Vlado Z
21:35
31.10.2007

Chudy a nemocny bezdomovec
9:58
31.10.2007

oakman
9:57
31.10.2007

NevericiTomas
10:16
31.10.2007

Huaskaran
10:29
31.10.2007

doktor
10:48
31.10.2007

Fleischer
13:39
31.10.2007

doktor
18:57
31.10.2007

Jenda
17:45
31.10.2007

Pametnik starejch dob
21:45
31.10.2007

ceskej Honza
9:54
31.10.2007

tony
9:21
31.10.2007

Buvol
9:29
31.10.2007

Jenda
17:55
31.10.2007

Martin
9:19
31.10.2007

Buvol
10:11
31.10.2007

jirka.s.
18:05
31.10.2007

Hledajíci
8:41
31.10.2007

M. Zima
9:02
31.10.2007

jirka.s.
18:01
31.10.2007

M. Zima
8:25
31.10.2007

Karlíček
8:15
31.10.2007

Fleischer
5:52
31.10.2007

Bořek
7:35
31.10.2007

Xury
9:26
31.10.2007

Bořek
10:00
31.10.2007

Vlado Z
22:05
31.10.2007

k
8:01
31.10.2007

me1
5:15
31.10.2007

VLK
2:09
31.10.2007

VLK
1:47
31.10.2007

Stanislav
1:54
31.10.2007

dup
10:34
31.10.2007

VLK
11:23
31.10.2007

Jan Kočí
11:41
31.10.2007

Fleischer
13:51
31.10.2007

Atei
1:07
31.10.2007

Stanislav
2:00
31.10.2007

conqueror
0:16
31.10.2007

Mard
0:22
31.10.2007

Stanislav
0:41
31.10.2007

NevericiTomas
1:17
31.10.2007

Stanislav
1:39
31.10.2007

Winpoj
0:13
31.10.2007

počet příspěvků: 97, poslední 3.11.2007 07:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.