26.5.2018 | Svátek má Filip


OSOBNOST: Kníže Schwarzenberg

12.12.2009

aneb Kouzlo osobnosti

TOP 09 boduje knížetem Bez ohledu na to, zda je tento pozoruhodný muž spiritus movens, anebo jen propagační visačkou této strany. On má své nepochybné morální kvality. Např. po letech se velkoryse usmířil s manželkou, která ho kdysi opustila. Důležitější ale je, že působí věrohodně. Je-li tázán, nemlží, nekličkuje. Jeho odpověď je přímočará. Je odolný vůči korupci, ctnost u nás nebývalá. Nemá to ostatně zapotřebí.

Nejen proto, že vzhledem k rozsahu jeho panství je kufřík naplněný bankovkami pakatelem. Ale kníže dbá o rodovou čest a nemíní ji zpochybnit nějakou korupční aférkou. Nestála by mu za to.

Smysl pro čest vnímá veřejnost jako projev ušlechtilosti. To slovo je spřízněno se slovem šlechta. Kníže Schwarzenberg vskutku imponujeKarel Schwarzenberg svým aristokratismem. Kdyby pánové Topolánek, Paroubek, ba i pan prezident při důležitých jednáních podřimovali s tím že nemíní poslouchat blbosti, pohořeli by. Knížeti to blahovolně promíjíme.

V němčině, odkud jsme je převzali, souvisí slovo šlechta se slovem Schlacht, což znamená bitvu, boj. Zřejmě jde i o bojové ctnosti. My to ale tak nevnímáme, třebaže se jeden z předků knížete v 16. století zasloužil o skvělé vítězství nad Turky. Kníže to má i v rodovém znaku. Je tam uťatá hlava moslemína, machometána, do níž klove havran. My ale spojujeme slovo šlechta spíše se šlechetností a ušlechtilostí. Tedy s kvalitami, které nejsou zrovna silnou stránkou naší národní povahy. To ale není jediná významová asociace. Známe přece také zrádnou, případně cizáckou šlechtu. Však to také občas někdo dává knížeti znát. A nejen prezident republiky, jemuž svého času vadilo, že má kníže i švýcarské občanství.

Všímáme-li si pozorněji projevů naší národní sebereflexe a sledujeme-li je odshora až dolů včetně hospod nižší cenové skupiny, neujde nám její rozpolcenost. Tedy schéma "na jedné straně" a "na druhé straně". Na jedné straně si pěstujeme heroické, případně mučednické národní mýty, ale na druhé straně pociťujeme s jistou bolestí své plebejství. F. X. Šalda ve své skvělé studii o smyslu našich literárních dějin poukazuje na řadu takto podvojných tradic, které si protiřečí, zatímco my mezi nimi často bezradně tápeme. Imponuje nám na jedné straně např. světovost, jíž kontruje na druhé straně kouzlo domoviny (nazval bych je drsněji provinciálností).

Kníže tedy v těchto dnech zaujímá veřejnost svým aristokratismem, ušlechtilostí i světovostí. To vše je zvláště zřetelné, srovnáme-li to s plebejstvím, malicherností i provincialismem mnohých našich politiků. Při naší ambivalenci, rozpolcenosti postojů, se ale může snadno stát, že jeho velkorysost a nonšalance bude vnímána jako povýšenost a že on sám bude odmítnut jako cizák.

Je dobré si připomenout, že Schwarzenbergové nebyli žádní cizáci. O svou jihočeskou državu i o poddané se příkladně starali. Sám jsem se tam setkával s pamětníky, prostými lidmi, kteří na někdejšího knížete pána nedali dopustit. Schwarzenberský rod měl dvě větve. Jedna sídlila na Hluboké a druhá na Orlíku. Kníže pán z Hluboké zůstal jazykově i kulturně Němcem, přesněji Rakušanem. Naproti tomu orličtí Schwarzenberové byli příznivci české státoprávní ideje a mluvili i česky. Jeden z nich proslul jako poslanec na českém zemském sněmu.

Náš Karel ze Schwarzenberka pochází právě z této orlické větve. Zosobňuje naše evropanství a tak trochu připomíná, že tzv. staré Rakousko bylo i pokusem o jakousi evropskou integraci, byť jen v lokálním měřítku. I když tento pokus posléze ztroskotal (skoncovala s ním 1. světová válka), zaslouží si i trochu naší sympatie. Měli bychom víc vědět a nečerpat informace pouze z Haškova Švejka.

Kníže Karel se stal nedávno šéfem rodící se politické strany. Pro ni i pro veřejnost zatím funguje jako garant její počestnosti. Kéž by mu tato role zůstala i nadále. Ale jeden neví. On sám občas poznamená, že "v Čechách je možné všecko".

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

Foto: Jiří WagnerAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


Leopold
23:17
16.12.2009

Mistr Jan Hus
12:16
16.12.2009

mag
1:20
14.12.2009

Čtenář 1
11:59
15.12.2009

Frank
22:05
13.12.2009

Bohumil Klokocka
22:22
13.12.2009

éolo
22:36
13.12.2009

Nekola
17:21
13.12.2009

cicero .jan
17:32
13.12.2009

čm
17:34
13.12.2009

Sid
20:29
13.12.2009

Patrik
20:38
13.12.2009

K.B. Consulting
21:40
13.12.2009

Klokocka Bohumil
17:11
13.12.2009

cicero .jan
17:28
13.12.2009

Klokocka Bohumil
17:40
13.12.2009

Švarcnberkův Ctitel
16:04
13.12.2009

éolo
19:35
13.12.2009

Švarcnberkův Ctitel
20:03
13.12.2009

Jan
14:44
13.12.2009

čm
14:58
13.12.2009

éolo
17:05
13.12.2009

Klokocka Bohumil
17:30
13.12.2009

éolo
21:26
13.12.2009

Bohumil Klokocka
22:16
13.12.2009

vasekpav
18:53
13.12.2009

éolo
19:37
13.12.2009

Sid
20:31
13.12.2009

čm
14:21
13.12.2009

éolo
23:17
13.12.2009

Bohumil Klokocka
23:37
13.12.2009

čm
9:57
14.12.2009

Jakub S.
13:28
13.12.2009

Jakub S.
13:46
13.12.2009

šakal
11:41
13.12.2009

šakal
11:43
13.12.2009

éolo
12:01
13.12.2009

šakal
12:25
13.12.2009

éolo
12:38
13.12.2009

šakal
13:03
13.12.2009

éolo
13:16
13.12.2009

kruc
15:45
13.12.2009

šakal
11:45
13.12.2009

éolo
13:09
13.12.2009

Vodička-sapér
11:49
13.12.2009

šakal
12:35
13.12.2009

éolo
12:42
13.12.2009

éolo
12:57
13.12.2009

šakal
13:05
13.12.2009

éolo
13:19
13.12.2009

šakal
13:34
13.12.2009

Vodička-sapér
12:43
13.12.2009

Vodička-sapér
14:00
13.12.2009

Klokocka Bohumil
16:44
13.12.2009

Gaston
10:33
13.12.2009

čech
9:51
13.12.2009

Kudela
8:34
13.12.2009

berkowitz
9:43
13.12.2009

čech
9:59
13.12.2009

éolo
11:26
13.12.2009

ceskej Honza
8:25
13.12.2009

Jojin
9:50
13.12.2009

ceskej Honza
22:03
13.12.2009

Anton
11:19
13.12.2009

Matouš
7:48
13.12.2009

akela
7:46
13.12.2009

Karel
0:38
13.12.2009

Etymologický Slovník
10:19
13.12.2009

Etymologický slovník
10:24
13.12.2009

S.T.K.
0:12
13.12.2009

éolo
0:27
13.12.2009

kam
23:54
12.12.2009

Kačka
2:58
13.12.2009

vera
6:38
13.12.2009

yorik
8:12
13.12.2009

jirka.s.
11:44
13.12.2009

Barbora
23:51
12.12.2009

jirka.s.
11:49
13.12.2009

Mortimer
23:22
12.12.2009

Sven Australan
10:01
13.12.2009

éolo
11:04
13.12.2009

.
11:13
13.12.2009

Jakub S.
12:57
13.12.2009

počet příspěvků: 288, poslední 16.12.2009 11:17

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.