21.3.2018 | Svátek má Radek


Daniela Kovářová

Daniela Kovářová

PRÁVO: Vychovávat máme k samostatnosti

22.1.2016
Nefunkční rodiny a jejich patologické vztahy obvykle plní hlavní stránky novin, čekárny advokátních kanceláří i soudní síně, ačkoliv statisticky jde... více

Zcela mimo zájem čtenářů i odborníků pak zůstává analýza funkčních rodin a jejich současná podoba.

PRÁVO: Nemorální výživné a ti, kdo platí

13.1.2016
Rozejdou-li se rodiče, bývá dítko svěřeno rodiči s nižším příjmem (tedy matce), zatímco rodiči s příjmem vyšším (otci) náleží povinnost platit... více

Výživné na nezletilé děti spolehlivě vyvolá vášnivé diskuse mezi čtenáři.

SPOLEČNOST: Kvótami k další diskriminaci?

3.12.2015
Kvóty budou jednou prohlášeny slovem roku 2015, byť rozum velí udělit mu spíše cenu za antislovo. Podobně jako slibem nezarmoutíš, slibují kvóty... více

Při honu na diskriminační čarodějnici se ze silnějších stali slabší a z práva nespravedlnost.

PRÁVO: Opatrovničtí soudci nestíhají

30.11.2015
Vzájemné manželské povinnosti, které nový občanský zákoník podstatně rozšířil, dopadají jen na polovinu populace, jež své soužití formalizuje, a... více

Nářky nad rodinou v krizi provázejí lidskou civilizaci po staletí.

PRÁVO: Když dítě řekne NE...

14.11.2015
Hovořit o právech dětí je dnes moderní a velké kauzy opanující veřejný prostor zrcadlí postoje čtenářů, kteří v nich hledají vlastní rodičovské... více

Nejtěžší úkol má opatrovnický soudce. Musí rozhodnout podle nejlepšího zájmu dítěte.

PRÁVO: Komu vlastně patří naše děti?

10.10.2015
Kauza dětí Michalákových mohutně podporována zájmem médií řadu měsíců zvedá vlny veřejného mínění, až jí nejsou ušetřeni ani lidé, kteří kauze... více

Podívejme se na kauzu dětí Michalákových z několika možných úhlů.

ADVOKACIE: Advokát jako ranhojič

26.9.2015
Česká advokacie oslavila koncem září 25. výročí obnovení své samostatnosti, proto je na místě se ptát, zda a jak se za onu dobu změnilo poskytování... více

Proč na rozdíl od lékařů, kteří mají stále nad hlavou gloriolu, klesá prestiž této profese?

MIGRACE: Desatero otázek a vládních odpovědí

10.9.2015
Pravidelně se scházím se svými vládními kolegy a v diskusích vždy řešíme aktuální dění. Poslední setkání proběhlo minulou středu a jedním z témat, k... více

Sice se prchá před válkou, ale migruje se za sociálními dávkami.

PRÁVO: Sedmero městských legend o střídavé péči

19.6.2015
Žijeme ve zvláštní době. Člověku neznalému, který problematiku střídavé péče sleduje jen z médií, by se mohlo zdát, že není zásadnější právní... více

Rozličná seskupení tu otců a jindy matek dští síru na rozhodovací praxi Ústavního soudu...

PRÁVO: Zálohované výživné jako spása nebo trest?

17.6.2015
O problémech s výživným se hovoří dlouho. Jak je správně vypočítat, jak zohlednit individuální specifika rodičů i dítěte. více

Neplatit výživné je u nás stále zdrojem pýchy namísto opovržení.

PRÁVO: Manuál pro obviněné začátečníky

29.5.2015
Dnes probereme pojem, který mnoha prvoobviněným zůstává utajen. Nejdůležitější totiž není výběr nejdražšího obhájce nebo nalezení vhodných důkazů,... více

Nejdůležitější není výběr nejdražšího obhájce, ale správně zvolená taktika obhajoby.

SPOLEČNOST: K čemu je Obec spisovatelů

1.4.2015
Nedávno jsem se rozhodla, že moje nová kniha bude popisovat vyšetřování vraždy. A jak už to u žen bývá, až teď při psaní se ukazuje, že šlo o... více

K vydání letité knihy je třeba získat autorská práva, tedy souhlas autora či jeho dědiců.

SPOLEČNOST: Stát by měl zakázat úplně všechno

24.3.2015
Stát zakázal dětem prodávat ve škole cukrátka. Cukr je totiž nezdravý, jde na tloušťku a svádí malá neviňátka k domněnce, že život je sladký a... více

Oblasti zákazem dosud neupravené jsou pro stát obrovskou výzvou.

SPOLEČNOST: Norsko, Nýrsko, Nicota

6.3.2015
V jedné z pohádek mého dětství postupuje Nicota světem a kam vkročí, nastane tma, šeď, rozklad a smrt. více

V jedné z pohádek mého dětství postupuje Nicota světem a kam vkročí, nastane tma

PRÁVO: Tak smíme ty fracky uhodit, nebo ne?

30.1.2015
V poslední době není dne, kdy by se v hlavních zprávách nebo na titulních stránkách novin neobjevila některá z rodinných kauz. Tu Ústavní soud opět... více

V poslední době není dne, aby se ve zprávách neobjevila některá z rodinných kauz.

PRÁVO: O čem smí dítě samo rozhodnout

23.1.2015
V tomto období rodiče patnáctiletých dospívajících přemýšlejí, na jakou školu mají dát svým dětem požehnání. Toto zvažování se někde děje lehce a... více

V tomto období rodiče přemýšlejí, na jakou školu mají dát svým dětem požehnání.

PRÁVO: Střídavá péče jako noční můra

16.12.2014
Jen co se koncem září na pár dní vzdálím z republiky – patrně abych načerpala zásobu sil před letošním Pražským právnickým podzimem –, odehraje se na... více

V době, kdy jsem začínala s advokacií, nic jako střídavá péče neexistovalo.

SPOLEČNOST: Děťátka milovaná i proklínaná

29.8.2014
Děti jsou naše budoucnost a pro mnohé tím nejcennějším a nejradostnějším, co je v životě potkalo. Většina z nás děti má a strávila s nimi v jisté... více

Děti jsou naše budoucnost a pro mnohé tím nejcennějším, co je v životě potkalo.

PRÁVO: Tajemství novinářská (a jiná)

1.8.2014
Kdysi byl svět neprobádaný a kouzelný. Člověk si sedl na zadek, když uviděl duhu, a modlil se při zatmění slunce, aby jej Pánbůh nepotrestal.... více

Policejní orgány si odmítají přiznat, že trestní stíhání je hrou, v níž někdy vítězí stát a jindy obžalovaný.

FEJETON: Skvělá budoucnost už je za dveřmi

4.7.2014
Stane se v nedaleké budoucnosti: v zájmu zvýšení bezpečnosti na ulicích přikáže nový zákon osadit kamerami nejen každou křižovatku a školu, ale i... více

Stane se v nedaleké budoucnosti: stát se o naši bezpečnost postará, i kdybychom nechtěli.

PRÁVO: Za plné sexuální uspokojení žen

29.3.2014
Dobrý den, milé sestry, přítelkyně, kolegyně, vítám vás na ustavující schůzi Výboru za plné sexuální uspokojení žen. více

Tak jsme se konečně dočkaly, v polovině 21. století se konečně blýská na lepší časy.

POVÍDKA: Nenávist

1.3.2014
"Já ji nenávidím!" vykřikla Kristýna otci do obličeje. Její hezká tvářička byla deformována vztekem. Hleděl na ni a mlčel. Vzpomněl si na dobu, kdy v... více

"Já ji nenávidím!" vykřikla Kristýna otci do obličeje. Její hezká tvářička byla deformována vztekem.

PRÁVO: Mnoho kverulantů - státu smrt

24.1.2014
V posledních dnech mě zaujaly dvě zprávy, jejich podtext je velmi podobný. Zastupitelstvo obce rezignovalo pod náporem stížností jediného stěžovatele... více

Nějak jsme to přehnali s právy a nároky, a tak jich využívají i ti, co si žádné ohledy nezaslouží.

FEJETON: Jak se dělá štěstí

24.12.2013
"Dnes něco lehčího," řekne si autor, znaven technologickými postupy a pokusy přenést je slovy krásné literatury běžnému, leč náročnému čtenáři. Pak... více

"Každý má právo brát se o vlastní štěstí," čte autor z úvodu nového občanského zákoníku...

PRÁVO: Nejde jenom o adopce

5.12.2013
V posledních dnech rozvířila hladinu vod rodinného práva, již tak zpěněnou novým občanským zákoníkem, informace o dvojici mužů, vybavených odvahou,... více

Dva registrovaní partneři vyjádřili nesouhlas se zákazem adoptovat dítě.

SPOLEČNOST: Jak se dělá manželství

28.10.2013
Co je to manželství, ví každé malé dítě. Patrně proto se, jakmile dospěje, dnes manželství vyhýbá jako vesnici plné malomocných. Inu, současné... více

Co je to manželství, ví každé malé dítě. Patrně proto se mu, jakmile dospěje, dnes vyhýbá.

GLOSA: Těžký úděl svobody

22.10.2013
Uspokojili jsme hlad, neprší na nás, jedinců druhého i třetího pohlaví je venku spousta, předsudků nemajíce, a u každého stánku lze najít značkové... více

Svět je zmítán paradoxy a sami z rozmazlenosti nevíme, co chceme.

FEJETON: Jak se dělá konference

5.10.2013
Konference je událost, při níž zamkneme skupinu jinak svéprávným jedinců do větší místnosti, opatřené diskusním pultem, mikrofony a velkoplošnými... více

Konference je událost, při níž zamkneme skupinu jinak svéprávným jedinců do větší místnosti a...

PRÁVO: Zajímavé momenty rodinného práva

25.9.2013
Jaké vlastně je nové rodinné právo? Důvodová zpráva říká, že je nový občanský zákoník konstruuje na stávající právní úpravě, ale současně zmiňuje, že... více

Riziková místa v úpravě rodinného práva podle nového občanského zákoníku.

GLOSA: Veřejné popravy víc než presumpce neviny

23.9.2013
In dubio pro reo. Pravidlo, podle něhož dokud nejsi pravomocně odsouzen, je třeba tě považovat za nevinného, se nazývá presumpce neviny a nejde jen o... více

Jediný člověk nesmí být na pochybách, že jde o škůdce státu, kteří mají být zastřeleni před úsvitem u hřbitovní zdi.

FEJETON: Manuál pro výchovu vetřelce

21.9.2013
Plánujete děti? Zbavte se idylických představ, v nichž tito vetřelci sladce spí v kočárku nebo si potichu hrají. Vězte, že dítě je ve skutečnosti... více

Vězte, že dítě je ve skutečnosti zakuklený ďáblík, a hraje-li si potichu, jde o ticho před bouří.

PRÁVO: Otec biologický a matrikový

9.9.2013
Otcovství i mateřství bývá považováno za základní smysl života. Podívejme se společně na jeden skutečný případ, v němž objektivní okolnosti případu a... více

Jak soudy biologickému otci zabránily prakticky realizovat smysl otcovství.

KULTURA: Jak se dělá časopis

4.9.2013
Není nic lehčího než stvořit časopis, myslí si čtenář a představuje si, že jeho šéfredaktor počátkem roku určí téma každého čísla, aby se po zbytek... více

Není nic lehčího než stvořit časopis, myslí si čtenář.

FEJETON: Alimentární elementy

29.8.2013
"Dědo, podívej se, jak je ten náš premiér Nečas hubený!" "On už to, Jeníčku, není premiér. A hubený je proto, že má starosti." "A cožpak mu je... více

Dědo, podívej se, jak je ten náš premiér Nečas hubený!

GLOSA: Přiměřenost práva jako přežitek?

27.8.2013
Přiměřenost práva jako jeden ze znaků právního státu bývá vykládána jako korektiv zakazující zneužívání práva k jiným cílům než nezbytně nutným, tak... více

Přiměřenost práva je korektiv zakazující zneužívání práva k jiným cílům než nezbytně nutným.

POLITIKA: Jak se dělá právo

19.8.2013
Člověk obyčejný, to jest právem nedotčený, by na podobnou otázku nejspíš odvětil, že nepotřebuje znát odpovědi, neboť některé věci jsou i laikům... více

Kdo miluje klobásy, by možná radši neměl vědět, jak se skutečně připravují.