24.5.2019 | Svátek má Jana


Petr Andrle

Petr Andrle

OSOBNOST: Zajímavé představy jednoho českého šlechtice

28.6.2013
Za pět let si budeme (jistě slavně) připomínat sté výročí vzniku Československa v roce 1918. Otázkou je, zda si budeme připomínat jen to dobré, čehož... více

Na mysl mi přišel příběh málo známého českého šlechtice Bedřicha Ervína Schönborna.

HISTORIE: Zdeněk Nejedlý a Adolf Hitler

24.6.2013
Jakkoli by se titulek mohl zdát poněkud nadnesený, není tomu tak zcela. Nedávno udělalo nakladatelství Paseka (jako vždy!) úžasnou věc vydáním knihy... více

Zdeněk Nejedlý se s Adolfem Hitlerem osobně setkal pouze jednou v životě.

FEJETON: Začínají růst praváci…

22.6.2013
Nedávno jsem byl na návštěvě jednoho známého. Bydlí v takové docela hezké kolonii rodinných domů na kraji jedné moravské vesnice. Vedle nich si na... více

Člověka zajímá, jak si mladá rodina může poměrně rychle postavit rodinný dům.

HISTORIE: O vzdělávání dříve a dnes

20.6.2013
Dost často se v našich médiích píše o vzdělávání. Sem tam se debatuje o přemíře počtu vysokých škol, jejichž kvality nejsou nesporné. Jsou lidé,... více

Jaké vzdělání získávali politikové před sto a více lety.

SPOLEČNOST: Vraťme se ke stolům, přátelé

13.6.2013
Před pár dny jsem se na jedné radnici potkal s milou starší paní. Na první pohled jsem odhadoval její věk na takových šedesát až sedmdesát let. Sama... více

Jestlipak víte, řekla mi, co se vynášelo z domu, ohroženého požárem, jako první.

KNIHA: On tam ten Bůh je vlastně také

11.6.2013
V životě jsem nějakou tu knihu napsal a také vydal. Avšak situaci, do které se jednoho krásného dne dostal majitel vydavatelství Prostor, pan Aleš... více

Pan Veverka si s vědci podivuhodně rozumí a skládá jejich poznatky jako puzzle.

OSOBNOST: Češi se za těch 113 let moc nezměnili

30.5.2013
V poslední době jsme obklopeni samými maturitními testy a člověk občas podlehne touze vyzkoušet si, zda by po letech ještě uspěl. Napadlo mě, zda by... více

Profesor Eduard Albert, český rodák, jeden z největších chirurgů 19. století.

HISTORIE: Polské stopy v Jeseníkách

24.5.2013
Dnes jsou například bývalé moravské pohraniční oblasti jako Bruntálsko, Krnovsko či Jesenicko ekonomicky i společensky těžce zkoušenými oblastmi.... více

Bruntálsko kdysi hojně navštěvovali králové a císařové.

OSOBNOST: Evropan a lesník

15.5.2013
Asi nebude moc těch, kteří si vzpomenou, že letos 29. června připadne 220 let od narození skvělého až vynikajícího lesního technika a geniálního... více

220 let od narození lesního technika a vynálezce Josefa Ressela.

HISTORIE: Neuvěřitelné příhody Vladimíra Iljiče

8.5.2013
Ke komunistické a socialistické žurnalistice patřila neodmyslitelně základní poučka, že velký soudruh nejen umí všechno, ale je i velký ve všem.... více

Velký soudruh nejen umí všechno, ale je i velký ve všem.

HISTORIE: Významní rodáci a buditelé slezští

7.5.2013
Málokdo ví, že vůbec nejstarší muzeum na území České republiky je Slezské zemské muzeum v Opavě. Založeno bylo v podstatě k prvnímu květnu 1814, kdy... více

Nejstarší muzeum na území ČR je Slezské zemské muzeum v Opavě.

SPOLEČNOST: Sami sebe zahnali jsme do kouta

19.4.2013
První věcí, kterou jsme měli před téměř dvaceti čtyřmi lety udělat, bylo nutno zjistit, jak klouže led, na který vstupujeme. Poté jsme měli využít... více

Postupně jsme vytvořili nedokonalý, velice drahý, zneužitelný a naprosto neefektivní sociální systém.

OSOBNOST: Čech nebo Němec, jak se to rýmuje

17.4.2013
Mnohdy ještě stále hodnotíme lidi podle jejich křestního listu. Bohužel. Ačkoli historie nás učí, že jsou i jiná měřítka. Málokdy se však stane, aby... více

Antonín Koňas byl rozhodně roduvěrným Čechem, Karel Rafael Ungar zase Němcem.

OSOBNOST: Říkali mu sice „král v klobouku“, ale…

3.4.2013
Mužové a ženy, jimž bylo v minulosti svěřeno panovnické křeslo, se dnešníma očima velice špatně hodnotí. Již jenom proto, že víme, jak to všechno... více

Ve středu 13. března tomu bylo již 272 let od narození Josefa II.

SPOLEČNOST: Kéž bychom více dbali odkazů našich předků

28.3.2013
Vzkazy do budoucnosti, týkající se toho, jak bychom se měli chovat, nám v minulosti poslali mnozí velcí Čechové. A věřili tomu, že nám jejich rady... více

Vzkazy do budoucnosti, jak bychom se měli chovat, nám v minulosti poslali mnozí velcí Čechové.

POLITIKA: Bohuslave, Michale, Aleno…

20.3.2013
Nejprve drobná sci-fi z roku 2018. Na 17. listopadu 2018 svolal do Španělského sálu Pražského hradu generální tajemník ÚV KSČM a premiér JUDr.... více

Náš stát má problémy, které neřešeny mohou být nejen sociální rozbuškou.

OSOBNOST: Neblahé dědictví, na které neustále narážíme

15.3.2013
Totalitní komunistické systémy za sebou nenechaly pouze miliony mrtvých. Takzvaný třídní přístup přinesl s sebou i přepisování dějin, což hrubě... více

Nám neznámý, leč světově proslulý fotograf - Rudolf Koppitz.

HISTORIE: Byla to nouze, která naučila Čechy housti?

27.2.2013
V detektivkách se tomu říká důkazní nouze. Chtěli byste něco doložit, avšak scházejí důkazy. Jelikož i v detektivkách se nacházejí v různých fázích... více

Může se to zdát kruté, ale Dalibor z Kozojed byl popraven právem.

OSOBNOST: Učitel Leoše Janáčka byl žákem jeho tatínka

22.2.2013
Letos tomu bude přesně 150 let. Památného 5. července L. P. 1863 se k oslavám tisícátého výročí příchodu svatých soluňských bratří Cyrila a Metoděje... více

Trnitá byla cesta českého skladatele Pavla Křížkovského ke slávě.

HISTORIE: „Největší Čech“ je možná na Malé Straně

15.2.2013
Jistě pamatujete, jak se v oněch nejrůznějších anketách a pseudoanketách stal málem "největším Čechem" Jára Cimrman. Nebyli jsme na takové ankety... více

Měřítkem může být i uznání, jakého se mu dostává doma i od mezinárodní veřejnosti.

OSOBNOST: Z děr zemských vylézají housenky, štíři, můry

13.2.2013
Pamatujete ještě na tyto verše? Do šera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. A nemocniční cela vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně,... více

Jen jedinkrát, pověstem navzdory, recitoval tuto baladu Vlasta Burian.

SPOLEČNOST: Další etapa sklízení poválečných plodů

7.2.2013
Nemine den, abychom se nedozvěděli zprávy, které by nás měly dost znepokojovat. Sociální nepokoje, za jejichž aktéry jsou právem označováni Cikáni.... více

Plody byly zasety kdysi dávno, když jsme osidlovali pohraničí.

OSOBNOST: Kdy můžeme právem hovořit o odkazech elit?

30.1.2013
Právem si dnes stěžujeme na nedostatek elit v našem společenském životě, ale není to pouze tím, že opravdu nejsou. Málo o nich víme. K našemu vědění... více

Legendou české interny je profesor MUDr. Josef Thomayer.

HISTORIE: Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců

25.1.2013
Mezi námi, normálně by mě nenapadlo dávat tento článek dohromady. Nebylo a není mým úmyslem hrotit vášně. Avšak když nejrůznější lidé, kteří v životě... více

Normálně by mě nenapadlo dávat článek dohromady, ale je třeba připomenout dobové citáty

SPOLEČNOST: Modráčkova pravnučka bude volit Karla

19.1.2013
Když jsem si před několika dny přečetl, že kdysi významná představitelka současné sociální demokracie, Petra Buzková, dá v prezidentské volbě svůj... více

V dubnu 1919 přijímalo Národní shromáždění tzv. záborový zákon související s pozemkovou reformou.

OSOBNOST: Excelentní právník a politik

10.1.2013
V sobotu 5. ledna jsme si měli připomenout událost, která se odehrála před devadesáti lety. Bylo to sice v pátek, ale také 5. ledna 1923. Od rána... více

Před devadesáti lety byl spáchán atentát na Aloise Rašína.

OSOBNOST: S Giuseppem bychom si měli připomínat také Terezu

8.1.2013
U nás jsou již poměrně populární přímé přenosy Live in HD z Metropolitní opery v New Yorku. Tento systém je pozoruhodným příkladem toho, jak se mohou... více

Legendární představitelka Aidy, česká zpěvačka Tereza Stolzová.

ZÁBAVA: Politici v roce 2013

1.1.2013
Mezinárodnímu týmu atomových vědců, kterým bylo líto, že se v Česku čím dál tím méně vydává prostředků na vědu a vzdělání, se pokusil nám občanům... více

Je-li i politik hmota, čemu vděčíme za jeho existenci?

POLITIKA: Musíme mít ausgerechnet zítra hlavu státu?

31.12.2012
O téma občany přímo volené hlavy státu si obrousili již svá pera nejrůznější autoři a také někteří potencionální prezidentští kandidáti a kandidátky.... více

Již desítky let jsou výsledkem práce zákonodárců neuvěřitelné legislativní zmetky.

OSOBNOST: Kdo z nás je tady Čechem, řekl von Karajanovi

27.12.2012
Pochopitelně, že si nikdo v roce 2012 nebude připomínat, že uplynulo 156 let od chvíle, kdy v Nelahozevsi obdržel řeznický výuční list mladý muž,... více

Dnes téměř zapomenutý houslista Gerhard Taschner se narodil v Krnově.

GLOSA: Největší mýtus českých dějin

20.12.2012
Před třemi týdny jsem měl pronést v jednom klubu dlouho plánovanou večerní přednášku na téma "Největší mýty českých dějin". Není to tak těžké, jak by... více

Před třemi týdny jsem měl pronést v jednom klubu dlouho plánovanou přednášku.

POLITIKA: Vidět si dál než na špičku nosu

14.12.2012
Co jsme zdědili nebo, chcete-li, co jsme dokonale převzali z předchozího totalitního systému, je to, čemu oni říkali kádrová práce. I pro české... více

Pro politické strany je základní kvalifikací budoucího ministra jeho členství ve straně

POLITIKA: Opozici levice neumí, pravice jakbysmet

10.12.2012
Levice se zpravidla prezentuje jako ochránkyně lidí sociálně slabých a dále jako zastánkyně širokých lidových vrstev, které chudnou díky kořistnické... více

Zásada inkompatibility je základem nezávislosti výkonu veřejné moci.

OSOBNOST: Ducha čekají hvězdy

7.12.2012
Když historii píší a vykládají národně a třídně uvědomělí nevzdělanci, dopadne to vždycky stejně špatně. Za svůj dnešní moderní a svěží vzhled vděčí... více

Kalendáře K.J. Jurendeho byly de facto svérázným lidovým naučným slovníkem.

HISTORIE: Excelentní malíři a falešné dějiny

3.12.2012
Svět kolem nás je plný různých matoucích tvrzení a mýtů, zejména pak česká historie je jimi zcela přeplněna. Nejhorší je, když někdo zveřejní snůšku... více

Historie je plná krásných pláten zobrazujících události, které se nikdy nestaly.

OSOBNOST: Slovák, který předpověděl štěpení atomů

21.11.2012
Mnoho výtek, které mají lidé vůči církvím, by se ve stejně podobě dalo použít ke kritice různých politických uskupení, politických stran dnešních i... více

11. ledna 1800 se ve slovenské obci Zemné narodil Štefan Anián Jedlik.