11.12.2018 | Svátek má Dana


Aleš Uhlíř

Aleš Uhlíř

HISTORIE: Kdy se zrodilo umění?

23.10.2009
Znalci dějin umění tak ve shodě s biblickými texty vylučovali jakoukoli kulturu starší 6 000 let mimo dějiště legend Starého zákona. Když v roce 1880... více

Ještě po celé 19. století převažoval názor, že nejstarší umění je umění egyptské a babylónské.

OSOBNOST: Zapomenutý ostravský rodák

13.4.2009
Tak, jak se u nás v závislosti na politické situaci v průběhu minulého století měnily názvy ulic, měnily se i seznamy zasloužilých či známých rodáků.... více

Karl Scheit - 100 let od narození.

PRÁVO: Ministerstvo zdravotnictví - rekordman v nečinnosti

3.1.2009
V posledních třech letech jsem jako právní zástupce zastupoval klienta ve správních řízeních vedených ministerstvem, jehož je pan Cikrt mluvčím. A... více

Po přečtení článku pana Cikrta chci seznámit čtenáře s určitými svými zkušenostmi.

VĚDA: Teorie ropného zlomu ...

4.3.2008
Máloco dokáže rozpoutat takové vášně jako diskuse kolem teorie ropného zlomu. Každé zapochybování o tom, že stojíme na prahu energetické apokalypsy,... více

... a co vše s ní může souviset.

KULTURA: Vzpomínka na jeden ochotnický divadelní soubor

19.1.2008
Historie není vytvářena jen velkými událostmi. Její součástí jsou také děje, probíhající mimo „hlavní proudy“ dějin. Nicméně do historie patří i... více

Mnoho prožitých životů upadne v zapomnění, jako by nikdy nebyly.

KULTURA: Neslavný osud jedné památky

19.5.2007
Návštěvy poutních míst patřily odedávna k společenským událostem, kterých se zúčastňovaly desetitisíce lidí. Takovým místem bylo návrší na pravém... více

Křížová cesta u poutní baziliky ve Frýdku.

FEJETON: Proměny velké a malé

9.4.2007
Něco, nač jsme si třeba zvykli a co jsme si s určitým místem spojovali, neúprosně mizí, aby vzniklo něco nového. více

Jsou změny v krajině, které se odehrávají takřka před našima očima.

OSTRAVA: Ostravský hrad, jeho zánik a vzkříšení

17.1.2007
Není tomu tak dávno, kdy většina obyvatel Ostravy neměla ani tušení o existenci hradu uprostřed města, sotva čtvrthodinu chůze od Masarykova náměstí... více

Osud hradu, nad nímž se v uplynulém století vznášel přízrak demolice, je věru pohnutý.

VĚDA: Bludné balvany ve Frýdeckém lese

4.11.2006
Uveřejnění článku Bloudění bludných balvanů, který sledoval osud kamenů, přivezených v roce 1882 ze slezského Svinova do Brna profesorem brněnské... více

Přes Frýdecký les vede naučná stezka s deseti zastaveními. O bludných balvanech ani slovo.

VĚDA: Návštěva kabinetu kuriozit

13.10.2006
Pokud do médií tu a tam pronikne nějaká informace související s archeologií, jde u nás zpravidla o zprávu budící rozpaky. Co si asi lze myslet o... více

Určitým způsobem mocenský přístup archeologů má své kořeny částečně i v nedávné minulosti.

OSTRAVA: Karolina

28.9.2006
Psát v Ostravě o Karolině je téměř jako ono příslovečné nošení dříví do lesa. Co ještě říci nového? Nezvykle velká plocha vzniklá demolicí starého... více

aneb Uzavřená minulost versus otevřená budoucnost.

OSTRAVA: Druhá strana

31.8.2006
Rakouský malíř Alfred Kubin (mimochodem rodák z Litoměřic) ve svém románě z roku 1909 „Die andere Seite“ – Druhá strana (u nás znám pod názvem Země... více

Ochránce neutěšený stav okolí nádraží nezajímá, byť se jedná o významou bránu do města.

POVÍDKA: Konec starého mlýna

29.6.2006
Koncem října 2004, když jsem projížděl Ostravou nad Svinovem po Rudné směrem na Porubu, zaujal mne stavební ruch u rybníku Dymač. Nebylo pochyb.... více

V těch krásných dnech na sklonku října jako by s mlýnem navždy odcházelo i něco živého...

HISTORIE: Zavraždění carské rodiny

17.4.2006
Dne 25. července 1918 dobývají 3. pluk a část 2. pluku československých legií za podpory dvou sotní kozáků Jekatěrinburg, místo posledního pobytu... více

Český podíl na odhalení zločinu.

HISTORIE: Odkaz československých legií

24.3.2006
Když jsem pro Neviditelného psa psal článek Vzpomínka na československé legie (28.10.2005), musel jsem vzhledem k rozsahu příspěvku velmi zvažovat,... více

Přílišná velikost hrdinství a oběti.

SPOLEČNOST: Bloudění bludných balvanů

22.3.2006
V předposlední době ledové, nazývané risská, dostal se naposledy kontinentální ledovec až na naše území, zasáhl severní pohraniční hory a rovinami... více

V některých odlehlých místech jsou bludné balvany o váze několika tun součástí krajiny.

PRÁVO: „Legrace“ s úřady při správním řízení

20.1.2006
V třídílném fejetonu Václava Vlka „Jak jednat na českých úřadech po 1. 1. 2006“ poukazuje autor na důsledky některých ustanovení nového správního... více

Pracovníci správních úřadů zatím dobře znají jedinou vymoženost – právo udělovat horentní sankce.

SPOLEČNOST: Případ jedné vyhořelé Sokolovny

8.12.2005
Je obvyklé, že v městech působí různá sdružení pod názvy Klub (Společnost) za starý/starou (jméno příslušného města). V městech malých se zpravidla... více

Sokolovna patřila k významným budovám města Svinova již před válkou.

HISTORIE: Vzpomínka na československé legie

26.10.2005 19:40
28. říjen a vznik Československa jako samostatného státu byly od počátku spojovány s anabází československých legií v Rusku, završenou návratem... více

U příležitosti státního svátku není od věci připomenout si úlohu legionářů.

PRÁVO: Symbol nemůže být trestným činem

26.10.2005 18:12
Příspěvek Jana Vučky Tajemství svastiky (NP 25.10.), mne přivedl zpět k tématu, jímž jsem se zabýval v roce 1997. Několik výtvarníků mne tehdy... více

Používání svastiky a jiných symbolů a jeho trestnost.