23.5.2018 | Svátek má Vladimír


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SPOLEČNOST: Mudrování o víře a ateismu (1)

12.9.2014
Uveřejnil jsem nedávno v tomto mediu úvahu, týkající se toho vražedného blázince v Syrii, v Iráku i jinde v zahradě Alláhově: řeže se to, mydlí se... více

Proč budí v některých lidech sám pojem „náboženství“ takovou míru zášti?

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (5)

5.9.2014
Dotkli jsme se v jedné z předchozích kapitol tématu rizik, i vrátím se k němu ještě na chvíli, neboť máloco je tak velice zapotřebí připomínat. Naší... více

My, lidé Západu, až donedávna nejúspěšnější civilizace světa, jsme se odnaučili podstupovat riziko.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (4)

4.9.2014
Zmýlili se drobátko otcové francouzské revoluce s jejich égalité, příroda ani dějiny neznají rovnosti. Naroubována na lidský kmen urodí vždy jen... více

Rovnost, ideál neskutečný, zmýlili se drobátko otcové francouzské revoluce.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (3)

3.9.2014
Celé kohorty filosofů a náboženských zanícenců doporučovaly chudobu, stav to, kdy člověk žije prostě, avšak šťastně… jak je tomu doopravdy? Diogenes... více

O chudobě rozjímání nešlechetné.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (2)

2.9.2014
A měl bych teď asi zahovořit o opaku, totiž o nepřátelství; ale přeskočím toto téma a přikročím k podmínce, již pokládám pro vývin pozitivních vztahů... více

Slušnost, spravedlnost, intelekt, rozum, moudrost - leč i to štěstí.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (1)

1.9.2014
Nikdy nechybělo a nejspíš ani chybět nebude jedinců s mesiášskými sklony, domnívajících se, že jimi započal nový lidstva věk, že byli sesláni na... více

Kvalita společnosti závisí, jak snad nenutno připomínat, od zachovávání morálních pravidel

SVĚT: Yes, we can

18.8.2014
Tak on B.H. Obama přece jen vydal příkaz k zásahům proti silám syrsko-iráckého chalífátu, nebo jak si ten spolek říká. Sice trochu opožděně a s... více

aneb O holubičkách a jestřábech.

SPOLEČNOST: Česká anomálie

11.8.2014
Pročítám si postarší článek dnes už zesnulého psychologa Slavomila Hubálka, v němž se zabýval duševními kvalitami české populace, no, moc okolků s... více

aneb Udatný princ a hloupý Honza.

SVĚT: Dovětek k letu MH17

1.8.2014
Probírám se tak zprávami, jestli v nich najdu něco nového k případu sestřelení malajsijského letadla nad východní Ukrajinou, ale nic moc. Ne že by... více

aneb Metastázy dezinformace.

HISTORIE: Rozjímání ku dni svaté Anny (2)

25.7.2014
Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interesu Europy, ba humanity samé, přičiniti se co nejdříve, aby se vytvořil.... více

Za císaře pána a jeho rodinu v odstupu století.

HISTORIE: Rozjímání ku dni svaté Anny (1)

24.7.2014
Uvést do pohybu destruktivní síly je jediný vznešený cíl racionálního člověka… nemůže být žádné revoluce bez dalekosáhlého, vášnivého, spásonosného a... více

Den svaté Anny roku 1914 byl poslední, kdy ještě byl svět v pořádku.

SVĚT: Za všechno můžou Židi

22.7.2014
No, nelekej se hned, vážený čtenáři, to já jen tak, co jsem nikoli zřídka slýchal v časech dětství svého a co se dnes přetransformovalo… avšak... více

Oč se hraje v tom palestinsko-židovském mariáši, bychom vědět mohli a měli

ROZJÍMÁNÍ: O věcech pozemských i nadsmyslných (3)

16.7.2014
Už Pilát z Pontu nevěděl, co znamená slovo pravda, a nevíme to o nic přesněji ani my dnes. Co pravda byla… ale k tomu dojdeme za chvíli. Ale dejme... více

Neklesejme na mysli, jsme-li se svým názorem v menšině, či dokonce sami.

ROZJÍMÁNÍ: O věcech pozemských i nadsmyslných (2)

15.7.2014
Gnóthi seauton, poznej sebe sama, doporučil prý člověku bůh Apollon a po něm řada mudrců starověkých i přítomných; a již spěchám, abych božský příkaz... více

Co je v nás nejstaršího aneb Čtvero základních instinktů lidských.

ROZJÍMÁNÍ: O věcech pozemských i nadsmyslných (1)

14.7.2014
Chodí-li člověk nějakou řádku let po světě a sleduje jeho dění, může se zachovat dvojím způsobem: buď dění vnímat, ale nezamýšlet se nad ním, řadit... více

Dospěl jsem do věku, kdy už může být ošidné vyslovovat větičky jako „až potom“.

ROZHOVOR: O spisovatelském řemesle

27.6.2014
Z našich dvou předchozích rozhovorů (o Syrii a Ukrajině) burácely vášně válečné, i přejděmež tentokrát ke kulturnějšímu tématu. Oba jsme střelení... více

S Tomášem Zářeckým o psaní vlastním i o literatuře obecně.

SPOLEČNOST: Bojí se Češi islámu?

26.6.2014
Osměluji se přičinit několik poznámek k anketě, uveřejněné v 22. letošním čísle týdeníku Respekt. Dala si za úkol objasnit záhadu, proč se dvě... více

Na okraj jedné ankety v týdeníku Respekt.

SVĚT: Ma´alula

25.6.2014
Zvykli jsme si už bez většího vzrušení přijímat zprávy o násilnostech v onom šíleném konci světa, jemuž se říká Blízký východ; týkají-li se však míst... více

neboli Přímluva za ostrůvky křesťanské civilizace.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (6)

24.6.2014
Když byla řeč o polské hranici: opravdu se Evropou táhne rozmezí, oddělující od sebe dvě výrazně odlišné civilizace - západní a rusko-balkánskou. více

Závěr: Ruské dubisko a balkánský junák.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (5)

23.6.2014
Co, zeptáte se asi, Korejci a Japonci – zčásti snad i Číňané – že jsou naši příbuzní? Nejsou to naopak kultury nám nejvzdálenější, a nejen v... více

Naši vzdálení příbuzní.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (4)

21.6.2014
Hned předem se vyznám z toho, že budhismus[1] obdivuji. Kdybych měl známkovat věrouky tohoto světa ne dle ušlechtilosti zásad – šlechetností všeho... více

Om mani padme hum neboli Tak pravil Budha.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (3)

20.6.2014
Předesílám, aniž bych se chtěl vychloubat, že na rozdíl od mnohého ducha spanilého, co o rovnosti všech věr píše a islamofobii zvysoka káře, se v... více

Rozporuplný svět islámu.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (2)

19.6.2014
Vraťme se ale k vývojové křivce, po níž se ubírá pokolení synů Kainových. Zaznamenává jeden vývojový skok – mluvívá se o neolitické revoluci - v... více

Druhý vývojový skok západní civilizace, v dobrém i v méně dobrém.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (1)

18.6.2014
Stát je relativně nový jev. Církevně organizované náboženství je relativně nový jev. Státy vznikají, rozpínají se a smršťují, zažijí si své chvíle... více

Státy vznikají, rozpínají se a smršťují, zažijí si své chvíle slávy a opět zanikají.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (3)

11.6.2014
Pravda; s liberalismem se lze setkat ve všech vrstvách obyvatelstva a všech povoláních, jsou ale rozdíly četnosti. Poměrně nejméně bývají liberální... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (2)

10.6.2014
Stejně jako lidský jedinec, též celá společnost je v liberálním pojetí formelovitě tvárná; záleží jen na tom, uhněte-li ji ruka reformátorova do... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (1)

9.6.2014
Abychom hned vyloučili nedorozumění: autor v titulku zmíněné knihy je Američan a nazývá jev, jejž se bude týkat tato úvaha, jak se mu říká v Americe.... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

SVĚT: Porozumět ďáblovi

30.5.2014
Sedím tak tuhle u doktora v čekárně a listuji si pro ukrácení chvíle v týdeníku Spiegel, když vtom zrak můj padne na jméno – Erhard Eppler. Jelikož... více

aneb Nesnáze soudruha Epplera.

EVROPA: O těch švýcarských patáliích

25.4.2014
"Elsalébn, občánek hloupý, ale jeho politik móc chytrý!" mohla by znít obměna známého výroku z Osudů dobrého vojáka Švejka. Přihodiloť se v zemi... více

aneb Ideologie včera a dnes.

POVÍDKA: Na prahu země zaslíbené

19.4.2014
Obětní hranice dohořívala a lid izraelský se začal rozcházet ke svým stanům. Tu a tam se od zástupu oddělovaly hloučky a zůstávaly stát, horlivě... více

A naplněny budu stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem oplývati budou...

SVĚT: O inflaci slov a poutech otrockých

16.4.2014
Jsou slova, jichž by mělo být užíváno opatrně. Pan Zdeněk Škromach poněkud už zapadlé paměti například nazval propuštění několika úředníků... více

Co si může dovolit pantáta v hospodě po desátém pivu, je pro veřejného činitele nevhodné.

EVROPA: O tématech vyloučených

24.3.2014
Inu, pustil si pan Seehofer hubičku na špacír trochu směleji, než mrav tohoto pokryteckého času káže, ale o tom dál. Žiji v Německu, jedné ze... více

aneb Co naznačí evropské volby.

ROZHOVOR: Již antika ukázala limity demokracie

12.3.2014
Sedím tak a přemýšlím, jaké téma bych udělil tomuto rozhovoru, když mě vtom manželka volá k televizi: pojď honem sem, tady ukazujou něco strašnýho!... více

S Tomášem Zářeckým o válce v Sýrii a dalších neplechách.

UKRAJINA: Příliš vysoká hra vládcova

6.3.2014
Je čtvrtého března před polednem a já se probírám zprávami … no, řevů všelijakých je od Krymu po Charkov, ale zatím se ještě nestřílí. Místy si... více

Světové státnictvo nemá rádo, rozpadají-li se státní útvary, teď možná Ukrajina.

SVĚT: O koniáších a skutečnostech

19.2.2014
Gándhího odmítání násilí nepokládám za nedotknutelný princip, nýbrž za taktiku, již lze uplatnit přiměřeně k situaci. Princip nenásilí není tak... více

Co se kolem Mandelova skonu dělo, nebyl nekrolog - byla to hysterie.

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 5

14.2.2014
Ale nic, však jsou i jiná zajímavá místa státu New York: celou severovýchodní část vyplňují hory a jezera chráněné oblasti Adirondack Mountains. S... více

Od pohoří Adirondacs k letišti a úvaha na závěr.