22.11.2017 | Svátek má Cecílie


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (III)

15.1.2014
Zatím jsme si probrali jezdce apokalypsy, které je při dobrém rozumu a troše kuráže ještě jakž takž možno zažehnat, třebaže ani snadno, ani... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Zaodpadkovávání planety a vidina armagedonu.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (II)

14.1.2014
"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh snížit, úřednictvo by mělo zanechat arogance a být postaveno... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: O věcech hospodářských a sociálních.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (I)

13.1.2014
Že se na svět a na západní civilizaci zejména hrne sbírka nejrůznějších, záhubou hrozících pohrom, je v posledních letech dobře znát; jaký to posun... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Klimatické změny a energetická krize.

POLITIKA: Patálie s Etnikem

6.1.2014
Asi jsem nedovtipný, ale pořád ne a ne pochopit, proč má být takový řvoucí a hajlující nácek pravicovým extremistou, a proč, na rozdíl od něj, člen... více

Problém natírat narůžovo nepomáhá, radikální řešení jsou pro kočku.

ROZHOVOR: O českém školství

3.1.2014
Mladý příteli, dovoluji si Vám poblahopřát k excelentnímu složení závěrečných zkoušek a nástupu do stavu učitelského. I když nevím, zda bych Vám... více

U nás v Německu – děs a běs. Haranti nevychovaní, drzí, roztahovační, uječení, každému protivní…

FEJETON: Podzimní zadumání

9.12.2013
Tak ještě pár dní a bude po všem. Ještě drží vzdorně na větvích pár žlutohnědých lístků, třepou se ve větru, ale není jim to nic platné, až se zítra... více

Krása, soulad, vyrovnanost nejspíš znamenají pro chod světa víc, než tušíme.

POLITIKA: Intrikán, který se přecenil

2.12.2013
Není mi známo, komu platil Wildeho výrok, mohlo by se ale zdát, že řečený muž krom spisovatelského nadání požíval i darů věšteckých. Neboť na koho... více

aneb O ošlapaných onucích.

SPOLEČNOST: Rozjímání nad bezpečím a svobodou

30.11.2013
V tom jsou české i německé noviny jedny za osm, druhé za deset bez dvou: obden v nich nacházím úvahy o zániku svobody a ohrožení občanova soukromí.... více

Obden v novinách nacházím úvahy o zániku svobody a ohrožení občanova soukromí.

SVĚT: O legendách a skutečnostech

13.11.2013
Probírám se osmdesáti lety svého života, a nebyl to zrovna vlídný úsek dějin: krátká období stability a hned nato vražedný chaos, naděje a zklamání,... více

Kterak nás intelektuální levice balamutí o Pinochetovi, apartheidu či Izraeli.

SVĚT: Kam běžíš, Západe?

9.11.2013
Nemá už smysl si něco zastírat; vítězstvím nad sovětskou Říší zla jako by se síla západní civilizace vyčerpala. Její principy postupně erodují, její... více

aneb Tatík stát a nadučitel Průšvih.

SPOLEČNOST: Varovný vývin demografické křivky a cípek naděje

5.11.2013
Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh snížit, arogance úřednictva zmírnit, pomoc cizím zemím by se... více

Jde jeden nářek zeměmi Západu, českých nevyjímaje: ubývá nás!

VÝROČÍ: Od Masaryka k Zemanovi

28.10.2013
Vida, tak už se zase kalendář posunul k osmadvacátému říjnu, málem bych si toho býval nevšiml. Ono také… ne pouze já si kladu otázku, má-li oslava... více

aneb Poznámka k státnímu svátku.

POLITIKA: K vyhlídkám Strany Českého Samoděržaví

24.10.2013
Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas (to chci, tak nařizuji, místo důvodů nechť platí má vůle - Decimus Iunius Iuvenalis, Satiry) více

Kdo pozorně naslouchá tepu doby, může zachytit signál čehosi znepokojivého.

ROZHOVOR: Co by bylo, kdyby nebylo…

25.9.2013
V rozhovorech se svým mladým přítelem Tomášem Zářeckým – mohl bych být jeho pradědeček, kdybych se do toho býval včas pustil – uveřejněných zčásti i... více

Otázky a odpovědi na téma hypotetických událostí naší historie.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (6)

21.9.2013
Největší část lidí nemá žádné mínění, musí být do nich napumpováno zvenčí jako olej do stroje… Nu, mohl Ortega toho dojmu nabýt, když zpoza záclony... více

Několik útržků a slovo na závěr.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (5)

20.9.2013
Masa... je silněji než v kterékoli jiné době nepoučitelná… Nu, řekl bych že nejen masa; ani elity, a obzvláště ony nevynikají poučitelností. Zejména... více

O idejích, nejvyšší objektivní instanci a člověku za záclonou.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (4)

19.9.2013
Podivuhodné uspořádání života, který je předurčen k svobodě, k rozhodnutí o tom, co v tomto světě nastane! V tom může mít Ortega kus pravdy. Je-li... více

O svobodě, panování a konkurenci.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (3)

18.9.2013
Ortegův vztah k demokracii (jako k ledačemu) je ambivalentní: místy ji uznává jako fungující a zřejmě nejlepší nástroj vlády ze všech možných, až se... více

O demokracii a duchu aristokratickém.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (2)

17.9.2013
Rozum a předvídavost průměrného člověka (měšťáka, má-li kdo zálibu v tom pojmenování) zachránily svět nejméně posledního sta let z mnoha šlamastyk,... více

O intelektu, rozumu a moudrosti.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (1)

16.9.2013
Chtěl jsem vlastně začít psát o něčem jiném, když vtom zrak můj padl na drobnou zmínku v jednom z článků Lidových novin: inspiraci ke své knize "My,... více

Inspiraci ke knize "My, Evropa a svět" prý našel pan Klaus v díle španělského myslitele José Ortegy y Gasseta.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (5)

13.9.2013
Probrali jsme si v předešlých částech tohoto souboru prameny, z nichž čerpá islám, a jež by měl aspoň ve zkratce znát každý, kdo se chce pouštět do... více

Slovo na závěr.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (4)

12.9.2013
Milé dívenky, stojící před rozhodnutím, máte-li či nemáte vstoupit do stavu manželského s muslimským nápadníkem: rozmyslete si dobře, do čeho lezete.... více

O věcech rodinných a několik příkladů právní praxe.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (3)

11.9.2013
V jedné věci bychom si měli udělat jasno: jako je muslimovi podřadné a přinejmenším nepotřebné vše, co vzniklo před islámem nebo mimo něj, stejně... více

O věcech právních.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (2)

10.9.2013
Pověděli jsme si minule o vzrůstajícím vědomí hrozby, již naší civilizaci představuje islám. Pro politická místa je kritika islámu stále ještě... více

Základy víry Prorokovy v koránu neobsažené.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (1)

9.9.2013
Multikulturní rozjásanost, jak ji znala ještě devadesátá léta, sice už drahně povadla, kritického pohledu na islám se však oficiální media Západu... více

Kdo chce kritizovat, musí předmět své kritiky znát.

EVROPA: Otázka rouhavá

2.9.2013
Byl jsem během svého dosti pestrého života krom jiného i podnikatelem, třebaže jen takovým mrňavým a polovičním, jak to dovoloval stejně polovičatý... více

Papež František I. – světec nebo pozér?

POVÍDKA: Ze soumraku civilizace

31.8.2013
"Vy? Vy budete naši otroci," děl učený šajch Abdarrahmán abú Wadžíd, příjemně se usmívaje. "No, nedívejte se tak ulekaně," dodal, zjistiv ve tváři... více

"Vy? Vy budete naši otroci," děl učený šajch Abdarrahmán abú Wadžíd, příjemně se usmívaje.

POLITIKA: O duchu plebejském...

22.8.2013
Ó, bývaly to časy, dokud ještě v zemích českých vládl takový ten obyčejný, demokratický dualismus! Jedna skupina partají, říkajících si – ne že by... více

... a zapeklitostech politického trojúhelníku.

SPOLEČNOST: Gladiátoři

20.8.2013
Nechystá se zrovna v některé ze světových metropolí zase jedno velkolepé mistrovství? Ani vám nevím. Já si totiž, abych se tak přiznal, na sport... více

aneb O sportu z pohledu skeptikova.

SPOLEČNOST: Kolik žíní zůstalo v smetáku

19.8.2013
Řekl bych, že na tak bezbožnický národ mají Čechové náboženských svátků skoro až příliš… ale začnu odjinud. Po létech jsem si zase jednou pročetl... více

aneb O smyslu všeličehos.

SPOLEČNOST: Nad ideálem sametového státu

15.7.2013
No právě, tatíčku Osvoboditeli. Byl to za Tvých dnů ideál – s odstupem času lze říci iluze – jednotného a státotvorného národa československého, jenž... více

Po dvaceti letech iluze vyprchala a stát se zhroutil.

SVĚT: Úvaha nekorektní o rasách a civilizacích

29.6.2013
Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já nejsem žádný černý, já jsem od sluce opálený… (tříkrálová koleda). více

Žádní černí nejsou, a kdo by nějakého viděl, je rasista.

SVĚT: Signály ze Stockholmu

24.6.2013
"My Švédi jsme takoví pitomci," svěřoval se mi světlovlasý mladík, s nímž jsem se setkal v jedné ze středoamerických republik, "každému věříme." Nu... více

Slovo islám z největší části celý problém vysvětluje.

SPOLEČNOST: Alternativní ekonomie

18.6.2013
Navrhl ondyno spanilomyslný pan Bém, aby byl vydán zákaz uživání výrazů kmotr a korupce, jelikož, citujme, slouží tato slova jako univerzální... více

aneb Zákazy páně Bémovy.

ČEŠTINA: Prvopáditis a jiné choroby jazyka českého

12.6.2013
Odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování, vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka… (J.A.Komenský: Kšaft... více

To bys koukal, Jene Amosi, k čemu dopulérovali milý náš jazyk jeho dnešní dědicové.

POLITIKA: O účelu a nepostradatelnosti prvních dam

4.6.2013
Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu. Zdá se však, že místo aby si užívala popularity, již skýtá to postavení,... více

Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu.