23.9.2017 | Svátek má Berta


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (5)

20.9.2013
Masa... je silněji než v kterékoli jiné době nepoučitelná… Nu, řekl bych že nejen masa; ani elity, a obzvláště ony nevynikají poučitelností. Zejména... více

O idejích, nejvyšší objektivní instanci a člověku za záclonou.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (4)

19.9.2013
Podivuhodné uspořádání života, který je předurčen k svobodě, k rozhodnutí o tom, co v tomto světě nastane! V tom může mít Ortega kus pravdy. Je-li... více

O svobodě, panování a konkurenci.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (3)

18.9.2013
Ortegův vztah k demokracii (jako k ledačemu) je ambivalentní: místy ji uznává jako fungující a zřejmě nejlepší nástroj vlády ze všech možných, až se... více

O demokracii a duchu aristokratickém.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (2)

17.9.2013
Rozum a předvídavost průměrného člověka (měšťáka, má-li kdo zálibu v tom pojmenování) zachránily svět nejméně posledního sta let z mnoha šlamastyk,... více

O intelektu, rozumu a moudrosti.

SPOLEČNOST: O davech a elitách aneb Hádání s Ortegou (1)

16.9.2013
Chtěl jsem vlastně začít psát o něčem jiném, když vtom zrak můj padl na drobnou zmínku v jednom z článků Lidových novin: inspiraci ke své knize "My,... více

Inspiraci ke knize "My, Evropa a svět" prý našel pan Klaus v díle španělského myslitele José Ortegy y Gasseta.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (5)

13.9.2013
Probrali jsme si v předešlých částech tohoto souboru prameny, z nichž čerpá islám, a jež by měl aspoň ve zkratce znát každý, kdo se chce pouštět do... více

Slovo na závěr.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (4)

12.9.2013
Milé dívenky, stojící před rozhodnutím, máte-li či nemáte vstoupit do stavu manželského s muslimským nápadníkem: rozmyslete si dobře, do čeho lezete.... více

O věcech rodinných a několik příkladů právní praxe.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (3)

11.9.2013
V jedné věci bychom si měli udělat jasno: jako je muslimovi podřadné a přinejmenším nepotřebné vše, co vzniklo před islámem nebo mimo něj, stejně... více

O věcech právních.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (2)

10.9.2013
Pověděli jsme si minule o vzrůstajícím vědomí hrozby, již naší civilizaci představuje islám. Pro politická místa je kritika islámu stále ještě... více

Základy víry Prorokovy v koránu neobsažené.

SVĚT: Co bychom měli vědět o islámu (1)

9.9.2013
Multikulturní rozjásanost, jak ji znala ještě devadesátá léta, sice už drahně povadla, kritického pohledu na islám se však oficiální media Západu... více

Kdo chce kritizovat, musí předmět své kritiky znát.

EVROPA: Otázka rouhavá

2.9.2013
Byl jsem během svého dosti pestrého života krom jiného i podnikatelem, třebaže jen takovým mrňavým a polovičním, jak to dovoloval stejně polovičatý... více

Papež František I. – světec nebo pozér?

POVÍDKA: Ze soumraku civilizace

31.8.2013
"Vy? Vy budete naši otroci," děl učený šajch Abdarrahmán abú Wadžíd, příjemně se usmívaje. "No, nedívejte se tak ulekaně," dodal, zjistiv ve tváři... více

"Vy? Vy budete naši otroci," děl učený šajch Abdarrahmán abú Wadžíd, příjemně se usmívaje.

POLITIKA: O duchu plebejském...

22.8.2013
Ó, bývaly to časy, dokud ještě v zemích českých vládl takový ten obyčejný, demokratický dualismus! Jedna skupina partají, říkajících si – ne že by... více

... a zapeklitostech politického trojúhelníku.

SPOLEČNOST: Gladiátoři

20.8.2013
Nechystá se zrovna v některé ze světových metropolí zase jedno velkolepé mistrovství? Ani vám nevím. Já si totiž, abych se tak přiznal, na sport... více

aneb O sportu z pohledu skeptikova.

SPOLEČNOST: Kolik žíní zůstalo v smetáku

19.8.2013
Řekl bych, že na tak bezbožnický národ mají Čechové náboženských svátků skoro až příliš… ale začnu odjinud. Po létech jsem si zase jednou pročetl... více

aneb O smyslu všeličehos.

SPOLEČNOST: Nad ideálem sametového státu

15.7.2013
No právě, tatíčku Osvoboditeli. Byl to za Tvých dnů ideál – s odstupem času lze říci iluze – jednotného a státotvorného národa československého, jenž... více

Po dvaceti letech iluze vyprchala a stát se zhroutil.

SVĚT: Úvaha nekorektní o rasách a civilizacích

29.6.2013
Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já nejsem žádný černý, já jsem od sluce opálený… (tříkrálová koleda). více

Žádní černí nejsou, a kdo by nějakého viděl, je rasista.

SVĚT: Signály ze Stockholmu

24.6.2013
"My Švédi jsme takoví pitomci," svěřoval se mi světlovlasý mladík, s nímž jsem se setkal v jedné ze středoamerických republik, "každému věříme." Nu... více

Slovo islám z největší části celý problém vysvětluje.

SPOLEČNOST: Alternativní ekonomie

18.6.2013
Navrhl ondyno spanilomyslný pan Bém, aby byl vydán zákaz uživání výrazů kmotr a korupce, jelikož, citujme, slouží tato slova jako univerzální... více

aneb Zákazy páně Bémovy.

ČEŠTINA: Prvopáditis a jiné choroby jazyka českého

12.6.2013
Odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování, vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka… (J.A.Komenský: Kšaft... více

To bys koukal, Jene Amosi, k čemu dopulérovali milý náš jazyk jeho dnešní dědicové.

POLITIKA: O účelu a nepostradatelnosti prvních dam

4.6.2013
Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu. Zdá se však, že místo aby si užívala popularity, již skýtá to postavení,... více

Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu.

ÚSTR: Poznámka pamětníkova

27.5.2013
K tomu, abychom někoho poslali před popravčí četu, není třeba soudního šetření. Takové procedury jsou jen buržoazní detail. Tohle je revoluce!... více

Nějak narostla křidélka paní Petrušce, jako ostatně ledakomu v tomto čase očekávatelných změn.

SPOLEČNOST: Zamlčená slavnost

16.5.2013
Obohatilo předchozí století dějepis o dvě světové války, z nichž druhá byla krvavější, zato první rozvratnější. Jako by uvolnila spoutané běsy,... více

Pohrdlivý odsudek všeho c.k. rakouského, donedávna téměř povinný, začíná ustupovat nostalgii.

CESTOVÁNÍ: Co se výpravám neukazuje

10.5.2013
Přečetl jsem si zase pár poučných článků o cestování v Číně, majících pouze tu drobnou vadu, že jsou psány z hlediska turisty, vláčeného od památky k... více

aneb O Číně z jiného pohledu.

SPOLEČNOST: Česká konstanta… a co dál

7.5.2013
Zařekl jsem se sice, že se k průběhu a výsledku prezidentské volby už nebudu dál vyjadřovat, byly však provedeny průzkumy veřejného mínění - ponechme... více

Z výsledku prezidentské volby lze vyvodit rozdělení české společnosti.

SPOLEČNOST: O tom bruselském zelí

15.4.2013
Když se místo papyru začal užívat papír, byly veškeré snahy o omezení růstu administrativy marné, protože nový materiál značně urychlil byrokratické... více

aneb Od majzlíku k počítači a zase zpátky.

POLITIKA: Poznámka k projevu páně prezidentovu

8.4.2013
Pomalu už měsíc uplývá od chvil, kdy prezident Miloš Zeman proslovil svůj inaugurační projev, a nevracel bych se k němu, kdyby neobsahoval náznak... více

Je mnohem lepší mít vládu bez novin. (Jonathan Moyo, ministr informací republiky Zimbabwe)

SVĚT: O příčinách a následcích

5.4.2013
Kdyby mě někdo po přečtení následujících řádek měl označit za nadutce, který nemá soucit s chudým člověkem, oznamuji už předem, že sám jsem chudý... více

aneb Chudoba a stolec Petrův.

ESEJ: Co jest a jak vzniká názor

22.3.2013
Abych hned upřesnil: mám na mysli názor vlastní, z vlastní úvahy a zkušenosti vzešlý, ne vyčtený či kýmsi zprostředkovaný, neřku-li nakukaný.... více

Snad stojí v učitém bodě za to ukázat svou nehotovou mozaiku ostatním.

SPOLEČNOST: K výroku páně Grebeníčkovu

18.3.2013
Déle než měsíc je tomu, co soudruh pan Grebeníček přiložil své polínko k Palachově tragickému gestu, a nevracel bych se k tomu tématu, kdyby nebylo... více

aneb O legendách a skutečnostech.

SVĚT: Zrod teroristy

6.3.2013
Těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a... více

Poctivé katolické peklo je ozdravovna proti tomu, co nás čeká, až padneme do rukou Alláhovi!

GLOSA: Hold češtině a …

18.2.2013
S obvyklým zpožděním – trvá nějaký čas, než pošťák doručí balíček českých novin k nám do Hannoveru - jsem si v MF Dnes přečetl rozhovor redaktorky... více

Páně Schwarzenbergova čeština! Krásná, bohatá, nekostrbatá, přirozeně a hladce plynoucí...

POLITIKA: Známkování tatíčků

14.2.2013
Prosím o prominutí, že se ještě jednou vracím k té prezidentské volbě, já vím, že toho o ní bylo ze všech možných i nemožných úhlů a pohledů napsáno... více

aneb Ohlédnutí za prezidentskou volbou.

POLITIKA: Signál z Čech

4.2.2013
Padl tuhle zrak můj v novinách na titulek: "Čeští lékaři v nemocnici Na homolce objevili…" No dobře, objevili, budiž jim za to sláva a třeba i nějaká... více

aneb Ještě k té prezidentské volbě.

POLITIKA: Kterak nejlépe obnoviti monarchii v zemích českých

15.1.2013
Zprávu o nečekaném úspěchu Karla Schwarzenberga v prvním kole prezidentských voleb jsem přijal s radostí, ba s nadšením, o to nic. Jakožto starý... více

Zprávu o nečekaném úspěchu Karla Schwarzenberga jsem přijal s radostí.

POLITIKA: Defilé uchazečů o trůn republikánský

8.1.2013
Sám Spasitel snad nemůže sestoupit na zemi českou, aby z toho nakonec nebyla šaškárna. Přiznávám se, že jsem navzdory všem řečem o přímé volbě hlavy... více

aneb Osobní volba exulantova.