29.5.2017 | Svátek má Maxmilián, Maxim


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SPOLEČNOST: Alternativní ekonomie

18.6.2013
Navrhl ondyno spanilomyslný pan Bém, aby byl vydán zákaz uživání výrazů kmotr a korupce, jelikož, citujme, slouží tato slova jako univerzální... více

aneb Zákazy páně Bémovy.

ČEŠTINA: Prvopáditis a jiné choroby jazyka českého

12.6.2013
Odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování, vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka… (J.A.Komenský: Kšaft... více

To bys koukal, Jene Amosi, k čemu dopulérovali milý náš jazyk jeho dnešní dědicové.

POLITIKA: O účelu a nepostradatelnosti prvních dam

4.6.2013
Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu. Zdá se však, že místo aby si užívala popularity, již skýtá to postavení,... více

Jak jest obyčejem, obdržely země české s novým prezidentem novou první dámu.

ÚSTR: Poznámka pamětníkova

27.5.2013
K tomu, abychom někoho poslali před popravčí četu, není třeba soudního šetření. Takové procedury jsou jen buržoazní detail. Tohle je revoluce!... více

Nějak narostla křidélka paní Petrušce, jako ostatně ledakomu v tomto čase očekávatelných změn.

SPOLEČNOST: Zamlčená slavnost

16.5.2013
Obohatilo předchozí století dějepis o dvě světové války, z nichž druhá byla krvavější, zato první rozvratnější. Jako by uvolnila spoutané běsy,... více

Pohrdlivý odsudek všeho c.k. rakouského, donedávna téměř povinný, začíná ustupovat nostalgii.

CESTOVÁNÍ: Co se výpravám neukazuje

10.5.2013
Přečetl jsem si zase pár poučných článků o cestování v Číně, majících pouze tu drobnou vadu, že jsou psány z hlediska turisty, vláčeného od památky k... více

aneb O Číně z jiného pohledu.

SPOLEČNOST: Česká konstanta… a co dál

7.5.2013
Zařekl jsem se sice, že se k průběhu a výsledku prezidentské volby už nebudu dál vyjadřovat, byly však provedeny průzkumy veřejného mínění - ponechme... více

Z výsledku prezidentské volby lze vyvodit rozdělení české společnosti.

SPOLEČNOST: O tom bruselském zelí

15.4.2013
Když se místo papyru začal užívat papír, byly veškeré snahy o omezení růstu administrativy marné, protože nový materiál značně urychlil byrokratické... více

aneb Od majzlíku k počítači a zase zpátky.

POLITIKA: Poznámka k projevu páně prezidentovu

8.4.2013
Pomalu už měsíc uplývá od chvil, kdy prezident Miloš Zeman proslovil svůj inaugurační projev, a nevracel bych se k němu, kdyby neobsahoval náznak... více

Je mnohem lepší mít vládu bez novin. (Jonathan Moyo, ministr informací republiky Zimbabwe)

SVĚT: O příčinách a následcích

5.4.2013
Kdyby mě někdo po přečtení následujících řádek měl označit za nadutce, který nemá soucit s chudým člověkem, oznamuji už předem, že sám jsem chudý... více

aneb Chudoba a stolec Petrův.

ESEJ: Co jest a jak vzniká názor

22.3.2013
Abych hned upřesnil: mám na mysli názor vlastní, z vlastní úvahy a zkušenosti vzešlý, ne vyčtený či kýmsi zprostředkovaný, neřku-li nakukaný.... více

Snad stojí v učitém bodě za to ukázat svou nehotovou mozaiku ostatním.

SPOLEČNOST: K výroku páně Grebeníčkovu

18.3.2013
Déle než měsíc je tomu, co soudruh pan Grebeníček přiložil své polínko k Palachově tragickému gestu, a nevracel bych se k tomu tématu, kdyby nebylo... více

aneb O legendách a skutečnostech.

SVĚT: Zrod teroristy

6.3.2013
Těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a... více

Poctivé katolické peklo je ozdravovna proti tomu, co nás čeká, až padneme do rukou Alláhovi!

GLOSA: Hold češtině a …

18.2.2013
S obvyklým zpožděním – trvá nějaký čas, než pošťák doručí balíček českých novin k nám do Hannoveru - jsem si v MF Dnes přečetl rozhovor redaktorky... více

Páně Schwarzenbergova čeština! Krásná, bohatá, nekostrbatá, přirozeně a hladce plynoucí...

POLITIKA: Známkování tatíčků

14.2.2013
Prosím o prominutí, že se ještě jednou vracím k té prezidentské volbě, já vím, že toho o ní bylo ze všech možných i nemožných úhlů a pohledů napsáno... více

aneb Ohlédnutí za prezidentskou volbou.

POLITIKA: Signál z Čech

4.2.2013
Padl tuhle zrak můj v novinách na titulek: "Čeští lékaři v nemocnici Na homolce objevili…" No dobře, objevili, budiž jim za to sláva a třeba i nějaká... více

aneb Ještě k té prezidentské volbě.

POLITIKA: Kterak nejlépe obnoviti monarchii v zemích českých

15.1.2013
Zprávu o nečekaném úspěchu Karla Schwarzenberga v prvním kole prezidentských voleb jsem přijal s radostí, ba s nadšením, o to nic. Jakožto starý... více

Zprávu o nečekaném úspěchu Karla Schwarzenberga jsem přijal s radostí.

POLITIKA: Defilé uchazečů o trůn republikánský

8.1.2013
Sám Spasitel snad nemůže sestoupit na zemi českou, aby z toho nakonec nebyla šaškárna. Přiznávám se, že jsem navzdory všem řečem o přímé volbě hlavy... více

aneb Osobní volba exulantova.

EVROPA: O dluhové pasti a evropském superstátu II.

20.12.2012
Je-li kdo v úzkých a neví kudy kam, měl by zapřemýšlet, do čeho se mu vůbec, ale pravůbec nechce, protože v tom právě bývá zaklet oříšek spásy. A... více

Oběti na oltář tříhlavé modly.

EVROPA: O dluhové pasti a evropském superstátu I.

19.12.2012
Mám ve svém soukromém archivu složku nadepsanou Věštby – prognózy – proroctví, do níž nikoli bez jisté potměšilosti ukládám předpovědi bližší i... více

Věštby a prognózy aneb Do roka ha do dne.

POLITIKA: Se zlojedy na věčné časy…?

5.12.2012
Týden nebo dva jsem se v novinách setkával s podivným jevem: stránka bílá jako po zásahu cenzury, jen kdesi nahoře silnějším písmem mravoučná... více

Pan Janeček je muž poctivý, pro dobrou věc vlastního jmění nelitující, dost řídký to jev.

SVĚT: Červivé plody arabského jara

26.11.2012
Poradím ti, milý synu, jak se staneš úspěšným prognostikem: jsou-li noviny s televizí samý jásot a samé naděje, předpověz průšvih, a obvykle se... více

aneb Co bychom už mohli pomalu znát.

SPOLEČNOST: Hastrdlo

21.11.2012
Opravdu, stálo by za pokus pověřit nějakou výzkumnou organizaci provedením ankety v co nejširším vzorku obyvatelstva. Otázka by zněla: "Jak na tom... více

aneb Osmero zákonů nezdravého rozumu.

SPOLEČNOST: Poznámka exulantova k nepřiměřenému spoření

16.11.2012
Domácnosti nepřiměřeně spoří, zabědoval tuhle v novinách jeden znalec z oboru ekonomiky. Není se svým nářkem sám; snad obden se někde dočítám, jak si... více

Lidi, potvory, teď jen sedí na penězích, neutrácejí, nenakupují, brzdíce tak hospodářský růst.

SPOLEČNOST: Komu metál

5.11.2012
Proběhla nedávno tiskem zpráva o severokorejském vojákovi, který se probil nejostřeji střeženou hranicí světa na svobodu: zastřelil své dva... více

aneb K případu severokorejského uprchlíka.

POLITIKA: Sestrojme oštrachajz!

2.11.2012
Schyluje se tamhle za Velkou louží zase jednou k prezidentským volbám a držitel toho úřadu přemýšlí, jak to udělat, aby jej vzhledem k dosti už... více

aneb Jak na problém nezaměstnanosti.

EVROPA: Připomínka k chválám severské poloprohibice

25.10.2012
Ještě prý se někudy potlouká dvanáct tisíc litrů jedovatých kořalek, ještě mohou nadělat pěknou paseku, ale dny, kdy se na každé stránce novin... více

Mám skandinávské země rád a v mnohém je obdivuji, leč...

SPOLEČNOST: Limity demokratické revoluce

23.10.2012
O osud svého národa se bojím, bojím, bojím! Tak zvolal doktor Karel Kramář, dozvěděv se o uzavření spojenecké smlouvy se Sovětským svazem v roce... více

aneb Nad výsledky jedněch voleb.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (7)

13.10.2012
Cesty v sušší části Maroka vesměs sledují říční údolí, a řeka znamená vodu, nebo alespoň vlhkost. Jsou tudíž vroubeny zelenými oázami, datlovými... více

Na pokraji Sahary, starosti růžové pusinky, Údolí pytlíků a shledání s domovem.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (6)

12.10.2012
A to by už byl čas se přesunout do jižní části země, ale ještě stojí za to shlédnout dvě památečnosti: zříceniny pozdně římského města Volubilis, a... více

Minulost římská i muslimská, kraj za horami a arabské pojetí turistiky.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (5)

11.10.2012
O královských městech Fesu a Meknesu, dalších etapách marocké pouti, se zmíním jen letmo, abych pořád dokola nevyprávěl o medínách, medresách,... více

Klenot jménem Šefšaún, židovské reminiscence, opičí les a arabské jídelní obyčeje.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (4)

10.10.2012
V Rabatu nás hned na uvítanou čekalo setkání s demonstrací… že by přece nějaké arabské jaro? Ne zvlášť početný zástup táhne ulicemi mávaje... více

O důstojenství královském, nedobrá pověst pohoří Rif a záhada tetuánské kasby.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (3)

9.10.2012
Je celé Maroko plné starobylých, půvabných mešit v maurském slohu. Mají čtyřhrané minarety, úkaz v celém světě islámu ojedinělý, a… zákaz vstupu... více

Výuka v islámu pro začátečníky i pokročilé.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (2)

8.10.2012
Svou pouť jsme započali v královském městě Marakeši, sestávajícím jako každé řádné marocké město ze tří okruhů: ze středověké, zauličkované, hradbami... více

Půvaby i nepůvaby marakešské medíny.

CESTOPIS: Obrázky z Maroka (1)

6.10.2012
Zalistoval jsem tuhle ve svém cestovním pasu… sakra, z poslední doby jen samá razítka s arabským písmem. Z toho může být potíž, až se zase jednou... více

Slovo úvodem aneb Proč zrovna do Maroka.

POLITIKA: Kolem toho dalajlámismu

29.9.2012
Tak nevím, jestli si pan Lei Yu (kdyby někdo neuměl čínsky: léi-yû = nečas) s tím dalajlámismem a s těmi Pussy Riot tak trochu nenaběhl. Jsem... více

aneb Kdo na čím provázku skáče.