19.2.2018 | Svátek má Patrik


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Ma´alula

25.6.2014
Zvykli jsme si už bez většího vzrušení přijímat zprávy o násilnostech v onom šíleném konci světa, jemuž se říká Blízký východ; týkají-li se však míst... více

neboli Přímluva za ostrůvky křesťanské civilizace.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (6)

24.6.2014
Když byla řeč o polské hranici: opravdu se Evropou táhne rozmezí, oddělující od sebe dvě výrazně odlišné civilizace - západní a rusko-balkánskou. více

Závěr: Ruské dubisko a balkánský junák.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (5)

23.6.2014
Co, zeptáte se asi, Korejci a Japonci – zčásti snad i Číňané – že jsou naši příbuzní? Nejsou to naopak kultury nám nejvzdálenější, a nejen v... více

Naši vzdálení příbuzní.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (4)

21.6.2014
Hned předem se vyznám z toho, že budhismus[1] obdivuji. Kdybych měl známkovat věrouky tohoto světa ne dle ušlechtilosti zásad – šlechetností všeho... více

Om mani padme hum neboli Tak pravil Budha.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (3)

20.6.2014
Předesílám, aniž bych se chtěl vychloubat, že na rozdíl od mnohého ducha spanilého, co o rovnosti všech věr píše a islamofobii zvysoka káře, se v... více

Rozporuplný svět islámu.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (2)

19.6.2014
Vraťme se ale k vývojové křivce, po níž se ubírá pokolení synů Kainových. Zaznamenává jeden vývojový skok – mluvívá se o neolitické revoluci - v... více

Druhý vývojový skok západní civilizace, v dobrém i v méně dobrém.

CIVILIZACE: Západ a ti druzí (1)

18.6.2014
Stát je relativně nový jev. Církevně organizované náboženství je relativně nový jev. Státy vznikají, rozpínají se a smršťují, zažijí si své chvíle... více

Státy vznikají, rozpínají se a smršťují, zažijí si své chvíle slávy a opět zanikají.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (3)

11.6.2014
Pravda; s liberalismem se lze setkat ve všech vrstvách obyvatelstva a všech povoláních, jsou ale rozdíly četnosti. Poměrně nejméně bývají liberální... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (2)

10.6.2014
Stejně jako lidský jedinec, též celá společnost je v liberálním pojetí formelovitě tvárná; záleží jen na tom, uhněte-li ji ruka reformátorova do... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

ZÁPAD: Ideologie liberalismu (1)

9.6.2014
Abychom hned vyloučili nedorozumění: autor v titulku zmíněné knihy je Američan a nazývá jev, jejž se bude týkat tato úvaha, jak se mu říká v Americe.... více

aneb Krásný sen a šedá skutečnost.

SVĚT: Porozumět ďáblovi

30.5.2014
Sedím tak tuhle u doktora v čekárně a listuji si pro ukrácení chvíle v týdeníku Spiegel, když vtom zrak můj padne na jméno – Erhard Eppler. Jelikož... více

aneb Nesnáze soudruha Epplera.

EVROPA: O těch švýcarských patáliích

25.4.2014
"Elsalébn, občánek hloupý, ale jeho politik móc chytrý!" mohla by znít obměna známého výroku z Osudů dobrého vojáka Švejka. Přihodiloť se v zemi... více

aneb Ideologie včera a dnes.

POVÍDKA: Na prahu země zaslíbené

19.4.2014
Obětní hranice dohořívala a lid izraelský se začal rozcházet ke svým stanům. Tu a tam se od zástupu oddělovaly hloučky a zůstávaly stát, horlivě... více

A naplněny budu stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem oplývati budou...

SVĚT: O inflaci slov a poutech otrockých

16.4.2014
Jsou slova, jichž by mělo být užíváno opatrně. Pan Zdeněk Škromach poněkud už zapadlé paměti například nazval propuštění několika úředníků... více

Co si může dovolit pantáta v hospodě po desátém pivu, je pro veřejného činitele nevhodné.

EVROPA: O tématech vyloučených

24.3.2014
Inu, pustil si pan Seehofer hubičku na špacír trochu směleji, než mrav tohoto pokryteckého času káže, ale o tom dál. Žiji v Německu, jedné ze... více

aneb Co naznačí evropské volby.

ROZHOVOR: Již antika ukázala limity demokracie

12.3.2014
Sedím tak a přemýšlím, jaké téma bych udělil tomuto rozhovoru, když mě vtom manželka volá k televizi: pojď honem sem, tady ukazujou něco strašnýho!... více

S Tomášem Zářeckým o válce v Sýrii a dalších neplechách.

UKRAJINA: Příliš vysoká hra vládcova

6.3.2014
Je čtvrtého března před polednem a já se probírám zprávami … no, řevů všelijakých je od Krymu po Charkov, ale zatím se ještě nestřílí. Místy si... více

Světové státnictvo nemá rádo, rozpadají-li se státní útvary, teď možná Ukrajina.

SVĚT: O koniáších a skutečnostech

19.2.2014
Gándhího odmítání násilí nepokládám za nedotknutelný princip, nýbrž za taktiku, již lze uplatnit přiměřeně k situaci. Princip nenásilí není tak... více

Co se kolem Mandelova skonu dělo, nebyl nekrolog - byla to hysterie.

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 5

14.2.2014
Ale nic, však jsou i jiná zajímavá místa státu New York: celou severovýchodní část vyplňují hory a jezera chráněné oblasti Adirondack Mountains. S... více

Od pohoří Adirondacs k letišti a úvaha na závěr.

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 4

13.2.2014
Městem Quèbec, když si tak zpětně všechno promítám, jsme mohli kanadskou část našeho výletu ukončit a o nic zvláštního bychom nepřišli. Avšak... více

Variace na literární téma aneb Mezi řekou svatého Vavřince a jezerem Champlainovým.

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 3

12.2.2014
Div nese jméno Thousand islands – Tisíc ostrovů - no, nepočítal jsem je, ale vypadají na to. Bludiště ostrovů, ostrůvků a ostrůvečků v místech, kde... více

Kanada francouzská aneb Z Kingstonu po Quèbec,

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 2

11.2.2014
Ale nechám už úvodů a usednuvše do Vaňouska, vyrážíme na cestu. Vedla překvapivě osamělou krajinou pennsylvanských Alleghan, překročila hranici státu... více

Přes Niagaru ke Kingstonu.

CESTOVÁNÍ: O Americe tak i onak - 1

10.2.2014
Když se člověku překulí přes hlavu osmdesátka, musí už být s velkými plány opatrný, zvlášť když se i našetřené krejcárky krátí. Přesto jsem si ještě... více

aneb Na cestách s Vaňouskem.

SVĚT: Basta fidli

3.2.2014
Už jako kluk jsem toužíval vydat se do světa. Vlastními smysly vnímat a poznávat, ze země k zemi, z kontinetu na kontinent se potloukat… Jenže než se... více

aneb O těch afrických patáliích.

POLITIKA: Utrácejme!

27.1.2014
Nejnebezpečnější moc je moc politiků nad penězi… zabráníme-li jim ve volném nakládání s finančními prostředky, je jim odňata možnost vyvádět... více

Ekonomický kámen mudrců objeven.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (VI)

18.1.2014
Je však možné, ba dokonce pravděpodobné, že ještě dřív, než vítězný islám rozprostře svou moc nad světem, dostaví se jezdec apokalypsy sedmý a... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Populační tsunami a slovo na závěr.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (V)

17.1.2014
Předesílám, aniž bych se chtěl vychloubat, že se na rozdíl od mnohého ducha spanilého, co o rovnosti všech věr píše a islamofobii zvysoka káře, se v... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Lá illáha ´ilá l-láhi - žádné žerty s islámem

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (IV)

16.1.2014
Nějakou chvíli jsem přemýšlel, mám-li přeplavování Západu vlnami běženců z chudých či rozvrácených končin světa zařadit v pořadí hrozivosti za nebo... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Svět v pohybu.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (III)

15.1.2014
Zatím jsme si probrali jezdce apokalypsy, které je při dobrém rozumu a troše kuráže ještě jakž takž možno zažehnat, třebaže ani snadno, ani... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Zaodpadkovávání planety a vidina armagedonu.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (II)

14.1.2014
"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh snížit, úřednictvo by mělo zanechat arogance a být postaveno... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: O věcech hospodářských a sociálních.

SVĚT: Úvahy politicky nekorektní (I)

13.1.2014
Že se na svět a na západní civilizaci zejména hrne sbírka nejrůznějších, záhubou hrozících pohrom, je v posledních letech dobře znát; jaký to posun... více

aneb Sedmero jezdců apokalypsy: Klimatické změny a energetická krize.

POLITIKA: Patálie s Etnikem

6.1.2014
Asi jsem nedovtipný, ale pořád ne a ne pochopit, proč má být takový řvoucí a hajlující nácek pravicovým extremistou, a proč, na rozdíl od něj, člen... více

Problém natírat narůžovo nepomáhá, radikální řešení jsou pro kočku.

ROZHOVOR: O českém školství

3.1.2014
Mladý příteli, dovoluji si Vám poblahopřát k excelentnímu složení závěrečných zkoušek a nástupu do stavu učitelského. I když nevím, zda bych Vám... více

U nás v Německu – děs a běs. Haranti nevychovaní, drzí, roztahovační, uječení, každému protivní…

FEJETON: Podzimní zadumání

9.12.2013
Tak ještě pár dní a bude po všem. Ještě drží vzdorně na větvích pár žlutohnědých lístků, třepou se ve větru, ale není jim to nic platné, až se zítra... více

Krása, soulad, vyrovnanost nejspíš znamenají pro chod světa víc, než tušíme.

POLITIKA: Intrikán, který se přecenil

2.12.2013
Není mi známo, komu platil Wildeho výrok, mohlo by se ale zdát, že řečený muž krom spisovatelského nadání požíval i darů věšteckých. Neboť na koho... více

aneb O ošlapaných onucích.

SPOLEČNOST: Rozjímání nad bezpečím a svobodou

30.11.2013
V tom jsou české i německé noviny jedny za osm, druhé za deset bez dvou: obden v nich nacházím úvahy o zániku svobody a ohrožení občanova soukromí.... více

Obden v novinách nacházím úvahy o zániku svobody a ohrožení občanova soukromí.