21.11.2017 | Svátek má Albert


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

HISTORIE: Co značí slovo finlandizace

10.3.2015
Sesednou se strejci u piva a komentují politické dění. „Já bych, Venco, celou tu zlodějskou bandu… více

aneb Připodotknutí váženému panu prezidentu.

SVĚT: Evropa v obklíčení a co s tím

25.2.2015
Žijeme dobře, žijeme svobodně v té naší Evropě, nebo aspoň ve srovnání s jinými světa kraji. více

Obtížno přehlédnout, že se náš navyklý životní způsob ocitá ve smyčce stále se zužujícího obklíčení.

SVĚT: To zlé slůvko „zabij“

10.2.2015
„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil dr. Hasan Mezian původem ze Syrie, nyní senátor za ČSSD. No, ještě že vložil do své věty to... více

„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil český senátor Hasan Mezian.

SVĚT: Řecké jaro...

7.2.2015
Mýlí se každý, kdo si myslí, že se Řecko kvůli svým dluhům vzdá své suverenity a práva na aktivní spoluúčast v evropském rozhodovacím procesu. (Nikos... více

... civilizační brázda a práh nenávratu.

SPOLEČNOST: O rasismu přemýšlení kacířské

31.1.2015
„Podstata lidského bytí je na celém světě stejná,“ vyjádřil se svého času jeden zastánce všelidské rovnosti. Nu, souhlasil bych v tom, že všichni... více

Lze nalézt mnohou odlišnost mezi plemeny lidskými, a nejen po stránce tělesné.

SVĚT: Protestní tenisky

27.1.2015
Chystala se moje choť do divadla a bylo to dost složité chystání. „Co myslíš,“ dožadovala se mé asistence, „mám si na sebe vzít tohle… nebo radši... více

aneb Vzpomínka pamětníkova na rok osmašedesátý.

SVĚT: O psích chlupech

17.1.2015
Abych podal vysvětlení, co byl ve staré horničině perkfest: nevytěžený sloupec rudní horniny zabraňující zřícení celého díla. Jeden perkfest ztlouští... více

Ideje politické korektnosti pomalu, ale zjevně ztrácejí svou zposvátnělou nedotknutelnost.

SVĚT: Prodavači duší

14.1.2015
Marně hledám v češtině ekvivalent německého termínu Seelenverkäufer (prodavač duší), jímž je míněn zchátralý, rezavý bezmála vrak, o němž není jisto,... více

Poznámka k uprchlické tématice.

SVĚT: Paniky a skutečnosti...

7.1.2015
Už jsem si na ten úkaz zvykl, ale divím se pořád: co tak hrozně důležitého si mají pořád co povídat ti lidé, jak je tak vidím běhat po městě s... více

... ve světle číselných údajů.

SVĚT: Kam běžíš, Západe?

6.1.2015
Nemá už smysl si něco zastírat; vítězstvím nad sovětskou Říší zla roku devětaosmdesátého jako by se síla západní civilizace vyčerpala. Její principy... více

aneb Tatík stát a nadučitel Průšvih.

SVĚT: Trudné novoroční rozjímání

29.12.2014
Ze starého roku už zbývá jen skrojek a já přemýšlím, co pěkného či povzbudivého bych napsal k uvítání nového, ale optimistický inkoust mi nechce... více

Přemýšlím, co pěkného napsat k novému roku, ale optimistický inkoust mi nechce ukápnout.

SVĚT: O spásonoších a temné fantazii

23.12.2014
Abych tak řekl, při vší úctě k panu Verdimu nevěřím příliš na existenci Jagů, zloduchů ze zásady, kteří páší ničemné skutky z žádného praktického ani... více

Nebylo maléru tak strašlivého, s následky tak ničivými, aby u jeho zrodu nestál ušlechtilý úmysl.

SVĚT: Disputace s islámem (2)

16.12.2014
I kdybychom se obrnili cynismem, ach, co je nám do toho krvavého blázince někde v Sýrii nebo v kterých čertech ďáblech, nevyhneme se otázce, jak... více

Islámský stát coby exportní artikl.

SVĚT: Disputace s islámem (1)

15.12.2014
A to ještě, dědečku Komenský, disputovala takto za Tvých dob říše tureckých sultánů, výbojná, ale dobře spravovaná, k podmaněným národům jakž takž... více

Poučení z vývoje na Blízkém východě.

SVĚT: Pokus o definici kapitalismu

12.12.2014
„Ten odporný kapitalismus,“ děla s výrazem nejhlubšího opovržení moje dávná přítelkyně, takto dáma vzdělaná, nad průměr inteligentní a světa znalá.... více

Už dnes nejsme příliš vzdáleni socialistickému ideálu života na povel.

POLITIKA: Kavárna a putyka

26.11.2014
Tak si říkám, jestli ctný pan prezident Zeman náhodou není tajný monarchista. Protože takhle soustavně a úspěšně ničit reputaci prezidentského úřadu,... více

aneb Republika - trnitá cesta od monarchie k monarchii.

VZPOMÍNKA: Škoda

14.11.2014
Čtvrtstoleté výročí Listopadu se přiblížilo a já dumám, co bych k němu podotkl, aby to nebyl ten pořád stejný oslavný kolovrátek, když vtom oko mé... více

aneb Aktualita dvaceti lety nezměněná.

POLITIKA: Záhada nad záhadu

10.11.2014
Nějak nemá Republika česká štěstí na své prezidenty. K těm starším, prvorepublikánským, se nechci na tomto místě vyjadřovat a o komunistických škoda... více

aneb Prognostický ústav, jméno k zapamatování.

SVĚT: Máme se bát Ruska? (2)

7.11.2014
Ve světové tabulce neúplatnosti, vydané Transparency International pro rok 2010, se Rusko nalézá na 154. místě ze 178 (Republika česká, věru žádný... více

Doprovodný komentář ke knize Borise Reitschustera „Putinova demokratura“.

SVĚT: Máme se bát Ruska? (1)

6.11.2014
Žurnalistů, politologů a jiných znalců, vyslovujících odborné soudy o dění v Rusku ze zátiší svých pracoven, k ruské hranici se co živi na třista... více

Doprovodný komentář ke knize Borise Reitschustera „Putinova demokratura“.

EVROPA: Našim putincům

14.10.2014
Poslyšte slova pamětníkova! Bylo ráno dvacátého prvního srpna roku 1968, kdy americké tanky s bílým pruhem a pancíři rachotily po dlažbě českých... více

Snad abychom se dohodli, co vlastně chceme. Buď jsme lidmi Západu, nebo jimi nejsme.

SVĚT: Pozitivní zjištění - je konec iluzí

9.10.2014
Týdeník Respekt v jednom z posledních čísel uveřejnil – nejspíš neuvědoměle - dvojici článků tak rozpornou, až milo pohledět. Na jedné stránce Fareed... více

Hráz politicko-korektního pokrytectví konečně začíná dostávat trhliny.

SVĚT: Signál ze Švédska

29.9.2014
Vše se mění a vyvíjí se, jen v té naší demokracii jako by se vývoj zadrhl. Bývala soutěží myšlenek: svůj projekt lepšího, spravedlivějšího atd. světa... více

aneb O tématech tabuizovaných.

SVĚT: Hrst poznámek ke skotskému referendu

23.9.2014
Když tak člověk pocestuje kus světa, zjistí, že některé jeho kouty má rád víc, některé méně, některé vůbec ne. Sám jsem si během svých toulek... více

Samostatnost sama o sobě není zárukou lepší či svobodnější budoucnosti.

HISTORIE: Co byl a co není fašismus

22.9.2014
Nepodařilo se mi vyzvědět, z jaké situace vyplynul citovaný výrok, ale o jednom svědčí: jeho autor, ať byl, jaký byl, měl vtip a dovedl se zasmát i... více

Sledovat dějiny fašismu je totéž jako sledovat životní dráhu Benita Mussoliniho.

SPOLEČNOST: Mudrování o víře a ateismu (2)

13.9.2014
Pokrokovou teorii o poznatelnosti všech jevů, jen co to sovětská věda v čele s akademikem Lysenkem a vědkyní Lepešinskou vezme za ten správný konec,... více

Proč budí v některých lidech sám pojem „náboženství“ takovou míru zášti?

SPOLEČNOST: Mudrování o víře a ateismu (1)

12.9.2014
Uveřejnil jsem nedávno v tomto mediu úvahu, týkající se toho vražedného blázince v Syrii, v Iráku i jinde v zahradě Alláhově: řeže se to, mydlí se... více

Proč budí v některých lidech sám pojem „náboženství“ takovou míru zášti?

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (5)

5.9.2014
Dotkli jsme se v jedné z předchozích kapitol tématu rizik, i vrátím se k němu ještě na chvíli, neboť máloco je tak velice zapotřebí připomínat. Naší... více

My, lidé Západu, až donedávna nejúspěšnější civilizace světa, jsme se odnaučili podstupovat riziko.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (4)

4.9.2014
Zmýlili se drobátko otcové francouzské revoluce s jejich égalité, příroda ani dějiny neznají rovnosti. Naroubována na lidský kmen urodí vždy jen... více

Rovnost, ideál neskutečný, zmýlili se drobátko otcové francouzské revoluce.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (3)

3.9.2014
Celé kohorty filosofů a náboženských zanícenců doporučovaly chudobu, stav to, kdy člověk žije prostě, avšak šťastně… jak je tomu doopravdy? Diogenes... více

O chudobě rozjímání nešlechetné.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (2)

2.9.2014
A měl bych teď asi zahovořit o opaku, totiž o nepřátelství; ale přeskočím toto téma a přikročím k podmínce, již pokládám pro vývin pozitivních vztahů... více

Slušnost, spravedlnost, intelekt, rozum, moudrost - leč i to štěstí.

SPOLEČNOST: Mezi námi lidmi (1)

1.9.2014
Nikdy nechybělo a nejspíš ani chybět nebude jedinců s mesiášskými sklony, domnívajících se, že jimi započal nový lidstva věk, že byli sesláni na... více

Kvalita společnosti závisí, jak snad nenutno připomínat, od zachovávání morálních pravidel

SVĚT: Yes, we can

18.8.2014
Tak on B.H. Obama přece jen vydal příkaz k zásahům proti silám syrsko-iráckého chalífátu, nebo jak si ten spolek říká. Sice trochu opožděně a s... více

aneb O holubičkách a jestřábech.

SPOLEČNOST: Česká anomálie

11.8.2014
Pročítám si postarší článek dnes už zesnulého psychologa Slavomila Hubálka, v němž se zabýval duševními kvalitami české populace, no, moc okolků s... více

aneb Udatný princ a hloupý Honza.

SVĚT: Dovětek k letu MH17

1.8.2014
Probírám se tak zprávami, jestli v nich najdu něco nového k případu sestřelení malajsijského letadla nad východní Ukrajinou, ale nic moc. Ne že by... více

aneb Metastázy dezinformace.

HISTORIE: Rozjímání ku dni svaté Anny (2)

25.7.2014
Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interesu Europy, ba humanity samé, přičiniti se co nejdříve, aby se vytvořil.... více

Za císaře pána a jeho rodinu v odstupu století.