20.6.2018 | Svátek má Květa


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

EVROPA: Narodil se Kristus Pán…

20.12.2010
Kdepak, jen opatrně, a kdyby někoho v těchhle dnech popadaly nějaké vánoční nálady, ať si je raději nechá pro sebe. Ať se s nimi zavře ve sklepě a... více

Pomalu s tím Kristem Pánem, co kdyby šel náhodou kolem nějaký muslim.

ESEJ: My, děti Kainovy

16.12.2010
I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč. Stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu. Ano i Abel obětoval z prvorozených věcí stáda... více

Už na to začínám být alergický: co chvíli se někde dočítám, že je západní civilizace v úpadku.

ŠVÝCARSKO: O basu piva

14.12.2010
Obvykle přenechávám plody ducha svého čtenářskému zájmu či nezájmu a dál se o ně nestarám, protože kdybych měl reagovat na každou připomínku, musel... více

Dodatek k diskuzi o přímé demokracii.

SVĚT: Oč se hraje v Koreji

13.12.2010
Bylo mi dopřáno poznat Koreu (to se ví, že Jižní) jen relativně krátkým pobytem: tamní aerolinie mi nabídly časově neomezené mezipřistání během letu... více

Možných vysvětlení je vícero, ale žádné doložitelné.

EVROPA: Nad mapou Velkého Švýcarska

7.12.2010
A když jsem se předcházejícím článkem otřel o Švýcarsko s jeho přímou demokracií, podívejme se teď, jak se s ní vyjímá ve svém bezpostředním okolí. V... více

Jak se Švýcarsko se svou přímou demokracií vyjímá ve svém okolí.

EVROPA: Nad výsledky švýcarského referenda

6.12.2010
Něco jako by v té naší staré Evropě začínalo dozrávat k zlomu: až dosud nezpochybnitelné módní pravdy dostávají jeden pohlavek za druhým a tempo se... více

Asi nejen já mám pocit, že vítr začíná vát z jiného směru a sílí.

ÚVAHA: Tak pravil Buddha

29.11.2010
Uveřejnil mi někdy v říjnu Neviditelný pejsek úvahu nadepsanou O životě tady a teď, pojednávající o obtížích kulturního transferu mezi jednotlivými... více

aneb O potížích mezicivilizačního transferu.

POVÍDKA: Čip věčného zdraví

27.11.2010
Velký sál Královského ústavu pro experimentální medicinu v Londýně byl hustě obsazen pány a dámami, pozorně a v jistém ustrnutí naslouchajícími, co... více

Ukrutně dlouhé, avšak za přečtení stojící.

SVĚT: Oukladové hrozní

25.11.2010
Přebíraje se hromádkou časopisů, co mi je posílají dobří lidé z Čech, padlo mé oko na obálku jednoho z nich. Byly na ní zřít mrakodrapy newyorského... více

aneb Teorie o teorii spiknutí.

SVĚT: Volný pád mesiášův a co dál

15.11.2010
Dneska jsi zachránce planety a nový Kristus, zítra… člověku může být toho Obamy až líto. Snad žádný americký prezident nevzbudil při svém nástupu tak... více

Jo, jo. Tak pomíjivá je světská sláva. Tak přelétavé je srdce lidu.

POLITIKA: Díra do světa

11.11.2010
Nu, sám bych řekl, že na téma letošního volebního marathonu v zemích českých bylo už napsáno dost, ba mnohem víc než dost, a že je tudíž každý další... více

aneb Poselství podzimních voleb.

SVĚT: Co kardinál Vlk nedopověděl

3.11.2010
Politici přicházejí a odcházejí, aniž za sebou zanechali víc než trochu volebního vzruchu a pach skandálů, ale osobností vysoké morální autority,... více

Západ je i po duchovní stránce nadřazen islámu dost a dost.

HISTORIE: Štěstí v neštěstí

29.10.2010
Jo, to bychom to schytali, ctný osvícenče. K dubisku se přichýliti jest snadno, od něj se ale zase odchýliti není jen tak, aspoň to už dnes víme.... více

aneb O duchu Kramářovy vily

SPOLEČNOST: Průšvih nejlepší učitel

25.10.2010
Byl jsem před nějakým časem přítomen slavnostnímu shromáždění v jednom z historických sálů Prahy. Konalo se k poctě několika osobností veřejného... více

aneb O veřejném mínění mudrování kacířské.

SVĚT: O jazycích obtížných a neobtížných

21.10.2010
Kdo si dá tu práci, získá si nejen sympatii domorodců – čím drobnejší národ, tím obdivněji kvituje každé slůvko vlastní řeči z úst cizincových – ale... více

Jazyky, víte, to je můj koníček. Učím se jim často a rád.

SVĚT: O životě tady a teď

18.10.2010
Jakáž pomoc, meditovat ne a neumím: sednout si na zkřížené nohy, vyčistit si mozek od myšlenek a setrvat v té pozici tak dlouho, až na mě přijde... více

Jsme lidé Západu, můžeme si počít něco lepšího: postarat se o sebe a o svůj zítřek sami.

POLITIKA: Obyčejný člověk a chudinka blbeček

13.10.2010
Ne že by mě výsledky květnových voleb v zemích českých do jisté opatrné míry nepotěšily. Jen jisté řeči, jež jim předcházely, ve mně prohloubily... více

Partajní hodnostáři se najednou mohli přetrhnout samou starostí o obyčejného člověka.

SPOLEČNOST: O atmosféře roku 1951

11.10.2010
Co je to platné, kdo neudělal vlastní zkušenost s jankovitou mrchou, neví, jaké to je sletět po nose s koně, i kdyby o tom stokrát četl a sto... více

Pro poučení nepamětníkům.

SVĚT: O vyhlídkách tolerantní interpretace koránu

6.10.2010
Zřídka, ale přece, se v novinách (spíš českých než našich německých, opatrných v tom ohledu až běda) setkávám s úvahami, týkajícími se pronikání... více

Čas k vývoji islámským zemím dát můžeme, je však otázka, dají-li týž čas ony nám.

EVROPA: Co existuje a co ne

30.9.2010
V Německu, kde žiji, je politický názor rozdělen přibližně takto: jedna polovina občanstva má sklon smýšlet levicově, druhá polovina pravicově. V mé... více

O populismu úvaha kacířská.

SPOLEČNOST: Domýšlet do konce

27.9.2010
Dovedu pochopit, že lidičkové ducha spíš prostšího a myšlení mělčího tíhnou k levicovosti. Je to asi slastná představa, mít tyhlety, jak se říká,... více

Pozor na pokušení, drazí levicoví myslitelé!

SVĚT: A znáte tenhle? Telefonuje Bush Ládinovi…

15.9.2010
Ležím pěkně v posteli a čtu si, když vtom vtrhne do ložnice manželka s očima navrch hlavy: „Vstávej! Pojď honem! V televizi dávají něco strrrašně... více

Celý pořad vedl diváka k úsudku, že si Američani, potvory, ty dva baráky odstřelili sami.

SVĚT: Diskutovat o koránu, ne jej pálit!

13.9.2010
Deváté výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku je tady a politicky korektní duše se mají nad čím rozčilovat: vyhlásilť... více

Valná část nedorozumění pramení z toho, že západní veřejnost islám nezná.

SPOLEČNOST: Kříž u Dobronína

10.9.2010
Pětašedesát let spočíval příkrov mlčení nad jistými šerednými skutky. Tu a tam jím něco proniklo, ale vzbudilo spíš pohoršení než aby si někdo sáhl... více

Pozoruji, že se cosi začíná měnit v zemích Koruny české.

SVĚT: Podivný Američan

30.8.2010
Není známo, zda prezident H.B. Obama vykrákal pana Thomase pro jeho nestydaté pochlebnictví za uši, ale měl by. Neměl by si dát líbit, jakým figurám... více

Obama stojí nad státem, nad celým světem. Je to svým způsobem Bůh.

EVROPA: O možnostech a úskalích rozšiřování

20.8.2010
Budiž prostopášným Řekům přiznána aspoň ta zásluha, že od té chvíle, co vyšly najevo jejich rozpočtové švindle, jaksi pominuly řeči o dalším a ještě... více

Ti, kdož rozhodují o členství v evropských strukturách, si svůj úkol náramně zjednodušili.

SVĚT: O dírách v informačním sýru

12.8.2010
Připouštím, že logika svrchu uvedených vět může někomu připadat trochu praštěná. Jsou nicméně úkazy, jež ji potvrzují; asi nejen já jsem si stačil... více

aneb Na závěr ropné havárie.

DOPRAVA: Jasné mávnutí novým koštětem

11.8.2010
Je po volbách a nová košťata se dávají do metení. Je to, povím vám, skoro zázrak, dvacet let se nezametlo v zemích Koruny české nic, leda pod... více

Nejzchátralejší stát má nejvíc zákonů (Publius Cornelius Tacitus).

SVĚT: Počítání zakopaných psů a velmoci zítřka

6.8.2010
Nemine skoro den, abych se odněkud nedozvěděl, komu všemu jest určeno státi se velmocí budoucnosti. V čele seznamu nacházím téměř povinně Čínu, hned... více

Prozíravost nikdy nebyla silnou stránkou apoštolů levicovosti.

SVĚT: Mezi Kongem a Lucemburskem

2.8.2010
Co se tak člověk nedozví: dočetl jsem se tuhle, že Česká republika – cituji – má nejnižší úroveň chudoby ze všech sedmadvaceti zemi Unie. I chtělo by... více

aneb K čemu politik potřebuje chudobu.

POLITIKA: Ozvěny ze Švýcar

30.7.2010
Je tomu sotva pět týdnů, co jsem se na tomto místě ptal, ví-li strana Věci veřejné, co činí, pouštějíc z pytle kocoura přímé demokracie. Kocour od té... více

aneb Jak zacházeti s přímou demokracií.

SVĚT: O dvojím povšimnutí

28.7.2010
Lidé jsou pitomé, říkal pan Mazánek, co si chodíval popovídat k mému dědečkovi do kvelbu. Nevědí, co je pro ně dobré, neposlouchají moudrých rad,... více

aneb Klimatická patálie a lidé pitomé.

SPOLEČNOST: O omylnosti mudrců

8.7.2010
Velký papež idejí, prodchutý zničujícím božským zápalem (přední německý spisovatel meziválečného času Thomas Mann o Stalinovi). Vůdce sám a jediný... více

Jakým pochodem se z lidského tvora stává intelektuál?

SPOLEČNOST: Přemítání filosofické

7.7.2010
Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? Ach, ach, jáť sem se jinakších věcí nadál! Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč… (Jan... více

aneb Myslitelé bez myšlenky.

EVROPA: Na okraj nizozemských voleb

28.6.2010
Aspoň v tom budiž Řekům chvála, že svým velkorysým nakládáním s veřejnými financemi nechtěně přivodili jednu dávno potřebnou změnu: i nejbláhovější... více

aneb Koho do oslovské lavice.

SVĚT: Nesvaté pokrytectví

21.6.2010
Dost dlouho jsem cizinou se potloukal, jak pěje Jeník v Prodané nevěstě, po celičký ten čas zpráv o politickém i jiném dění ve vlastech českých ani... více

aneb O chlapečcích a sinusoidě.