20.2.2018 | Svátek má Oldřich


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

POLITIKA: Rozpaky nad legislativním očekáváním

29.7.2015
Vláda se totiž chystá právě v druhé, jaksi předvolební polovině svého vládnutí přijmout některá zásadní legislativní opatření dotýkající se milionů... více

Zdá se, že se vládě nepodaří splnit jakýsi politologický předpoklad úspěšného vládnutí.

PRÁVO: Dávky, bydlení… a varování vládě

26.6.2015
V současné době vyvolává mnoho negativních reakcí aktuální problém spojený s vyplácením sociálních dávek, především dávek spojených s bydlením. více

Poslanci, kteří hlasovali pro tuto zákonnou změnu, jsou spojeni s životem v obcích.

PRÁVO: Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

21.5.2015
Pokud se v poslední době množí (např. Česká justice 7. 5. 2015: Občané i realitní firmy se ocitli kvůli žalobě na diskriminaci v patové situaci, mají... více

Lze omezit právo vlastníků nemovitosti kvůli jakémusi vyššímu společenskému zájmu?

PRÁVO: Jak opatřit byt?

18.5.2015
Nemám zde na mysli občana, který shání bydlení pro svoji rodinu. Jde mi o obce, které – podle projednávané koncepce sociálního bydlení – si musí (!)... více

Sociální bydlení: jak má obec převzít byty od soukromých majitelů?

PRÁVO: Memento Cibulka?

9.5.2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již... více

Policie vyklízí nemovitost od lidí, kteří tam – podle názoru policie – nemají co dělat.

VZPOMÍNKA: Je to již sedmdesát let…

7.5.2015
V pondělí 4. května jsem se účastnil v pankrácké věznici vzpomínkového shromáždění na všechny ty, kteří zde před sedmdesáti lety zahynuli. Opravdu... více

Dnes už je skoro odvážné říkat, že Prahu osvobodili Rusové.

PRÁVO: Nepřizpůsobiví na návštěvě

21.4.2015
O tom, jak jsou bez souhlasu pronajímatele obsazovány byty dalšími osobami, které se vydávají za příbuzné nájemce, psal v článku „Nájemní byty... více

Problémy není možné řešit tak, že by pronajímatel měl právo rozhodovat o návštěvách.

PRÁVO: Zkušenost, nikoli předsudek

3.4.2015
Nedávná aktivita veřejné ochránkyně práv ohledně údajné diskriminace Romů při odmítnutí prohlídky bytu a následná publicita tohoto problému byly,... více

Odepřít romskému zájemci prohlídku bytu může vypadat jako diskriminace.

SPOLEČNOST: Odmítněme státní výklad rodinného práva!

30.3.2015
Velmi častou námitkou, se kterou se setkávali zpravidla „laičtí“ účastníci nejrůznějších diskusí v této věci, bylo tvrzení, že lidé o věci vědí málo,... více

Jedním z témat, která oživovala naši veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

GLOSA: Práva bez nároku?

14.3.2015
Zásadně se mýlí M. Hudec v článku Když se lidská práva mezi sebou perou (Právo 6.3.), ve kterém polemizuje s myšlenkami uvedenými v mém článku Lidská... více

O lidská práva je třeba začít efektivně bojovat, ale ne o to, zda budou, či nebudou.

SPOLEČNOST: Lidská důstojnost, nejen práva!

5.3.2015
„Platí opravdu základní lidská práva pro všechny stejnou měrou? Mají se dostat i těm, kteří se jich pouze dovolávají a sami je nedodržují?“ ptá se v... více

O lidskou důstojnost musíme usilovat, má-li se zachránit náš svět.

SPOLEČNOST: Nezakazovat islám! Jen nesdílet…

16.1.2015
Výzvy k zákazu islámu jsou zcela nesmyslné a jen zhoršují již tak složitou a málo přehlednou situaci. Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň... více

Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň civilizace, které jsme dosáhli.

SPOLEČNOST: Romové 2015

13.1.2015
Na počátku roku je vhodné zamyslet se nad problémy a otázkami, na které již dlouho hledáme a nenacházíme rozumné odpovědi. To, co mne přimělo k... více

Aktivisté usilují o vymýcení negativních předsudků, nikoliv toho, co je způsobuje.

SPOLEČNOST: Lumpenkavárna a spol.

21.11.2014
Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem. Nevím sice, jak zrovna toto jinak bohulibé zařízení k tomu přišlo, a už vůbec nevím, proč... více

Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem.

SPOLEČNOST: Základní práva neřeší nerovnost

14.11.2014
Otázka lidských práv je v poslední době v českých sdělovacích prostředcích velmi frekventovaná, neboť pokusy o její řešení se hodí k nejrůznějším... více

Běženci prchající do Evropy usilují především o své sociální zabezpečení.

VZPOMÍNKA: Jiný Listopad

12.11.2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé... více

I v tehdejších legálních strukturách – nerado se to dnes připomíná – existovala očekávání změny.

LIDSKÁ PRÁVA: Ani katastrofa, ani šance!

15.10.2014
Již několik týdnů probíhá na stránkách Práva i v jiných tiskovinách (A2) intelektuální debata o pojetí lidských práv mezi Petrem Drulákem a Jiřím... více

Postmoderní svět je dnes už zcela jinde, než si myslí Jiří Přibáň.

SPOLEČNOST: Ombudsman není mlčící sfinga

10.10.2014
Opravdu si nemyslím, že každý, kdo byl zmíněn v denním tisku, by nezbytně musel publikovat své odlišné stanovisko, ale pokud jsem opakovaně označen... více

Bylo mi již poněkolikáté vytýkáno, že se veřejně vyjadřuji k aktuálním otázkám veřejného života.

PRÁVO: Justice bez spravedlnosti?

29.9.2014
Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ: manželé Ing. K. a B. K. se rozvedli, nato Obvodní soud pro Prahu 8... více

Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ.

SPOLEČNOST: Agentura, která nepomůže

27.9.2014
Město Duchcov má za sebou dvě události, které je činí z hlediska pokusů o začleňování a o soužití s lidmi, jež označujeme za „sociálně vyloučené“,... více

Stát by při integraci nezačleněných neměl přehlížet legitimní zájmy těch „zbývajících“.

SPOLEČNOST: Jaká práva?

13.9.2014
Dvě nedávné nesouvisející události, totiž vládní jednání o kontaktech s Čínou a téma „muslimských šátků“, ukázaly, že pokud se někdo dovolává... více

Někteří si nesou práva s sebou? To je zhoubné.

PRÁVO: Opatrně s antidiskriminací

3.9.2014
V nedávných dnech rozvířila hladinu veřejného mínění mimo jiné zpráva veřejné ochránkyně práv o problematice „muslimských šátků“. Obávám se, že však... více

Hladinu veřejného mínění rozvířila zpráva veřejné ochránkyně práv o „muslimských šátcích“.

POLITIKA: Obtížné hledání cesty

14.8.2014
Čas od času narazím na povzdech, jak levice v Evropě obtížně hledá v globalizovaném světě cestu k voličům, neboť nenalézá témata, kterými by je... více

Levice opouští vlajkovou loď - práva pro všechny.

PRÁVO: Kšefty s chudobou - další rozpaky

17.7.2014
Veřejnost netrpělivě očekává novelizaci zákona, která má zabránit „kšeftování s chudobou“, totiž zneužívání různých příspěvků na bydlení majiteli... více

U navrhované novely zákona o pomoci v hmotné nouzi se nelze ubránit rozpakům.

PRÁVO: Mlha nad sociálním bydlením

14.7.2014
Jistě lze ocenit snahu, se kterou se vláda snaží napravit vše, co bylo v problematice sociálního bydlení zanedbáno, ale současně je nezbytně třeba... více

Prohlášení členů vlády svědčí o tom, že jednota nepanuje ani v cílech, ani v prostředcích.

PRÁVO: Aktivismus soudů, premonstráti a Hradišťko

3.7.2014
Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko, která na základě žaloby Královské kanonie premonstrátů na Strahově a na... více

Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko.

PRÁVO: Byt pro soudce

6.6.2014
V roce 2007 jsem napsal tento článek o soudci J. V., který se nyní má stát předsedou Krajského soudu v Ústí n. Labem. Tak nevím…. více

Nemá-li respekt v právu sám soudce, lze pak od něj očekávat spravedlivá rozhodnutí?

PRÁVO: Pověšená babička pana prezidenta

5.6.2014
Rozhodně se nemíním zabývat virtuální tragédií v rodině pana prezidenta, ale rád bych se šířeji zamyslel nad jeho nedávným výrokem o tom, že... více

Mnohé mediální "poprasky" ohledně bydlení již máme za sebou od devadesátých let.

POLITIKA: Krásná hesla šokovaných ministrů

17.5.2014
Pro občana není asi příliš povzbudivé, pokud se dočítají, že ministr je šokován, a tedy překvapen tím, co je lidem dobře známo a s čím se občané... více

Z tisku se dozvídáme, že ministři byli na Šluknovsku překvapeni realitou, s níž se setkali.

HISTORIE: Ono se toho zase u nás tolik nedělo

9.5.2014
Tento, dnes již proslulý výrok naší ministryně spravedlnosti o poměrech v období protektorátu Čechy a Morava, tedy v období druhé světové války, může... více

Proslulý výrok naší ministryně může být také vyložen ve prospěch českého národa.

SPOLEČNOST: Lidská práva na ústupu

26.4.2014
Na portálu Česká pozice se nedávno zajímavě rozepsal Roman Joch o české zahraniční politice v souvislosti s neutuchajícími (a současnými událostmi... více

aneb Omyly Romana Jocha.

PRÁVO: Dluhy, advokáti, exekuce

1.4.2014
Poslanecká sněmovna projednává v současné době poslanecký návrh novely zákona, podle které by se snížily odměny advokátů v případě vymáhání tzv.... více

Náklady, které soudy přiznávají advokátům, prý příliš a neoprávněně zvyšují zadlužení dlužníků.

SPOLEČNOST: Jak dál v Ombudsmanově?

22.3.2014
Nedávné události v "Ombudsmanově", jak nazval úřad ombudsmana neboli Kancelář veřejného ochránce práv jihočeský hejtman J. Zimola, ukázaly, že právní... více

Nedávné události ukázaly, že právní zakotvení instituce ombudsmana není zcela bezproblémové.

SPOLEČNOST: Ubytovny

17.3.2014
Tak jsem si dovolil navrhnout, aby jeden z nejhanebnějších kšeftů s chudobou – tedy provozování "ubytoven" pro lidi, kterým nikdo jinde jiné bydlení... více

Tak jsem si dovolil navrhnout, aby jeden z nejhanebnějších kšeftů s chudobou převzal stát.

SPOLEČNOST: Pravoslavný Křeček

20.2.2014
Tak jsem se ze sobotního Práva dozvěděl, že navazuji "na trend prosazovaný státem a pravoslavnou církví v Rusku…". více

Podle pana Mitrofanova navazuji "na trend prosazovaný státem a pravoslavnou církví v Rusku…".

SPOLEČNOST: O ombudsmanovi viděném z Malé strany

4.1.2014
Neměl jsem nikdy moc rád matematiku a nevím zcela přesně, co dělá Matematický ustav AV ČR, ale nenapadlo by mne na základě soukromé nechuti požadovat... více

O žádném "trápení" v práci ombudsmana, o kterém píše Korecký v Týdnu, nemůže být řeč!