18.6.2018 | Svátek má Milan


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

PRÁVO: Dva nálezy, více pochybností

28.11.2015
Dva nálezy Ústavního soudu z nedávné doby vzbudily mimořádnou pozornost nejen proto, že se dotýkaly skutečností, se kterými je spojen velký veřejný... více

Dva nálezy Ústavního soudu z nedávné doby vzbudily mimořádnou pozornost.

SPOLEČNOST: Kardinál přispívá k fašizaci země?

26.11.2015
Podle oficiálního sdělení pražského arcibiskupství pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka navštívil 20. listopadu 2015 v Lánech prezidenta... více

Proč přední katolický intelektuál, profesor UK, oznamuje, že se stydí za svého kardinála?

POLITIKA: Quo vadis, ČSSD?

11.11.2015
Po zveřejnění jednoho z posledního průzkumu volitelnosti politických stran, ve kterém bylo ČSSD přiznáno jen 16 % preferencí, jistě kdekoho napadne -... více

Rád bych poukázal na názory dvou mladých politologů, kteří se ČSSD zabývají a nešetří dobrými radami.

SPOLEČNOST: Skutečně odstraníme ghetta?

24.10.2015
Pro hledání odpovědi na otázku, jak odstranit ghetta, jsou podle mého názoru rozhodující dva dokumenty: koncepce sociálního bydlení, schválená před... více

„Sociálně vyloučené lokality“, tedy ghetta, nejsou obývány jen chudými lidmi.

EVROPA: Nepřehlížejme rozpory kolem migrantů

21.10.2015
Problém uprchlíků je další příčinou prohlubujícího se vzájemného neporozumění ve společnosti. Část veřejnosti si stále více nemyslí, že bychom v... více

Lidé instinktivně chápou, že je rozdíl mezi útěkem před válkou a cestou za lepším životem.

PRÁVO: I komické násilí je násilí

18.9.2015
V souvislosti s odsouzením komunisty Michala Kesudise za „ubohá a hanebná slova“ o českých vojácích v Afghánistánu ostravským soudem se Petr... více

Demokratická společnost se musí bránit. Například i proti házení vajec na hlavu státu.

SPOLEČNOST: Vlamování se do otevřených dveří

24.8.2015
Výzev k tomu, aby – jak čteme ve výzvě Vědci proti strachu a lhostejnosti – nebyla v zemi „rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská... více

Nejen vědci, ale jistě i podstatná část veřejnosti je znepokojena „uprchlickou krizí“.

PRÁVO: Pro dobrotu na žebrotu…

22.8.2015
Kreslený vtip o tom, jak Bakala sjednotil národ, uveřejněný v Právu 13. 8. 2015 a článek Kateřiny Konečné („Bakalova nejvýnosnější šachta“ Právo 17.... více

Nejvhodnější ilustraci tohoto přísloví je vztah mezi bývalými byty OKD a vládou ČSSD.

SPOLEČNOST: Zemanova „hloupá“ otázka

8.8.2015
I poté, co dozněly opravdu nejrůznější komentáře, a poté, co snad již odezněl i smích, který v Evropě nad hloupou otázkou prezidenta ohledně... více

Peníze pro běžence máme a pro ohrožené děti nikoliv? Někdy nezbývá než takhle se ptát.

EVROPA: Říše římská, neúroda a uprchlíci

3.8.2015
Mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos se v článku „Za uprchlíky poděkujme“ (LN 27.7.2015) rozepsal o našem vztahu k „uprchlické krizi“ a neshledal na nás (tedy... více

Mluvčí Hnutí Duha se rozepsal o našem vztahu k „uprchlické krizi“.

POLITIKA: Rozpaky nad legislativním očekáváním

29.7.2015
Vláda se totiž chystá právě v druhé, jaksi předvolební polovině svého vládnutí přijmout některá zásadní legislativní opatření dotýkající se milionů... více

Zdá se, že se vládě nepodaří splnit jakýsi politologický předpoklad úspěšného vládnutí.

PRÁVO: Dávky, bydlení… a varování vládě

26.6.2015
V současné době vyvolává mnoho negativních reakcí aktuální problém spojený s vyplácením sociálních dávek, především dávek spojených s bydlením. více

Poslanci, kteří hlasovali pro tuto zákonnou změnu, jsou spojeni s životem v obcích.

PRÁVO: Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

21.5.2015
Pokud se v poslední době množí (např. Česká justice 7. 5. 2015: Občané i realitní firmy se ocitli kvůli žalobě na diskriminaci v patové situaci, mají... více

Lze omezit právo vlastníků nemovitosti kvůli jakémusi vyššímu společenskému zájmu?

PRÁVO: Jak opatřit byt?

18.5.2015
Nemám zde na mysli občana, který shání bydlení pro svoji rodinu. Jde mi o obce, které – podle projednávané koncepce sociálního bydlení – si musí (!)... více

Sociální bydlení: jak má obec převzít byty od soukromých majitelů?

PRÁVO: Memento Cibulka?

9.5.2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již... více

Policie vyklízí nemovitost od lidí, kteří tam – podle názoru policie – nemají co dělat.

VZPOMÍNKA: Je to již sedmdesát let…

7.5.2015
V pondělí 4. května jsem se účastnil v pankrácké věznici vzpomínkového shromáždění na všechny ty, kteří zde před sedmdesáti lety zahynuli. Opravdu... více

Dnes už je skoro odvážné říkat, že Prahu osvobodili Rusové.

PRÁVO: Nepřizpůsobiví na návštěvě

21.4.2015
O tom, jak jsou bez souhlasu pronajímatele obsazovány byty dalšími osobami, které se vydávají za příbuzné nájemce, psal v článku „Nájemní byty... více

Problémy není možné řešit tak, že by pronajímatel měl právo rozhodovat o návštěvách.

PRÁVO: Zkušenost, nikoli předsudek

3.4.2015
Nedávná aktivita veřejné ochránkyně práv ohledně údajné diskriminace Romů při odmítnutí prohlídky bytu a následná publicita tohoto problému byly,... více

Odepřít romskému zájemci prohlídku bytu může vypadat jako diskriminace.

SPOLEČNOST: Odmítněme státní výklad rodinného práva!

30.3.2015
Velmi častou námitkou, se kterou se setkávali zpravidla „laičtí“ účastníci nejrůznějších diskusí v této věci, bylo tvrzení, že lidé o věci vědí málo,... více

Jedním z témat, která oživovala naši veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

GLOSA: Práva bez nároku?

14.3.2015
Zásadně se mýlí M. Hudec v článku Když se lidská práva mezi sebou perou (Právo 6.3.), ve kterém polemizuje s myšlenkami uvedenými v mém článku Lidská... více

O lidská práva je třeba začít efektivně bojovat, ale ne o to, zda budou, či nebudou.

SPOLEČNOST: Lidská důstojnost, nejen práva!

5.3.2015
„Platí opravdu základní lidská práva pro všechny stejnou měrou? Mají se dostat i těm, kteří se jich pouze dovolávají a sami je nedodržují?“ ptá se v... více

O lidskou důstojnost musíme usilovat, má-li se zachránit náš svět.

SPOLEČNOST: Nezakazovat islám! Jen nesdílet…

16.1.2015
Výzvy k zákazu islámu jsou zcela nesmyslné a jen zhoršují již tak složitou a málo přehlednou situaci. Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň... více

Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň civilizace, které jsme dosáhli.

SPOLEČNOST: Romové 2015

13.1.2015
Na počátku roku je vhodné zamyslet se nad problémy a otázkami, na které již dlouho hledáme a nenacházíme rozumné odpovědi. To, co mne přimělo k... více

Aktivisté usilují o vymýcení negativních předsudků, nikoliv toho, co je způsobuje.

SPOLEČNOST: Lumpenkavárna a spol.

21.11.2014
Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem. Nevím sice, jak zrovna toto jinak bohulibé zařízení k tomu přišlo, a už vůbec nevím, proč... více

Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem.

SPOLEČNOST: Základní práva neřeší nerovnost

14.11.2014
Otázka lidských práv je v poslední době v českých sdělovacích prostředcích velmi frekventovaná, neboť pokusy o její řešení se hodí k nejrůznějším... více

Běženci prchající do Evropy usilují především o své sociální zabezpečení.

VZPOMÍNKA: Jiný Listopad

12.11.2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé... více

I v tehdejších legálních strukturách – nerado se to dnes připomíná – existovala očekávání změny.

LIDSKÁ PRÁVA: Ani katastrofa, ani šance!

15.10.2014
Již několik týdnů probíhá na stránkách Práva i v jiných tiskovinách (A2) intelektuální debata o pojetí lidských práv mezi Petrem Drulákem a Jiřím... více

Postmoderní svět je dnes už zcela jinde, než si myslí Jiří Přibáň.

SPOLEČNOST: Ombudsman není mlčící sfinga

10.10.2014
Opravdu si nemyslím, že každý, kdo byl zmíněn v denním tisku, by nezbytně musel publikovat své odlišné stanovisko, ale pokud jsem opakovaně označen... více

Bylo mi již poněkolikáté vytýkáno, že se veřejně vyjadřuji k aktuálním otázkám veřejného života.

PRÁVO: Justice bez spravedlnosti?

29.9.2014
Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ: manželé Ing. K. a B. K. se rozvedli, nato Obvodní soud pro Prahu 8... více

Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ.

SPOLEČNOST: Agentura, která nepomůže

27.9.2014
Město Duchcov má za sebou dvě události, které je činí z hlediska pokusů o začleňování a o soužití s lidmi, jež označujeme za „sociálně vyloučené“,... více

Stát by při integraci nezačleněných neměl přehlížet legitimní zájmy těch „zbývajících“.

SPOLEČNOST: Jaká práva?

13.9.2014
Dvě nedávné nesouvisející události, totiž vládní jednání o kontaktech s Čínou a téma „muslimských šátků“, ukázaly, že pokud se někdo dovolává... více

Někteří si nesou práva s sebou? To je zhoubné.

PRÁVO: Opatrně s antidiskriminací

3.9.2014
V nedávných dnech rozvířila hladinu veřejného mínění mimo jiné zpráva veřejné ochránkyně práv o problematice „muslimských šátků“. Obávám se, že však... více

Hladinu veřejného mínění rozvířila zpráva veřejné ochránkyně práv o „muslimských šátcích“.

POLITIKA: Obtížné hledání cesty

14.8.2014
Čas od času narazím na povzdech, jak levice v Evropě obtížně hledá v globalizovaném světě cestu k voličům, neboť nenalézá témata, kterými by je... více

Levice opouští vlajkovou loď - práva pro všechny.

PRÁVO: Kšefty s chudobou - další rozpaky

17.7.2014
Veřejnost netrpělivě očekává novelizaci zákona, která má zabránit „kšeftování s chudobou“, totiž zneužívání různých příspěvků na bydlení majiteli... více

U navrhované novely zákona o pomoci v hmotné nouzi se nelze ubránit rozpakům.

PRÁVO: Mlha nad sociálním bydlením

14.7.2014
Jistě lze ocenit snahu, se kterou se vláda snaží napravit vše, co bylo v problematice sociálního bydlení zanedbáno, ale současně je nezbytně třeba... více

Prohlášení členů vlády svědčí o tom, že jednota nepanuje ani v cílech, ani v prostředcích.

PRÁVO: Aktivismus soudů, premonstráti a Hradišťko

3.7.2014
Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko, která na základě žaloby Královské kanonie premonstrátů na Strahově a na... více

Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko.