21.10.2017 | Svátek má Brigita


Jan Payne

Jan Payne

SPOLEČNOST: Zachraňme českou národní identitu!

23.11.2011
Boj za své sebeurčení přitom dělá opět špatně, totiž přesněji, stále ještě se drží strategie naprosto chybné. O kterou strategii jde? Jde o to, že... více

Evropa je v pohybu a Čech se o svou národní identitu opět bojí.

SPOLEČNOST: Krize demokracie

31.10.2011
První stabilní republika budovaná na demokratických základech byla prezidentská a volby probíhaly tak, že elektoři strčili volební lístky do brašny,... více

Kudy z ní ven? Pět prvků, které by mohly vést k nápravě.

SPOLEČNOST: Apokalyptická krize

27.10.2011
Někdy koncem 19. st. jednal americký kongres vážně o tom, že zatímco přistěhovalců přibývá, pokračuje vybíjení stád bizonů: bizonů je stále méně a za... více

Společnost není s to podle klasických schémat fungovat dál.

ÚVAHA: Politici a bankéři páchají kriminální čin...

19.10.2011
Stručná poznámka o bizarnímu stavu současné společnosti: jak to, že se zpronevěra trestá u drobných šejdířů a potud, pokud ji někdo páchá ve velkém,... více

... a nic se neděje.

SPOLEČNOST: Zdál se mi sen, že se nebe hroutí ...

7.10.2011
"Zdál se mi sen, že se nebe hroutí", to je začátek klasického spirituálu v podání skupiny Spirituál kvintet. Tato verze posledního soudu je ovšem... více

Co se to kolem nás a s námi děje?

SPOLEČNOST: Estébáci mezi námi

20.9.2011
Jedno staré a známé latinské přísloví praví "tempora mutantur et nos mutamur in illis" (časy se mění a my s nimi). Od časů komunismu se změnilo... více

Vyznačují se tím, že dostávají státní zakázky.

SPOLEČNOST: Perestrojka či zhroucený socialismus?

7.9.2011
Urážet jiné národy po způsobu pana presidenta tím, že jejich členové jsou líní pracovat, je hloupé a ještě hloupější je pak opravovat to urážením... více

Urážet jiné národy tím, že jejich členové jsou líní pracovat, je hloupé.

SPOLEČNOST: Nejsou lidi - stojíme na pokraji propasti

9.6.2011
Vyjdu ze zkušenosti každého: jistě jsme všichni někdy slyšeli a asi i řekli větu "nejsou lidi" s hlubokými vráskami na čele. Platí v podnikání na... více

Důvody takového tvrzení lze najít všude kolem nás.

SPOLEČNOST: Nepřítel veřejnosti číslo jedna

20.5.2011
Toto slovní spojení charakterizuje Chicago a dokonce i celé USA třicátých roků: tato doba byla dokonce pojmenována přímo "dobou nepřítele veřejnosti"... více

Česká společnost se začíná nápadně podobat Chicagu třicátých roků.

ZDRAVOTNICTVÍ: Potřebujeme vůbec ministra zdravotnictví?

28.1.2011
Ministr zdravotnictví je nyní plně vytížen a ještě k tomu ve stresu kvůli hrozbě zhroucení nemocniční péče. O krizi v důsledku hrozby odchodu tisíců... více

Ministr nemá žádný raison d'etre potud, pokud se z úvah o systému zdravotnictví vyloučí etika.

ZDRAVOTNICTVÍ: Kdo koho vlastně vydírá?

3.1.2011
Probíhající diskuse o požadavcích lékařů a jejich možném odchodu do zahraničí se bezprostředně dotýká etiky a příspěvek nabízí některé etické... více

Lékaři společnost či společnost lékaře?

JUSTICE: Vyměňte soudce!

23.12.2010
Jeden filosof se konečně ujal svého poslání a stal se iniciátorem podpisové iniciativy "Vyměňte politiky!" s docela úctyhodným počtem těch, kteří jej... více

Proč bych si měl platit drahého advokáta, když si mohu zaplatit laciného soudce?

VOLBY: Ostraka a zlí lidé v demokratické společnosti

26.6.2010
Proběhly volby a nyní se jedná o koalicích i dalším politickém uspořádání. Ovšem všechno se děje na pozadí vzepětí občanské společnosti. Všimněme si,... více

Jedním z klišé je, že 'každý národ má vládu, kterou si zaslouží'.

SPOLEČNOST: Frontová linie

2.2.2010
Jde vlastně o válčený stav. Když dojde k ohrožení národa, semknou se všichni proti společnému nepříteli a vzájemné spory se nechávají stranou: takové... více

Obvyklé dělení politického jeviště na levici a pravici ztrácí svou platnost.

SPOLEČNOST: Víme již, co je kapitalismus?

23.1.2010
Máme za sebou dvacet roků budování kapitalismu a mnohým se zdá, že kapitalismus již důvěrně znají. Avšak je tomu tak? Již to, že po čtyřicet roků... více

Ukazuje se, že veřejnost ztotožňuje kapitalismus se soukromým vlastnictvím.

SPOLEČNOST: Národ slabochů

19.1.2010
Obrovská část společnosti politikům nadává, pohrdá jimi, štítí se jich a za žádnou cenu nechce být mezi takto odporné lidi zahrnuta. Ovšem klíčovou... více

Jsou Češi národem slabochů? Když uděláme procházku dějinami, dost to tak vypadá.

SPOLEČNOST: Národ blbců

8.12.2009
Národ blbců Češi určitě nejsou, nicméně vypadá to tak v očích zahraniční veřejnosti a v mezinárodním měřítku. A bude to tak vypadat potud, pokud bude... více

Korupce je trestí komunismu a komunismus ji povýšil na princip státu a práva.

JUSTICE: Důvěry zbavená soudní moc a co s tím?

23.11.2009
V české společnosti bují korupce a jediným účinným nástrojem k její eliminace je výkonná justice; justice je ovšem touto chorobou zasažená také.... více

Bez radikální proměny soudnictví se česká společnost nepohne dál.

POLITIKA: Kapitalismus a privatizace - ruzyňské letiště

2.11.2009
Máme za sebou 20 roků budování kapitalismu a mnohým se zdá, že kapitalismu již důvěrně znají. Avšak je tomu tak? Již to, že po čtyřicet roků... více

Jedinečné komodity nemá smysl privatizovat vůbec.

SPOLEČNOST: Naše nynější krize

8.5.2009
Není drzostí vypůjčit si titul proslulého Masarykova spisu pro krátký článek? Co máme s Masarykem společného? Myslím, že přece jen mnohé. Vždyť... více

Zdá se, že naše doba je v dokonalém úpadku.

FEJETON: Návod k vyloučení KSČM z parlamentu

16.2.2009
V parlamentu i v jiných volených grémiích s ní nikdo nechce oficiálně spolupracovat, ovšem všichni to v té či oné podobě dělají. Snahy měnit volební... více

Česká politická scéna trpí tím, že komunistická strana nadále legitimní je i není.

SPOLEČNOST: Čistota politické filosofie a ODS

1.12.2008
V čem ona krize vlastně spočívá? Asi hlavní výtka přicházející od veřejnosti, samotných členů i vedení tkví v tom, že je špatně čitelná ve svém... více

ODS se nachází v krizi čili ve stavu, kdy další vývoj předjímat nelze či lze jen svízelně.

SPOLEČNOST: Václav Klaus a národní suverenita

26.11.2008
Václav Klaus je již proslulý po celé Evropě tím, že se bije za suverenitu České republiky a podle všeho i dalších států navzdory přání jejich občanů.... více

Zdá se, že Václav Klaus má poměrně zmatené pojetí státu podepřené jen chabými znalostmi.

ÚVAHA: Šťastná společnost

6.11.2008
Po revoluci naše společnost zavrhla totalitní socialismus a vzápětí se vzedmula vlna nadšení pro budování kapitalismu s tím, že kdekterý Čech se... více

Jednou z hlavních sil podporujících monopolizaci je korupce .

SPOLEČNOST: Česká zhůvěřilost

6.9.2008
Po nadšení z 'revoluce' v roce 1989 dostihlo mnohé z nás rozčarování nad tím, že charakter české společnosti je devastován ještě daleko hůře než... více

Společným jmenovatelem postkomunistických zemí je tíživý odkaz totalitní minulosti.

ZDRAVOTNICTVÍ: Omezenost reformy v podání ministra Julínka

15.5.2008
Řada moderních prací ukazuje úzkou souvislost mezi stanovením priorit ve zdravotnictví a fungováním celého systému této péče. Bez jasného určení... více

Julínek vůbec nevznesl otázku po tom, co je vlastně cílem jeho reformy zdravotnictví.