7.2.2016 | Svátek má Veronika


Zdeněk Jemelik 1

Zdeněk Jemelík

POLICIE: O bludech v povědomí veřejnosti

7.12.2013
Všechny politické strany hlásají urbi et orbi, že veřejnoprávní televize nemá sloužit stranickopolitickým zájmům a stejně tak Policie ČR nemá... více

Na současné nepříjemnosti s velením policie zadělal Jan Kubice s pomocí GIBS.

PRÁVO: K nedělním Otázkám Václava Moravce

4.12.2013
V Otázkách Vymývače mozků (jinak OVM) na ČT 24 dne 1.prosince 2013 došlo k nesmírně zajímavé výměně názorů mezi "vymývačem" Václavem Moravcem a... více

Domýšlivý komentátor bojuje proti návratu Petra Lessyho do funkce.

PRÁVO: Ministerstvo nespravedlnosti

3.12.2013
Ledacos z toho, čeho jsme v současnosti svědky, jasnozřivě popsal George Orwell v románu "1984". Mimo jiné také v jeho románové Oceánii měli... více

Ledacos z toho, čeho jsme v současnosti svědky, jasnozřivě popsal George Orwell.

POLITIKA: Korupce není zločin

30.11.2013
Současný vnitropolitický vývoj a jeho odraz v mediálním světě a v jednání orgánů trestního řízení dokazuje, že jsme dědičností svázáni s postavami... více

Zajímavý je například rozdíl v přístupu ke kauzám tří "trafikantů" a kauze Jana Fischera.

JUSTICE: Nevidoucí státní zastupitelství

27.11.2013
Úniky z trestních spisů jsou ohavná věc. Pokud se provalí, vedoucí státní zástupci se obvykle zapřísahají, že z jejich úřadu nic neuniklo, zcela... více

Státní zastupitelství se vyhnulo naplnění poslání, jemuž má sloužit dle Ústavy ČR a zákona.

JUSTICE: Odhalení soudcovské svévole

23.11.2013
V úterý 19. listopadu 2013 vyhověl 4. senát Nejvyššího soudu ČR stížnosti pro porušení zákona, kterou na základě podnětu spolku Šalamoun ze dne... více

K odpovědnosti soudce za poškození občana nesprávným rozhodnutím.

POLICIE: Jak zardousit Petra Lessyho

18.11.2013
Odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů a jeho nahrazení Petrem Lessym, zcela netradičně vzešlým z konkursu, bylo výsledkem tvrdého střetu... více

Petr Nečas a jeho souputníci se nikdy s jmenováním Petra Lessyho nesmířili.

PRÁVO: Rath a Wolf, dvě jména milá…

15.11.2013
Jména obou kdysi vlivných poslanců neopouštějí mediální prostor. Méně se připomíná Petr Wolf, pravomocně odsouzený, vyhýbající se někde v nedohlednu... více

Smyslem života nicotných úředníků není pomáhat, ale dodávat si zdání moci a škodit lidem.

JUSTICE: Karikatura Abrahama Lincolna

8.11.2013
Usnesení 3. senátu Nejvyššího soudu ČR z 31.října 2013, jímž soud potvrdil vyjmutí bývalých poslanců Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře z... více

Trestnost korupčního jednání politiků nelze posuzovat bez vztahu k povaze cíle.

MÉDIA: Křivé zrcadlo stíhání Víta Bárty

4.11.2013
Přísné utajování důvodů trestního stíhání předsedy Věcí veřejných Víta Bárty a plukovníka Jana Petržílka, vedoucího odboru analytiky a informatiky... více

Nejdále zachází známý bulvární "investigativec" Kmenta, kterému Bárta dlouhodobě leží v žaludku.

POLITIKA: Probuzení ve Švejkolandu

1.11.2013
Má kusá předpověď volebního výsledku a povahy povolebního vývoje v článku Z mé křišťálové koule byla dosti přesná. Přece jen jsem ale netušil, že... více

Ve volebním výsledku se naplno odrazila opotřebovanost tradičních politických stran.

POLITIKA: Z mé křišťálové koule

24.10.2013
Ač vnímám svět politiky především pod zorným úhlem jejího vlivu na utrpení obětí trestního řízení, nemohu se vyhnout přemýšlení o možném výsledku... více

Pohled na programy stran, jež mají naději na úspěch, nedává naději na "lepší, šťastnější zítřky".

PRÁVO: Soudní „překvápka“

19.10.2013
V úterý 14. října 2013 se po internetu rozšířila zpráva, že Městský soud v Praze jako soud odvolací zastavil dne 9. října 2013 v neveřejném zasedání... více

Již nikdy by nemělo dojít k takovému darebáctví, jakým byl Kubiceho puč.

JUSTICE: Temná moc žalobců XXI.

15.10.2013
Francouzský politolog baron Charles Louis Montesquieu vytvořil v polovině 18. století teorii rozdělení státní moci mezi tři rovnocenné sloupy: moc... více

Alena Vitásková je trnem v oku mnoha majitelům fotovoltaických elektráren.

JUSTICE: Ryba smrdí od hlavy i v justici

11.10.2013
Že Česká republika, jejíž soudci posílají lidi do vězení častěji než jejich kolegové v sousedních státech a občas zavřou i nevinného, zatímco... více

Neuspokojivý stav soudnictví zhoršuje kvalitu života a lepší se jen velmi pomalu, lepší-li se vůbec.

JUSTICE: Soudci sobě VII.

8.10.2013
V článku Soudci sobě II z 22. června 2013 jsem komentoval kárné řízení, které proběhlo pod spisovou značkou 16 Kss 2/2013 u Nejvyššího správního... více

Iva Brožová jako kárná žalobkyně selhala, její nestrannost je rovněž pochybná.

PRÁVO: Ministryně nespravedlnosti

4.10.2013
V demokratickém právním státě se má občanům dostat rovného zacházení ze strany orgánů vynucování práva. Samozřejmě to neplatí doslovně, protože... více

Mezi dvěma uloženými tresty je značný rozdíl, ač skutkové děje se jeden druhému podobají jak vejce vejci.

JUSTICE: Temná moc žalobců XX.

3.10.2013
Díky velkým trestním případům z letošního roku si veřejnost začíná s překvapením uvědomovat nesmírnou moc státních zástupců. Ozývají se obavy, zda se... více

Nestává se nekontrolovaná síla státních zastupitelství nebezpečím pro stát?

POLITIKA: Volební soupeření ministrů II.

28.9.2013
Před týdnem jsem se zabýval bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jako "jedničkou" na kandidátní listině ODS v Západočeském kraji.... více

Někdejší vystupování Marie Benešové lze hodnotit jako podvracení státu.

POLITIKA: Poprask kolem Vidnavy

24.9.2013
Shodou okolností se stalo, že vzápětí po uveřejnění článku Volební soupeření ministrů I., zabývajícím se bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím... více

Exministru Pospíšilovi hrozí další nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřováním „kauzy Vidnava".

POLITIKA: Volební soupeření ministrů I.

23.9.2013
V úterý odevzdalo 24 politických stran kandidátky pro říjnové předčasné volby. Byl odstartován běh o závod pro několik set závodníků, z nichž mnozí... více

Nejoblíbenější a nejúžasnější Jiří Pospíšil, hrobař právního státu.

POLITIKA: Ministryně vs. žalobkyně

18.9.2013
Státní zástupci se dlouhá léta domáhali posílení nezávislosti na politicích. Poražená vládní koalice je v tom aspoň slovně podporovala. Nástrojem... více

Dlouholetá předlistopadová prokurátorka otevřeně tíhne k zachování poměrů, na které si kdysi zvykla.

PRÁVO: Jak „udělat“ policajta

13.9.2013
Obhájce v trestním řízení stojí nekřesťanské peníze. Proto je moudré této útratě se prozíravě vyhýbat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je... více

Jak zločinec dokáže bez námahy pomocí Inspekce MV postavit policisty do role obviněných.

PRÁVO: Miloš Zeman skončí v pekle

6.9.2013
Vlídná katechetka mi jako prvňáčkovi vložila do vědomí představu, že jednou všichni staneme před Posledním soudem. Běžní hříšníci si před vstupem do... více

Podporou myšlenky revize církevních restitucí si zajistil odsouzení do pekla.

POLITIKA: Bijte Klause!

30.8.2013
Jsou to zvláštní náhody: sotva někdo začne šťourat do temných zákoutí politiky nebo podezřelých obchodů a neopatrně vystrčí hlavu, právě v tu chvíli... více

Nepochybně státotvorná, nezávislá a nestranná (sic!) Česká televize vyrukovala s čerstvou kritikou.

POLITIKA: Chceme právní stát?

29.8.2013
Žádný politik by si nedovolil vyjádření, že si nepřeje, aby Česká republika byla právním státem. Každý naopak bude přísahat na to, že učiní vše pro... více

Úlety vysokých politiků nás k poměrům právního státu rozhodně nepřibližují.

PRÁVO: Krize jako opona

26.8.2013
Pozornost veřejnosti se soustřeďuje na politickou krizi a její dílčí projevy tak silně, že vzniká informační opona, za kterou se skrývají události,... více

Politická krize skrývá události, jež by jinak mohly být zdrojem veřejného pohoršení.

POLITIKA: Zákonodárci versus prezident

23.8.2013
Přinejmenším velká část veřejnosti vidí v přímo voleném prezidentovi osvíceného "tribuna lidu", který v případě potřeby zasáhne ve vyšším zájmu jako... více

Přinejmenším velká část veřejnosti vidí v přímo voleném prezidentovi osvíceného "tribuna lidu".

JUSTICE: Soudci sobě VI.

19.8.2013
Ve středu 7. srpna 2013 skončila vyhlášením rozsudku neobvyklá kauza Obvodního soudu pro Prahu 2 spisové značky 1 T 164/2012. Rozsudky samosoudkyně... více

S takovou snůškou hloupostí, jaká se řinula z úst samosoudkyně, jsem se dosud nesetkal.

VĚZEŇSTVÍ: Hůř než za bolševika

16.8.2013
Ve společnosti přibývá násilí. Pokud se ho dopouštějí různé nepřizpůsobivé živly, vnímáme to jako sociálněpatologický jev a chápeme, že odezva... více

Přítomnost násilí v širším slova smyslu je stále častější i ve státních složkách.

POLITIKA: Hysterický Jiří Pospíšil a tonoucí ODS

13.8.2013
Váhal jsem, zda je vhodné, vyjadřovat se k dění uvnitř ODS, s kterou nemám nic společného, popřípadě zda její nehody mají být předmětem veřejného... více

Jako by se ODS chtěla zachránit nastolením demokratického centralismu...

POLICIE: Účet bez hostinského

10.8.2013
Odsunut do pozadí jednáním o osudu vlády Zemanových loutek a monstrprocesem s Davidem Rathem přece jen na veřejnost prosakuje zájem některých... více

Všichni se tváří, jako by trestní stíhání Petra Lessyho úspěšně skončilo.

POLITIKA: Osa Zeman-Ištvan

9.8.2013
Pokud starším čtenářům bude nadpis připomínat jinou "osu" z časů již značně vzdálených, není to úplně od věci. Pojem "osa" jako výraz označující... více

Legrace končí tam, kde se hlava státu vydá do hájemství resortu spravedlnosti.

POLITIKA: Pidižvíci budou měnit ústavu

8.8.2013
Připadá mi logické, že by měla být přímá úměra mezi silou mandátu a rozsahem pravomocí, a to nejen prezidenta, ale kohokoli. Přímo volený prezident... více

Na potřebné zásadní přepracování ústavy není čas, proto se má použít "salámová metoda".

MÉDIA: Bulvární hyeny...

7.8.2013
Dne 31. července 2013 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 předposlední líčení v trestní věci obžalovaných Vlastimila Matuly a Vladimíra... více

... a jejich ostouzení exministryně Daniely Kovářové.

JUSTICE: Soudci sobě V.

6.8.2013
Dne 31. července 2013 pokračovalo u Obvodního soudu pro Prahu 2 hlavní líčení v neobvyklé kauze: nestává se každý den, že by se před trestní senát... více

Na rozsudku bude ležet stín exministra Pospíšila, který zabránil projednání stížnosti.