23.5.2018 | Svátek má Vladimír


Ota Ulč

Ota Ulč

SVĚT: Schopnost odejít a třeba se i vrátit

11.5.2006
Jaký je asi početní poměr politických projevů příliš dlouhých,v porovnání s příliš krátkými – sto, tisíc, k jednomu? Přemnohým uniká schopnost,... více

Zatímco Granda Moses ve stařeckém věku začala malovat a stala se celebritou, daleko častější jsou procesy opačné.

SVĚT: Kdo by měl za co platit

9.5.2006
Televizní stanice History Channel vysílala (28.3.2006) poučný dokumentární záznam o životě v Severní Koreji, včetně návštěvy mauzolea s povinným... více

Výše zahraniční pomoci, USA poskytované většině států světa, bývá přímo úměrná intenzitě jejich protiamerického postoje.

SVĚT: Státy miniaturní či jen virtuální

4.5.2006
Každou chvíli se lze potkat s nějakým tím českým bručounem, vyjadřujícím své údajné přesvědčení, že tam doma by se nejraději na všechno vytento a... více

Koncem 13, století si dobrodruh Grimaldi přivlastnil kus břehu v jižní Francii, a tak vzniklo Monako.

USA: Arizona ještě jednou

2.5.2006
Rozlohou je to dost značný stát: téměř čtyřikrát větší než Česká republika. Náš zrod nezávislosti, tenkrát československé, v roce 1918, předběhl o... více

Prozatím oficiálně má Arizona obyvatel šest milionů čili jen něco málo přes polovinu počtu České republiky.

USA: Únik ze Sibiře a Bernie Goldberg

27.4.2006
Hanebné zimní počasí, jak známo a přečasto osobně ověřeno, dovede pořádně lézt na nervy. Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New... více

Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New Yorku - odspěchal za sluncem do pouštní Arizony.

SVĚT: Větší počet starostí

25.4.2006
V dnešní době svět oprávněně nejvíc trápí islámský fundamentalismus, fanatici bažící po nastolení globálního kalifátu za jakoukoliv cenu, k potěše... více

Nejen terorismus islámských fundamentalistů by měl být jediným zdrojem starostí.

USA: Reakce na příval zájemců - 3

20.4.2006
Víc než padesát milionů Evropanů přebrodilo Atlantik a pustilo se do úsilí vytvořit Nový Svět – patrně největší to přesun lidstva v historii této... více

Některé imigrační počiny Spojených států unikají mé schopnosti přiznat jim příliš logiky.

USA: Reakce na příval zájemců - 2

18.4.2006
Dva tisíce mil čili přes tři tisíce kilometrů dlouhá hranice, od Pacifiku k Atlantiku, podél čtyř států (Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona a Texas),... více

S výjimkou pašování drog je pašování lidí do USA ten nejvýnosnější byznys, odhadem ročně vynášející zisk aspoň jedné miliardy dolarů.

USA: Reakce na příval zájemců – 1.

13.4.2006
Mezinárodní konvence zaručuje právo jedince ze své země odejít a odebrat se kterýmkoliv směrem. Tím ale nedotčeno zůstává právo kteréhokoliv... více

S rostoucí intenzitou zatracování Ameriky rovněž roste počet zájemců, kteří se tam chtějí dostat.

SVĚT: Euthanasie - spor o právu odejít

11.4.2006
V antickém Řecku se onemocnění pokládalo za kletbu. Poněvadž smyslem života byl princip kalokagathia – ideál perfektní rovnováhy mezi fyzickou a... více

Dosud se nepodařilo prosadit požadavek, aby morální právo na důstojnou a milosrdnou smrt se dostalo do textu Všeobecné deklarace lidských práv.

SVĚT: Povyšování nejen podle zásluh

6.4.2006
Ve Slovníku spisovné češtiny, který vydalo nakladatelství Academia (vydání z roku 1978 – novější nemám), jsem marně hledal slovo NEPOTISM,... více

Čím vyšší, viditelnější, tím i zvýšená pozornost okolí.

USA: Americké intimní počínání

4.4.2006
Andrea Dworkin, ultraradikální feministka, politicky hodně levicová, značně nevábného vzhledu („něco mezi medúzou a ropuchou“, slyšel jsem komentovat... více

Nemálo žen teď kupuje porno filmy, sexuální náčiní, různé ty robertky, jimiž se dámská společnost baví o dýcháncích...

USA: Problematické zásluhy amerických feministek

30.3.2006
Narozdíl od jiných zemí, v americkém univerzitním prostředí kariéra nemusí končit úderem dosaženého věku. V pětašedesáti se do penze může, ale... více

Obsah mozku nemá šanci proti majetnictví vaječníků.

SVĚT: Sčítání mrtvol

28.3.2006
U amerického soudu té které instance probíhá kauza o oprávněnosti postavit před vojenskou náborovou kanceláří tabuli s údaji o počtu zabitých v... více

Měření nestejným metrem se stalo samozřejmostí, normou, která již nikoho nepřekvapuje.

SVĚT: Hlavní města

23.3.2006
Mezi mnohými pošetilostmi po příjezdu do Ameriky byl předpoklad, že hlavním městem toho kterého státu přece musí být jeho největší metropole. Tak... více

Sídlem vlády státu NewYorku není New York City, ale jakési Albany. Sakramente, kdo to takhle blbě vymyslel?

USA: Dubai, americké přístavy, Clintonovic rodinka

21.3.2006
Dostalo se nám informace, že americké imigrační úřady vyhověly žádosti mohamedánských teroristů o vystavení studentského víza – rok či jak dlouho... více

Třetina všech amerických přístavů už funguje pod správou cizinců. Je tím zrazena, podemleta suverenita USA?

USA: Bambi nepezpečnější než Osama

16.3.2006
Že by Bambi, lahodné disneyovské zviřátko, se mohlo kdy objevit v souvislosti se zkázonosným mesiášem ve sluji na neznámé adrese? Tak provokativní... více

Jsme v Americe, kde se nám hrozitánsky rozmnožila vysoká zvěř, zde označovaná jedním univerzálním slovem DEER.

SVĚT: Jihoamerické snahy oživit socialismus

14.3.2006
Z hlediska Číny, Indie a dalších, hospodářsky úspěšně si počínajících zemí, takové úsilí se podobá sázce na chromého koně. Přece státu v roli... více

Letos proběhnou volby ve většině zemí Latinské Ameriky, však latinskoamerické vládnutí příliš často a příliš značně zklamalo.

SVĚT: Počínání jižně od Rio Grande

9.3.2006
Začněme jen částečně oklikou, totiž otázkou s dvěma slůvky WHAT IF, jež už vedly ke zrodu řady knih, spolků, debatních společností, dumajících o oné... více

Všechny ty státy kontinentu se mají za republiky, mnohdy s praubohým výkonem údajně rádoby demokratického vládnutí.

SVĚT: Explozivní mohamedánské sexbomby

7.3.2006
Ve středověkých podmínkách padesátých let dvacátého století a jásavého budování vědecké beztřídní společnosti, v paměti mi uvízly zarputilé slogany... více

Explodovat a při té příležitosti usmrtit jakékoliv množství nezúčastněných nevinných je převážně záležitost islámského světa.

SVĚT: Muslimské frustrace a přitažlivost sebezničení

2.3.2006
Francie teď poprvé, po půl století, zažila vyhlášení mimořádného stavu, s odkazem na dekret z roku 1955, tentokrát v reakci na násilí, spíš... více

Nihilistickému výbuchu ve Francii již delší dobu předcházely ojedinělé akty násilí, které vlastně nebyly příliš ojedinělé

SVĚT: Pomsta splněného očekávání

28.2.2006
Pozor na realizaci vlastních snů, nezřídka se něco takového může vymstít. Prosazovatelé pluralistické demokracie za každou cenu v každém koutě světa... více

Volby nebývají porodní bábou států, ani těch úspěšně demokratických.

SVĚT: Pochmurné perspektivy

23.2.2006
Sledování současných událostí ve světě nevede příliš k jásotu. Poeta by tvrdil, že přibývá černých mraků na horizontu. Rusko bylo kooptováno do nyní... více

Scénář, který se nemusí, ale třeba může realizovat.

EVROPA: Sladkokyselá Francie a plápolající automobily

21.2.2006
Auta v plamenech, během dvou týdnů řádění v Paříži se taktéž žhavé počínání uskutečnilo ve 300 francouzských městech. Jenže v průměru osmdesát... více

Ve snaze získat sympatie u domácích muslimů, francouzská politika je důsledně protiizraelská a propalestinská.

USA: O právu potírat nepřítele

16.2.2006
V Americe mocná žurnalistická komunita si pravidelně uděluje vyznamenání za své statečné výkony, za odhalování nepravostí v počínání politických... více

Počínání nejvlivnějších médií nutí k dojmu, že se snaží vlastní vládě podrazit nohu, vrazit kudlu mezi žebra.

SVĚT: Potíže s orientací

14.2.2006
Stále častěji a s větší vehemencí k nám poléhají názory, že islámský fundamentalismus se stává tím největším nebezpečím, jež postihlo západní... více

Od imigranta se právem předpokládá a požaduje, aby se přizpůsobil podmínkách v hostitelově prostředí.

SVĚT: Korespondence s bývalou studentkou

9.2.2006
Se studentkou ne ledajakou. Narodila se v Sýrii, dcera lékaře, který měl tu nevýhodu, že se nechal přemluvit, aby se dal na politiku a dokonce přijal... více

Rodinné přítelkyni, soudkyni muslimského vyznání, jsem poslal onen tucet karikatur, aby je posoudila.

USA: Váha politikovy rodinné pohody či nepohody

7.2.2006
V Americe se někdy obtížně dá zapomenout, že byla původním útočištěm Puritánů, znechucených zlotřilou nemravnou Evropou. více

Jestliže neviditelnost manželských partnerů je jeden extrém, v Americe si prosadili ten opačný.

USA: Politika a plný měšec

2.2.2006
S penězi se ovšem dále dojde než s prázdnou kapsou, i když, pravda, Hitler, hladový chuďas, přespávající ve vídeňských blechárnách, přemnohé... více

Úspěšné byznysmany nepřitahovala politická kariéra chodit od dveří ke dveřím, představovat se, líbat nemluvňata. O změnu se zasloužila media.

SVĚT: Pokrytectví v různých podobách

31.1.2006
Snad jen někteří světci a pár šílenců jsou zcela bez slabůstek, občasného selhání. Však příliš dokonalý tvor aby byl k nesnesení. více

Kroutíme hlavou nad zjištěním, že někteří autoři krásna byli značně nekrásní lidé.

SVĚT: Současný terorismus, tradiční starosti s financováním

26.1.2006
Naši dobu hodně poznamenává konflikt označovaný jako "válka s terorismem". Je to střet velice nerovnoměrných soupeřů: státy, i ty nejmocnější, versus... více

Teroristé na všemožných adresách si naplňují měšce z výnosu celé škály podvodného počínání.

SVĚT: Dezorganizace málo spojených národů - OSN

24.1.2006
Tato světová, o mír a prosperitu údajně usilující organizace, nemůže být víc úspěšná, než je ochota členských států ji takovou učinit. Když se někdy... více

Charta OSN stvořila Valné shromáždění jako deklamující forum značně nestejných států s naprosto stejným hlasovacím právem.

SVĚT: Cíl Kanada, pokud by byl zájem

19.1.2006
Na každoroční dražbě unikátních automobilů - tzv. vintage cars, která se letos uskuteční 20. ledna v Arizona Biltmore Resort and Spa, nabízen též... více

Nejvíc českých zájemců by asi přitahovala kategorie "foreign workers" - k dočasnému zaměstnání, a tedy i pobytu.

VZPOMÍNKA: Vánoce a jejich dodatečné vyhodnocování

17.1.2006
Tyto nejsvátečnější dny v roce, jak je s odstupem času hodnotit, kategorizovat, kádrovat? V mém dětství a mládí byly bez výjimky typu tradičního.... více

Krátká prezentace kategorií Vánoc – svátků míru, jak se občas zdůrazňuje.

SVĚT: Íránské porce s jadernou příchutí

12.1.2006
Za studií na Kolumbijské univerzitě jsem se dost stýkal s několika zahraničními spolužáky z Íránu. Měli ledacos společného: pocházeli ze zámožných... více

Íránská vláda nám předkládá zřetelný důkaz, co nukleárně vybavený Írán bude znamenat.

IZRAEL: Krušné komplikace, sen nesplněn

10.1.2006
Teď proslulou se stala charakterizace Izraele jako "little, shitty country" čili ,malé zasrané země" - slova to francouzského velvyslance ve Velké... více

Jediná fungující liberální demokracie, tam v oblasti diktátorů a tradice nesvobody.