22.3.2018 | Svátek má Leona


Ota Ulč

Ota Ulč

SVĚT: Inflace nezřízeně nenasycená

18.7.2006
Ano, ceny rostou vytrvale, jakoby s platností fyzikálních zákonů. Však stačí porovnat výši platů a plodin za Jakeše a Paroubka, i v podnicích RaJ teď... více

Jako malý kluk jsem chodil s džbánem pro pivo do hodně aromatické hospody...

SVĚT: Hádanice o útesy

13.7.2006
V Atlantiku, za Kanárskými ostrovy a Azory, je vesměs nic – až pak Bermuda a Karibik s pořádnou porcí svých ostrovů. Pacifický oceán ve své východní... více

Letěl jsem z Bornea do Hongkongu a z okénka za výtečné viditelnosti postřehl jakési tečky...

SVĚT: Lest dějin

11.7.2006
Poté co se Ivan Sviták, nedobrovolný exulant zásluhou internacionální pancéřové pomoci, objevil u amerických břehů, pravidelně jsme se hádali. Jak... více

Vrtošivé zákruty osudu se třeba začnou s vehemencí prosazovat v Číně, tam, kde se zrodil maoismus.

SVĚT: Hledání nejlepší adresy

7.7.2006
Snadnější je odpověď v případě turistické návštěvy, dočasného záskoku, než když se jedná o krok s dlouhodobým, třeba i permanentním dopadem. Mnoho... více

Ujalo se pojmenování expatriots pro jedince, ať už z jakéhokoliv důvodu přesazené do ciziny.

SVĚT: Blahodárný dopad užitečných nápadů

4.7.2006
„Že na to někdo už dřív nepřišel – taková samozřejmost!“ si řekneme při pohodlném pochodu s kufrem na kolečkách. To, co ještě nedávno bývalo protivné... více

Před 50 roky z přístavu v Newarku vyplula a za pět dní do Houstonu doplula loď jménem Ideal-X.

USA: Různé snahy o obohacení v Americe

29.6.2006
Až na nemnohé výjimky askétů a poustevníků, pozemšťan zpravidla dává přednost bohatství před chudobou. Proto to člověčí usilování pilných včeliček –... více

Většina z nás asi přece jen dá přednost cestě zákonné: tedy nikoliv koně ukradnout, ale vsadit si na něj.

SVĚT: Popovídání s pamětníkem

27.6.2006
Sedl jsem za volant a ze svého amerického domova jel 500 kilometrů k severu zpovídat svědka mnohých dobrodružství. Plukovník Moravec, dodatečně... více

Plukovník Moravec, dodatečně povýšený na generála, křestním jménem Bob, dříve Bohumil.

SVĚT: Vědecký dotazník a potřeba poučitelnosti

22.6.2006
Ferdinand Peroutka nám kdysi v New Yorku vyprávěl o své zkušenosti poúnorového exulanta a o kvalitě uvažování západních myslitelů. V Anglii jeho... více

Obrátil se na mě student jedné texaské univerzity se žádostí vyplnit questionnaire.

SVĚT: Nepříjemné přírodní počiny

20.6.2006
Sice jsme pány planety, ale přírodním živlům pořád nedovedeme pořádně poručit. Ve vládním systému takovém či onakém, státům jakkoliv mocným vesměs... více

V socialismu jsme to měli jednodušší: media přírodní nepřízně v zemích tábora míru pomíjela.

SPOLEČNOST: Jak se kalila emigrace

15.6.2006
Dobrá duše mi poskytla k ochutnání opus s titulem POSLEDNÍ ROLE PANA „T“, 109 stran textu plus dokumentární fotografie, vyšlo v nakladatelství Magnet... více

Dobrá duše mi poskytla k ochutnání opus s titulem Poslední role pana „T“, paperback za 8 Kčs.

SVĚT: Zastávka u našince na ostrově Mauritius

13.6.2006
Jestliže má někdo zájem o dobu kamenného věku v dosud částečně zachované podobě, doporučuji návštěvu Nové Guineje. Její východní část – Papua New... více

Naši exulanti, s anamnézou socialistické zkušenosti, zpravidla vstupují do námezdních vztahů, být zaměstnáni a vykořisťováni.

SVĚT: Zajímavé souostroví Samoa

8.6.2006
Tam jsme ve světě čistokrevných Polynézanů: velcí snědí tlouštíci, vlasy rovné, nekudrnaté, řeč s přemírou samohlásek, s muzikou příjemně melodickou... více

V hledání civilizací nedotčeného ráje se tam v roce 1926 vydala Američanka Margaret Meadová...

SVĚT: Orientace ve světě a co nás tam pudí

6.6.2006
Po úniku z klece či až po jejím konečném rozpadu mnozí absolventi někdejší totality se začali rozbíhat po světě ve snaze dohánět dřív jim nedovolené... více

Šedivé by byly naše představy světa, kdybychom měli k dispozici jen mapy s čísly, kódy, bez slovního pojmenování.

SVĚT: Čínské zacházení s justicí

1.6.2006
Podle tvrzení londýnské Amnesty International, v Číně v roce 2004 došlo k 3.400 popravám čili téměř 90 procentům takového výkonu na celém světě... více

S provinilci se v Číně nikdy nezacházelo příliš něžně, ale zavíralo se málo. Dávala se přednost jinačímu druhu trestů.

USA: Prestižní diplomy a bikiny

30.5.2006
Harvardova univerzita je ta nejstarší v Americe: k jejímu založení došlo v roce 1636, tedy ještě v britských koloniálních dobách, hodně dlouho před... více

Akademické kvalifikace se podobají bikinám: to, co odhalují, je méně podstatné než to, co tají.

USA: Kritéria a posuny na univerzitách

25.5.2006
Temple University ve Filadelfii není netypické učiliště. Stephen Zelnick, bývalý viceprobošt, poznamenal (NewsMax, 3/2006): „Byl jsem na přednáškách... více

Nejen o přednostním přijetí na studia cizince, jehož jedinou významnou kvalifikací byl příbuzenský vztah k představiteli Talibanu.

SVĚT: Jedinec štědřejší než světová organizace

23.5.2006
Dobrým úmyslům příliš bohatých se spíš nevěří, proč že to dělají. Zejména nenasycení a nadále nenasytní vznášejí takovou otázku, bez schopnosti... více

Stát si může štědře počínat jen přerozdělováním – dát jen to, co jiným vzal. Jinak je tomu se soukromou filantropií.

SVĚT: Drby jako protiváha anonymity

18.5.2006
Evidentní je jejich přitažlivost: člověk je přece tvor zvídavý. Někteří experti to vysvětlují modernizací, urbanizací, pohlcením do anonymních měst,... více

Za komunismu jsme to – aspoň v mých kruzích – měli jednoduché: nenáviděli jsme je všechny, bez rozlišování.

SVĚT: Lapit štěstí, mušku zlatou

16.5.2006
Knihkupectví jsou tu nakupena zbožím, nezřídka bestsellery, s tituly jako Infinite Happiness, Absolute Happiness, Everlasting Happiness, Compulsory... více

HAPPINESS – slovo tak zásadní, fundamentální, ale v anglicko-českém slovníku je nenalézám.

SVĚT: Schopnost odejít a třeba se i vrátit

11.5.2006
Jaký je asi početní poměr politických projevů příliš dlouhých,v porovnání s příliš krátkými – sto, tisíc, k jednomu? Přemnohým uniká schopnost,... více

Zatímco Granda Moses ve stařeckém věku začala malovat a stala se celebritou, daleko častější jsou procesy opačné.

SVĚT: Kdo by měl za co platit

9.5.2006
Televizní stanice History Channel vysílala (28.3.2006) poučný dokumentární záznam o životě v Severní Koreji, včetně návštěvy mauzolea s povinným... více

Výše zahraniční pomoci, USA poskytované většině států světa, bývá přímo úměrná intenzitě jejich protiamerického postoje.

SVĚT: Státy miniaturní či jen virtuální

4.5.2006
Každou chvíli se lze potkat s nějakým tím českým bručounem, vyjadřujícím své údajné přesvědčení, že tam doma by se nejraději na všechno vytento a... více

Koncem 13, století si dobrodruh Grimaldi přivlastnil kus břehu v jižní Francii, a tak vzniklo Monako.

USA: Arizona ještě jednou

2.5.2006
Rozlohou je to dost značný stát: téměř čtyřikrát větší než Česká republika. Náš zrod nezávislosti, tenkrát československé, v roce 1918, předběhl o... více

Prozatím oficiálně má Arizona obyvatel šest milionů čili jen něco málo přes polovinu počtu České republiky.

USA: Únik ze Sibiře a Bernie Goldberg

27.4.2006
Hanebné zimní počasí, jak známo a přečasto osobně ověřeno, dovede pořádně lézt na nervy. Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New... více

Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New Yorku - odspěchal za sluncem do pouštní Arizony.

SVĚT: Větší počet starostí

25.4.2006
V dnešní době svět oprávněně nejvíc trápí islámský fundamentalismus, fanatici bažící po nastolení globálního kalifátu za jakoukoliv cenu, k potěše... více

Nejen terorismus islámských fundamentalistů by měl být jediným zdrojem starostí.

USA: Reakce na příval zájemců - 3

20.4.2006
Víc než padesát milionů Evropanů přebrodilo Atlantik a pustilo se do úsilí vytvořit Nový Svět – patrně největší to přesun lidstva v historii této... více

Některé imigrační počiny Spojených států unikají mé schopnosti přiznat jim příliš logiky.

USA: Reakce na příval zájemců - 2

18.4.2006
Dva tisíce mil čili přes tři tisíce kilometrů dlouhá hranice, od Pacifiku k Atlantiku, podél čtyř států (Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona a Texas),... více

S výjimkou pašování drog je pašování lidí do USA ten nejvýnosnější byznys, odhadem ročně vynášející zisk aspoň jedné miliardy dolarů.

USA: Reakce na příval zájemců – 1.

13.4.2006
Mezinárodní konvence zaručuje právo jedince ze své země odejít a odebrat se kterýmkoliv směrem. Tím ale nedotčeno zůstává právo kteréhokoliv... více

S rostoucí intenzitou zatracování Ameriky rovněž roste počet zájemců, kteří se tam chtějí dostat.

SVĚT: Euthanasie - spor o právu odejít

11.4.2006
V antickém Řecku se onemocnění pokládalo za kletbu. Poněvadž smyslem života byl princip kalokagathia – ideál perfektní rovnováhy mezi fyzickou a... více

Dosud se nepodařilo prosadit požadavek, aby morální právo na důstojnou a milosrdnou smrt se dostalo do textu Všeobecné deklarace lidských práv.

SVĚT: Povyšování nejen podle zásluh

6.4.2006
Ve Slovníku spisovné češtiny, který vydalo nakladatelství Academia (vydání z roku 1978 – novější nemám), jsem marně hledal slovo NEPOTISM,... více

Čím vyšší, viditelnější, tím i zvýšená pozornost okolí.

USA: Americké intimní počínání

4.4.2006
Andrea Dworkin, ultraradikální feministka, politicky hodně levicová, značně nevábného vzhledu („něco mezi medúzou a ropuchou“, slyšel jsem komentovat... více

Nemálo žen teď kupuje porno filmy, sexuální náčiní, různé ty robertky, jimiž se dámská společnost baví o dýcháncích...

USA: Problematické zásluhy amerických feministek

30.3.2006
Narozdíl od jiných zemí, v americkém univerzitním prostředí kariéra nemusí končit úderem dosaženého věku. V pětašedesáti se do penze může, ale... více

Obsah mozku nemá šanci proti majetnictví vaječníků.

SVĚT: Sčítání mrtvol

28.3.2006
U amerického soudu té které instance probíhá kauza o oprávněnosti postavit před vojenskou náborovou kanceláří tabuli s údaji o počtu zabitých v... více

Měření nestejným metrem se stalo samozřejmostí, normou, která již nikoho nepřekvapuje.

SVĚT: Hlavní města

23.3.2006
Mezi mnohými pošetilostmi po příjezdu do Ameriky byl předpoklad, že hlavním městem toho kterého státu přece musí být jeho největší metropole. Tak... více

Sídlem vlády státu NewYorku není New York City, ale jakési Albany. Sakramente, kdo to takhle blbě vymyslel?

USA: Dubai, americké přístavy, Clintonovic rodinka

21.3.2006
Dostalo se nám informace, že americké imigrační úřady vyhověly žádosti mohamedánských teroristů o vystavení studentského víza – rok či jak dlouho... více

Třetina všech amerických přístavů už funguje pod správou cizinců. Je tím zrazena, podemleta suverenita USA?

USA: Bambi nepezpečnější než Osama

16.3.2006
Že by Bambi, lahodné disneyovské zviřátko, se mohlo kdy objevit v souvislosti se zkázonosným mesiášem ve sluji na neznámé adrese? Tak provokativní... více

Jsme v Americe, kde se nám hrozitánsky rozmnožila vysoká zvěř, zde označovaná jedním univerzálním slovem DEER.