13.11.2018 | Svátek má Tibor


Václav Klaus1

Václav Klaus

EKONOMIKA: Stát není pojišťovna

11.7.2011
Novela, kterou se mění zákon č. 55/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – neboli tzv. malá důchodová... více

Malá důchodová reforma jde přesně opačným směrem, než jaký bychom měli udělat.

POLEMIKA: Nad Grušovým rozhovorem v HN

7.6.2011
Rozhovor jsem četl ve Varšavě při setkání prezidentů střední a východní Evropy s americkým prezidentem Obamou a tuto repliku píšu na cestě do Říma na... více

Rozhovor neuvěřitelně sebevědomý, ne-li arogantní.

SVĚT: Doktrína globálního oteplování není vědou

13.5.2011
I když se v názvu konference mluví o klimatické změně, mám mnoho důvodů i nadále používat termín „globální oteplování“ a nikoli jeho náhražku, která... více

Tato doktrína, nikoli pohyb teplot, je nebezpečím naší současnosti.

EVROPA: Od EU přes EMU k EFU

30.3.2011
Jsou lidé, kteří – v rozporu s historickou tradicí našeho kontinentu – od samotného počátku integračních procesů chtěli politické sjednocení Evropy,... více

Poznámky k bruselskému summitu.

EKONOMIKA: Proč nahradit stejné (skoro) stejným?

12.3.2011
Nechme teď stranou základní argumentaci pro nezbytnost provedení reformy důchodového systému, kterou je finanční neudržitelnost systému dosavadního... více

Skutečnou podstatou navržené reformy jsou parametrické změny průběžného systému.

POLITIKA: Důchodová reforma

5.3.2011
Vláda v posledních dnech, pro mne poněkud příliš rychle, schválila základní obrysy důchodové reformy, a protože se tato reforma v konečné fázi v... více

O čem jsme se při diskusi o reformě zapomněli bavit.

EKONOMIKA: Další zahrávání si s trhem

24.2.2011
Věřili jsme, že po tragické zkušenosti s komunismem jakékoli hraní si s trhem je už navždy minulostí. Ukazuje se však, že tomu tak bohužel není.... více

V okamžiku pádu komunismu jsme byli nenapravitelnými a neospravedlnitelnými optimisty.

EVROPA: Zásadní dlouhodobý problém

8.2.2011
Slova „Challenging Prospects“, která tvoří motto letošního kongresu, byla jako název kongresů a konferencí použita již mnohokráte, ale tentokrát je... více

Je evropská unifikace (a záměrné oslabování států) řešením?

VZPOMÍNKA: Jiří Dienstbier si naši úctu zaslouží

12.1.2011
Když jsem minulý týden dostal k odsouhlasení seznam účastníků státní večeře, která se bude počátkem února konat na Pražském hradě u příležitosti... více

Byl mužem listopadu 1989, kdy jsem se s ním také prvně osobně setkal.

SVĚT: Budoucnost Evropy?

18.12.2010
Před několika lety by nikoho nenapadlo dávat za dvojici slov „budoucnost Evropy“ otazník. Dnes je to věcí nikoli neobvyklou, dokonce to patří k... více

Nastává stále tužší centralizace a glajchšaltování

EKONOMIKA: Rozpočtové škrty nestačí

14.12.2010
Děkuji za pozvání na toto každoroční prosincové ranní setkání, které je – pro mne a snad i pro některé z Vás – motivací k ohlédnutí se zpět na rok,... více

Vystoupení na sSetkání časopisu Euro.

EKONOMIKA: Euro budoucnost má, ale ne příliš růžovou

26.11.2010
Když se dívám na název dnešní vědecké rozpravy „Budoucnost eura očima státníka, centrálního bankéře, politika a akademického ekonoma“ a na své tři... více

Vystoupení na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE.

EVROPA: Pomalu končící krize a potřeba nově zformulovat argumenty pro kapitalismus

24.9.2010
Chtěl bych zahájit poděkováním za možnost oslovit toto významné publikum. I když jsem měl za dvě desetiletí po pádu komunismu příležitost navštívit... více

Vystoupení na Johns Hopkins University.

ESEJ: Těžké časy liberálů

12.7.2010
Skoro se mi nechce věřit, že se – vždy nesmírně mladistvě vypadající – Gerhard Schwarz dožívá svých už šedesáti let. Je to sice hezký a do jisté míry... více

K šedesátinám Gerharda Schwarze.

EKONOMIE: Úvaha o budoucích posunech ekonomické síly ve světě

3.7.2010
Navíc si myslím, že to jinak ani nejde. Necítím se být oprávněn mluvit jménem větších celků, jakými jsou Evropa, Západ nebo snad i celý svět. Tyto... více

Jsem z poměrně malé země a na svět se dívám z její perspektivy.

EKONOMIKA: Současné problémy společné evropské měny

1.7.2010
Nevím, zda se po – ani zdaleka ještě neukončené – řecké a asi nejen řecké krizi k tématu společné evropské měny dá říci něco nového či... více

Malé historické zamyšlení.

SVĚT: Pocity ze summitu EU-Latinská Amerika v Madridu

20.5.2010
Summity asi být musí. Je lepší, když spolu lidé mluví, než když spolu nemluví. Je to i dobrá příležitost potkat řadu lidí, promluvit s nimi,... více

Celková atmosféra summitu je jednoznačná. Nikoli pozitivní.

DOKUMENT: Prezident vetoval novelu zákona o ochraně ovzduší

13.5.2010
Využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší... více

Zdůvodnění prezidentského veta.

EVROPA: Otazníky nad formou dnešní evropské integrace

5.5.2010
Vážený pane rektore, Prof. Dr. Markschiesi, vážený pane prof. Pernice, vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit zde, na... více

Projev prezidenta České republiky na Humboldtově univerzitě.

EVROPA: Kdy zkrachuje eurozóna?

23.4.2010
Předně je třeba alespoň pracovně vymezit, co chápu pod slovem „zkrachuje“. Není to totiž tak jednoduché, jak se to může zdát na první pohled.... více

Určitě jsme neudělali žádnou chybu, že jsme do eurozóny ještě nevstoupili.

POLITIKA: Smlouva mezi Ruskem a USA

8.4.2010
Podpis Smlouvy mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými o omezení strategických jaderných zbraní americkým a ruským prezidentem významnou... více

Odpověď prezidenta republiky na otázky MF Dnes.

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 2010: Malé zamyšlení nad dnešní dobou

18.3.2010
Děkuji za pozvání na dnešní jubilejní 100. Žofínské fórum, na fórum, které se pravidelně koná na tomto zcela unikátním historickém místě, kde se toho... více

O věcech, které politiku a život nás všech výrazně ovlivňují.

POLEMIKA: Není možné mlčet

30.1.2010
V pondělí 25. ledna publikoval Luboš Palata v Lidových novinách článek, ve kterém se zabýval osobností Stepana Bandery a nečekaným činem... více

Srovnávat Beneše s Banderou je prostě nepřijatelné.

OSOBNOST: Odkaz Paula Samuelsona

28.12.2009
V neděli 13. prosince nás ve věku požehnaných 94 let opustil profesor Paul Anthony Samuelson, poslední z velikánů ekonomie 20. století. Zásadně a... více

Zemřel poslední velikán ekonomie 20. století, jeden z jejích největších teoretiků.

20 LET POTÉ: Proč jsme nespokojeni

24.8.2009
Již delší dobu se zmiňují důvody tohoto stavu. Patří mezi ně zhrubnutí a znevěrohodnění naší politické scény, byrokratizace našich životů, na první... více

Nemalý počet lidí v naší zemi prožívá jednu z dalších opakujících se vln deziluze.

EKONOMIKA: Zneužití krize pro další centralizaci EU

27.7.2009
V Evropské unii se již stalo trvalou tendencí využít jakékoliv možné příležitosti k prosazení kroků, které omezují pravomoci národních orgánů... více

Dvěma zcela novými nadnárodními institucemi má být tvořen nový regulační systém.

MÉDIA: Co Klaus neřekl, resp. jak mu stále mění titulky

6.7.2009
Rozumím tomu, že noviny chtějí být prodávány. Rozumím případně i tomu, že velmi často prodává nadpis článku či rozhovoru více než článek či rozhovor... více

Nechci se smiřovat s tím, že je možné, aby titulkář titulkem dezinterpretoval obsah článku.

DOKUMENT: Odpověď odborářům

26.6.2009
Výzvu považuji za neseriózní a nezodpovědnou. Správné by bylo na Vaši otázku neodpovídat. Tato demonstrace nebyla autentickým protestem zaměstnanců... více

Odpověď prezidenta republiky na otázku odborového magazímu Revue Sondy.

EVROPA: Kouchner demoluje demokratickou diskusi

5.6.2009
Kouchner se mimo jiné mýlí. Můj výrok – viz přímý citát na www.klaus.cz – byl úplně jiný, ale o to skoro nejde. Umím pochopit, že představitelé velké... více

Slova francouzského ministra zahraničí jsou naprosto neuvěřitelná.

HISTORIE: K tragickému výročí 15. března

16.3.2009
Od okamžiku, kdy byl nacistickým Německem okupován okleštěný zbytek Československé republiky a kdy Adolf Hitler na Pražském hradě vyhlásil vytvoření... více

Započalo dlouhé období totality, které s přestávkou tří let trvalo až do listopadu 1989.

EKONOMIKA: Trochu rozumu do dnešní krize

6.3.2009
Aby nebylo mýlky, předmětem mého komentáře není naše dnešní vláda, už vůbec ne její ministr financí a ani naše centrální banka. (Možná někteří,... více

Jakákoli vážná debata musí pozorně rozlišovat příčiny krize od návrhů jejího léčení.

EVROPA: Neuvěřitelná nepoučitelnost

24.2.2009
V okamžiku konce komunismu (nikoliv nezáměrně vždy říkám kolapsu, nikoli porážky komunismu) se zdálo, že jsou myšlenky a instituce tohoto systému... více

Řadu problematických návratů jsme viděli a vidíme v Evropské unii.

EKONOMIKA: Jeden ze zajímavějších Davosů – díky krizi

14.2.2009
Nic převratného nepřinesl Davos v analýze, co se stalo a proč se to stalo. Vyhrocený spor mezi ekonomy a neekonomy trvá a trvat určitě bude i nadále.... více

Na světoznámém davoském fóru jsem byl letos už asi po patnácté.

EVROPA: Výzvy roku 2009 - pohled z České republiky

14.1.2009
Samozřejmě existují vysoce medializované (ne-li přemedializované) problémy. Svět je uprostřed hluboké finanční a ekonomické krize. V Evropské unii... více

Říká se, že ČR přebírá předsednictví EU v poněkud komplikované chvíli.

ROZHOVOR: S prof. Milanem Knížákem v televizi Z1

30.12.2008
Pane prezidente, dneska je zvláštní doba, budu se tak na přeskáčku ptát na všechno možné, abychom to udělali trochu neformální a abychom se hodně... více

Pozval jsem vynikajícího hosta, prvního muže ve státě, pana prezidenta Václava Klause.

LISABONSKÁ SMLOUVA: Manuál pro začátečníky

29.12.2008
Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami uzavřenými mezi... více

Jsem dnes a denně překvapován, kolik lidí se mne ptá, co je to ta Lisabonská smlouva.