21.3.2018 | Svátek má Radek


Václav Klaus1

Václav Klaus

MÉDIA: Co Klaus neřekl, resp. jak mu stále mění titulky

6.7.2009
Rozumím tomu, že noviny chtějí být prodávány. Rozumím případně i tomu, že velmi často prodává nadpis článku či rozhovoru více než článek či rozhovor... více

Nechci se smiřovat s tím, že je možné, aby titulkář titulkem dezinterpretoval obsah článku.

DOKUMENT: Odpověď odborářům

26.6.2009
Výzvu považuji za neseriózní a nezodpovědnou. Správné by bylo na Vaši otázku neodpovídat. Tato demonstrace nebyla autentickým protestem zaměstnanců... více

Odpověď prezidenta republiky na otázku odborového magazímu Revue Sondy.

EVROPA: Kouchner demoluje demokratickou diskusi

5.6.2009
Kouchner se mimo jiné mýlí. Můj výrok – viz přímý citát na www.klaus.cz – byl úplně jiný, ale o to skoro nejde. Umím pochopit, že představitelé velké... více

Slova francouzského ministra zahraničí jsou naprosto neuvěřitelná.

HISTORIE: K tragickému výročí 15. března

16.3.2009
Od okamžiku, kdy byl nacistickým Německem okupován okleštěný zbytek Československé republiky a kdy Adolf Hitler na Pražském hradě vyhlásil vytvoření... více

Započalo dlouhé období totality, které s přestávkou tří let trvalo až do listopadu 1989.

EKONOMIKA: Trochu rozumu do dnešní krize

6.3.2009
Aby nebylo mýlky, předmětem mého komentáře není naše dnešní vláda, už vůbec ne její ministr financí a ani naše centrální banka. (Možná někteří,... více

Jakákoli vážná debata musí pozorně rozlišovat příčiny krize od návrhů jejího léčení.

EVROPA: Neuvěřitelná nepoučitelnost

24.2.2009
V okamžiku konce komunismu (nikoliv nezáměrně vždy říkám kolapsu, nikoli porážky komunismu) se zdálo, že jsou myšlenky a instituce tohoto systému... více

Řadu problematických návratů jsme viděli a vidíme v Evropské unii.

EKONOMIKA: Jeden ze zajímavějších Davosů – díky krizi

14.2.2009
Nic převratného nepřinesl Davos v analýze, co se stalo a proč se to stalo. Vyhrocený spor mezi ekonomy a neekonomy trvá a trvat určitě bude i nadále.... více

Na světoznámém davoském fóru jsem byl letos už asi po patnácté.

EVROPA: Výzvy roku 2009 - pohled z České republiky

14.1.2009
Samozřejmě existují vysoce medializované (ne-li přemedializované) problémy. Svět je uprostřed hluboké finanční a ekonomické krize. V Evropské unii... více

Říká se, že ČR přebírá předsednictví EU v poněkud komplikované chvíli.

ROZHOVOR: S prof. Milanem Knížákem v televizi Z1

30.12.2008
Pane prezidente, dneska je zvláštní doba, budu se tak na přeskáčku ptát na všechno možné, abychom to udělali trochu neformální a abychom se hodně... více

Pozval jsem vynikajícího hosta, prvního muže ve státě, pana prezidenta Václava Klause.

LISABONSKÁ SMLOUVA: Manuál pro začátečníky

29.12.2008
Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami uzavřenými mezi... více

Jsem dnes a denně překvapován, kolik lidí se mne ptá, co je to ta Lisabonská smlouva.

KNIHA: Racionálně o globálním oteplování

18.12.2008
Dnes a denně jsou na celém světě ve velkém počtu publikovány články, studie, knihy, které zasvěceně a velmi přesvědčivým způsobem odmítají dnešní... více

Recenze stejnojmenné knihy Miroslava Kutílka.

KNIHA: Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana

20.11.2008
Nemalá část veřejnosti i politiků u nás i v zahraničí se ze selhání komunismu a socialismu nepoučila a stále věří v to, že je správné jednotlivce... více

Odkaz idejí Thatcherové a Reagana je i po pádu reálného socialismu stále aktuální.

EKONOMIKA: Šílený nápad křísit Bretton-woodský systém

24.10.2008
Cyklický a proto občas i krizový vývoj k svobodné tržní ekonomice, tedy ke kapitalismu, patří. Pokus zbavit se občasných krizí, poklesů ekonomického... více

Krize je výsledkem nadměrných státních zásahů.

ROZHOVOR: Silná slova jsou nezbytná

15.10.2008
"Nejsem pouze znepokojen, jsem přímo rozhořčený" - takto jste ve své knize charakterizoval názor na aktivitu bojovníků proti globálním klimatickým... více

Rozhovor prezidenta Václava Klause pro deník Rzeczpospolita.

EKONOMIKA: Pár slov k americké finanční krizi

13.10.2008
Otázkou je, zda k těmto výkyvům stát přispívá nebo je naopak brzdí. Poslední vývoj v USA jasně ukazuje, že stát svými zásahy přispívá k přestřelování... více

Kapitalistická ekonomika je ekonomikou cyklickou, s výraznými výkyvy v obou směrech.

SVĚT: Panika kolem globálního oteplování je nepřijatelná ...

4.10.2008
Můj dnešní projev ve městě růží Portlandu je věnován tématu globálního oteplování. Vím, že jsem v jednom z "nejzelenějších" států USA, ale je to... více

... čelit jí musí i ekonomové.

EKOLOGIE: Absurdní panika kolem globálního oteplování

10.9.2008
Jsem přesvědčen – a záměrně to zmiňuji hned v úvodu – že panika, která je v poslední době vytvářena kolem dramatických, v minulosti údajně neznámých... více

Česká verze proslovu, který byl přednesen v Tokiu na setkání Montpelerinské společnosti.

GLOSA: Co Klaus neřekl – tentokráte o Rusku

30.8.2008
Už jsem si skoro myslel, že se ke konfliktu v Gruzii nebudu vyjadřovat, neboť vše podstatné bylo řečeno. O své pravdě nepochybuji, jsem přesvědčen,... více

K této poznámce mne vyprovokoval neuvěřitelně hloupý článek pana Štětky.

POLITIKA: Zase už se hraje zástupná hra

20.8.2008
Začít vojenské dobrodružství, při němž ve velkém počtu umírají civilisté, je špatné a nepřijatelné vždycky, ale vyvolat něco takového právě teď, na... více

Říci, že jsem posledními událostmi na Kavkaze znepokojen, by bylo nepřesné.

JUSTICE: Trochu smutek ze zákona o soudech a soudcích

14.8.2008
Od zákona o soudech a soudcích, který byl iniciován Ministerstvem spravedlnosti a který byl avizován jako krok k zefektivnění, zrychlení a... více

Nedomnívám se, že tato norma splní deklarovaný záměr zlepšit fungování naší justice.

OSOBNOST: Pár slov za Alexandrem Solženicynem

13.8.2008
Kolem půlnoci ze 3. na 4. srpna mi na mobilní telefon přišla krátká zpráva ČTK, že ve věku téměř 90 let zemřel jeden z velikánů druhé poloviny 20.... více

Kdyby měl být Solženicyn spojován s jedinou knihou, byl by to Jeden den Ivana Děnisoviče.

DOKUMENT: Veto zákona REACH

12.8.2008
využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č.... více

Prezident vetoval zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, tzv. REACH.

EKOLOGIE: Modrá, nikoli zelená planeta

4.8.2008
Jsem velmi rád, že po vydání českém (květen 2007), německém (prosinec 2007), holandském (duben 2008) a anglickém (květen 2008) vychází moje kniha... více

Předmluva k ruskému vydání knihy.

POLITIKA: Zneužité nemocnice a pacienti

25.6.2008
Nechci se plést do příliš mnoha témat, ale téma reformy zdravotnictví je pro naši zemi jedním z nejdůležitějších. Proto tento můj protest. Vadí mi... více

Dostal se mi do rukou nepodepsaný leták rozšiřovaný po nemocnicích.

DOKUMENT: Odpověď Ústavnímu soudu ohledně Lisabonské smlouvy

9.6.2008
Na výzvu Ústavního soudu, učiněnou prostřednictvím soudce zpravodaje JUDr. Vojena Güttlera a doručenou mi dne 9. května 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08; k... více

Lisabonská smlouva velmi podstatným způsobem mění podmínky členství ČR v EU.

DOKUMENT: O environmentalismu

5.6.2008
Jsem velmi rád, že jsem dnes zde. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci překladu a anglického vydání mé knihy, zejména Fredu Smithovi... více

Vystoupení u příležitosti americké prezentace vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta.

DOKUMENT: Co Klaus udělal, ale pan Plesl to neví

3.6.2008
V sobotních Lidových novinách (31. května 2008) se do mne v článku Klaus v Americe; jak se z perspektivního reformátora stal hobbyekologista pustil –... více

Dementi č. 32.

POLITIKA: Jak jsem se styděl

26.5.2008
Nebývá zvykem, že prezident republiky informuje o svých setkáních s velvyslanci. Mé páteční rozloučení se srbským velvyslancem je však důvodem k... více

Že se s uznáním Kosova Českou republikou nemohu smířit, je dostatečně známé.

DOKUMENT: Veto antidiskriminačního zákona - odůvodnění

17.5.2008
Vážený pane předsedo, využívám své pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 24. dubna 2008 o... více

Zákon je naučnou antidiskriminační příručkou mající cíl především ideologický.

ROZHOVOR: Čtení knih je nezastupitelné

8.5.2008
Nevím, jestli jsem „publikační typ“ (spíše snad „publikující typ“), dokonce dobře vím, že jsem v základní a střední škole žádnou hvězdou třídy v... více

Rozhovor pro časopis Grand Biblio.

SPOLEČNOST: Kdy a kde je třeba demonstrovat?

7.5.2008
V posledních letech žijeme v naší zemi permanentní debatou o tom, zda naše dnešní komunistická strana představuje reálné nebezpečí vzniku nového... více

Při čtení jedné publikace se nemohu ubránit otázkám, které se přímo nabízejí.

EKOLOGIE: Proč jsem byl, a se mnou CEP, vyznamenán?

5.5.2008
Koncem dubna letošního roku, při udělování „cen“ Ropák roku a Zelená perla, byl CEP, resp. předseda jeho správní rady Václav Klaus a jeho výkonný... více

Média přijala za svou hru Dětí země, že ocenění je jakýmsi objektivním soudem části národa.

ROZHOVOR: Prezident Klaus pro HN

1.5.2008
Studoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu obchodní, obor zahraniční obchod. V dnešní terminologii by se dalo říci, že to byla pouze... více

Odpovědi prezidenta republiky na otázky redakce Hospodářských novin o studiu na VŠ.

ZAMYŠLENÍ: Nad dalšími knihami o klimatických změnách

29.4.2008
Za velmi krátké časové období druhé dekády ledna jsem – vynechám-li e-maily, dopisy, články, odborné studie ke stejnému tématu – dostal pět knih,... více

Je mi připomínáno, že jsem s názory na klimatické změny a globální oteplování osamocený.

BUDOUCNOST EVROPY: Beethoven nebo Schönberg, Óda na radost nebo dodekafonie?

28.4.2008
Děkuji Bertelsmannově nadaci za zorganizování dnešní slavnostní akce a za inspirativní návrh tématu mého vystoupení. Odvažuji-li se zde v Berlíně... více

Česká verze projevu na večeru Bertelsmannovy nadace.

DOKUMENT: Klaus ohledně milostí nezaškobrtl - dementi č. 31

25.4.2008
V posledních dnech se objevilo několik komentářů ohledně mého udělení milosti Zdeňkovi Kratochvílovi z Jihlavy (či z jejího okolí). Některé komentáře... více

Rozhodující věcí bylo, že soud rozhodl o přerušení trestního řízení ze zdravotních důvodů.