21.9.2018 | Svátek má Matouš


MÉDIA: Pochval se sám

11.11.2013

Radniční noviny se posouvají od sebepropagace radnice k svobodnější výměně názorů

Jak známo, v Česku řada městských a obecních zpravodajů dlouhodobě připomínala a připomíná místo moderního informačního periodika spíše plátek ve stylu pochval se sám. Radniční koalice se chlubí – v různé míře sofistikovanosti –, co se například postavilo a opravilo (stranou ponechme, že za naše peníze), a opozice či běžný občan-nezastupitel se tam prakticky nedostane. Nebo v míře zcela zanedbatelné a mnohdy s obrovským časovým zpožděním.

Někde nadto zpravodaj slouží jen k sebepropagaci starosty (místostarosty), doplněné úřední neutrální omáčkou, takže dokonce ani koaliční partneři se na stránky místní drbny nedostanou. I v komunální politice leckde platí z hlediska mezilidských vztahů legendární stupnice "přítel – nepřítel – koaliční partner".

Věc je závažnější o to, že tato periodika jsou placena z veřejných peněz (výnos z lokální soukromé inzerce bývá zpravidla marginální, obzvláště nyní v čase krize). A navíc bývají jedinou místní tiskovinou. Monopol informací je nebezpečný v Praze i v Dolní Lhotě. Člověk nemusí být politolog, aby mu bylo jasné, že pokud jedna strana (v menších městech jeden člověk) má čtyři roky možnost ovlivňovat veřejné mínění a opozice nikoliv, dochází k obrovskému nepoměru sil. Kde je fair play?

Stalo se to problémem natolik závažným, že jej bylo nutné řešit zákonem. Vím, že libertariánům se ježí vlasy hrůzou, nicméně toto je jedna z věcí, se kterou si trh sám prostě neporadil. Změna k lepšímu V českém a moravském veřejném životě člověka málokdy něco potěší, nicméně je tu jedna dobrá zpráva, která kvůli předvolební parlamentní vřavě zapadla. Pozor, od 1. listopadu, tedy od minulého pátku, je účinná změna tiskového zákona! Novela, která zavádí pravidla pro vydávání radničních a krajských periodik. Tedy výše zmíněných, z veřejných peněz placených, obecních a městských zpravodajů.

Idée fixe novely je posun od zmíněné sebepropagace radnice či starosty ke svobodnější výměně demokratických názorů týkajících se života obce. Zákonné ano posílení veřejné diskusi v obci. A ta je potřeba jako sůl!

Zákon od počátku listopadu přesně stanoví – vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku. A poskytnout přiměřený(!) prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku týkající se tohoto územního samosprávného celku. Na první pohled jasná věc, která však doposud, žel, v českém právním řádu absentovala.

Na koho se vztahuje?

Podmínkou toho, aby se na tiskovinu zákon vztahoval, je, že ji vydává sama obec či kraj anebo ji územní samospráva vydává prostřednictvím své organizace anebo někdo jiný na základě smlouvy s ní. Nelze se tedy vyhnout požadavku objektivity s tím, že radnice přenese publikaci městského zpravodaje na spřátelené eseróčko a pojede se dál v zaběhnutých nedemokratických kolejích. Takže starosta se nemůže spoléhat na soukromého vydavatele, že zalepí ústa kritikům za něj, jinak mu radnice sebere zakázku na vydávání zpravodaje.

Shrňme si, vydavatel má od listopadu nově dvě povinnosti. Garantovat v periodiku objektivitu a vyváženost při informování o aktivitách města a za druhé poskytnout přiměřený prostor pro vyjádření názorů všech členů zastupitelstva – tedy i těch opozičních.

Co s kverulanty? Samozřejmě již slyším námitky – to neznáte některé opoziční zastupitele u nás v obci, to jsou takoví kverulanti, z komára dělají velblouda. Samozřejmě jako u každé normy nelze vyloučit snahu o její perfidní zneužívání, notabene když známe různé filuty zneužívající zákon o svobodném přístupu k informacím, kdy stovkami "žádostí o informace" tyranizují, a leckdy i paralyzují obce. Nicméně bylo by špatné kvůli pár mamlasům s vaničkou vylévat i komunální dítě.

Svoboda projevu musí být reálně zabezpečena i v městských zpravodajích, a proto zmíněnou aktuální novelizaci tiskového zákona velmi vítám! Přirozeně až čas ukáže, jaká bude aplikační praxe.

Autor je právník a VŠ pedagog

LN, 5.11.2013Diskuse


P. Papež
Kdo
14:24
11.11.2013

J. Lukavsky
13:38
11.11.2013

P. Zeman
14:57
11.11.2013

J. Vozábalová
1:17
11.11.2013

počet příspěvků: 4, poslední 11.11.2013 02:57

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.