22.5.2018 | Svátek má Emil


KULTURA: Vánoční betlémy

26.12.2014

Vánoční betlémy mají své kořeny hluboko v historii. Samotné město Betlém se nachází 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma v centrální části Západního břehu Jordánu. Označuje se jako město Davidovo, neboť Starý zákon říká, že se zde narodil izraelský král David. Tesař Josef byl také z rodu Davidova, proto ke sčítání lidu spěchal z Nazaretu do Betléma.

Betlém 1

Podle evangelií je to také místo narození Ježíše Nazaretského v době, kdy vládl v Betlémě Herodes Veliký. Od roku 1995 je město Betlém na základě izraelsko-palestinských mírových dohod součástí Palestinské samosprávy. Žije zde zhruba 30 000 obyvatel. Kolem Vánoc se zde křesťanští poutníci shromažďují v chrámu Narození Páně. Je to jedna z nejstarších křesťanských svatyní, která byla postavena ve 4. stol. na místě Ježíšova údajného narození, a to na popud matky římského císaře Konstantina Velikého.

Snad není na světě nikdo, kdo by neznal jméno Betlém. Nezáleží, zda je to křesťan, žid muslim, ateista. Jedná se o místo narození muže, který změnil svět. Možná existoval, možná si ho lidé vymysleli, neboť potřebovali hrdinu v dobách, kdy bylo těžké uvěřit v dobro a spravedlnost. Lidé vždy ve všech dobách potřebují, aby se k někomu upínali, aby se někomu klaněli. Potřebují hrdinu, vzor. Tak prostě Betlém vešel ve všeobecnou známost. Lidé se sem sjíždějí k Chrámu narození Páně a slaví zde Vánoce bez ohledu na konflikt mezi Izraelem a Palestinou.

Betlém 2

Líbí se mi rčení: Betlémy – věčná inspirace. Tradice stavění betlémů je součástí Vánoc. Přinášejí radost nám všem. První model Betléma se traduje ve 4. století po Kristu – snad pár prkének z jesliček – římská bazilika Santa Maria Maggiore. Ale všeobecnější je verze Františka z Assisi ze 13. stol., který připravil půlnoční mši s živým oslíkem, a tak založil tradici stavění jesliček. V Praze byl první betlém v jezuitském kostele v 16. století. Jezuité tento zvyk podporovali. Až Marie Terezie zakázala stavění betlémů. Její syn Josef II. v tom pokračoval, vydal tento zákaz znovu. Ale žádné zákazy nepomohly, figurky se zmenšovaly, materiály se rozrůstaly. Řezbáři se činili. Obliba betlémů rostla natruc ideologii komunistické strany. A dodnes se betlémy dík umu a píli v každém kostele skví v plné kráse.Diskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.